edu.klimaka.gr

ΚΠΕ Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΚΕΠΕΑ 2022 2023

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ και ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ (ΚΕΠΕΑ) 2022-2023

 Αρ.Πρωτ.Φ11/944/Δ7/04-01-2022/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ, Β/ΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
Email : disedu(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Σ.Μ. Καραμαλάκου-Λάππα
: Κ. Μελέτση
Τηλ.: : 210 3443286
: 210 3443791

ΘΕΜΑ: «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023»

Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθμίζεται το πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης για το Α΄ τρίμηνο του σχολικού έτους 2022-2023:

  1. των διδακτικών επισκέψεων των σχολικών μονάδων στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. και
  2. των επιμορφωτικών δράσεων των Κ.Ε.ΠΕ.Α..

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων, τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. συνεργάζονται με τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων και έχουν την ευθύνη για την υλοποίησή τους. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται κατά προτεραιότητα τα οριζόμενα στην Υ.Α. με αρ. πρωτ. 20883/ΓΔ4 (ΦΕΚ 456 Β΄/13-02-2020)

Κατά συνέπεια, το κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. δύναται να επιλέγει τον κατάλληλο τρόπο ανάπτυξης και υλοποίησης των προγραμμάτων του, είτε με τη φυσική παρουσία μαθητών/τριών/εκπαιδευτικών, είτε με εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Α. Πλαίσιο σχεδιασμού και οργάνωσης των εκπαιδευτικών επισκέψεων σε Κ.Ε.ΠΕ.Α.

1.Ενέργειες της παιδαγωγικής ομάδας κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α.

Η παιδαγωγική ομάδα κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. ενημερώνει τις σχολικές μονάδες της οικείας Π.Δ.Ε. σχετικά με τα προγράμματα που υλοποιεί. Οι σχολικές μονάδες της αντίστοιχης Π.Δ.Ε. επιλέγουν τα προγράμματα για τα οποία κρίνουν ότι ενδιαφέρονται οι μαθητές και οι μαθήτριές τους και συνεργάζονται με τα Κ.Ε.ΠΕ.Α., έτσι ώστε τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται να ανταποκρίνονται και να καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τους στόχους κάθε σχολείου

2. Ενέργειες της κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Η κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης (δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων), ενημερώνει τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς της, σχετικά με τα προγράμματα που υλοποιεί το κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. Οι σχολικές μονάδες επιλέγουν τα προγράμματα για τα οποία κρίνουν ότι ενδιαφέρονται οι μαθητές και οι μαθήτριές τους, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται και να καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τους στόχους κάθε σχολείου και προς τούτο συνεργάζονται με τους Υπευθύνους και τα Κ.Ε.ΠΕ.Α.

3. Ενέργειες Σχολικών Μονάδων, Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων

i. Ενέργειες Σχολικών Μονάδων

Οι σχολικές μονάδες έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση επίσκεψης σε έως δύο (2) Κ.Ε.ΠΕ.Α., ένα εντός της οικείας Π.Δ.Ε. και σε ένα άλλο από τις υπόλοιπες Π.Δ.Ε.

ii. Ενέργειες των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων και των Κ.Ε.ΠΕ.Α.

α) Συγκεντρώνουν τα αιτήματα των σχολικών μονάδων και καταρτίζουν σχετικό πίνακα με τις σχολικές μονάδες που αιτούνται εκπαιδευτικών επισκέψεων. (Σε σχέση με τη σειρά προτεραιότητας, κατά την κατάρτιση των πινάκων, να ληφθούν υπόψη η υλοποίηση εγκεκριμένου προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων και η συνάφειά του με το αντίστοιχο πρόγραμμα του Κ.Ε.Π.Ε.Α. καθώς και η συχνότητα εκπαιδευτικών επισκέψεων του σχολείου σε Κ.Ε.ΠΕ.Α.).

β) Μεριμνούν το αργότερο έως και 18/01/2023, για τη διαβίβαση των σχετικών πινάκων και αιτήσεων στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. μέσω των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, παρέχοντας σε αυτά τα παρακάτω πληροφοριακά στοιχεία:

Σχολική
Μονάδα
Ονοματεπώνυμο
Συμμετεχόντων/ου
σών Εκπαιδευτικών
Τηλέφωνο
επικοινωνίας
email Αριθμός
Μαθητών/
τριών
Τίτλος Προγράμματος του
Κ.Ε.ΠΕ.Α. που θα επισκεφτεί
Διάρκεια
προγράμματος του Κ.Ε.ΠΕ.Α.
(μονοήμερο/πολυήμερο)
             
             

iii. Ενέργειες των Κ.Ε.ΠΕ.Α.

α) Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α., βάσει των πινάκων που τους έχουν αποσταλεί:

  • επιλέγουν και καλούν τα σχολεία, μέχρι να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθητών/τριών που δύνανται να υποδεχθούν και αναρτούν στις ιστοσελίδες τους τις τελικές καταστάσεις των σχολικών ομάδων που έχουν εντάξει στον προγραμματισμό τους για επίσκεψη στο Κ.Ε.ΠΕ.Α. Η επικοινωνία (διακίνηση των εγγράφων των Κ.Ε.ΠΕ.Α. προς τις σχολικές μονάδες) διενεργείται μέσω των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων
  • διαβιβάζουν το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών επισκέψεων αρμοδίως δηλ. εάν πρόκειται για Δράσεις ή Προγράμματα εντός της οικείας Π.Δ.Ε. διαβιβάζονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και εάν πρόκειται για Δράσεις/Προγράμματα Διαπεριφερειακά, τότε, υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υ.ΠΑΙ.Θ. προς έγκριση, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων, τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) ημέρες πριν την πρώτη επίσκεψη.

Β. Επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς

Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α., στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους, πέρα από την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, την παροχή σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τις άλλες δραστηριότητές τους, έχουν ως αποστολή και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

1. Σχεδιασμός και οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων των Κ.Ε.ΠΕ.Α.

Κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. διοργανώνει επιμορφωτικές δράσεις για τους εκπαιδευτικούς (σεμινάρια, ημερίδες), οι οποίες είναι δυνατό να υλοποιούνται και διαδικτυακά, ανάλογα με τις επικρατούσες υγειονομικές συνθήκες, με περιεχόμενο σχετικό με θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Αειφορίας:

  • Εισαγωγικό (για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν έχουν προηγούμενη σχετική επιμόρφωση),
  • Ειδικές θεματικές (για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν προηγούμενη σχετική επιμόρφωση).

Οι εν λόγω επιμορφωτικές δράσεις διοργανώνονται από τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. σε συνεργασία με τα οικεία ΠΕ.ΚΕ.Σ. και δύνανται να υλοποιηθούν από:

  1. τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας εκάστου Κ.Ε.ΠΕ.Α.,
  2. τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α., σε συνεργασία με άλλα Κ.Ε.ΠΕ.Α. της ίδιας Π.Δ.Ε.,
  3. τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α., σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι οποίοι μεριμνούν για την επιλογή των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν και συναποφασίζουν με την Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Ε.ΠΕ.Α. για τη θεματολογία και το πρόγραμμα εκάστου σεμιναρίου

2. Γενικές οδηγίες

α) Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών σε σεμινάρια των Κ.Ε.ΠΕ.Α. κατατίθενται στους Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. διαβιβάζουν το αίτημα για την έγκριση του σεμιναρίου στην αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., τουλάχιστον τριάντα ημέρες (30) πριν την καθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής.

β) Για την έγκαιρη διοικητική διεκπεραίωση της προετοιμασίας κάθε επιμόρφωσης, τα έγγραφα για την έγκριση του σεμιναρίου θα πρέπει να περιλαμβάνουν πίνακες με τα πλήρη στοιχεία των συμμετεχόντων/ουσών εκπαιδευτικών [(αα) ονοματεπώνυμο, (ββ) ειδικότητα, (γγ) αριθμός μητρώου του εκπαιδευτικού, (δδ) σχολική μονάδα και (εε) το τηλέφωνο/e-mail του εκπαιδευτικού]. Ειδικά για τους συμμετέχοντες δημοσίους υπαλλήλους στους οποίους καλύπτεται μετακίνηση ή/και διαμονή, ισχύουν τα αναφερόμενα στο Ν. 4336/2015, άρθρο 4 και 10, ΦΕΚ 94A/14-08-2015, όπως ισχύει.

Εάν υπάρχει ανάγκη για την παραγωγή ή την αναπαραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), προκειμένου να εγκριθεί ως προς την επιστημονική και παιδαγωγική καταλληλότητά του.

Γ. Συμμετοχή σχολικών ομάδων σε Θεματικά Δίκτυα

Τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. ιδρύουν και συντονίζουν Θεματικά Δίκτυα (διεθνή, εθνικά, περιφερειακά, τοπικά).

Σχολικές ομάδες που εκπονούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων μπορούν να εντάσσονται στα Θεματικά Δίκτυα με αίτηση τους στο Κ.Ε.ΠΕ.Α. το οποίο συντονίζει το Δίκτυο. Στην ιστοσελίδα του κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτική ενημέρωση για το περιεχόμενο του κάθε Δικτύου καθώς και πληροφορίες για τον τρόπο ένταξης σε αυτό.

Δ. Κάλυψη Δαπανών

Δεν προβλέπεται κάλυψη δαπανών φιλοξενίας στο Τεχνικό Δελτίο του Έργου. Οι εκπαιδευτικές και οι επιμορφωτικές δράσεις πραγματοποιούνται χωρίς Δαπάνη για το Δημόσιο.

Ε. Μέτρα προστασίας και ασφάλειας

Επισημαίνεται, ότι σε κάθε περίπτωση και κατά προτεραιότητα να τηρούνται αυστηρά τα οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή/και Εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορούν στα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων και να λαμβάνονται υπόψη τα κατά τόπους ισχύοντα μέτρα

Σημειώνεται ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα δίδεται στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση τυχόν επιδημιολογικών κινδύνων. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι Διευθύνσεις των σχολείων και τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του αρχικού σχεδιασμού.

Επιπρόσθετα για τον έγκαιρο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών επισκέψεων των σχολικών μονάδων στα Κ.Ε.ΠΕ.Α. για το σχολικό έτος 2022-2023, επισυνάπτονται:
1. Πίνακας με τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. της επικράτειας
2. Αίτηση εκπαιδευτικού
3. Πίνακας με τα προσφερόμενα προγράμματα Κ.Ε.ΠΕ.Α.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ


Σχετικά άρθρα:
α) Πίνακας ΚΠΕ,
β) Περιοχές Εμβέλειας ΚΠΕ


Καταργήθηκε η Αρ.Πρωτ.Φ11/154902/Δ7/30-11-2021/ΥΠΑΙΘ και θέμα «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022»

Καταργήθηκε η Αρ. Πρωτ.:Φ13/17836/Δ7/07-02-2020 και θέμα «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) για το σχολικό έτος 2019-20»

Καταργήθηκε η υπ. Αρ.Πρωτ.Φ3/ΜΚ/14767/Δ7/31-01-2019/ΥΠΠΕΘ και θέμα «Ενημέρωση διακοπής εκπαιδευτικών επισκέψεων και δράσεων στα ΚΠΕ της χώρας ενόψει εκλογών 2019»

Καταργήθηκε η υπ. Αρ.Πρωτ.Φ10/ΠΝ/14028/Δ7/30-01-2019/ΥΠΠΕΘ και θέμα  «Διορθώσεις στην εγκύκλιο των εκπαιδευτικών επισκέψεων και επιμορφωτικών δράσεων στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (νυν ΚΕΑ) για το σχολικό έτος 2018-19»

Καταργήθηκε η υπ.Αρ.Πρωτ.8223/18-01-2019/ΥΠΠΕΘ και θέμα «Εκπαιδευτικές επισκέψεις και επιμορφωτικές δράσεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (νυν ΚΕΑ) για το σχολικό έτος 2018-19»

Σχετικά Άρθρα