edu.klimaka.gr

ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ : Θεματικό Δικτυο "Άγρια πανίδα σε κίνδυνο"

ΚΠΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
"ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ"

Αρ.Πρωτ.5/05-02-2015

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Διεύθυνση : Παύλου Μπακογιάννη 4,
ΤΚ 36 100, Καρπενήσι
Πληροφορίες: Κοπανάκης Εμμανουήλ
Τηλ.: 22370 80843, φαξ: 22370 22909
e-mail : mail @ kpe-karpen.eyr.sch.gr
Ιστοσελίδα : http://kpe-karpen.eyr.sch.gr

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση για συμμετοχή σχολείων στο Δίκτυο Άγρια Πανίδα σε κίνδυνο»

Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αρ. πρωτ. 9888 /Δ2 της 21-01-2015 της Διεύθυνσης Σπουδών, προγραμμάτων και οργάνωσης Δ.Ε. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. εγκρίθηκε η συνέχεια της λειτουργίας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Άγρια πανίδα σε κίνδυνο» για τα σχολικά έτη 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017 με νέο συντονιστικό φορέα το ΚΠΕ Καρπενησίου και νέα συντονιστική επιτροπή.

Το δίκτυο «ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ» ιδρύθηκε στις 20/11/2006, με αρ. πρωτ. 123739/Γ7 απόφαση της Σ.Ε.Π.Ε.Δ. με συντονιστικό φορέα το ΚΠΕ Υπάτης. Εντάχθηκαν σε αυτό σχολικές ομάδες που η θεματολογία των προγραμμάτων τους περιελάμβανε κάποια απειλούμενα είδη ή αντικείμενό τους ήταν κάποιο οικοσύστημα (δάσος, ποτάμι, λίμνες, υγρότοποι, λιβάδια, φρυγανικά οικοσυστήματα, δέλτα ποταμών, χαράδρες, καλλιεργούμενες εκτάσεις, ρυάκια κλπ), όταν γίνεται αναφορά στην πανίδα αυτών των συστημάτων και τις απειλές της.

Το υλικό που έχει παραχθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας του δικτύου καθώς και η συσσωρευμένη εμπειρία για τα απειλούμενα σπονδυλωτά ζώα της Ελλάδας πιστεύουμε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί, να διευρυνθεί και να διαχυθεί προς όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, με την βοήθεια των φορέων και των ΚΠΕ, που συνεργάζονται για την υλοποίηση των στόχων του, το πλήθος των οποίων ήδη φροντίσαμε να διευρύνουμε.

Σε σύντομο χρόνο διοργανώνεται συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής, για την διεύρυνση των στόχων του δικτύου και τον σχεδιασμό των δράσεων που πρόκειται να αναπτυχθούν σε πανελλήνια κλίμακα.

Με γενικό γνώμονα ότι:

1. «Η απώλεια της βιοποικιλότητας», ή πιο απλά η συνεχώς μειούμενη βιολογική ποικιλότητα του πλανήτη μας είναι πια μια αναμφισβήτητη πραγματικότητα και ένα απ’ τα βασικά θέματα αυτού του προβλήματος, που είναι αυτό της εξαφάνισης των άγριων ζώων.

2. Οι διαρκώς αυξανόμενες απειλές για την επιβίωση των ειδών και κυρίως η συσχέτισή τους με τις ανθρώπινες δραστηριότητες καθιστούν απόλυτα επιτακτική την ανάγκη για τη λήψη μέτρων προστασίας.

Πιστεύουμε πως η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και γενικότερα των πολιτών σαν μέτρο προστασίας αποτελεί μια πρόκληση και για την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Επιδιώκουμε τη καλλιέργεια ενός προβληματισμού γύρω από ένα σημαντικό επιστημονικό και φιλοσοφικό ζήτημα που προκύπτει από τους ρυθμούς εξαφάνισης των ειδών και συνδέεται με ερωτήματα όπως: Πως πρέπει να είναι η ζωή του ανθρώπου, ποιες είναι οι ηθικές προτεραιότητες, η φύση του καλού και του κακού, τα όρια μεταξύ διαφορετικών πλευρών της ηθικής και της τεχνολογίας, η καλή και κακή τεχνολογία, τι δεχόμαστε φιλοσοφικά ως φυσικό και τι ως αφύσικο. Η γνωριμία και η επαφή με την άγρια ζωή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη προστασία της.

Σας καλούμε να συνεργαστούμε για τη διάνοιξη νέων οριζόντων στην δράση του δικτύου. Η συμμετοχή του σχολείου σας στο δίκτυο, θα αποβεί προς όφελος του παιδαγωγικού έργου που επιτελείται, εμπλουτίζοντας με ιδέες και υλικό τις εργασίες της Ομάδας σας.

Ο Υπεύθυνος

Εμμανουήλ Κοπανάκης

Σχετικά Άρθρα