Πρόγραμμα Κέντρου Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Harvard 2018-2019

Εκτύπωση  

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ HARVARD
«Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία Γνώσης.
Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών» 2018-2019

Αρ.Πρωτ.193965/Δ2/13-11-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: A. Πασχαλίδου, Β. Πελώνη
Τηλέφωνο: 210-3443422, 210-3442238

ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία Γνώσης. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών»

Σας γνωστοποιούμε ότι το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Πανεπιστημίου HARVARD υλοποιεί για το σχολικό έτος 2018-2019 το πρόγραμμα «Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία Γνώσης. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών».

Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν μαθητές/τριες Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου και η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιείται παρουσίαση της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Κέντρου με σκοπό την εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Ψηφιακή Τεχνολογία και τις μεθόδους με τις οποίες αξιοποιείται από πανεπιστήμια όπως το Harvard για τη διάδοση της γνώσης.

Οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες πρέπει να υποβάλουν αίτησης συμμετοχής ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο: chs.harvard.edu/dlp και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Πανεπιστημίου HARVARD στα τηλ.: 2752047030, 27520247040, Υπεύθυνη κ. Ματίνα Γκόγκα.

Επισημαίνεται ότι η μετακίνηση των μαθητών/τριών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ


Το Κεντρο Ελληνικων Σπουδων Ελλαδος

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος, Πανεπιστήμιο Harvard (ΚΕΣ) είναι ένα μοναδικό διεθνές κέντρο, το οποίο συνενώνει τις ανθρωπιστικές επιδιώξεις του Κέντρου στην Ουάσιγκτον, με τη γενέτειρα του ελληνισμού.

Το Kέντρο στο Ναύπλιο είναι εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα μέσα και αξιοποιεί τεχνολογία αιχμής για να φέρει τις ακαδημαϊκές πηγές του Harvard στην Ελλάδα. Κατ’ αυτό τον τρόπο ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ μελετητών από διάφορες χώρες και προωθείται η βαθύτερη κατανόηση του ελληνικού πολιτισμού.

Ο κύριος σκοπός του Κέντρου είναι να υποστηρίξει και να προωθήσει τον ελληνικό πολιτισμό και να φέρει σε επικοινωνία τους μελετητές του. Παράλληλα, λειτουργεί σαν βάση για τους μελετητές, φοιτητές και ερευνητές του Harvard καθώς επίσης και άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων από τις Η.Π.Α., την Ελλάδα και αλλού.

Μέρος της αποστολής του Κέντρου είναι να προσεγγίσει την κοινωνία με την προσφορά ενός τακτικού προγράμματος εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν απευθύνονται μόνο σε ακαδημαϊκούς φορείς αλλά και στην τοπική κοινωνία της Αργολίδας, της Πελοποννήσου αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Αυτές οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν μια ετήσια σειρά διαλέξεων, καινοτόμα προγράμματα, εκθέσεις, παραστάσεις, παρουσιάσεις και προγράμματα ψηφιοποιήσεων.

Παράλληλα βεβαίως, το Κ.Ε.Σ. οργανώνει, συν-διοργανώνει, φιλοξενεί και υποστηρίζει κάθε χρόνο διάφορα ακαδημαϊκά προγράμματα, που απευθύνονται στους φοιτητές του Harvard και άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων από όλο τον κόσμο.


Εκτύπωση