edu.klimaka.gr

Εβδομάδα Εθελοντισμού LET΄S DO IT GREECE - Νοιάζομαι και Δρω

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ "ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ / LET'S DO IT GREECE"

Αρ.Πρωτ.Φ1/ΜΚ/1147/3654/Δ7/10-01-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
Email :disedu(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Χ. Μπάκα - Μ. Κολούντζου
Τηλέφωνο : 210 344 3002 - 210 344 3791

ΘΕΜΑ :Απάντηση σε αίτημα του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αττικής ‘’Ώρα για Δράση’’ σε συνεργασία με το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Δεσμός» και το Ίδρυμα Λαμπράκη που αφορά στο πρόγραμμα με τίτλο: ‘’Eβδομάδα Εθελοντισμού Let’s do it Greece - Νοιάζομαι και Δρω”

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ2/ 207311/Δ7/ εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αρ. 61/20-12-2018 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π, το εν λόγω αίτημα που αφορά στην παιδαγωγική καταλληλότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Εβδομάδα Εθελοντισμού LET΄S DO IT GREECE-Νοιάζομαι και Δρω» , στα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, γίνεται αποδεκτό για το σχολικό έτος 2018-19, με τις εξής προϋποθέσεις:

α) να υπάρχει σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων για τη συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα,

β) η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα να είναι προαιρετική,

γ) το πρόγραμμα να υλοποιείται από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος θα αξιοποιήσει το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό κατά την κρίση του, επιλέγοντας κάθε φορά δραστηριότητες προσαρμοσμένες στην ηλικία και τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών,

δ) η διεξαγωγή του προγράμματος από τον εκπαιδευτικό να ενταχθεί στο πλαίσιο των προαιρετικών Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην σχετική εγκύκλιο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας,

ε) να μη χρησιμοποιηθεί το εν λόγω πρόγραμμα για κανενός είδους διαφημιστικό σκοπό και να μην υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση των εκπαιδευτικών, των μαθητών ή των σχολικών μονάδων,

στ) μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, να κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Αν. Τσόχα 36, Τ.Κ. 115 21, Αθήνα) ο απολογισμός της υλοποίησής του».

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ Λ. ΜΠΑΚΑ


Σχολική Εβδομάδα Εθελοντισμού
Let’s do it Greece - Νοιάζομαι και Δρω

1-7 Απριλίου 2019

Eκ μέρους της Οργανωτικής Ομάδας Εθελοντών του Let's do it Greece και της Ομάδας Υλοποίησης του Προγράμματος Νοιάζομαι και Δρω μοιραζόμαστε μαζί σας το προτεινόμενο σχέδιο δράσης για την οργάνωση και διεξαγωγή της Σχολικής Εβδομάδας Εθελοντισμού “Let’s do it Greece - Νοιάζομαι και Δρω” , που έχει προγραμματιστεί για την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου (Δευτέρα 1η Απριλίου 2019 έως Κυριακή 7 Απριλίου 2019).

Η Εβδομάδα Εθελοντισμού είναι μια γιορτή, μια έμπνευση, ένα κίνητρο για δράση.

Παράλληλα έχουμε την ευθύνη και τη δύναμη να κάνουμε το καλό κάθε μέρα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο μας καλύτερο. Είναι στο χέρι μας!

Τι είναι η Σχολική Εβδομάδα Εθελοντισμού;

Πρόκειται για μια εβδομάδα δράσεων από την σχολική κοινότητα, με σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την εθελοντική δράση για κοινωφελή σκοπό.

Ένα κάλεσμα προς όλη την κοινωνία και προς κάθε άτομο να ενημερωθεί για τον εθελοντισμό και να συμμετάσχει ενεργά.

Η “Σχολική Eβδομάδα Εθελοντισμού Let’s do it Greece - Νοιάζομαι και Δρω” αποτελεί πεδίο δράσης και εφαρμογής στα σχολεία, των αρχών και επιδιώξεων της εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών του διδακτικού μαθησιακού πεδίου: “Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη”, του Υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα, η “Σχολική Eβδομάδα Εθελοντισμού Let’s do it Greece - Νοιάζομαι και Δρω” προάγει την καλλιέργεια των ικανοτήτων δεξιοτήτων και γνώσεων που προβλέπει το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), το οποίο υπαγορεύει την «εξασφάλιση συνθηκών που επιτρέπουν στον μαθητή να αναπτύξει την προσωπικότητά του […] καθώς και θετική διάθεση για συνεργασία και αυτενέργεια, μια προσωπικότητα υπεύθυνη, δημοκρατική και ελεύθερη, με κοινωνικές και ανθρωπιστικές αρχές, χωρίς θρησκευτικές και πολιτισμικές προκαταλήψεις» και «την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και συλλογικότητας».

Αυτό σημαίνει ότι:

α) δεν αποτελεί ένα ακόμα πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων αλλά υλοποιεί, μέσω δράσεων στο σχολικό χώρο, τις αρχές της αειφορίας που διατρέχουν το αναλυτικό πρόγραμμα και τα εξειδικευμένα projects ή προγράμματα που πιθανόν να έχουν ήδη αναληφθεί στις σχολικές μονάδες.

β) μέσω της συνεργασίας των δασκάλων και καθηγητών/τριών, δίνεται η δυνατότητα να οργανωθεί και να πραγματοποιηθεί μια δράση που θα αποσκοπεί στην εμπέδωση των στόχων του εθελοντισμού, της συνεργασίας, της υπεύθυνης στάσης και συμπεριφοράς ενεργού πολίτη.

γ) οι δράσεις της στα σχολεία προτείνεται και φέτος να γίνουν εντός και εκτός του σχολικού χώρου, με γνώμονα την κοινωνική ή περιβαλλοντική κινητοποίηση της σχολικής κοινότητας, κατά την εβδομάδα που προηγείται της πανελλαδικής δράσης Let’s do it Greece που ορίστηκε για τις 7 Απριλίου 2019, δηλαδή κατά το διάστημα από 1 έως 7 Απριλίου 2019.

Γιατί να Συμμετέχω;

Για να αναλάβουμε ένα μέρος από την ευθύνη που έχουμε ο καθένας ατομικά και όλοι μαζί ως κοινωνία, να νοιαζόμαστε και να δρούμε για να βελτιώνουμε τη ζωή μας και τη ζωή των γύρω μας.

Για να συνειδητοποιήσουμε τη δύναμη που έχουμε, ειδικά όταν συνεργαζόμαστε με άλλους, να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο.

Για να βιώσουμε το μοναδικό συναίσθημα πληρότητας που γεννιέται όταν προσφέρουμε με την καρδιά μας τον χρόνο και τον κόπο μας για να κάνουμε κάτι καλό για τους άλλους ή το περιβάλλον.

Συντονιστές Εβδομάδας Εθελοντισμού

Φέτος, για πρώτη φορά, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Νοιάζομαι και Δρω” και η πανελλήνια εθελοντική εκστρατεία “Let’s do it Greece” ενώνουμε τις δυνάμεις μας οργανώνοντας κοινή Εβδομάδα Εθελοντισμού που απευθύνεται στα σχολεία όλης της χώρας. Στόχος μας, η καλλιέργεια πνεύματος εθελοντισμού μέσω βιωματικών δράσεων με κοινωφελή σκοπό που μπορούν να αναπτύσσονται ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά σε τέσσερις κύριους άξονες:

 • Περιβάλλον
 • Συνάνθρωπος
 • Κοινότητα
 • Φιλοζωία

Η Ιστορία του Let’s do it Greece

Η Πανελλήνια Εθελοντική Εκστρατεία “Let’s do it Greece” είναι μία προσπάθεια η οποία ξεκίνησε από νέα παιδιά, μαθητές περιβαλλοντικής ομάδας σχολείου, που αγάπησαν τον εθελοντισμό μέσα από το σχολείο και τώρα έχει εξελιχθεί στη Μεγαλύτερη Ταυτόχρονη Περιβαλλοντική Δράση της χώρας, με στόχο τις συντονισμένες δράσεις εθελοντισμού, σε μία ημέρα, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Στην εκστρατεία του 2018 περισσότεροι από 128.000 εθελοντές και 3.700 φορείς συμμετείχαν σε πάνω από 1.600 δράσεις σε ολόκληρη τη χώρα, ξεπερνώντας το 1% του Ελληνικού πληθυσμού. Από το 2014 υλοποιείται η Εβδομάδα Εθελοντισμού Let’s do it Greece με τη συμμετοχή 1.600 σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δείτε περισσότερα στο www.letsdoitgreece.org/

Η Ιστορία του Νοιάζομαι και Δρω

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός αναπτύσσει το κοινωφελές του έργο σε όλη την Ελλάδα βασιζόμενο κατά κύριο λόγο στην προσφορά εθελοντών. Το Ίδρυμα Λαμπράκη αναπτύσσει επί περισσότερα από 25 χρόνια καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό και σχολικά δίκτυα, τα οποία διαθέτει ελεύθερα στην πολιτεία, στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές. Οι δύο φορείς συνέπραξαν δημιουργώντας το “Νοιάζομαι και Δρω”, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση στην καλλιέργεια του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της συνείδησης ενεργού πολίτη σε μαθητές. Από το 2015 που εφαρμόζεται το πρόγραμμα με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στα σχολεία, έχουν συμμετάσχει συνολικά 481 διαφορετικές σχολικές μονάδες - κάποιες από τις οποίες εφαρμόζουν το «Νοιάζομαι και Δρω» για τρεις συνεχείς χρονιές - 2.760 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων, 38.400 μαθητές και 1.600 Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και άλλοι κοινωνικοί εταίροι. Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε όλο το φάσμα της σχολικής εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο και τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, σε όλων των τύπων τα σχολεία (π.χ. ειδικά, ΕΠΑΛ, διαπολιτισμικά, καλλιτεχνικά, μουσικά κ.ά.) και στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Δείτε περισσότερα εδώ: www.noiazomaikaidrw.gr

Μέθοδος Οργάνωσης

Δράσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν στα σχολεία πανελλαδικά, παρουσιάζονται ενδεικτικά στο παρόν σχέδιο δράσης. Οι δράσεις αυτές έχουν προκύψει από την εκπόνηση σχολικών προγραμμάτων τα προηγούμενα χρόνια.

Προτείνεται να δημιουργηθεί μία ομάδα στο σχολείο που θα εκπροσωπεί τη σχολική μονάδα και θα αποτελείται από τον Διευθυντή, τον εκπαιδευτικό που θα οριστεί ως συντονιστής για τις δράσεις, μαθητές από όλες τις τάξεις και εκπρόσωπο από τον σύλλογο γονέων.

Ενδεικτικοί τύποι Δράσεων για Σχολεία

Προτείνεται μία σειρά δράσεων που έχουν στόχο να εμπνεύσουν και να κατευθύνουν τους μαθητές - εθελοντές, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι εξαντλητικές, ως προς το είδος δράσης και τον χώρο διεξαγωγής. Επίσης, διαφορετικές δράσεις μπορούν να συνδυαστούν ή πάνω από μία δράση μπορεί να πραγματοποιηθεί από το ίδιο σχολείο. Στη συνέχεια θα βρείτε ενδεικτικούς τύπους προτεινόμενων δράσεων ανά θεματική κατηγορία.

Περιβάλλον

 • Οργανώνουμε εθελοντικό καθαρισμό της αυλής και των τάξεων.
  Καταγράφουμε, μετράμε, διαχωρίζουμε τα απορρίμματα.
  α) Ποια από αυτά  μπορούν να ανακυκλωθούν;
  β) Ποια τα οφέλη της ανακύκλωσης;
 • Φυτεύουμε λουλούδια, αρωματικά φυτά, δέντρα, λαχανικά στην αυλή και περιποιούμαστε τον κήπο και τον προαύλιο χώρο του σχολείου.
 • Δίνουμε μια δεύτερη ζωή στα υλικά μας: οργανώνουμε εργαστήρια χειροτεχνίας με ανακυκλώσιμα υλικά.
 • Αναλαμβάνουμε να κάνουμε αίτηση για κάδους ανακύκλωσης συσκευασιών και άλλων υλικών μέσα ή κοντά στο σχολείο μας. Εναλλακτικά δημιουργούμε αυτοσχέδιους κάδους και συγκεντρώνουμε υλικά προς ανακύκλωση όπως (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, μπαταρίες κ.α.).
 • Οργανώνουμε σκυταλοδρομίες ανακύκλωσης ή άλλα παιχνίδια, κατασκευάζοντας «εικόνες» απορριμμάτων και τοποθετώντας τις στους κατάλληλους «κάδους».
 • Ενημερωνόμαστε για το παγκόσμιο πρόβλημα των πλαστικών μιας χρήσης.
  Ερευνούμε το θέμα στο δικό μας σχολείο. Αναζητούμε και εφαρμόζουμε τρόπους μείωσης του πλαστικού στη ζωή μας. Ενισχύουμε την χρήση νερού της βρύσης έναντι του εμφιαλωμένου. Προτρέπουμε στη χρήση παγουριού και δοχείου κολατσιού, με ευφάνταστες αφίσες. Προωθούμε τη χρήση της πάνινης τσάντας με ευφάνταστες δημιουργίες των μαθητών. Οργανώνουμε προβολή ντοκιμαντέρ. Ενδεικτικά σας προτείνουμε τα βραβευμένα ντοκιμαντέρ που προσφέρει στα σχολεία το Plastic Free Greece ( http://www.plasticfreegreece.com/ )
 • Συζητάμε για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων στο σχολείο μας.
  Προτείνουμε λύσεις και ενημερώνουμε τους συμμαθητές μας.
 • Παρατηρούμε τον σχολικό χώρο και καταγράφουμε την υπάρχουσα κατάσταση ως προς: τη βλάστηση, τα απορρίμματα, τα χρώματα, τη σκίαση, τις ενεργειακές απώλειες, τη σπατάλη φυσικών πόρων που χρησιμοποιούνται στο σχολείο (χαρτί, συσκευασίες, νερό κλπ.), τις δυνατότητες ανακύκλωσης. Προτείνουμε βελτιωτικές ενέργειες.

Συνάνθρωπος

 • Επισκεπτόμαστε έναν σύλλογο ή κέντρο απασχόλησης και υποστήριξης τυφλών και οργανώνουμε κοινές ψυχαγωγικές δραστηριότητες ή τους διαβάσουμε βιβλία.
 • Οργανώνουμε δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και πολιτισμικής ανταλλαγής με συνομήλικους πρόσφυγες.
 • Επισκεπτόμαστε ένα κέντρο φιλοξενίας ηλικιωμένων και να προσφέρουμε χαρά σε άτομα τρίτης ηλικίας (π.χ. παίζοντας παντομίμα, τραγουδώντας, χορεύοντας)
 • Προωθούμε τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Ερευνούμε, μελετούμε και εισηγούμαστε στις αρμόδιες αρχές τη βελτίωση και διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία στη γειτονιά μας.
 • Μαγειρεύουμε σε μια κοινωνική κουζίνα και προσφέρουμε ζεστασιά σε άπορους ή άστεγους.
 • Οργανώνουμε εθελοντικές βιωματικές δράσεις σε συνεργασία με τους μαθητές ειδικού σχολείου.

Κοινότητα

 • Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία για τη δημιουργία κινητής ανταλλακτικής παιδικής βιβλιοθήκης στη γειτονιά μας.
 • Αναπτύσσουμε δράσεις ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας και παράδοσης της περιοχής μας (π.χ. δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών (με στοιχεία εξερεύνησης και ξενάγησης, δημιουργία “μουσείου προφορικών μαρτυριών” σχετικά με την τοπική ιστορία.
 • Δημιουργούμε λέσχες δημιουργικής απασχόλησης για τα ενήλικα μέλη της κοινότητάς μας
 • Δημιουργούμε αθλητικές λέσχες
 • Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και συμβάλλουμε στην ανάπλαση μιας πλατείας ή ενός κοινόχρηστου χώρου της περιοχής μας.
 • Αναλαμβάνουμε δράση για την ασφαλή κυκλοφορία στην περιοχή μας (ενημέρωση κοινότητας για τήρηση κανόνων κυκλοφορίας, καθαρισμός πινακίδων οδικής σήμανσης κ.ά.)
 • Οργανώνουμε ομάδα σχολικών δημοσιογράφων που φωτογραφίζουν, γράφουν τα κείμενα και αναρτούν στην ιστοσελίδα του σχολείου τις δράσεις της Εβδομάδας Εθελοντισμού.
 • Καταιγισμός ιδεών: Πώς μπορώ να ευαισθητοποιήσω και να εμπνεύσω την οικογένεια μου, τους φίλους μου και τη γειτονιά μου;

Φιλοζωία

 • Οργανώνουμε δράσεις για την περιποίηση και προστασία των αδέσποτων ζώων της περιοχής μας και για την τήρηση κανόνων υγιεινής από τους ιδιοκτήτες κατοικίδιων.
 • Φτιάχνουμε φωλιές και ταΐστρες για πουλιά και τις τοποθετούμε στην περιοχή μας.
 • Συζητάμε και προωθούμε την υιοθεσία αδέσποτων ζώων.
 • Ερευνούμε τους κινδύνους που απειλούν τα διάφορα είδη ζώων.
 • Οργανώνουμε επίσκεψη σε κέντρο περίθαλψης άγριων ζώων,ενημερωνόμαστε για τη δράση τους και αναλαμβάνουμε δράση για τηνπροστασία τους.

Δήλωση Συμμετοχής

Σας καλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή του σχολείου σας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στο www.letsdoitgreece.org ή στο www.noiazomaikaidrw.gr καθώς και στο κοινό mini site που ενεργοποιήσαμε για να αποτυπώσουμε τις δράσεις των σχολείων www.volunteer4schools.gr . Οι τρεις πλατφόρμες λειτουργούν αλληλένδετα στο πλαίσιο της εβδομάδας εθελοντισμού και η δήλωση συμμετοχής σε οποιαδήποτε από τις τρεις είναι αρκετή.

Μετά τη δήλωση συμμετοχής σας και καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς, οι ομάδες του Νοιάζομαι και Δρω και της Εκστρατείας Let’s do it Greece θα είμαστε δίπλα σας και θα επικοινωνούμε από κοινού με νέο και πλούσιο υποστηρικτικό υλικό.

Υποστηρικτικό Υλικό

Σας καλούμε να παρακολουθείτε τις ιστοσελίδες Let’s do it Greece / Νοιάζομαι και Δρω στις οποίες θα βρείτε επιπλέον χρήσιμο υλικό για την εβδομάδα εθελοντισμού:

www.noiazomaikaidrw.gr
www.letsdoitgreece.org
www.volunteer4schools.gr

Χάρτης Δράσεων

Οι δράσεις θα αποτυπωθούν σε έναν Πανελλαδικό Χάρτη, με στόχο την προβολή της μεγάλης αυτής γιορτής του εθελοντισμού μέσα από ιστορίες και φωτογραφίες γεμάτες χαμόγελα!

Από τις αρχές Μαρτίου, ο Χάρτης Δράσεων του 2019 θα είναι στη διάθεσή σας.

Δηλώστε τη δική σας δράση, και ελάτε να δημιουργήσουμε μαζί τον ομορφότερο χάρτη της Ελλάδας! Μείνετε συντονισμένοι!

Αναγνώριση συμμετοχής των μαθητών και Επικοινωνία Αποτελέσματος

Τις αμέσως επόμενες ημέρες μετά τη δράση, θα σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε την καθιερωμένη Φόρμα Απολογισμού προκειμένου να υπολογίσουμε την Πανελλαδική Συμμετοχή. Τα κύρια στοιχεία που θα σας ζητήσουμε είναι τα εξής:

 • Η δική σας αξιολόγηση της δράσης
 • Είδος και σύντομη περιγραφή δράσης
 • Εκτιμώμενος αριθμός Εθελοντών
 • Στιγμές της δράσης σας που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας
 • Σχόλια / προτάσεις βελτίωσης για την Εβδομάδα Εθελοντισμού
 • Καλές πρακτικές που θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας

Είναι σημαντικό να κρατήσουμε όλα τα θετικά στοιχεία και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την επόμενη δράση.

Επίσης θα σας ζητήσουμε να ανεβάσετε στον Χάρτη Δράσεων τις καλύτερες φωτογραφίες της δράσης σας, για να τις δημοσιεύσουμε στις ιστοσελίδες και τα social media του Νοιάζομαι και Δρω και του Let’s do it Greece και να δημιουργήσουμε το Πανελλήνιο Μωσαϊκό Δράσεων του 2019. Η βοήθειά σας στο παραπάνω είναι εξαιρετικά πολύτιμη, για να μεταφέρουμε τον παλμό από σχολεία ολόκληρης της χώρας.

Ξεκινάμε!

Πιστεύουμε ότι μαζί, και με τη συμβολή όλων των ενεργών πολιτών της πατρίδας μας, θα καταφέρουμε να κάνουμε το όραμά μας πραγματικότητα και να φέρουμε μία μεγάλη, θετική αλλαγή στην ελληνική κοινωνία!

ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Με φιλικούς, εθελοντικούς χαιρετισμούς,

Η Ομάδα Υλοποίησης
της Σχολικής Εβδομάδας Εθελοντισμού
“Let’s do it Greece - Νοιάζομαι και Δρω”

Σχετικά Άρθρα