Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΚ 2018 - 2019

Ανακοινώθηκαν 02 νέες αποσπάσεις και διόρθωση μίας υφιστάμενης απόσπασης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ, και Σχολεία Τυφλών - Κωφών για το σχολικό έτος 2018 - 2019

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε ΠΥΣΠΕ 2018 - 2019

Προστέθηκαν 01+06 νέες αποσπάσεις, 04 διορθώσεις και 02 ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε περιοχή ΠΥΣΔΕ, για το σχολικό έτος 2018 - 2019

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών στο ΙΕΠ 2018 - 2019

Προστέθηκε μία ανάκληση από τις οκτώ (08) αποσπάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για το σχολικό έτος 2018 - 2019

Αποσπάσεις σε Περιφέρειες και Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2018 - 2019

Αποσπασεις εκπαιδευτικωνΑνακοινώθηκαν 03 ανακλήσεις αποσπάσεων από τις 58 αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις επί πλέον 355 αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018 - 2019.

Περιοχές Μετάθεσης - Πρόσληψης Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Επανακαθορίζονται ορισμένες περιοχές μετάθεσης εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Περιοχές Μετάθεσης - Πρόσληψης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αναφέρονται περιοχές μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με νέες τροποποιήσεις

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ 2018 - 2019

Προστέθηκαν 66 ανακλήσεις, 02 τροποποιήσεις και 01 νέα απόσπαση μετά από ένσταση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, σχολικού έτους 2018 - 2019

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Πρότυπα - Πειραματικά Σχολεία 2017 - 2018

Ανακοινώθηκαν αποσπάσεις 35 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ05 - ΠΕ06 - ΠΕ11- ΠΕ60 - ΠΕ70) σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2018 - 2019

Υποβολή Αιτήσεων για Εκπαιδευτές σε Δημόσια ΙΕΚ 2018 - 2019

Από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για απασχόληση ως εκπαιδευτών στα Δημόσια ΙΕΚ την περίοδο 2018-2019, να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά αίτηση από 06/08/2018 ώρα 15:00 έως 24/08/2018 ώρα
15:00.

Πίνακες Κατάταξης Εκπαιδευτικών για Αποσπάσεις σε Ευρωπαϊκά Σχολεία

Ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης μετά και την εξέταση των ενστάσεων για αποσπάσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04.04 Βιολόγων σε Ευρωπαϊκά Σχολεία

Πρόσκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικών ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ)

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για απόσπαση στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Κρήτης, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), καλούνται να υποβάλουν αίτηση από 03-08-2018 μέχρι 08-08-2018 και ώρα 15:00.