8ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων 2020 / Εκπαιδευτικές Δράσεις

Εκτύπωση  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 8ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Αρ.Πρωτ.Φ16/71212/Δ2/10-06-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β’
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Γ’
Email : spoudonde(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Πασχαλίδου Α. (Δ.Ε.)
: Βάρλα Ά. (Δ.Ε.)
: Μπερετούλη Γ. (Δ.Ε.)
: Λυμπεροπούλου Φ. (Ε.Α.Ε.)
: Μαραγκού Ο. (Ε.Ε.)
: Μπάκα Χρ. (Αειφορία)
: Δεσποίνη Φ. (Π.Ε.)
Τηλέφωνο : 210-34.43.422 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.272 (Δ.Ε.)
: 210-34.43.314 (Δ.Ε.)
: 210-34.42.933 (Ε.Α.Ε.)
: 210-34.42.212 (Ε.Ε.)
: 210-34.42.255 (Αειφορία)
: 201-34.43.293 (Π.Ε.)
Fax : 210-34.43.390

ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής του 8ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεών του για μαθητές/-τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας - σχ. έτος 2020-2021.
Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 43852/Δ2/10-4-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Απαντώντας στο με αρ. πρ. 14/14-1-2020 αίτημα του Διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων που αφορά σε αίτημα έγκρισης διεξαγωγής του 8ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεών του, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 17/3-4-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του 8ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και τη διοργάνωση των εξής εκπαιδευτικών δράσεων που εντάσσονται σε αυτό και απευθύνονται σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2020-2021:

1. «CineΜαθήματα»

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/-τριες της Πρωτοβάθμιας (Νηπιαγωγείο-Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο-Λύκειο) Εκπαίδευσης σχολικών μονάδων όλης της χώρας με προτεραιότητα τις σχολικές μονάδες της Κρήτης και υλοποιείται στην Πρωτοβάθμια στο πλαίσιο των μαθημάτων αισθητικής παιδείας, του ολοήμερου προγράμματος και της ευέλικτης ζώνης και στη Δευτεροβάθμια στο πλαίσιο των Ομίλων και προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. Εφαρμόζεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης, ενώ οι επιμορφώσεις πραγματοποιούνται από εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα που είναι επιστημονικοί συνεργάτες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και επαγγελματίες του κινηματογράφου. Εφαρμόζεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες τόσο κατά τη διάρκεια του 8ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων (21-31 Οκτωβρίου 2020) όσο και όλη τη σχολική χρονιά 2020 – 2021.

2. «CineΓραφήματα»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/-τριες της Πρωτοβάθμιας (Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο-Λύκειο) Εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται με δια ζώσης (εργαστήρια) ή εξ αποστάσεως (με τη χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας-σύστημα διαχείρισης περιεχομένου διαχείρισης μάθησης) σε θέματα κινηματογραφικού γραμματισμού.

Αυτή η δράση περιλαμβάνει μεθόδους και τεχνικές παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, δημιουργία ταινιών, εργαστήρια στο σχολείο, δραστηριότητες κινηματογραφικού γραμματισμού με την σχολική κοινότητα.

Αφορά όλους τους τύπους σχολικών μονάδων (εξαιρούνται Σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) όλης της χώρας με προτεραιότητα σχολικές μονάδες της Κρήτης και υλοποιείται στην Πρωτοβάθμια στο πλαίσιο των μαθημάτων αισθητικής παιδείας, του ολοήμερου προγράμματος και της ευέλικτης ζώνης και στη Δευτεροβάθμια στο πλαίσιο των Ομίλων και προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. Εφαρμόζεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης, ενώ οι επιμορφώσεις πραγματοποιούνται από εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα που είναι επιστημονικοί συνεργάτες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και επαγγελματίες του κινηματογράφου. Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πραγματοποιείται εκτός σχολείου. Το πρόγραμμα προβλέπεται να υλοποιηθεί από τον μήνα Οκτώβριο έως τον μήνα Μάιο.

3. «Κινηματογραφική λέσχη στο σχολείο e – lesxi»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων / CFF EDU με τίτλο «Κινηματογραφική Λέσχη στο σχολείο e – lesxi» έχει ως σκοπό τη δημιουργία κινηματογραφικής λέσχης στα σχολεία. Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας (Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο-Λύκειο) Εκπαίδευσης σχολείων πρωτίστως της Κρήτης και επιλεκτικά-πιλοτικά υπάρχει η πιθανότητα να εφαρμοστεί σε σχολεία όλης της χώρας. Οι κινηματογραφικές λέσχες για παιδιά μπορεί να αποτελούν σχολική αλλά και εξωσχολική δραστηριότητα. Ως σχολική δραστηριότητα η κινηματογραφική λέσχη μπορεί να ενταχθεί στην Πρωτοβάθμια στο πλαίσιο των μαθημάτων αισθητικής παιδείας, του ολοήμερου προγράμματος και της ευέλικτης ζώνης και στη Δευτεροβάθμια στο πλαίσιο των Ομίλων και προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. Οι μαθητές/τριες βλέπουν και συζητάνε ταινίες, ενώ παράλληλα προχωρούν σε δημιουργικές δραστηριότητες βασισμένες στην ταινία που είδαν. Σε όλες τις περιπτώσεις, η συζήτηση μετά τη θέαση πλαισιώνεται από άλλες δραστηριότητες και από παιχνίδια. Ο εκπαιδευτικός της τάξης συντονίζει και εμψυχώνει τη δράση, ενώ οι επιμορφώσεις πραγματοποιούνται από εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα που είναι επιστημονικοί συνεργάτες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και επαγγελματίες του κινηματογράφου. Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Το πρόγραμμα προβλέπεται να υλοποιηθεί από τον μήνα Οκτώβριο έως τον μήνα Μάρτιο.

4. «Αληθινές Ιστορίες / Crete Education Documentary Project» και «Κρήτη, Προφορική Ιστορία/Crete Oral History» με την επιμέρους δράση «Εικόνες από επαγγέλματα που χάνονται»

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων πρόκειται να εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ και όλου του σχολικού έτους 2020 – 2021. Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας (Δημοτικό) και Δευτεροβάθμιας (Γυμνάσιο- Λύκειο) Εκπαίδευσης σχολείων πρωτίστως της Κρήτης και επιλεκτικά-πιλοτικά υπάρχει η πιθανότητα να εφαρμοστεί σε σχολεία όλης της χώρας και έχει ως στόχο τη βιωματική ένταξη του ντοκιμαντέρ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στο πλαίσιο αυτό οι ομάδες που συμμετέχουν παρακολουθούν κύκλο εκπαίδευσης στον οποίο γίνεται:

α) θεωρητική προσέγγιση του ντοκιμαντέρ,
β) προσέγγιση της προφορικής ιστορίας,
γ) ανάπτυξη βασικών αρχών και τεχνικών κινηματογράφησης.

Η δράση εφαρμόζεται παράλληλα με το «Κρήτη, Προφορική Ιστορία / Crete Oral History» που υλοποιείται σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς με στόχο την καταγραφή και ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Στο πλαίσιο του προγράμματος αναπτύσσεται και η ειδική δράση «Εικόνες από Επαγγέλματα που χάνονται». Η εν λόγω δράση υλοποιείται στο πλαίσιο μιας ομότιτλης έκθεσης φωτογραφίας και αντικειμένων. Οι μαθητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τα παραδοσιακά επαγγέλματα που φθίνουν και να ξεναγηθούν με αφετηρία το φωτογραφικό υλικό ενώ θα συνομιλήσουν με κάποιο τεχνίτη της βιβλιοδεσίας, τυπογραφίας, ξυλουργικής τέχνης, σιδηρουργίας, παραδοσιακής ζαχαροπλαστικής τέχνης, κ.ά. Το πρόγραμμα υλοποιείται στην Πρωτοβάθμια στο πλαίσιο των μαθημάτων αισθητικής παιδείας, του ολοήμερου προγράμματος και της ευέλικτης ζώνης και στη Δευτεροβάθμια στο πλαίσιο των Ομίλων και προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. Εφαρμόζεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης, ενώ οι επιμορφώσεις πραγματοποιούνται από εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα που είναι επιστημονικοί συνεργάτες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και επαγγελματίες του κινηματογράφου. Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.

5. «Ρυθμός και Κρουστά»

Το «Ρυθμός και Κρουστά» κατά κύριο λόγο συνιστά ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής. Πρόκειται να εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ και όλου του σχολικού έτους 2020 – 2021 και απευθύνεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς.

Συνολικά η δράση περιλαμβάνει πραγματοποίηση α) 2ωρων, 3ωρων εργαστηρίων και β) κύκλου σεμιναρίων ρυθμού και κρουστών μουσικών οργάνων. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της σχέσης εκπαιδευτικού και μαθητή. Ειδικότερα, το πρόγραμμα συμβάλλει στη δημιουργία ισχυρών κινήτρων για ενεργή συμμετοχή των μαθητών - εκπαιδευτικών στη μαθησιακή διαδικασία, και
αυξάνει την αυτεπάρκεια/ αίσθημα ικανότητας των εκπαιδευτικών ως προς την αντιλαμβανόμενή τους επάρκεια στη μουσική (στο μέτρο που μέσα από τη ψυχαγωγική διάθεση θα διαθέτουν κι ένα συγκεκριμένο εργαλείο), έτσι ώστε να θελήσουν να μεταφέρουν την εμπειρία που θα αποκομίσουν από τον κύκλο των σεμιναρίων και στους μαθητές τους, χρησιμοποιώντας την ως εναλλακτική και (ίσως) και διαθεματική μέθοδο διδασκαλίας και ενίσχυσης των παιδιών με μαθησιακά/κοινωνικό-συναισθηματικά και συμ̟περιφορικά ̟προβλήματα. Το πρόγραμμα υλοποιείται εκτός σχολείου. Εφαρμόζεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης, ενώ οι επιμορφώσεις πραγματοποιούνται από εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα που είναι επιστημονικοί συνεργάτες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και επαγγελματίες του κινηματογράφου. Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.

Επισημαίνεται ότι η διεξαγωγή των εν λόγω εκπαιδευτικών δράσεων θα πραγματοποιηθούν με τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Τα προγράμματα να υλοποιηθούν με τη σύμφωνη γνώμη του/της Διευθυντή/ντριας και του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας, χωρίς να παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του ωρολογίου σχολικού προγράμματος.
  2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών να είναι προαιρετική, δωρεάν και να γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων.
  3. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα να μην εμπλέκονται με οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/ φορέων/ υπηρεσιών.
  4. Για μετακινήσεις των μαθητών /τριών εκτός του σχολείου να λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες νομικές διατάξεις.
  5. Οι δράσεις του Φεστιβάλ να υλοποιηθούν με ευθύνη των διοργανωτών και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών.
  6. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική, δωρεάν και οι επιμορφώσεις τους να υλοποιηθούν εκτός ωρολογίου σχολικού προγράμματος.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή και η μετακίνηση των σχολικών μονάδων στις εν λόγω Εκπαιδευτικές Δράσεις θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Ματθαίο Φραντζεσκάκη στο τηλέφωνο 6974739122, και στο e-mail chaniafilmfestival(ΣΤΟ)gmail.com .

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ


Εκτύπωση