edu.klimaka.gr

Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο για Αριστοτέλη στην Νάουσα Ημαθίας 2022 (Ματαιώθηκε)

ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΗΝ ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΑΣ 2022 «Η Σχολή του Αριστοτέλη-Από την Μίεζα στην Οικουμένη»

Αρ.Πρωτ.Φ15.1/12363/Δ2/04-02-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Θεοδωράκου Β. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ.(Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
210-34.42.245 (Δ.Ε.)
210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
210-34.42.212 (Ε.Ε.)

ΘΕΜΑ: Ματαίωση του Μαθητικού Συνεδρίου με τίτλο: «Η Σχολή του Αριστοτέλη-Από την Μίεζα στην Οικουμένη», για μαθητές/τριες Δ.Ε., για το σχολικό έτος 2021-2022.
Σχετικό έγγραφο: τo με αρ. πρ. 6865/Δ2/20-01-2022 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. Φ15.1/167879/Δ2/22-012-2021 εγγράφου μας με θέμα: «Έγκριση του Διεθνούς Μαθητικού Συνεδρίου με τίτλο: «Η Σχολή του Αριστοτέλη-Από την Μίεζα στην Οικουμένη», για μαθητές/τριες Δ.Ε., για το σχολικό έτος 2021-2022» και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.889/20-01-2022 έγγραφο της ΔΔΕ Ημαθίας, σας ενημερώνουμε ότι λόγω της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης από την πανδημία Covid-19, το ανωτέρω Συνέδριο ματαιώνεται.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ


Αρ.Πρωτ.Φ15.1/167879/Δ2/22-12-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
----
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Θεοδωράκου Β. (Δ.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ.(Ε.Α.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
210-34.42.245 (Δ.Ε.)
210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
210-34.42.212 (Ε.Ε.)

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του Διεθνούς Μαθητικού Συνεδρίου με τίτλο: «Η Σχολή του Αριστοτέλη-Από την Μίεζα στην Οικουμένη», για μαθητές/τριες Δ.Ε., για το σχολικό έτος 2021-2022»
Σχετικό έγγραφο: τo με αρ. πρ. 162233/Δ2/13-12-2021 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο από 07-06-2021 αίτημα της ΔΔΕ Ημαθίας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 66/09-12-2021 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε για το σχολικό έτος 2021-2022 τη διεξαγωγή του Διεθνούς Μαθητικού Συνεδρίου με τίτλο: «Η Σχολή του Αριστοτέλη-Από τη Μίεζα στην Οικουμένη», που απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης όλων των τάξεων και όλων των τύπων σχολείων της χώρας.

Το εν λόγω Συνέδριο συνδιοργανώνουν η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας, η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας και ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας. Σκοπός του Συνεδρίου είναι να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των μαθητών για το έργο του Αριστοτέλη, και να εμπλακούν αυτοί σε ζητήματα που αφορούν την αριστοτελική σκέψη και φιλοσοφία στον τόπο, όπου ο μεγάλος στοχαστής της αρχαιότητας με την τεράστια επιρροή στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και την παγκόσμια διανόηση, δίδαξε τον Μ. Αλέξανδρο στην αρχαία Μίεζα. Επιπλέον, να γνωρίσουν οι μαθητές την περιοχή η οποία, εκτός πό την Σχολή του Αριστοτέλη (Μίεζα), διαθέτει ένα πλήθος μνημείων (Αρχαίες Αιγές-Βεργίνα).

Τα Σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης θα συμμετάσχουν με ομαδικές εργασίες των μαθητών τους σε συγκεκριμένους θεματικούς άξονες του έργου του Αριστοτέλη. Οι ομάδες ανά Σχολείο θα καθοδηγηθούν από τους καθηγητές τους και θα αποτελούνται από 5 έως 6 μαθητές.

Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου θα είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά. Τα σχολεία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να υποβάλουν τις περιλήψεις των εργασιών τους έως την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022. Η επιλογή των σχολείων που θα συμμετάσχουν θα γίνει έως την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022. Οι τελικές εργασίες θα υποβληθούν έως την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022.

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό-COVID 19 και σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω Συνέδριο να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.
  2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.
  3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.
  4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.
  5. Η απασχόληση των μαθητών και μαθητριών εντός ωρολογίου προγράμματος να μην ξεπερνά τις δυο (2) διδακτικές ώρες.
  6. Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.
  7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του Συνεδρίου τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα των ανωτέρω προγραμμάτων, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Συνέδριο θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Παπαδόπουλο Αθανάσιο στο τηλέφωνο 2331078922.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Σχετικά Άρθρα