Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Καλλιτεχνικά Σχολεία 2018 - 2019

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2018 - 2019

Αρ.Πρωτ.108617/Ε2/29-06-2018/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ε. Μπιγέρη : 210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-19.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β΄ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.9 του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240τΑ΄)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94τΑ΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
5. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210τΑ΄/05.11.16)
6. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 50692/Ε2/27.03.2018 (ΑΔΑ: Ψ3Μ94653ΠΣ-0ΥΝ) εγκύκλιο αποσπάσεων
7. Την υπ΄ αριθμ. 7/08.06.2018 Πράξη της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων
8. Τις υπ΄ αριθ. 16/25.06.2018 και 17/28.06.2018 Πράξεις του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-19, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

AM

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΥ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

209822

ΠΕ03

Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΑΥΡΩΝΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Μ

219647

ΠΕ80

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

AM

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΦΟΥΤΣΙΤΖΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

206861

ΠΕ02

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

227479

ΠΕ04.04

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ

229306

ΠΕ80

ΧΑΝΙΩΝ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

AM

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

222800

ΠΕ03

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΑΟΥΛΕΒΙΤΣ

ΥΒΟΝΑ

216819

ΠΕ08

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

AM

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΕΦΑΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

198274

ΠΕ04.04

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

198824

ΠΕ08

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΑ

198849

ΠΕ08

ΠΕΙΡΑΙΑ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

 


ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2017 - 2018


Αρ.Πρωτ.124525/Ε2/20-07-2017/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Α΄ΘΜΙΑΣ & Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Πληροφορίες:
Ε. Μπιγέρη : 210 3442280
e-mail : dprb2(ΑΤ)minedu.gov.gr
fax: 210 3442282

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-18.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β΄ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 περ. Ι΄ του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.9 του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240τΑ΄)
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94τΑ΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄)
5. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210τΑ΄/05.11.16)
6. Την υπ΄ αριθμ.307/30.06.2017 Πράξη της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων
7. Την υπ΄ αριθ. 15/17.07.2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
8. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Αποσπούμε σε Καλλιτεχνικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2017-18 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ

AM

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

201667

ΛΥΡΑΚΗ

ΧΡΥΣΗ

ΠΕ02

Β΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

210116

ΜΠΑΤΡΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ04.01

Α΄ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

207827

ΜΠΟΛΙΕΡΑΚΗ

ΚΛΕΑΝΘΗ

ΠΕ08

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

AM

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

222800

ΑΛΕΞΑΚΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕ03

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

216819

ΠΑΟΥΛΕΒΙΤΣ

ΥΒΟΝΑ

ΠΕ08

Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

AM

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

223812

ΤΣΙΠΙΛΗ

ΠΑΡΘΕΝΑ

ΠΕ04.04

Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση