Εγκύκλιος Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης 2018 - 2019

Καλούνται Εκπαιδευτικοί Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης να υποβάλουν σχετική αίτηση απόσπασης από 20/4/2018 έως 4/5/2018

Εγκύκλιος Αποσπάσεων Ειδικού Προσωπικού (ΕΕΠ - ΕΒΠ) σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ 2018 - 2019

Καλείται το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) να υποβάλει αίτηση απόσπασης για το σχολικό έτος 20018 - 2019, το διάστημα από 20/4/2018 έως και 30/4/2018.

Προσλήψεις Aναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2017 - 2018 (Δάσκαλοι - Νηπιαγωγοί)

Ανακοινώθηκαν νέες προσλήψεις 32 εκπαιδευτικών ΠΕ70-Δασκάλων και 26 εκπαιδευτικών ΠΕ60-Νηπιαγωγών για σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Πρόσκληση Συμμετοχής στην Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων (ΚΕΕ) 2018

Καλούνται σχολικοί σύμβουλοι και εκπαιδευτικοί Δ.Ε., ειδικοτήτων που είναι συναφείς με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, και ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων, να καταθέσουν σχετική αίτηση το χρονικό διάστημα από 16 έως 20 Απριλίου 2018.

Κωδικοί Εκπαιδευτικών Κλάδων - Προσόντα Ένταξης σε Εκπαιδευτικούς Κλάδους

Συγκεντρωτικός πίνακας με τους κωδικούς των εκπαιδευτικών κλάδων ανά ειδικότητα, συμπληρωμένος με τα απαραίτητα προσόντα (πτυχία - τίτλους σπουδών) που εντάσσουν σε εκπαιδευτικούς κλάδους.

Εγκύκλιος Αναπληρωτών ΕΕΠ - ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ 2018 - 2019

Αιτήσεις Αναπληρωτών Ειδικού Προσωπικού ΕΕΠ - ΕΒΠΟι ενδιαφερόμενοι για ένταξη σε πίνακες Αναπληρωτών - Ωρομισθίων σε θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) ή Ειδικού Βοηθητιικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για προσλήψεις σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΔΥ σχολικού έτους 2018-2019, καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά το διάστημα από 16/4/2018 μέχρι 27/4/2018.

Εγκύκλιος Αιτήσεων Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής (ΕΑΕ) 2018 - 2019

Εγκύκλιος Αναπληρωτών Ειδικής ΑγωγήςΚαλούνται εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι ενδιαφέρονται για ένταξη σε πίνακες αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση, το διάστημα από την Παρασκευή 13 Απριλίου έως και τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2018.

Πρόσκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικών Πληροφορικής σε Υπουργείο - Διευθύνσεις 2018

Καλούνται εκπαιδευτικοί πληροφορικής που ενδιαφέρονται για απόσπαση στην Γενική Γραμματεία Υπουργείου Παιδείας, στο ΔΟΑΤΑΠ και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά αίτηση το διάστημα από 04 έως 18 Απριλίου 2018

Ανάληψη Υπηρεσίας Αναπληρωτών - Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών (Τροποποίηση)

Μετά από διαπίστωση ελλείψεων σε ατομικούς φακέλους αναπληρωτών εκπαιδευτικών, δόθηκαν νέες οδηγίες για τις διαδικασίες ανάληψης υπηρεσίας αναπληρωτών Εκπαιδευτικών 

Εγκύκλιος Αιτήσεων Αναπληρωτών - Ωρομισθίων Μουσικής 2018 - 2019

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ79.01, ΠΕ79.02 και ΤΕ16  (πρώην κλάδοι ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14, ΤΕ16 και ΕΜ16) να υποβάλουν αίτηση για ένταξη σε πίνακες διορισμών Αναπληρωτών - Ωρομισθίων, για το σχολικό έτος 2018 - 2019.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτροινικά Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 13 Απριλίου έως και τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2018.

Εγκύκλιος Αιτήσεων Αναπληρωτών - Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών 2018

Εγκύκλιος αιτήσεων αναπληρωτών- ωρομισθίων εκπαιδευτικών
Δόθηκε στη δημοσιότητα η εγκύκλιος υποβολής αιτήσεων για ένταξη σε πίνακες αναπληρωτών - ωρομισθίων εκπαιδευτικών, στους κλάδους ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02, ΔΕ01 και ΔΕ02, για προσλήψεις σχολικού έτους 2018-2019

 Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 13 Απριλίου έως και τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2018.