edu.klimaka.gr

Θεματικό Δίκτυο «Παιδεία στα Μέσα: Τηλεόραση, Διαδίκτυο, Κινηματογράφος»

 ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ «ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ: ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ»

Αρ.Πρωτ.117494/Δ7/20-09-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ Δ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Email : edutv(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Σ. Μ. Καραμαλάκου-Λάππα τηλ.210 344 3286
: Σ. Παπαδημητρίου τηλ.210 344 3820
: Α. Πουλοπούλου τηλ. 210 3443042

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Παιδεία στα Μέσα: τηλεόραση, διαδίκτυο, κινηματογράφος»

Έχοντας Υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α31/23-2-2018) με θέμα «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
β. Του Π.Δ. 81/08-07-2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
γ. Του Π.Δ. 83/09-07-2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
δ. Του Π.Δ. 2/2021.
ε. Της με Αριθ. Πρωτ.: 127261/Γ7/28-11-2006 Υπουργικής απόφασης για τα Θεματικά Δίκτυα Αγωγής Υγείας.
στ. Της με αριθ. 168/Υ1 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33/09.01.2021).
ζ. Της με αριθ. 37572/Γ1 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 254/Υ.Ο.Δ.Δ./03-04-2021).
2. Το αίτημα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών (Αριθμ. Πρωτ. Φ.22.1/7706/4-9-2019).
3. Τη θετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τη λειτουργία του δικτύου (αρ. πρωτ.: 1093/22-04-2020) όπως επικυρώθηκε από το Απόσπασμα Πρακτικού 25/21-05-2020 του ΔΣ του ΙΕΠ.
4. Τη θετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την τροποποίηση των ετών λειτουργίας του Δικτύου (αρ. πρωτ.: 1764/03-07-2020) όπως επικυρώθηκε από το Απόσπασμα Πρακτικού 35/09-07-2020 του ΔΣ του ΙΕΠ.
5. Τη θετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την τροποποίηση των ετών λειτουργίας του Δικτύου (αρ. πρωτ.: 7531/19-07-2021) όπως διαβιβάστηκε από τον Πρόεδρο του ΙΕΠ.

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ:

την ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Παιδεία στα Μέσα: Τηλεόραση, Διαδίκτυο, Κινηματογράφος».

Συντονιστικοί φορείς : Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών (Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων), Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υ.ΠΑΙ.Θ. και Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ).

Η διάρκεια λειτουργίας του Δικτύου είναι τα σχολικά έτη 2021-22, 2022-23 και 2023-24.

1. Σκοπός και στόχοι του Δικτύου

Σκοπός του Δικτύου είναι η καλλιέργεια του οπτικοακουστικού αλφαβητισμού των μαθητών όλων των βαθμίδων και η προώθηση της Παιδείας στα Μέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Με τις δράσεις του Δικτύου επιδιώκεται:

 • οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν την επιρροή των Μέσων (τηλεόραση, διαδίκτυο, κινηματογράφος)
 • οι μαθητές να αποκτήσουν εργαλεία για την αποκρυπτογράφηση της εικόνας (τηλεοπτικής, διαδικτυακής, κινηματογραφικής) και τον εντοπισμό των κρυφών μηνυμάτων της
 • να ενισχυθεί η ενεργητική και θετική χρήση των Μέσων Επικοινωνίας (τηλεόραση, διαδίκτυο, κινηματογράφος)
 • οι μαθητές να διαμορφώσουν κριτήρια για την επιλογή οπτικοακουστικών προϊόντων
 • οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες της υπερβολικής ενασχόλησης με τα Μέσα και να προσεγγίσουν έννοιες όπως ο «εθισμός» στα Μέσα Επικοινωνίας
 • οι μαθητές να κατανοήσουν την ιδιαίτερη «γλώσσα» κάθε Μέσου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
 • να γίνει κατανοητός ο ρόλος των ΜΜΕ στη σύγχρονη και πολύπλοκη κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα

Οι επιμέρους στόχοι του Δικτύου ως προς το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς είναι:

 • να διαμορφωθεί ένα παιδαγωγικό πλαίσιο καλλιέργειας δεξιοτήτων οπτικοακουστικού αλφαβητισμού,
 • να εμπλακούν οι γονείς στις εκπαιδευτικές δράσεις που θα προγραμματιστούν,
 • να πληροφορηθούν γονείς και μαθητές τις θετικές και αρνητικές συνέπειες της υπερβολικής ενασχόλησης με τα Μέσα,

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο σχολικό περιβάλλον ή μέσω Διαδικτύου θα διαχέονται οριζόντια στο ωρολόγιο πρόγραμμα εμπλέκοντας όλα τα γνωστικά αντικείμενα και θα βασίζονται στις αρχές της βιωματικής μάθησης. Επίσης οι δράσεις θα καλύπτουν και τις τρεις πτυχές της εκπαιδευτικής διάστασης των Μέσων Επικοινωνίας: προβολή και αξιοποίηση, κριτική χρήση, δημιουργία από τους ίδιους τους μαθητές.

Οι επιμέρους στόχοι του Δικτύου ως προς τους μαθητές είναι:

 • η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
 • η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες
 • η συνεργατική μάθηση
 • η καλλιέργεια του οπτικοακουστικού αλφαβητισμού των μαθητών

2. Θεματικές Ενότητες

Οι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνει είναι:

 • Τηλεόραση
 • Διαδίκτυο
 • Κινηματογράφος

3. Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης

Η συμμετοχή μιας σχολικής ομάδας στο Δίκτυο θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός σχολικού έτους . Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Αριθ. Πρωτ.: 100496/Γ7/18-9-03 με θέμα «Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»), ο αριθμός των σχολείων που θα δηλώσουν συμμετοχή πρέπει να ξεπερνάει τα 20 κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης του Δικτύου. Η Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου αποφάσισε να θέσει ως ανώτατο όριο τις 60 συμμετοχές σχολείων κατά το πρώτο έτος, τις 120 συμμετοχές σχολείων κατά το 2ο έτος και τις 180 συμμετοχές σχολείων κατά το 3ο έτος.

4. Συνεργαζόμενοι φορείς

- Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας,

- Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση,

- Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης/Προεδρία της Κυβέρνησης,

- Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης,

- Πανεπιστημιακές σχολές που έχουν σχέση με τα ΜΜΕ (δημοσιογραφία, κινηματογράφος, οπτικοακουστική αγωγή),

- Τοπικά και πανελλήνια κινηματογραφικά φεστιβάλ, πολιτιστικοί σύλλογοι, Δήμοι, Περιφέρειες, Ιδρύματα κλπ.

5. Συντονισμός του Δικτύου

Η Συντονιστική Επιτροπή του δικτύου είναι εννεαμελής. Ο ρόλος της είναι η στήριξη των μελών του Δικτύου με εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό και με συναντήσεις των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, συντονιστών εκπαιδευτικών και ομάδων σχολείων.

Η Σύνθεση της Συντονιστικής Επιτροπής ορίζεται κάθε σχολικό έτος από τους συντονιστικούς φορείς και αποτελείται από τους προϊσταμένους και στελέχη της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Σερρών, το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων Υ.Π.ΑΙ.Θ. και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ).

Η Παιδαγωγική Ομάδα (Π.Ο) συνεπικουρεί το παιδαγωγικό έργο του Δικτύου. Η σύνθεση της Παιδαγωγικής Ομάδας είναι ως κατωτέρω:

Επιστημονικά υπεύθυνος: Αλιβίζος Σοφός, Καθηγητής, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διευθυντής ΜΠΣ «Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων τεχνολογιών», Συνυπεύθυνος εργαστηρίου «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην εκπαίδευση», Πρόεδρος ΕΠ.Ε.Σ. Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων Ρόδου Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εκλεγμένο Εσωτερικό Μέλος Συμβουλίου Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ως μέλη της παιδαγωγικής ομάδας ορίζονται κάθε σχολικό έτος:

 • Ο/Η Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Σερρών
 • Ο/Η Προϊστάμενος/η του Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων Υ.ΠΑΙ.Θ.
 • Ο/Η Προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής Διεύθυνσης Σερρών
 • Ο/Η Προϊστάμενος/η της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου του ΕΚΟΜΕ

6. Επιμορφωτικό πρόγραμμα

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Δικτύου περιλαμβάνονται στους ετήσιους προγραμματισμούς δράσεων και επιμορφωτικές δράσεις για την επιστημονική και παιδαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα είναι μικτή: με φυσική παρουσία (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες και σε περιοχές στις οποίες οι τοπικές συνεργασίες θα εξασφαλίσουν τις κατάλληλες συνθήκες ) και εξ αποστάσεως (μέσω πλατφόρμας επιμόρφωσης). Το περιεχόμενο της επιμόρφωσης θα αφορά και τους τρεις πυλώνες του Δικτύου: τηλεόραση, διαδίκτυο και κινηματογράφος.

Στην επιμόρφωση με φυσική παρουσία θα συμμετέχει ένας εκπαιδευτικός από κάθε σχολική μονάδα του Δικτύου, ενώ στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση θα συμμετάσχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του Δικτύου. Ως προς το περιεχόμενο της επιμόρφωσης, αυτή θα περιλαμβάνει θεματικές όπως:

 • Εκπαίδευση στα Μέσα: θεωρητικό πλαίσιο.
 • Παρουσίαση του Δικτύου, του εκπαιδευτικού υλικού και των δράσεών του.
 • Η αποκωδικοποίηση της εικόνας: από τη φωτογραφία, στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο και το διαδίκτυο.
 • Διαφορετικοί κώδικες των Μέσων.
 • Η διαφήμιση στα Μέσα: από την απλή διαφήμιση στην τοποθέτηση προϊόντος.
 • Ψηφιακή Ενημέρωση και Αποκωδικοποίηση: κριτική προσέγγιση και αποδόμηση των ψηφιακών ειδήσεων και προϊόντων.
 • Εθισμός στο διαδίκτυο και συνέπειες στην ψυχική υγεία των μαθητών.
 • Προστασία των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο.
 • Η ιστορία κάθε Μέσου.
 • Δημιουργώντας οπτικοακουστικά προϊόντα: διαφημίσεις, ενημερωτικές εκπομπές, ταινίες μικρού μήκους.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλόλητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπισης της επιδημικής κρίσης.

7. Διαδικασίες αξιολόγησης

Προβλέπονται οι εξής διαδικασίες αξιολόγησης μέσω ηλεκτρονικής φόρμας:

 • Αρχική αξιολόγηση της βασικής επιμόρφωσης κατά την έναρξη του Δικτύου από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς .
 • Τελική αξιολόγηση: η αξιολόγηση αυτή θα αφορά την οργάνωση του Δικτύου, την ποιότητα του υποστηρικτικού υλικού και τα αποτελέσματα των δράσεων των εκπαιδευτικών.
 • Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί στις επιμορφώσεις του Δικτύου.
 • Αξιολόγηση μαθητών. Από το 2ο έτος υλοποίησης και μετά, στις δράσεις αξιολόγησης θα συμμετέχουν και οι μαθητές. Θα αξιολογούνται οι γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν μέσω της συμμετοχής τους στο Δίκτυο αλλά και το ίδιο το Δίκτυο, μέσω των απόψεών τους για τις δράσεις στις οποίες συμμετείχαν και το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε.

Οι Συντονιστικοί φορείς του Δικτύου έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν ετήσιο απολογισμό δράσης του Δικτύου στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς στο Τμήμα Δ’ Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία.

8. Διαδικασία Συμμετοχής

Η διαδικασία συμμετοχής στο Δίκτυο διατίθεται στον δικτυακό τόπο: https://edutv.minedu.gov.gr/index.php/media-network

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ


ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

«Πρόσκληση σχολικών μονάδων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Παιδεία στα Μέσα: τηλεόραση, διαδίκτυο, κινηματογράφος»

Οι Συντονιστικοί φορείς του Εθνικού Θεματικού Δικτύου σχολείων «Παιδεία στα Μέσα: τηλεόραση, διαδίκτυο, κινηματογράφος», δηλαδή η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών (Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων), το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υ.ΠΑΙ.Θ. και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), προσκαλούν σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας (νηπιαγωγεία, δημοτικά) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσια, λύκεια), γενικής και ειδικής αγωγής, της Ελλάδας και της Ομογένειας, ώστε να συμμετάσχουν στο Δίκτυο κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του (2021-22).

Σκοπός του Δικτύου είναι η καλλιέργεια του οπτικοακουστικού αλφαβητισμού των μαθητών όλων των βαθμίδων και η προώθηση της Παιδείας στα Μέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Χρήσιμες πληροφορίες:

Πότε ξεκινάει το πρόγραμμα;

Το Φθινόπωρο του 2021 και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2022.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν;

Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και όλων των βαθμίδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ελλάδας και Ομογένειας) που έχουν την πρόθεση να υλοποιήσουν τις εκπαιδευτικές δράσεις του δικτύου και να αξιοποιήσουν το εκπαιδευτικό του υλικό σε ένα τουλάχιστον τμήμα του σχολείου.

Μέχρι πότε πρέπει να δηλώσει το σχολείο μου συμμετοχή;

H ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί ως τις 29 Οκτωβρίου 2021. 

https://forms.gle/L2WKvi7D5taT7U4m7

Είναι σίγουρο ότι εφόσον ένα σχολείο υποβάλει αίτηση συμμετοχής θα επιλεγεί;

Όχι, γιατί ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις από αυτές που μπορεί να δεχτεί το Δίκτυο. Το σχολικό έτος 2021-22 θα γίνουν δεκτές στο Δίκτυο έως 60 σχολικές μονάδες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ως προς την υποβολή των ηλεκτρονικών δηλώσεων. Η τελική λίστα συμμετεχόντων θα ολοκληρωθεί λαμβάνοντας υπόψη (εκτός από τη σειρά προτεραιότητας) τα ακόλουθα κριτήρια: α)εκπροσώπηση όλων των βαθμίδων (πρωτοβάθμια / δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και όλων των τύπων σχολικών μονάδων (νηπιαγωγεία / δημοτικά / γυμνάσια /  λύκεια), β) γεωγραφική διασπορά, γ) συμμετοχή ειδικών σχολικών μονάδων και πρότυπων πειραματικών σχολικών μονάδων και δ) συμμετοχή σχολείων της Ομογένειας.

Προβλέπεται επιμόρφωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών;

Στα πλαίσια της λειτουργίας του Δικτύου περιλαμβάνονται στους ετήσιους προγραμματισμούς δράσεων και επιμορφωτικές δράσεις για την επιστημονική και παιδαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θα είναι μικτή: δια ζώσης (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες και σε περιοχές που τοπικές συνεργασίες θα εξασφαλίσουν τις κατάλληλες συνθήκες) και εξ αποστάσεως (μέσω πλατφόρμας επιμόρφωσης). Το περιεχόμενο της επιμόρφωσης θα αφορά και τους τρεις πυλώνες του Δικτύου: τηλεόραση, διαδίκτυο και κινηματογράφος. Στη δια ζώσης επιμόρφωση θα συμμετέχει ένας εκπαιδευτικός από κάθε σχολική μονάδα του Δικτύου (ο αριθμός των σχολικών μονάδων περιγράφεται στην αρχική ταυτότητα του Δικτύου), ενώ στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση θα συμμετάσχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του Δικτύου. Για τις λεπτομέρειες αυτών των επιμορφώσεων (ημερομηνίες, πρόγραμμα κλπ) οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν έγκαιρα.

Υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό που θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς του Δικτύου;

θα χρησιμοποιηθεί εκπαιδευτικό υλικό (που έχει εγκριθεί από το ΙΕΠ):

- του ΕΚΟΜΕ
- του Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υ.ΠΑΙ.Θ.
- της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών
… Και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των ΜΜΕ

Θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής;

Όλοι οι εκπαιδευτικοί θα πάρουν στο τέλος βεβαίωση συμμετοχής στο δίκτυο αλλά και στις επιμορφωτικές δράσεις.

Τι υποχρεώσεις έχουν όσοι εκπαιδευτικοί δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα;

Να συμμετέχουν στην αρχική (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) επιμόρφωση.

Να πραγματοποιήσουν στις τάξεις τους δραστηριότητες του Δικτύου.

Να συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης του Δικτύου και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου πιθανό παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

- 1-29Οκτωβρίου 2021: υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

- Νοέμβριος 2021 – Απρίλιος 2022: πραγματοποίηση επιμόρφωσης

- Δεκέμβριος 2021-Μάιος 2022: δράσεις του δικτύου στα σχολεία

- Ιούνιος 2022: υποβολή απολογισμών, αξιολόγηση του δικτύου

Συντονιστική Επιτροπή

Η Συντονιστική Επιτροπή του δικτύου είναι εννεαμελής.

Σύνθεση της Συντονιστικής Επιτροπής:

Πρόεδρος: Καραβασίλης Ιωάννης, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Σερρών

Αντιπρόεδρος: Πούλιος Ιωάννης, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών

Ταμίας: Κυμιωνής Στέλιος, Προϊστάμενος, Διεύθυνση Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου ΕΚΟΜΕ

Γραμματέας: Παπαδημητρίου Σοφία, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Υ.ΠΑΙ.Θ.

Μέλη:

-Σαμολαδάς Ιωάννης, Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών

-Ανδριοπούλου Ειρήνη, Προϊσταμένη, Τμήμα Έρευνας, Μελετών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΕΚΟΜΕ

-Βασίλης Σουλικιάς, Στέλεχος Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του ΥΠΑΙΘ

-ΆλκηστιςΠουλοπούλου, Στέλεχος Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του ΥΠΑΙΘ

-Λαμπρινή Μίχου, Στέλεχος Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του ΥΠΑΙΘ

Παιδαγωγική ομάδα

Η παιδαγωγική Ομάδα συνεπικουρεί το παιδαγωγικό έργο του Δικτύου

Σύνθεση της Π.Ο.:

Επιστημονικά υπεύθυνος:

Αλιβίζος(Λοΐζος) Σοφός,  Καθηγητής, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διευθυντής ΜΠΣ «Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων τεχνολογιών», Διευθυντής ΜΠΣ «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή», Διευθυντής: εργαστηρίου «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην εκπαίδευση», Πρόεδρος ΕΠ.Ε.Σ. Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων Ρόδου Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Μέλη:

Ανδριοπούλου Ειρήνη, Προϊσταμένη, Τμήμα Έρευνας, Μελετών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΕΚΟΜΕ, Γενικός Γραμματέας της UNESCO Media& Information LiteracyAlliance, Εθνικός Εμπειρογνώμονας ExpertGroup on TacklingDisinformation&PromotingDigitalLiteracyThroughEducation&Training, DG Connect.

Πούλιος Ιωάννης, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Σερρών

Παπαδημητρίου Σοφία, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σαμολαδάς Ιωάννης, Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών

Συνεργαζόμενοι φορείς

 • Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας
 • ΕΡΤ
 • Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης/Προεδρία της Κυβέρνησης
 • Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Ακόμη, πανεπιστημιακές σχολές που έχουν σχέση με τα ΜΜΕ (δημοσιογραφία, κινηματογράφος, οπτικοακουστική αγωγή), τοπικά και πανελλήνια κινηματογραφικά φεστιβάλ, πολιτιστικοί σύλλογοι, Δήμοι, Περιφέρειες, Ιδρύματα κλπ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ταχυδρομική Διεύθυνση Δικτύου:

Διεύθυνση Α/θμιαςΕκπ/σης Ν. Σερρών, Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων, (Εθνικό Δίκτυο «Παιδεία στα Μέσα», Υπόψη: Ιωάννης Πούλιος, Κερασούντος 2, 62110, Σέρρες

ή

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων, Υπόψη: Παπαδημητρίου Σοφία, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180, Μαρούσι, Αθήνα

ή

Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, Υπόψη: Ανδριοπούλου Ειρήνη, Αλεξάνδρου Πάντου  &Φραγκούδη 11, 17671, Καλλιθέα

Τηλέφωνα επικοινωνίας

(Για το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υ.ΠΑΙ.Θ.)
-Βασίλης Σουλικιάς, 2103442155
-ΆλκηστιςΠουλοπούλου, 2103443042
-Λαμπρινή Μίχου, 2103442764

(για τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών)
-Πούλιος Ιωάννης, 2321047515

(για το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας/ ΕΚΟΜΕ)
-Ανδριοπούλου Ειρήνη, 2144022522
-Κυμιωνής Στέλιος, 2144022521

e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.(γραμματεία Δικτύου)

Ιστοσελίδα: www.edu4media.eu (Υπό κατασκευή)

Σχετικά Άρθρα