ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Εγκύκλιος αποσπάσεων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό 2017 - 2018

Εγκύκλιος Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών στο ΕξωτερικόΔόθηκε στη δημοσιότητα η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό, με τριετή διάρκεια, αρχομένης από το σχολικό έτος 2017-2018

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι 03-07-2017

Αιτήσεις Παράτασης Απόσπασης Εκπαιδευτικών στο Εξωτερικό 2017 - 2018

Οι αιτήσεις για παράταση της απόσπασης στο εξωτερικό υποβάλλονται στον οικείο Συντονιστή Εκπαίδευσης μέχρι 23-06-2017.

Αιτήσεις υποβάλλουν ακόμη και δικαιούνται παράταση της απόσπασής τους για το επόμενο σχολικό έτος αλλά δεν την επιθυμούν, ώστε να εκδοθεί διαπιστβτική πράξη λήξης της απόσπασής τους

Προκήρυξη Αναπληρωτών στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) Ηρακλείου Κρήτης 2017 - 2018

Η προκήρυξη αφορά θέσεις εκπαιδευτικών στα Αγγλόφωνα τμήματα του Ευρωπαϊκού Σχολείου Ηρακλείου Κρήτης

Αιτήσεις και δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης από 15 -06 -2017 έως και 30 -06 -2017.