edu.klimaka.gr

Ενότητα με σχολικές δραστηριότητες, διαγωνισμούς, προγράμματα, εορτές....

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός γιά τόν Ἅγιο Κοσμά τόν Αἰτωλό

Η υποβολή των έργων στα πλαίσια του διαγωνισμού για μαθητές Δ-Ε-ΣΤ τάξεων Δημοτικού, Γυμνασίων και Λυκείων, παρατείνεται έως την 3η Απριλίου 2015

Χορήγηση Άδειας Ξενάγησης Χωρίς Αμοιβή σε Εκπαιδευτικούς

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Αρ.Πρωτ.Φ.20/35/6991/Δ1/14-01-2015/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε
/ΤΜΗΜΑΤΑ Γ' ΜΑΘΗΤΗΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Email : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πληροφορίες: Κ. Παrιαχρήστος, Α. Παrιαδαντωνάκης
Τηλέφωνο : 210 344 2247/2237
FAX : 210 344 3354

ΘΕΜΑ:
«Χορήγηση άδειας ξενάγησης χωρίς αμοιβή σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού»

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΛ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/τΑΜΣ/ΦΞΕΝ/316219/1903/1300/824/15-12-2014 εγγράφου του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, σας ενημερώνουμε ότι εφεξής δεν απαιτείται η σχετική άδεια για «ξεναγήσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου χωρίς αμοιβή σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία που είχε αναπτυχθεί ή αναπτύσσεται επιστημονική και ανασκαφική δραστηριότητα από καθηγητές ανώτατων σχολών και αρχαιολογίας, διευθυντές και καθηγητές ημεδαπών και αλλοδαπών σχολών αρχαιολογίας στην Ελλάδα».

Ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία επιτρέπεται να γίνονται πλέον και από τον εκπαιδευτικό που συνοδεύει τους φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές σχολείων, τηρώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στο συνημμένο έγγραφο.

Παρακαλούνται οι Δ/ντές των Σχολικών μονάδων και οι Προϊστάμενοι των Νηπιαγωγείων να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ/


Αρ.Πρωτ.316219/1903/1300/824/15-12-2014/ΥΠΠΟΛ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/ΦΞΕΝ

ΥΓΙΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Πληροφορίες: Κ. Παρίση- Μ. Δεριζιώτη
Τηλ: 210 3321704
FAX: 210 3801840
E-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Θέμα: Χορήγηση άδειας ξενάγησης χωρίς αμοιβή σε μνημεία, αρχαιολογικούς, χώρους και μουσεία αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΠΔ 104/20 14) και της αναδιοργάνωσης της λειτουργίας της Δ ιεύθυνσης Μουσείων, στην αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει και η χορήγηση αδειών ξενάγησης χωρίς αμοιβή (άρθρ. 13, παρ. 3, εδ. ιβιβ), σας ενημερώνουμε ότι εφεξής δεν απαιτείται η σχετική άδεια για «ξεναγήσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου χωρίς αμοιβή σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία που είχε αναπτυχθεί ή αναπτύσσεται επιστημονική και ανασκαφική δραστηριότητα από καθηγητές ανώτατων σχολών ιστορίας και αρχαιολογίας, διευθυντές και καθηγητές ημεδαπών και αλλοδαπών σχολών αρχαιολογίας στην Ελλάδα», σύμφωνα με τα προβλ επόμενα στον Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ/Α/222/12-11-2012).

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.3498/2006 «Ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χόρους και μουσεία επιτρέπεται να γίνονται και από τον εκπαιδευτικό που συνοδεύει τους φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές σχολείων»

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να υπάρχει η δυνατότηα της εποπτείας σε κεντρικό επι΄πεδο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού των πραγματοοποιούμενων ξεναγήσεων χωρίς αμοιβή από τους έχοντες το δικαίωμα σύμφωνα με το ισχύων θεσμικό πλαίσιο και με στόχο την καλύτερη λειτουργία των μουσίων και χώρων αρμοδιότητάς μας, παρακαλούμε εφεξής να τηρείται η νέα διαδικασία σύμφωνα με την οποία:

Α. Η Διεύθυνση Μουσείων θα πρέπει να ενημερώνει εγκαίρως με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) σχετικά με τις ημερομηνίες της ξενάγησης, το όνομα του καθηγητή ξεναγού και τα μουσεία, μνημεία και χώρους επίσκεψης, προκειμένου να προωθεί τα σχετικά αιτήματα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Β) Οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται εντός του προβλεπόμενου ωραρίου λειτουργίας και εφόσον αυτοί είναι ανοιχτοί και επισκέψιμοι από το κοιvό.

Γ) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα, από τα οποία θα τεκμαίρεται η ιδιότητά τους και τα οποία εξάλλου είναι δυνατόν να τεθούν ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των εξουσιοδοτημένων προς έλεγχο οργάνων.

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Έλενα Κόρκα