edu.klimaka.gr

5ο Μαθητικό Συνέδριο "Η θεολογία διαλέγεται με το σύγχρονο κόσμο" 2019

5ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
"Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΛΕΓΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ"
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 16-17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Αρ.Πρωτ.Φ15.1/10898/Δ2/24-01-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
-----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄- ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
-----
Email : spudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
Θεοδωράκου Β. (Δ.Ε.)
Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
210-34.43.273 (Δ.Ε.)
210-34.42.212 (Ε.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: «5ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο Θεολογίας “Η Θεολογία διαλέγεται με τον σύγχρονο κόσμο” – 16-17 Μαρτίου 2019».

Σχετικά έγγραφα: τα με αρ. πρ. 202712/ΓΔ4/23-11-2018 και 3408/Δ2/10-01-2019 εισερχόμενα έγγραφα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.


Απαντώντας στα με αρ. πρ. 295/23-11-2018 και 02/08-01-2018 έγγραφα του 1ου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος» και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 59/13-12-2018 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διοργάνωση και διεξαγωγή του 5ου Πανελληνίου Μαθητικού Συνεδρίου Θεολογίας με θέμα «Η Θεολογία διαλέγεται με τον σύγχρονο κόσμο» το οποίο διοργανώνει το 1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος» στις 16 και 17 Μαρτίου 2019 στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Το εν λόγω Μαθητικό Συνέδριο έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Διοικούσας Επιτροπής των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής είναι μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2019 στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου http://www.mstheol.edu.gr , ενώ η προθεσμία υποβολής των εργασιών είναι μέχρι τις 3 Μαρτίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση mathsyntheol(ΣΤΟ)gmail.com. Η ανακοίνωση του προγράμματος θα γίνει τον Μάρτιο 2019.

Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή του εν λόγω Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

1) Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με το εν λόγω μαθητικό συνέδριο δύναται να γίνει με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο.

2) Η συμμετοχή των μαθητών στο συνέδριο θα είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο καθένας, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, χωριστά την δική του ατομική συμμετοχή.

3) Η όλη διενέργεια του συνεδρίου (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη του 1ου Πειραματικού ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των μαθητών/-τριών και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών και των πνευματικών δικαιωμάτων.

4) Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών εντός του περιεχομένου του συνεδρίου .

Για τη μετακίνηση των μαθητών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ΄αριθμ.33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β΄ 681) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».

Για περισσότερες πληροφορίες για τη διεξαγωγή του εν λόγω Συνεδρίου (θεματολογία, είδος μαθητικών εργασιών), οι ενδιαφερόμενοι μαθητές και μαθήτριες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 6973-248.249 (κ. Αντικουλάνη Κυριακή, ΠΕ01) και 2310-908.700 (κ. Σαλονικίδης Δημήτριος, ΠΕ02) ή στα email: demsalonik(ΣΤΟ)yahoo.gr , kikianti(ΣΤΟ)yahoo.gr .

Τέλος, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο εν λόγω Συνέδριο θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία αρμοδιότητάς σας.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

 


5o Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο «Η Θεολογία διαλέγεται με τον σύγχρονο κόσμο»

1ο Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσ/νίκης «Μ. Ανδρόνικος»
Κλεάνθους 30, 54453
Θεσσαλονίκη
Τηλ. & Fax: 2310 908700
email: mail@1lyk‐peir‐thess.thess.sch.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Α. Τα προηγούμενα Συνέδρια

Το Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο «Η θεολογία διαλέγεται με τον σύγχρονο κόσμο» είναι μια καινοτόμος δράση που υλοποιείται από το 1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος» τα τέσσερα τελευταία χρόνια (2014-2018), προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να διερευνήσουν θεολογικά ζητήματα μέσω της διεπιστημονικότητας και της διαθεματικής προσέγγισης, να αναζητήσουν ήθη και έθιμα συνυφασμένα και με την θρησκεία τους, να μελετήσουν θέματα που άπτονται της επιστήμης, αλλά και της θρησκείας και να πάρουν θέση απέναντι σε κοινωνικά και άλλα προβλήματα εξετάζοντάς τα και υπό το πρίσμα της χριστιανικής ηθικής.

Το σχολικό έτος 2014-2015 το Συνέδριο διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη και στον χώρο του Βυζαντινού Μουσείου, το οποίο υπήρξε χορηγός του Συνεδρίου, και συμμετείχαν σε αυτό περίπου 700 μαθητές και 120 εκπαιδευτικοί από σχολεία διαφόρων περιοχών της Ελλάδας καθώς και το Τμήμα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Βρετανίας. Κατόπιν αιτήματος των εκπαιδευτικών αλλά και των σχολικών μονάδων που συμμετείχαν σε αυτό η διοργάνωση υλοποιήθηκε και το σχολικό έτος 2015-2016. Τη δεύτερη χρονιά συμμετείχαν περίπου 730 μαθητές και 120 εκπαιδευτικοί και κατατέθηκαν 100 εργασίες από 60 σχολεία όλης της Ελλάδας. Σημαντική στάθηκε για τη διοργάνωση η αντιπροσωπευτική συμμετοχή σχολείων από πολλές Περιφερειακές Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος: συμμετείχαν σχολεία (Δημόσια (Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, Εκκλησιαστικά και Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια), Ιδιωτικά Γυμνάσια και Λύκεια) από την Ιεράπετρα της Κρήτης μέχρι την Καστοριά, από τις ακριτικές Φέρες του Έβρου μέχρι τους Μολάους της Λακωνίας και από τη Χίο και τη Μυτιλήνη μέχρι την Πάτρα και τη Ναύπακτο. To σχολικό έτος 2016-2017 το Συνέδριο διοργανώθηκε στην πόλη της Ξάνθης με σκοπό τη διάχυση των καλών πρακτικών και καινοτόμων δράσεων σε όλη την Ελλάδα. Συμμετείχαν 690 μαθητές με 72 εργασίες και 98 εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα (Κρήτη, Πελοπόννησο, νησιά Ιουνίου, ηπειρωτική Ελλάδα). Κατά το σχολικό έτος 2017-2018 το Συνέδριο υλοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης σε συνεργασία με το Πειραματικό ΓΕΛ Ηρακλείου και το ΓΕΛ Γαζίου, υπό την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στο Συνέδριο συμμετείχαν 580 μαθητές με 67 εργασίες και 85 εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα. Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν τα τέσσερα τελευταία χρόνια συνιστούν έναν μεγάλο όγκο εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο έχει εκδοθεί στα Πρακτικά των Συνεδρίων με ISSN.

Το Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο «Η Θεολογία διαλέγεται με τον σύγχρονο κόσμο» που διοργανώνει το 1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης έχει την στήριξη των καθηγητών του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ., με το οποίο το σχολείο συνεργάζεται βάσει σχετικού συμφώνου συνεργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πλαίσιο του Ν. 3966/2011, και τελεί υπό την επιστημονική καθοδήγηση των Σχολικών Συμβούλων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Πολύβιου Στράντζαλη. Το Συνέδριο στελεχώνεται κάθε χρόνο από Επιστημονική Επιτροπή που εξετάζει τις εργασίες των μαθητών και καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν την επίβλεψή τους.

Β. Το 5ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο Θεολογίας

α. Τόπος και χρόνος

Για το σχολικό έτος 2018-2019 το 1ο Πειραματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης αποφάσισε με την έγκριση του ΕΠΕΣ (Επιστημονικού και Εποπτικού Συμβουλίου του σχολείου) και της ΔΕΠΠΣ (υπό την αιγίδα της οποίας τελεί) να προχωρήσει στην υλοποίηση του 5ου Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη στις 16-17/03/2019. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το οποίο αποτελεί χορηγό και υποστηρικτή του Συνεδρίου.

β. Γενικοί στόχοι - σύνδεση με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Το Συνέδριο αποσκοπεί στην δημιουργία ενός επιστημονικού forum μέσω του οποίου οι μαθητές θα διερευνήσουν το ρόλο των Θρησκειών στη σύγχρονη κοινωνία, τη σχέση της Πίστης με την Επιστήμη, της Θρησκείας με την Τέχνη και τη Φιλοσοφία, θα αναπτύξουν έναν γόνιμο προβληματισμό πάνω σε ζητήματα ηθικής καθώς και στη σχέση αυτής με τα σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα και θα αποκομίσουν γνώσεις τις οποίες θα μεταφέρουν στο Συνέδριο με τρόπο που θα επιλέξουν οι ίδιοι. Επιπλέον το Συνέδριο θα αποτελέσει την αφορμή για τη συνάντηση μαθητών από διαφορετικά μέρη της Ελλάδος και θα δώσει την ευκαιρία για συνεργασίες μεταξύ των σχολείων, γνωριμίες ανάμεσα στους μαθητές της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης και θα γίνει ένα «βήμα» ανταλλαγής ιδεών και γνώσεων. Ειδικότεροι στόχοι του Συνεδρίου είναι οι εξής:

 1. να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των μαθητών μέσω θεματικών ενοτήτων οι οποίες άπτονται της Θεολογίας-Θρησκειολογίας, της Επιστήμης, της Φιλοσοφίας, της Κοινωνιολογίας και της Ηθικής,
 2. να προαγάγει την εκπαιδευτική έρευνα στην πράξη, μέσω των ερευνητικών και βιωματικών εργασιών των μαθητών και της διεπιστημονικής και διαθεματικής προσέγγισης των γνωστικών αντικειμένων,
 3. να καλλιεργήσει τη δημιουργικότητα, τη φαντασία αλλά και την ανάδειξη της καινοτομίας μέσω της ποικιλίας των τρόπων παρουσίασης των προβληματισμών τους (γραπτή εργασία, ταινία μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ, εικαστική ή θεατρική δημιουργία, φωτογραφία κά.). Με τον τρόπο αυτό συντελεί στην ανάδειξη των ιδιαίτερων κλίσεων και ταλέντων των μαθητών καθώς και στη δημιουργική αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών,
 4. να αποτελέσει μια καινοτόμο δράση κατά την οποία δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές σχολείων από διάφορα μέρη της Ελλάδος να συναντηθούν, να καταθέσουν τις απόψεις τους σε θέματα που τους ενδιαφέρουν, αλλά και να δημιουργήσουν δεσμούς μεταξύ τους που μπορεί να οδηγήσουν σε ευρύτερες συνεργασίες των σχολείων,
 5. να εμπλέξει δημιουργικά τους μαθητές ε καινοτόμους, επιστημονικού χαρακτήρα δράσεις, όπως η διοργάνωση ενός Συνεδρίου, στην οποία συμμετέχουν ενεργά.

Το νέο ΠΣ στα Θρησκευτικά Λυκείου συγκροτεί μία νέα παιδαγωγική πρόταση η οποία υιοθετεί την εμπειρία του παρελθόντος και με βάση τις σύγχρονες θεωρίες της θρησκευτικής εκπαίδευσης στοχεύει σε ένα σύγχρονο θρησκευτικό γραμματισμό. Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές ανεξάρτητα από τη θρησκευτική τους δέσμευση να μάθουν τη θρησκευτική γλώσσα και τη γραμματική της, που θα τους βοηθήσει στην επικοινωνία με τον Θεό, με τον εαυτό και με τους άλλους στον τόπο που ζουν. Δίνει έμφαση στην ορθόδοξη θεολογική παράδοση, παράλληλα όμως είναι εμπλουτισμένο με αναφορές σε άλλες χριστιανικές παραδόσεις και θρησκεύματα.

Οι μαθητές και μαθήτριες του Λυκείου, ηλικίας από 15 έως 18 περίπου ετών, βρίσκονται στην κατεξοχήν φάση της εφηβείας. Έχουν την ικανότητα να στοχάζονται για την πραγματικότητα, για όσα προβληματίζουν τους ίδιους, αλλά και τους άλλους και να οργανώνουν την σκέψη τους σε θεωρητικό επίπεδο. Ως μέθοδο επεξεργασίας ενός θέματος χρησιμοποιούν τη συνδυαστική ανάλυση.

Οι βασικές ανάγκες των εφήβων που ζητούν επίμονα την ικανοποίησή τους είναι:

 1. Η ανάγκη συγκρότησης θετικής αυτο-εικόνας, της ταυτότητας του Εγώ.
 2. Η ανάγκη για προσκόλληση προς τους συνομηλίκους/τις συνομήλικες.
 3. Η ανάγκη για ανεξαρτησία, αυτονομία και αρμονική σχέση με το κοινωνικό σύνολο.
 4. Η ανάγκη για όρια.
 5. Η ανάγκη για εμπειρίες ανάλογα με τον βαθμό ανάπτυξής του/της.
 6. Η ανάγκη να αγαπάει και να αγαπιέται.
 7. Η ανάγκη για αυτοπραγμάτωση. Οι έφηβοι, όπως και οι ενήλικες, επιδιώκουν την ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Με βάση τα παραπάνω η κύρια και βασική θεωρία μάθησης που υιοθετεί και εφαρμόζει το νέο ΠΣ στα Θρησκευτικά Λυκείου είναι ο εποικοδομητισμός. Κατά τη θεωρία αυτή οι μαθητές καλούνται να «οικοδομήσουν» τη γνώση και όχι απλώς να την προσλάβουν έτοιμη από τον διδάσκοντα. Οι μαθητές προχωρούν με τον δικό τους εκάστοτε τρόπο και δομούν μοναδικές αναπαραστάσεις σχετικές με το προς μάθηση αντικείμενο.

Οι κύριες παιδαγωγικές αρχές, στις οποίες στηρίζεται το νέο ΠΣ του Λυκείου, είναι συνοπτικά οι εξής:

 1. Παιδοκεντρικότητα με έμφαση στο ανθρώπινο πρόσωπο του μαθητή/της μαθήτριας.
 2. Η μάθηση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή/της μαθήτριας, γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική.
 3. Μάθηση με ανακάλυψη (ή αυτενέργεια του μαθητή/της μαθήτριας).
 4. Προτεραιότητα των εμπειριών του μαθητή/της μαθήτριας.
 5. Έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης του μαθητή/της μαθήτριας.
 6. Αρχή της εποπτείας. Η σύγχρονη διδασκαλία στην εποχή της εικόνας οφείλει να μην περιορίζεται στο γραπτό κείμενο, αλλά να εμπλουτίζεται, όπου κρίνεται κατάλληλο, με πολυτροπικά κείμενα, π.χ. με ήχο, εικόνα, βίντεο.
 7. Συνεργατική μάθηση. Ένα ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον μεγιστοποιεί την ικανότητα αλληλεπίδρασης με τον άλλο, μέσω της συζήτησης, της συνεργασίας και της ανατροφοδότησης. Η συλλογική επικοινωνία και κοινωνική αλληλεπίδραση συμβάλλει θετικά στη δόμηση της γνώσης.

Επιπλέον, το νέο ΠΣ για το Λύκειο προσλαμβάνει δημιουργικά παιδαγωγικές προσεγγίσεις και αρχές της σύγχρονης θρησκειοπαιδαγωγικής.

Σε σχέση με τα θρησκευτικά ζητήματα, οι έφηβοι/οι έφηβες του Λυκείου διατυπώνουν ερωτήματα και αμφισβητήσεις σχετικά με τη θρησκευτική πραγματικότητα, το θρησκευτικό φαινόμενο, τη θρησκευτική σκέψη και ζωή, τη σχέση με το παρόν και το μέλλον, αλλά και τη δική τους ζωή, και αναζητούν επαρκή, αντικειμενική πληροφόρηση και ερεθίσματα για γόνιμους προβληματισμούς και συζήτηση. Το ΜτΘ στο σχολείο προσφέρει τη δυνατότητα κατανόησης και κριτικής προσέγγισης αυτής της πραγματικότητας.

Το περιεχόμενο του είναι να φέρει τη ζωή των νέων σε σχέση με τον κόσμο της θρησκείας όχι με κριτήριο τη σφαιρική πληροφόρησή τους για το θρησκευτικό φαινόμενο και τις θρησκευτικές παραδόσεις (κάτι που μπορούν να επιτύχουν και μόνοι, χρησιμοποιώντας ποικίλα μέσα), αλλά με βάση τι από τη θρησκεία έχει σημασία και δίνει νόημα στη ζωή του ίδιου και στη ζωή των άλλων ανθρώπων. Σε αυτή την περίπτωση η ανάπτυξη της θρησκευτικότητας μπορεί να αποτελεί σκοπό της διδασκαλίας του ΜτΘ.

Στο νέο αυτό πλαίσιο του μαθήματος το Συνέδριο δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε όποια θεματική ενότητα επιθυμούν με τον τρόπο που αυτοί θα επιλέξουν. Στο νέο Π.Σ. και σε ένα βιωματικό και ερευνητικό πλαίσιο οι μαθητές έχουν ενεργό και συνεργατικό ρόλο. Θα προσεγγίσουν βασικές έννοιες κάνοντας διάλογο, διερευνώντας, αξιολογώντας, κρίνοντας, ερμηνεύοντας. Θα αναπτύξουν δεξιότητες (διαλόγου, διερεύνησης, αξιολόγησης, κρίσης, ερμηνείας) που οδηγούν στην προσωπική τους ανάπτυξη και τους εντάσσουν οργανικά στη σχολική κοινότητα μάθησης και στη συνέχεια θα κληθούν να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους στο σύνολο της μαθητικής κοινότητας ενός Μαθητικού Συνεδρίου.

γ. Παράλληλες δράσεις

Κατά την φετινή χρονιά και κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων προγραμματίζονται κάποιες παράλληλες δράσεις που θα υλοποιηθούν χωριστά για τους μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου. Οι δράσεις αυτές θα περιλαμβάνουν: α. παιχνίδι γνώσεων σε μεικτές ομάδες (για τους μαθητές των Γυμνασίων) και β. συζητήσεις με αφορμή ηθικά διλήμματα, πάλι σε μεικτές ομάδες (για τους μαθητές των Λυκείων), με σκοπό να εμπλακούν σε ομάδες συνεργασίας μαθητές διαφορετικών σχολείων. Η επαφή, η γνωριμία η συνεργασία και ο διάλογος βάσει κανόνων που οδηγούν στο αλληλοσεβασμό μεταξύ των μαθητών αποτελεί έναν από τους στόχους του Μαθητικού Συνεδρίου.

Οι παράλληλες αυτές δράσεις θα διεξαχθούν σε ένα εκ των δύο αμφιθεάτρων του Μουσείου επαναλαμβανόμενα σε συγκεκριμένες ώρες (περίπου 2-4 φορές για κάθε μέρα του Συνεδρίου, ανάλογα με το πρόγραμμα). Τα σχολεία που θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτές θα πρέπει να το δηλώσουν στην ηλεκτρονική αίτηση που θα υποβάλλουν,δηλώνοντας ταυτόχρονα και τον αριθμό των μαθητών τους που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος. Θα καταβληθεί προσπάθεια να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι μαθητές, επειδή όμως ο χρόνος διεξαγωγής του Συνεδρίου είναι συγκεκριμένος, είναι πολύ πιθανό να ζητηθεί από τα σχολεία μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής να επιλέξουν έναν συγκεκριμένο αριθμό μαθητών από αυτούς που δήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή. Οι όροι διεξαγωγής θα παρουσιαστούν κατά την έναρξη των δράσεων.

δ. Θεματολογία

Οι θεματικές που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του προτεινόμενου θέματος είναι:

1.Χριστιανισμός και Τέχνη:

α. εικονογραφία,
β. αγιογραφία,
γ. ζωγραφική,
δ. αρχιτεκτονική,
ε. λογοτεχνία,
στ. μουσική,
ζ. κινηματογράφος

2.Μοναχισμός

(π.χ. έρωτας Θεού, τρόπος ζωής, άρνηση της εκκοσμίκευσης)

3. Σύγχρονες Μορφές Αγίων

4. Παναγία, Μητέρα Θεού και ανθρώπων

(π.χ. η Παναγία στη Λατρεία και την Τέχνη, τα θαύματα της Παναγίας, η σχέση των πιστών με την Παναγία κά)

5. Ιερά Προσκυνήματα

(π.χ. Άγιοι Τόποι, Άγιον Όρος κα.)

6. α. Ο Λόγος του Θεού στα πέρατα του κόσμου

β. Η παρουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο εξωτερικό

(π.χ. η ιστορία, η δράση και το έργο Ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυτοκέφαλων Εκκλησιών)

8. Κοινωνικά προβλήματα υπό το πρίσμα της Χριστιανικής Διδασκαλίας (

π.χ. φτώχεια, πόλεμος, ειρήνη, ετερότητα, ναρκωτικά, προσφυγιά, ισότητα, δικαιώματα, στερεότυπα, πολυπολιτισμικότητα, δικαιοσύνη, κά)

9. Βιοηθική και Χριστιανική Ηθική

(ευθανασία, κλωνοποίηση, τεχνητή γονιμοποίηση, κά)

10. Χριστιανισμός και Οικολογία

(π.χ. η οικολογική σκέψη στους Πατέρες της Εκκλησίας και την Αγία Γραφή, η συμβολή της Εκκλησίας στην επίλυση των οικολογικών προβλημάτων κά)

11. Φιλοσοφία και θρησκεία

12. Πίστη και Επιστήμη

(π.χ. επιστήμη, τεχνολογία, γενετική, κά)

13. Εκκλησία και Πολιτική

(π.χ. σχέσεις Εκκλησίας – Κράτους, σχέσεις Εκκλησίας με πολιτικές ομάδες, εκκοσμίκευση, εκκλησιαστικές φυσιογνωμίες στην Πολιτική, πολιτικός γάμος, καύση νεκρών, νομιμοποίηση αμβλώσεων κά)

14. Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας (ιστορία, προβλήματα, αποφάσεις, προοπτικές)

15. Αιρέσεις

16. Θέματα Ορθόδοξης Λατρείας

17. Θέματα Δογματικής

18. Αναζήτηση Θεού, Αποκάλυψη

19. Αυτογνωσία, Ταυτότητα, Ήθος

19. Θέματα Αγίας Γραφής (ιστορία, ερμηνεία κτλ)

20. Η δράση της τοπικής Εκκλησίας και η συμμετοχή της στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων

ε. Τρόποι παρουσίασης

Στο συνέδριο οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις εργασίες τους με μία από τις παρακάτω προτεινόμενες μορφές:

α. Γραπτή εργασία

β. Παρουσίαση σε ηλεκτρονικό πρόγραμμα παρουσίασης (p.p.t)

γ. Ψηφιακή αφήγηση (βίντεο, ντοκιμαντέρ, ταινία μικρού μήκους)

δ. Εικαστική παρουσίαση (αγιογραφίες, ψηφιδωτά, ζωγραφική, αφίσα)

ε. Μουσική παρουσίαση

στ. Βιωματικές δράσεις, δραματοποίηση, θεατρική απόδοση

Για τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν προτείνεται να δουλέψουν το θέμα που θα επιλέξουν: α. ως ερευνητική εργασία (project) για τα Λύκεια, β. ως πολιτιστικό πρόγραμμα ή γ. στο πλαίσιο κάποιας θεματικής ενότητας σύμφωνα με το Νέο Π.Σ. του μαθήματος.

Για τις προδιαγραφές των εργασιών παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου (http://www.mstheol.edu.gr/) στην αντίστοιχη ενότητα.

Η υποβολή των εργασιών θα γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι τις 03 Μαρτίου 2019.

στ. Βεβαιώσεις συμμετοχής - πρακτικά

Κατά την διοργάνωση οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που θα λάβουν μέρος στο Συνέδριο θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής. Θα εκδοθούν πρακτικά του Συνεδρίου με το σύνολο των εργασιών.

ζ. Επιτροπές Συνεδρίου

Το Συνέδριο θα πλαισιωθεί από Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή που θα κρίνει τις εργασίες των μαθητών που θα συμμετέχουν με σκοπό την έκδοση αυτών σε τόμο Πρακτικών. Την Επιστημονική Επιτροπή θα πλαισιώσουν οι:

 • Χαρίτων Πολάτογλου, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Α.Π.Θ.
 • Αθανάσιος Στογιαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.
 • Πολύβιος Στράντζαλης, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Θεολόγων Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας
 • Κωνσταντίνος Κεραμιδάς, Διευθυντής του 1ου Πειραματικού ΓΕΛ Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος»
 • Κλαίρη Αχιλλέως, Φυσικός, Μέλος του ΕΠΕΣ, στο 1ο Π.ΓΕΛ «Μανόλης Ανδρόνικος»
 • Σταύρος Παπαδόπουλος, Φυσικός, Μέλος του ΕΠΕΣ, στο 1ο Π.ΓΕΛ «Μανόλης Ανδρόνικος»
 • Κυριακή Αντικουλάνη, Θεολόγος στο 1ο Π.ΓΕΛ «Μανόλης Ανδρόνικος»
 • Δημήτριος Σαλονικίδης, Φιλόλογος στο 1ο Π. ΓΕΛ «Μανόλης Ανδρόνικος»
 • Θεοδόσης Συκάς, Οικονομολόγος στο 1ο Π. ΓΕΛ «Μανόλης Ανδρόνικος»
 • Ευγενία Παγκουρέλια, Φιλόλογος στο Πειραματικό Σχολείο του ΑΠΘ και στο 1ο Π. ΓΕΛ «Μανόλης Ανδρόνικος»
 • Διονύσιος Σαλονικίδης, Καθηγητής Εφαρμογών ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Την Οργανωτική Επιτροπή στελεχώνουν οι:

 • Κωνσταντίνος Κεραμιδάς, Διευθυντής του 1ου Πειραματικού ΓΕΛ Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος»
 • Κλαίρη Αχιλλέως, Φυσικός, Μέλος του ΕΠΕΣ, στο 1ο Π.ΓΕΛ «Μανόλης Ανδρόνικος»
 • Σταύρος Παπαδόπουλος, Φυσικός, Μέλος του ΕΠΕΣ, στο 1ο Π.ΓΕΛ «Μανόλης Ανδρόνικος»
 • Κυριακή Αντικουλάνη, Θεολόγος στο 1ο Π.ΓΕΛ «Μανόλης Ανδρόνικος»
 • Δημήτριος Σαλονικίδης, Φιλόλογος στο 1ο Π. ΓΕΛ «Μανόλης Ανδρόνικος»
 • Θεοδόσης Συκάς, Οικονομολόγος στο 1ο Π. ΓΕΛ «Μανόλης Ανδρόνικος»
 • Ευγενία Παγκουρέλια, Φιλόλογος στο Πειραματικό Σχολείο του ΑΠΘ και στο 1ο Π. ΓΕΛ «Μανόλης Ανδρόνικος»
 • Διονύσιος Σαλονικίδης, Καθηγητής Εφαρμογών ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

η. Αιτήσεις

Τα σχολεία μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην ιστοσελίδα του συνεδρίου http://www.mstheol.edu.gr/ μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2019.

ΠΡΟΣΟΧΗ: λόγω της χρήσης μόνο ενός αμφιθεάτρου για τις παρουσιάσεις των εργασιών το κάθε σχολείο παρακαλείται να επιλέξει μόνο μία εργασία για παρουσίαση (σε περίπτωση που θέλει να συμμετάσχει με περισσότερες εργασίες). Οι υπόλοιπες εργασίες των μαθητών θα δημοσιευθούν στα πρακτικά, δεν θα παρουσιαστούν όμως στο Συνέδριο.

Στην διάρκεια της προετοιμασίας θα υπάρχει η δυνατότητα να υποβάλλονται ερωτήσεις και να δίνονται διευκρινίσεις από τους υπεύθυνους της διοργάνωσης, κα Κυριακή Αντικουλάνη (kikianti(ΣΤΟ)yahoo.gr) και Δημήτριο Σαλονικίδη (demsalonik(ΣΤΟ)yahoo.gr).

Oι εκπαιδευτικοί
Κ. Αντικουλάνη ΠΕ01
Δ. Σαλονικίδης ΠΕ02

Ο Διευθυντής
Δρ. Κων/νος Κεραμιδάς

Για το ΕΠΕΣ
Ο Πρόεδρος
Χαρίτων Πολάτογλου
Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Α.Π.Θ.

Σχετικά Άρθρα