ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Εγγραφή Αναπληρωτών - Ωρομισθίων στο Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού

Εγγραφή Αναπληρωτών - Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών στο ΟΠΣΥΔΕπειδή οι αιτήσεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά, γίνεται δυνατή η καταχώριση των στοιχείων απο τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017 στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Συστήμα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥ.Δ)

Η υποβολή αιτήσεων για ένταξη σε ενιαίους πίνακες αναπληρωτών - ωρομισθίων εκπαιδευτικών, θα γίνει αργότερα και αφού εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος.

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Ειδικού Προσωπικού ΕΕΠ-ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ 2016 - 2017 (Προσθήκη οργανικών κενών)

Το Υπουργείο Παιδείας καλεί Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) να υποβάλει αίτηση μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το σχολικό έτος 2016-2017.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το διάστημα από 24-03-2017 έως 06-04-2017

Προσλήψεις Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2016 - 2017 (21-03-2017)

Το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα (21-03-2017) νέες ονομαστικές καταστάσεις με προσλήψεις 57 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ16, ΠΕ17, ΠΕ18, και ΠΕ19-20 για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Στις 22-03-2017 υπήρξε ανακοινοποίηση των προσλήψεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ18.04

Η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται από την Τετάρτη 22 Μαρτίου έως και την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017

Προσλήψεις Aναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2016 -2017 (Δάσκαλοι - Νηπιαγωγοί)

Συγκεντρωτικά όλες οι προσλήψεις αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΑνακοίνωθηκαν νέες προσλήψεις 87 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (60 αναπληρωτές ΠΕ70-Δασκάλων και 27 αναπληρωτές ΠΕ60-Νηπιαγωγών) για να εργαστούν σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2016-2017.

Η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται από την Τετάρτη 22 έως και την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017

Προσλήψεις αναπληρώτων Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας 2016 - 2017

Προσλήψεις αναπληρωτών ειδικής αγωγής Δευτεροβάθμαις ΕκπαίδευσηςΑνακοινώθηκαν νέες ονομαστικές καταστάσεις (68) αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων για το σχολικό έτος 2016-2017.

Η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται από την Παρασκευή 17 Μαρτίου έως και την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017,

Προσλήψεις Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2016-2017 (11-03-2017)

Προσλήψεις αναπληρωτών ειδικής αγωγής στην Πρωτοβάθμια ΕκπαίδευσηΑνακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας ότι προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 30 εκπ/κοι των κλάδων ΠΕ70.50, ΠΕ70 και ΠΕ60.50 για την απασχόληση στις ΣΜΕΑΕ

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου προσλήφθηκαν για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 13 έως και την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017