Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο για Αριστοτέλη στην Νάουσα Ημαθίας 2020

Εκτύπωση  

ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΣΤΗΝ ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΑΣ 2020

Αρ.Πρωτ.Φ15.1/123731/Δ2/01-08-219/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’
Mail : spudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Βάρλα Α. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
Θεοδωράκου Β. (Δ.Ε.)
Τηλέφωνο: 210-34.43.272
210-34.42.212
210-34.42.933
210-34.43.273
Fax: 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Διεθνούς Μαθητικού Συνεδρίου για τον Αριστοτέλη με θέμα «Η Σχολή του Αριστοτέλη –Από την Μίεζα στην Οικουμένη» για το σχολικό έτος 2019-2020.
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 120287/Δ2/25-07-2019 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου.

Απαντώντας στο υπ’αριθμ.9619/26-06-2019 έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 29/18-07-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε την διεξαγωγή του Διεθνούς Μαθητικού Συνεδρίου για τον Αριστοτέλη με θέμα «Η Σχολή του Αριστοτέλη –Από την Μίεζα στην Οικουμένη» που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων των Γυμνασίων και των Λυκείων , για το σχολικό έτος 2019-2020,υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο Συνέδριο θα είναι προαιρετική με την απαραίτητη γονική συναίνεση.

2. Ο φορέας διοργάνωσης θα αναλάβει την παροχή επαρκών οδηγιών προς τους μαθητές/τριες ως προς τη διαδικασία διεξαγωγής του Συνεδρίου, καθώς και όλη τη διαδικασία υλοποίησης του, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/-τριών και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων τους.

3. Για τη μετακίνηση των μαθητών/τριών που θα συμμετάσχουν στο εν λόγω Συνέδριο, να τηρηθούν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ.33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β’681) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Εκδρομές - Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ


Αρ.Πρωτ.15748/30-10-2019/ΔΙΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Ε' - ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση '· Δ. Μούμογλου 1
Ταχ. Κώδικας 59132 Βέροια
Πληροφορίες : Μαρία Σουμελίδου
Ολυμπία Αντωνιάδου
Τηλέφωνο : 23310-78922/78900
FAX : 23310-78905
E-mail : mail(ΣΤΟ)dide.ima.sch.gr
Ιστοσελίδα : www.dideimathias.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή στο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο με τίτλο : «Η Σχολή του Αριστοτέλη – Από την Μίεζα στην Οικουμένη» της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας προσκαλεί τις/τους μαθήτριες/ές των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς σας να συμμετάσχουν στο Διεθνές Μαθητικό Συνέδριο για τον Αριστοτέλη με θέμα: «Η Σχολή του Αριστοτέλη – Από την Μίεζα στην Οικουμένη», συνδιοργανώνουν η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 6, 7 και 8 Μαΐου 2020 στην πόλη της Νάουσας, στην αίθουσα του Κέντρου Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ «ΕΡΙΑ», και στην Αρχαία Μίεζα, στο Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλη.

Σκοπός του συνεδρίου είναι να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των μαθητών για το έργο του Αριστοτέλη και να εμπλακούν αυτοί σε ζητήματα που αφορούν την αριστοτελική σκέψη και φιλοσοφία στον τόπο, όπου ο μεγάλος στοχαστής της αρχαιότητας με την τεράστια επιρροή στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και την παγκόσμια διανόηση δίδαξε τον Μ. Αλέξανδρο στην αρχαία Μίεζα. Επιπλέον, να γνωρίσουν οι μαθητές την περιοχή μας η οποία, εκτός από την Σχολή του Αριστοτέλη (Μίεζα), διαθέτει ένα πλήθος μνημείων (Αρχαίες Αιγές-Βεργίνα).

Το Συνέδριο απευθύνεται σε σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης όλου του κόσμου που θα συμμετάσχουν με ομαδικές εργασίες των μαθητών τους σε συγκεκριμένους θεματικούς άξονες του έργου του Αριστοτέλη. Οι ομάδες ανά Σχολείο θα καθοδηγηθούν από τους καθηγητές τους και θα αποτελούνται από 5 έως 10  μαθητές.

Οι Θεματικοί Άξονες του Συνεδρίου είναι:

  1. Ο Αριστοτέλης σε σχέση με τον Φυσικό Κόσμο (Φυσική, Βιολογία, Μαθηματικά, Αστρονομία, Τεχνολογία)
  2. Ο Αριστοτέλης σε σχέση με τον Άνθρωπο (Ηθική, Ψυχολογία,  Κοινωνιολογία, Πολιτική και Δίκαιο, Φιλοσοφία, Ρητορική, Παιδαγωγική, Θεολογία, Επιστημολογία, Λογική, Τέχνη, Ιατρική)
  3. Η αποτύπωση της Αριστοτελικής σκέψης στον παγκόσμιο πολιτισμό (Επιστήμες, Πολιτική, Θρησκεία, Φιλοσοφία)

Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου θα είναι τα ελληνικά και τα αγγλικά.

Σημαντικές ημερομηνίες:

  • Τα σχολεία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και να υποβάλουν τις περιλήψεις των εργασιών τους έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.
  • Η επιλογή των σχολείων που θα συμμετάσχουν θα γίνει έως την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020.
  • Οι παρουσιάσεις θα αποσταλούν έως την Δευτέρα 6 Απριλίου 2020, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητά τους με τον τεχνολογικό εξοπλισμό του συνεδρίου.
  • Η τελική μορφή των εργασιών η οποία θα δημοσιευτεί στα Πρακτικά του συνεδρίου που θα εκδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή σε ιστότοπο στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Ημαθίας, σύμφωνα με τις Οδηγίες μορφοποίησης που θα σας σταλούν μετά τη διαδικασία επιλογής πρέπει να αποσταλεί το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020.

Η παρουσίαση των εργασιών μπορεί να γίνει με εισήγηση, ανάρτηση poster, τέχνημα ή βίντεο και δεν θα πρέπει να ξεπερνά σε καμία περίπτωση τα 15 λεπτά. Για το ακριβές πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν μετά το πέρας της διαδικασίας της τελικής επιλογής.

Κατόπιν, τα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα μεριμνήσουν για την έγκριση μετακίνησης των μαθητών τους, αποστέλλοντας εγκαίρως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28.2.2017 (ΦΕΚ 681/6.3.2017), Άρθρο 9 «Συμμετοχή μαθητών και μαθητριών σε διαγωνισμούς, μαθητικά συνέδρια, ημερίδες και λοιπές εκδηλώσεις» για την περίπτωση των σχολείων της Ελλάδας ή σύμφωνα με την κατά τόπους κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές μονάδες του εξωτερικού. Η μετακίνηση και η συμμετοχή των μαθητών των σχολικών μονάδων στη διημερίδα θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Επισημαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα δωρεάν φιλοξενίας των μαθητών και των συνοδών καθηγητών τους σε εγκαταστάσεις στο Δήμο Νάουσας, με προτεραιότητα στις ομάδες εκτός Ελλάδας και εκτός νομού Ημαθίας. Η μετακίνηση των συμμετεχόντων δύναται να πραγματοποιηθεί με λεωφορείο (http://www.ktel-imathias.gr/) ή με τραίνο (με μετεπιβίβαση στο Πλατύ Ημαθίας, https://tickets.trainose.gr/dromologia/) έως την πόλη της Νάουσας. Το κοντινότερο στην πόλη αεροδρόμιο είναι ο Διεθνής Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης «Μακεδονία».

Η Διευθύντρια
Β/θμιας Εκπ/σης Ημαθίας
Αναστασία Ε. Μαυρίδου


Εκτύπωση