edu.klimaka.gr

Καθορισμός Κριτηρίων και Διαδικασίας επιλογής Διευθυντή - Υποδιευθυντή σε Εκκλησιαστικά Σχολεία

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 1158/2015)

Αρ.Πρωτ.93339/Θ2/12-06-201/ΥΠΟΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΛ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Β. Παπαβασιλείου, Β. Μπερνίκου, Ιερεύς Σταύρος Μπόζος
Τηλέφωνο: 210 344 2172-210 344 2412
FAX: 210 344 2173-210 344 2365

Θέμα: Προσαρμογή των διατάξεων που διέπουν τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής διευθυντών και υποδιευθυντών των Σχολείων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Κεφαλαίου Γ’ του ν. 4327/2015 στις ιδιαίτερες συνθήκες των λειτουργούντων υπό ενιαία διεύθυνση Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων και των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για την επιλογή των διευθυντών και υποδιευθυντών αυτών

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Γ του ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50/Α) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 39 παρ. 3 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 71/Α), με την οποία αντικαθίσταται το άρθρο 23 παρ. 8 του ν. 3432/2006 (Φ.Ε.Κ. 14/Α),
γ) του άρθρου 11, παρ. 7 του ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ 187/Α) «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
δ) της αριθ. 26141/Α2/03-3-2011 απόφασης Υπουργού Παιδείας «Ανακατανομή των οργανικών θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και καθορισμός της οργανικότητας των σχολικών μονάδων αυτής» (Φ.Ε.Κ. 561/Β),
2. Το Π.Δ. 24/2015 (Φ.Ε.Κ. 20/Α/2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
3. Το Π.Δ. 25/2015 (Φ.Ε.Κ. 21/Α/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

1. Η επιλογή των διευθυντών και υποδιευθυντών στα λειτουργούντα υπό ενιαία διεύθυνση Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια καθώς και τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ιδίως ως προς τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία της κατάρτισης πινάκων επιλογής, γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4327/2015 (Φ.Ε.Κ. 50/Α), όπως κάθε φορά ισχύουν, και την προσαρμογή τους στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των Σχολείων αυτών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης.

2. Αρμόδιο όργανο για την κατάρτιση πινάκων επιλογής υποψηφίων Διευθυντών ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο και για την κύρωση της απόφασης επιλογής του Συλλόγου διδασκόντων για τους υποδιευθυντές είναι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης με τη διευρυμένη του επταμελή σύνθεση, σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 3 του ν. 3848/2010 που αντικατέστησε το άρθρο 23 παρ. 8 του ν. 3432/2006, αναφερόμενο στο εξής ως «Συμβούλιο Επιλογής».

3. Όπου στις διατάξεις της απόφασης αυτής γίνεται αναφορά σε Εκκλησιαστικά Σχολεία νοούνται, από κοινού ή/και διαζευκτικά, τα λειτουργούντα υπό ενιαία διεύθυνση Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια καθώς και τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

Άρθρο 2
Πίνακες Διευθυντών – Θητεία Διευθυντών και Υποδιευθυντών

1. Για την πλήρωση των θέσεων διευθυντών των Εκκλησιαστικών Σχολείων, κατόπιν επιλογής-εξ όσων εκπαιδευτικών καλύπτουν τις οριζόμενες στο άρθρο 3 της παρούσας προϋποθέσεις-και τοποθέτησής τους, καταρτίζονται, με μέριμνα της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο, πίνακες υποψηφίων μερικής και συνολικής μοριοδότησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας.

2. Η επιλογή και τοποθέτηση των διευθυντών και υποδιευθυντών γίνεται για διετή θητεία. Αν η θέση κενωθεί κατά την διάρκεια της θητείας, η τοποθέτηση γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις επιλογής Διευθυντών και Υποδιευθυντών

1. Ως διευθυντές των Εκκλησιαστικών Σχολείων επιλέγονται μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης καθώς και της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων της αριθ. 26141/Α2/03-3-2011 απόφασης Υπουργού Παιδείας, με δεκαετή (10) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα για οκτώ (8) τουλάχιστον έτη στη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική, ή και την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Από τα ανωτέρω οκτώ (8) έτη άσκησης διδακτικών καθηκόντων, πέντε (5) τουλάχιστον θα πρέπει να έχουν διανυθεί σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Αν δεν πληρείται η προϋπόθεση της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας, απαραιτήτως με τρία (3) τουλάχιστον διδακτικά έτη σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

2. α) Ως υποδιευθυντές των Εκκλησιαστικών Σχολείων επιλέγονται εκπαιδευτικοί μόνον της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης όλων των κλάδων, με οκταετή (8) τουλάχιστον εκπαιδευτική και διδακτική υπηρεσία, που υπηρετούν κατά το χρόνο επιλογής τους με οργανική θέση στο Εκκλησιαστικό Σχολείο, για το οποίο γίνεται η επιλογή. Αν στο συγκεκριμένο Εκκλησιαστικό Σχολείο δεν πληρείται η προϋπόθεση της οκταετούς εκπαιδευτικής υπηρεσίας, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο υπηρεσίας.

β) Για την, ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο, εκκίνηση της διαδικασίας επιλογής υποδιευθυντών ορίζεται ως προϋπόθεση, για, μεν, τα υπό ενιαία διεύθυνση λειτουργούντα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια η εγγραφή σε αυτά τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) μαθητών, για, δε, τα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια η εγγραφή σε αυτά τουλάχιστον εξήντα πέντε (65) μαθητών.

3. Ως εκπαιδευτική υπηρεσία για την επιλογή εκπαιδευτικών σε θέση διευθυντή και υποδιευθυντή Εκκλησιαστικού Σχολείου, ορίζεται η προϋπηρεσία τόσο στη δημόσια όσο και την ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία των υποψηφίων ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας. Ως διδακτική υπηρεσία για την επιλογή εκπαιδευτικών σε θέση διευθυντή και υποδιευθυντή Εκκλησιαστικού Σχολείου, λογίζεται: α) η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, β) οι άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου, γ) η θητεία Σχολικού συμβούλου, δ) η θητεία σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), ε) η θητεία σε θέσεις Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής, Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων και Σχολικών δραστηριοτήτων, στ) η θητεία των υπευθύνων ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ, ΣΕΠ, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ και Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων.

4. Δεν επιλέγεται ως διευθυντής και υποδιευθυντής Εκκλησιαστικού Σχολείου, εκπαιδευτικός:

α) ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Φ.Ε.Κ. 26/Α) ή για τον οποίον συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα,

β) του οποίου τα πιστοποιητικά των αντικειμενικών κριτηρίων που προσκομίζονται κατά τη διαδικασία επιλογής είναι πλαστά ή αναληθή με σκοπό την παραπλάνηση της υπηρεσίας.

5. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιοτήτων. Τα κωλύματα επιλογής της παραγράφου 4 του παρόντος δεν πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

Άρθρο 4
Κριτήρια επιλογής

1. Κριτήρια επιλογής διευθυντών και υποδιευθυντών των Εκκλησιαστικών Σχολείων αποτελούν τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν. 4327/2015, ήτοι:

α) Η επιστημονική – παιδαγωγική συγκρότηση και κατάρτιση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου και τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία,

β) Η υπηρεσιακή κατάσταση, και η καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία, όπως προκύπτει από στοιχεία του φακέλου του υποψηφίου,

γ) Η συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο, όπως προκύπτει από τις θέσεις στις οποίες έχει υπηρετήσει, καθώς και η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου, που αποτιμώνται κατά τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων.

2. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στον ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο σχετικό πίνακα με βάση το άθροισμα των μονάδων, τις οποίες συγκεντρώνουν κατά την αποτίμηση των παραπάνω κριτηρίων, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα. Το μέγιστο δυνατό σύνολο μονάδων για τους υποψηφίους Διευθυντές Σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης ανέρχεται σε τριανταπέντε (35).

Άρθρο 5
Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής διευθυντών

1. Τα κριτήρια επιλογής των διευθυντών Εκκλησιαστικών Σχολείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4327/2015, αποτιμώνται κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

2. Το κριτήριο της επιστημονικής − παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης αποτιμάται με εννέα (9) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Διδακτορικό δίπλωμα: 4 μονάδες και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 2,5 μονάδες. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος κατέχει Διδακτορικό δίπλωμα και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών λαμβάνει κατά ανώτατο όριο 6 (έξι) μονάδες. Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών που ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό δε μοριοδοτείται. Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δε μοριοδοτείται επιπροσθέτως.

β) Δεύτερο πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.: 2 μονάδες εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό, και μόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι ταυτόχρονα κάτοχος μοριοδοτούμενων τόσο διδακτορικού όσο και μεταπτυχιακού διπλώματος.
Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφόσον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).

γ) Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ετήσιας επιμόρφωσης σε Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., Σ.Ε.Λ.Δ.Ε., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., εφόσον δεν ήταν αναγκαίο προσόν για το διορισμό: 0,5 μονάδα. Αν ο υποψήφιος έχει περισσότερα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις δε μοριοδοτούνται αθροιστικά.

δ) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1: 0,5 μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 19 και ΠΕ 20 δεν μοριοδοτούνται.

ε) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου Β2: 0,5 μονάδα.

στ) Πιστοποιημένη γνώση μίας ξένης γλώσσας με τίτλο επιπέδου ανώτερου του Β2: 1 μονάδα. Αν ο υποψήφιος κατέχει διαφόρων επιπέδων αποδεικτικά γνώσης της ίδιας ξένης γλώσσας μοριοδοτείται μόνον η πιστοποιημένη γνώση στο ανώτερο επίπεδο. Η πιστοποιημένη γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας μοριοδοτείται κατά το ήμισυ της μοριοδότησης της πρώτης ξένης γλώσσας. Η γνώση ξένης γλώσσας μοριοδοτείται με βάση τίτλους που ορίζονται από τα προβλεπόμενα στις διαδικασίες επιλογής του Α.Σ.Ε.Π.

3. Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας αποτιμάται με 14 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) Υπηρεσιακή κατάσταση: 11 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο. Οι μονάδες αυτές υπολογίζονται με βάση τη διδακτική υπηρεσία αποτιμώμενη με 1 μονάδα για κάθε έτος πέραν του χρόνου που αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Εκκλησιαστικών Σχολείων.

β) Διοικητική και καθοδηγητική εμπειρία: 3 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και 4 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τους Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα:

αα) Άσκηση καθηκόντων περιφερειακού Διευθυντή εκπαίδευσης, Σχολικού συμβούλου, Διευθυντή Εκπαίδευσης ή προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης, προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή αναπληρωτή προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Διευθυντή Σχολικής μονάδας, Διευθυντή Σ.Ε.Κ. (Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα) ή Διευθυντή Ε.Κ., υπεύθυνου ΚΠΕ: 0,5 μονάδα για κάθε έτος. Η άσκηση καθηκόντων για κάθε θέση του παρόντος εδαφίου αποτιμάται με δύο (2) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
Άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου Σχολικής μονάδας, προϊσταμένου τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων διεύθυνσης εκπαίδευσης, υποδιευθυντή Σχολικής μονάδας, Σ.Ε.Κ. ή Ε.Κ., Υπευθύνου Τομέα Σ.Ε.Κ. ή Ε.Κ., υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή πολιτιστικών θεμάτων στη διεύθυνση εκπαίδευσης, υπευθύνου Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), Κέντρου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων: 0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι μία (1) μονάδα κατ’ ανώτατο όριο.
 Η άσκηση καθηκόντων σε περισσότερες από μία θέση από αυτές που περιγράφονται στα προηγούμενα δύο εδάφια μοριοδοτείται αθροιστικά, με 2 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

ββ) Συμμετοχή σε κεντρικά, ανώτερα περιφερειακά και περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών, ως αιρετό μέλος: 0,25 μονάδες για κάθε έτος και μέχρι 1 μονάδα κατ’ ανώτατο όριο. Παράλληλη συμμετοχή σε περισσότερα συμβούλια το ίδιο χρονικό διάστημα δεν μοριοδοτείται αθροιστικά. Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης καθηκόντων σε θέσεις της προηγούμενης περίπτωσης αα΄ δεν υπολογίζονται μονάδες από συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια ή σε συμβούλια επιλογής στελεχών. Για τη μοριοδότηση των αναπληρωματικών αιρετών μελών των συμβουλίων απαιτείται συμμετοχή τους σε πέντε τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά έτος.

γ) Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων α΄ και β΄, χρόνος διδακτικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών ή καθοδηγητικής ή διοικητικής εμπειρίας βραχύτερος του έτους μοριοδοτείται με το ένα τέταρτο (1/4) της αντίστοιχης ετήσιας μοριοδότησης για κάθε τρίμηνο. Χρόνος μικρότερος του τριμήνου δεν υπολογίζεται.

4. Συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο − Προσωπικότητα– γενική συγκρότηση: 12 μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.

α) Το κριτήριο αυτό αποτιμάται με μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων της ή των Σχολικών μονάδων που ο υποψήφιος θα επιλέξει σύμφωνα με οριζόμενα κατωτέρω. Στη μυστική ψηφοφορία δεν συμμετέχει ο ίδιος ή σύζυγος ή συγγενής μέχρι δευτέρου βαθμού εξ αίματος. Μέσω της μυστικής ψηφοφορίας αποτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια: α) τα στοιχεία της προσωπικότητας που έχουν αναδειχθεί στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής, όπως το ήθος, η εντιμότητα, το αίσθημα δικαιοσύνης, β) η υπευθυνότητα και η συνέπεια, γ) η δημοκρατική συμπεριφορά, δ) η ικανότητα δημιουργίας κατάλληλου παιδαγωγικού περιβάλλοντος έμπνευσης των εκπαιδευτικών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και διαμόρφωσης κλίματος συνεργασίας με τους γονείς και κηδεμόνες, ε) η ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας, ανάπτυξης και υλοποίησης κοινών δράσεων με επιχώριους του Εκκλησιαστικού Σχολείου, καθώς και πέραν αυτών, φορείς της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, και, στ) ικανότητα ανάπτυξης κοινωνικών δράσεων, πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων.

β) Ο σύλλογος διδασκόντων κατά την αποτίμησή του λαμβάνει, επίσης, υπόψη: Τα στοιχεία τα οποία ο υποψήφιος έχει καταθέσει προς μοριοδότηση στο Συμβούλιο Επιλογής, καθώς και τα στοιχεία τα οποία αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα, τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά (αντίγραφα, βεβαιώσεις) αλλά δε μοριοδοτούνται, όπως: άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών, σχετική με την εκπαίδευση, διοικητική ή καθοδηγητική εμπειρία, επιμορφωτικές συναντήσεις, συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση, συμμετοχή σε όργανα διοίκησης επιστημονικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων ή σε όργανα λαϊκής συμμετοχής και επίσημες διακρίσεις.

γ) Έγκυρη είναι η ψηφοφορία, όταν συμμετέχει σε αυτήν τουλάχιστον το 65% των μελών του συλλόγου διδασκόντων. Στην ψηφοφορία συμμετέχουν μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί του συλλόγου διδασκόντων κάθε Εκκλησιαστικού Σχολείου. Αν εκπαιδευτικός διδάσκει σε περισσότερες της μίας Σχολικές μονάδες ψηφίζει για διευθυντή ή υποδιευθυντή Εκκλησιαστικού Σχολείου, μόνο όταν διδάσκει σε αυτό κατά σχετική ή απόλυτη πλειονότητα ωρών επί του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου του, όπως αυτή προκύπτει από την ισχύουσα απόφαση τοποθέτησής του πριν την έναρξη της διαδικασίας επιλογής.

δ) Το ενιαίο, ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο, ψηφοδέλτιο καταρτίζεται ως εξής: αφενός, τα στην υποπαράγραφο α) της τρέχουσας παραγράφου προβλεπόμενα α) έως στ) κριτήρια αναγράφονται εκτυπωμένα με τη δεδομένη σειρά, διαδοχικά, καθέτως και ως επικεφαλίδες γραμμών, αφετέρου, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων αναγράφονται οριζοντίως, διαδοχικά, κατά αλφαβητική σειρά, και ως επικεφαλίδες κατά παράταξη στηλών, ούτως ώστε το ψηφοδέλτιο να προσλαμβάνει τη μορφή πίνακα με τόσα κενά τετραγωνίδια όσα και το γινόμενο των κριτηρίων επί τον αριθμό των υποψηφίων.

ε) Οι εγγεγραμμένοι, ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο, εκλογείς καλούνται να ψηφίσουν ως εξής. Σημειώνουν για καθένα από τα έξι (6) κριτήρια και για καθένα υποψήφιο έναν από τους αριθμούς από το μηδέν (0) έως και το τρία (3). Εάν δεν επιθυμούν, ανά υποψήφιο, να μοριοδοτήσουν κάποιο ή κάποια κριτήρια, σημειώνουν το σημείο της παύλας (-) ή και καταλείπουν το σχετικό τετραγωνίδιο κενό. Για λόγους τήρησης της μυστικότητας της ψήφου, όλοι οι εκλογείς εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα ανά υποψήφιο και κριτήριο τετραγωνίδια με τον ίδιο στυλό διαρκείας, ο οποίος παρέχεται από την ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο εφορευτική επιτροπή, τοποθετούμενος επί του ερμαρίου του περίκλειστου χώρου ψηφοφορίας (παραβάν).

στ) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψηφοφορίας, η ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο εφορευτική επιτροπή, αφού προβεί σε όλες τις διαδικαστικές ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 10 της παρούσας, πρώτον, ανά έγκυρο ψηφοδέλτιο, αθροίζει τα μόρια κάθε υποψηφίου, και, δεύτερον, συναθροίζει τα επιμέρους αθροίσματα σε γενικό άθροισμα μορίων ανά υποψήφιο. Ακολούθως, το πλήθος των εγκύρων ψηφοδελτίων πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό δεκαοκτώ (18), ο οποίος προκύπτει ως το μέγιστο δυνατό γινόμενο μορίων ανά υποψήφιο σε κάθε ψηφοδέλτιο (ήτοι: 6 κριτήρια επί 3 μόρια το καθένα), και το προκύπτον γινόμενο αποτελεί το μέγιστο δυνατό άθροισμα μορίων ανά υποψήφιο. Εν συνεχεία, το γενικό άθροισμα μορίων κάθε υποψηφίου διαιρείται με το μέγιστο δυνατό άθροισμα μορίων. Το προκύπτον πηλίκο πολλαπλασιάζεται επί δώδεκα (12) (μέγιστος αριθμός μονάδων κατηγορίας κριτηρίων «Συμβολή του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο – προσωπικότητα – γενική συγκρότηση»). Τέλος, το προκύπτον γινόμενο αποτελεί το πλήθος των αναλογούντων μορίων (από το σύνολο των δώδεκα) ανά υποψήφιο.

ζ) Το ανώτατο όριο των μορίων που μπορεί να λάβει κάθε υποψήφιος στην προκείμενη κατηγορία κριτηρίων είναι δώδεκα (12) μονάδες. Υποψήφιος που δε συγκεντρώνει κατά τη μυστική ψηφοφορία τουλάχιστον το 20% του μέγιστου αριθμού συνολικών μορίων, δεν συμμετέχει στην περαιτέρω διαδικασία επιλογής.

η) Με ευθύνη τής ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο εφορευτικής επιτροπής, οι φάκελοι και το σύνολο των ψηφοδελτίων αποστέλλονται συστημένα σε σφραγισμένο ειδικό φάκελο με την χαρακτηριστική ένδειξη «ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Εκκλησιαστικού Σχολείου …………………………» στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπου και τηρούνται σφραγισμένα έως και την, εκ νέου, μετά την παρέλευση της διετίας 2015-2017, έναρξη της διαδικασίας επιλογής Διευθυντών Εκκλησιαστικών Σχολείων ή την, εντός της διετίας αυτής, επανέναρξή της για κάποιο ή κάποια Εκκλησιαστικά Σχολεία, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4327/2015, οπότε, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καταστρέφονται.

Άρθρο 6
Προκήρυξη, χρόνος και διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

1. Εντός τριών μηνών πριν τη λήξη της θητείας των διευθυντών των Εκκλησιαστικών Σχολείων, ο Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει την εκ νέου πλήρωση των θέσεων αυτών. Βάσει αυτού προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός της προβλεπόμενης στην προκήρυξη προθεσμίας. Η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, και κοινοποιείται στα Εκκλησιαστικά Σχολεία.

2. α) Ο/Οι ενδιαφερόμενος/ενδιαφερόμενοι υποψήφιος/υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών Εκκλησιαστικών Σχολείων υποβάλλει υποχρεωτικώς ταχυδρομικά ή/και ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης αίτηση και φάκελο υποψηφιότητας, στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα τυπικά τους προσόντα-προϋποθέσεις, ως εξής:

Α) Βιογραφικό σημείωμα,

Β) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης,

Γ) Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών,

Δ) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.,

Ε) Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων,

Στ) Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση,

Ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι α) δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με α οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) και β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 4327/2015,

Η) Δήλωση σειράς προτίμησης έως τριών (3) Εκκλησιαστικών Σχολείων, όπου θέτουν υποψηφιότητα. Πιο συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας: α) στο Εκκλησιαστικό Σχολείο στο οποίο κατέχουν οργανική θέση, είτε σε ένα από τα Εκκλησιαστικά Σχολεία, στα οποία υπηρέτησαν την τελευταία τριετία, ως στελέχη ή εκπαιδευτικοί για τουλάχιστον 8 διδακτικές ώρες την εβδομάδα, και β) καθώς και σε δύο άλλα Εκκλησιαστικά Σχολεία, υποψηφιότητα η οποία δεν υπόκειται σε κανέναν επιπρόσθετο περιορισμό.

Θ) Συστατική επιστολή του επιχώριου με το ή τα προτιμώμενα Εκκλησιαστικά Σχολεία μητροπολίτη ή, εν γένει, από εξέχουσα προσωπικότητα της Ορθοδοξίας.

β) Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.). Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

γ) Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε μεταβολή στη δήλωση προτίμησης, ενώ επιτρέπεται η προσκόμιση των συνοδευτικών δικαιολογητικών της αίτησης εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων ημερών από αυτή. Παράλληλα οι υποψήφιοι αποστέλλουν στις Σχολικές μονάδες για τις οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον τοποθέτησης όλα εκείνα τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 4327/2015, τα οποία πρέπει να λάβει υπόψη ο σύλλογος διδασκόντων κατά τη διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας.

Άρθρο 7
Πίνακες υποψηφίων διευθυντών-Ενστάσεις

1. Η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καταρτίζει, ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο, πίνακα επιλογής δεκτών και μη αποδεκτών υποψηφίων, καθώς και πίνακα, σε φθίνουσα σειρά, μοριοδοτούμενων κριτήριων των κατηγοριών Α) και Β), και τους κοινοποιεί στα Εκκλησιαστικά Σχολεία.

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν ενστάσεις ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ημερών.

3. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από το Συμβούλιο Επιλογής, καταρτίζονται οι αναμορφωμένοι πίνακες, και κοινοποιούνται στα Εκκλησιαστικά Σχολεία.

Άρθρο 8
Πίνακες εκλογέων εκπαιδευτικών

1. Με ευθύνη της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καταρτίζονται πίνακες εκλογέων ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί – εκλογείς, που συμπληρώνουν διδακτικό ωράριο σε δύο ή περισσότερα Σχολεία ισόποσες ώρες, εντάσσονται στους καταλόγους των Σχολικών μονάδων τοποθέτησής τους.

2. Οι εν λόγω πίνακες αποστέλλονται στις αντίστοιχες Σχολικές μονάδες.

Άρθρο 9
Παρουσίαση υποψηφίων διευθυντών στους συλλόγους διδασκόντων

Οι υποψήφιοι μπορούν να επισκεφτούν τα Εκκλησιαστικά Σχολεία, για τα οποία έχουν υποβάλει υποψηφιότητα, για να αυτοπαρουσιαστούν στο σύλλογο διδασκόντων. Επίσης, ο σύλλογος διδασκόντων έχει τη δυνατότητα να προσκαλέσει τον υποψήφιο να αυτοπαρουσιαστεί σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν το έχει πράξει με δική του πρωτοβουλία. Σε κάθε περίπτωση, η μη πραγματοποίηση των παραπάνω δεν επιφέρει καμία συνέπεια ούτε στις υποψηφιότητες ούτε στην εγκυρότητα της εκλογικής διαδικασίας. Για την πραγματοποίηση των παραπάνω ο εκπαιδευτικός δικαιούται σχετικής άδειας από την προϊστάμενη αρχή του.

Άρθρο 10
Εφορευτικές Επιτροπές-Ψηφοδέλτια-Ψηφοφορία-Διαλογή και Κεντρική Επιτροπή Εκλογών

1. Σε κάθε Εκκλησιαστικό Σχολείο εκλέγεται από το σύλλογο διδασκόντων τριμελής εφορευτική επιτροπή προκειμένου να προετοιμάσει και να διεξαγάγει τη μυστική ψηφοφορία του άρθρου 19 του Ν. 4327/2015 και του άρθρου 5 της παρούσης. Στην εφορευτική επιτροπή δεν μπορούν να μετέχουν υποψήφιοι.

2. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να συγκροτηθεί τριμελής επιτροπή είναι δυνατό να λειτουργήσει με ελλιπή σύνθεση. Στην Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται με απόφαση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης τριμελής Κεντρική Επιτροπή Εκλογών, η οποία έχει ως αρμοδιότητα το συντονισμό του έργου των εφορευτικών επιτροπών της προηγούμενης παραγράφου καθώς επίσης και τη συγκέντρωση των πρακτικών τους. Στην αρμοδιότητα της Κεντρικής Επιτροπής περιλαμβάνεται επίσης ο αποκλεισμός των υποψηφίων που δεν έλαβαν το απαιτούμενο ποσοστό του 20%, καθώς και ο υπολογισμός των μορίων που λαμβάνουν οι υποψήφιοι που συνεχίζουν στη διαδικασία με βάση τον αριθμό ψήφων που έλαβαν.

3. Με ευθύνη των εφορευτικών επιτροπών εκτυπώνονται σε λευκό χαρτί μεγέθους A4 τα ψηφοδέλτια του άρθρου 5 της παρούσης. Επίσης, η εφορευτική επιτροπή μεριμνά για την προμήθεια φακέλων λευκού χρώματος και λευκών ψηφοδελτίων.

4. Πριν την έναρξη της διαδικασίας η εφορευτική επιτροπή αντιπαραβάλλει τον πίνακα των εκλογέων με τον αριθμό των παρόντων στην ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, για να διαπιστώσει εάν υπάρχει η προϋπόθεση της αυξημένης συμμετοχής τουλάχιστον κατά 65% των εκλογέων, ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία εκλογής. Κάθε εκλογέας εκπαιδευτικός παίρνει από την εφορευτική επιτροπή το λευκό ψηφοδέλτιο, το ψηφοδέλτιο του άρθρου 5 της παρούσας, και, αφού αποτιμήσει έκαστο κριτήριο για κάθε υποψήφιο του ψηφοδελτίου, διπλώνει και τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στο φάκελο. Ο φάκελος σφραγίζεται και ρίχνεται στην ψηφοδόχο. Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει τα στοιχεία αυτών που ψηφίζουν, σημειώνει τα ονόματα τους στον πίνακα των εκλογέων εκπαιδευτικών και τους καταγράφει σε ξεχωριστή κατάσταση ψηφισάντων, όπου και υπογράφουν.

5. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, της διαλογής των ψηφοδελτίων και της έκδοσης των αποτελεσμάτων, μπορούν να είναι παρόντες στην εφορευτική επιτροπή οι υποψήφιοι ή αντιπρόσωποί τους καθώς και όποιος επιθυμεί εκ των εκλογέων εκπαιδευτικών. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν επιτρέπεται να υποκαθιστούν μέλη της εφορευτικής επιτροπής κατά την ψηφοφορία ή να συμμετέχουν στη διαδικασία διαλογής των ψηφοδελτίων και, πολύ περισσότερο, της καταμέτρησης των ψήφων.

6. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να αποσύρει την υποψηφιότητα του πριν την έναρξη της ψηφοφορίας με έγγραφη δήλωσή του, την οποία καταθέτει στην εφορευτική επιτροπή της οικείας Σχολικής μονάδας. Στην περίπτωση αυτή αποκλείεται από τη διαδικασία και τη συνέχιση της επιλογής στο συγκεκριμένο Σχολείο, διατηρεί όμως το δικαίωμα υποψηφιότητας του στις υπόλοιπες Σχολικές μονάδες για τις οποίες έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.

7. Η εφορευτική επιτροπή, μετά το τέλος της ψηφοφορίας, συνεδριάζει, και:
α. Αποσφραγίζει την ψηφοδόχο, εξάγει τους φακέλους, τους αριθμεί, και τους μονογράφει.
β. Αποσφραγίζει τους φακέλους με τα ψηφοδέλτια, και τα μονογράφει.
γ. Κρίνει, αμέσως μετά το άνοιγμα κάθε φακέλου, το κύρος των ψηφοδελτίων που περιέχονται σε αυτόν και αποφασίζει την ακύρωση ψηφοδελτίου, αν συντρέχει νόμιμος λόγος. Τα ψηφοδέλτια είναι άκυρα αν έχουν σημεία, τα οποία παραβιάζουν τη μυστικότητα της ψηφοφορίας, ή αν βρεθούν στο φάκελο περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια. Τα λευκά ψηφοδέλτια καταμετρώνται ως έγκυρα.
δ. Προβαίνει στη διαλογή των ψηφοδελτίων, την καταμέτρηση των μορίων που έλαβε κάθε υποψήφιος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας, και καταγράφει το αποτέλεσμά της στο πρακτικό διενέργειας της εκλογής.

Άρθρο 11
Πρακτικά εκλογής-Ενστάσεις

1. Η ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο εφορευτική επιτροπή τηρεί λεπτομερή πρακτικά της εκλογής, στα οποία αναφέρονται: το σύνολο της διαδικασίας της, κάθε θέμα που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκειά της, και οι αποφάσεις, που αυτή έλαβε, οι οποίες πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες. Το εν λόγω πρακτικό επίσης περιλαμβάνει κατάσταση υποψηφίων που δεν έλαβαν το απαιτούμενο ποσοστό του 20% και αποκλείονται.

2. Μετά την καταμέτρηση των ψήφων και τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού, τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας αποστέλλονται αυθημερόν στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών με ηλεκτρονικό τρόπο, με τη φροντίδα και την ευθύνη του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής.

3. Με τη φροντίδα και την ευθύνη των προέδρων των εφορευτικών επιτροπών το πρακτικό παραμένει στο οικείο Εκκλησιαστικό Σχολείο, ενώ, όσον αφορά στους φακέλους και τα ψηφοδέλτια εφαρμόζονται τα στο άρθρο 5 της παρούσης προβλεπόμενα. Επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού αποστέλλεται την επόμενη ημέρα των εκλογών στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών.

4. Η Κεντρική Επιτροπή Εκλογών τηρεί με λεπτομέρεια πρακτικό, στο οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται η πρόταση για τον αποκλεισμό των υποψηφίων που δεν έλαβαν το απαιτούμενο ποσοστό του 20%, καθώς επίσης και ο υπολογισμός των μορίων που λαμβάνουν οι υποψήφιοι που συνεχίζουν στη διαδικασία, με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας.

5. Οι υποψήφιοι μπορούν κατά τη διαδικασία εκλογής να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της οικείας εφορευτικής επιτροπής η οποία αποφασίζει άμεσα επί αυτής. Η εν λόγω απόφαση συμπεριλαμβάνεται στο πρακτικό εκλογής.

Άρθρο 12
Τελικός πίνακας μοριοδότησης

1. Με ευθύνη της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καταρτίζεται, ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο και σε φθίνουσα σειρά, ο τελικός πίνακας υποψηφίων βάσει της συνάθροισης της μοριοδότησης των επιμέρους αποτιμώμενων κατηγοριών, ήτοι, α) της επιστημονικής − παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης, β) της υπηρεσιακής κατάστασης, διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας, και, γ) της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο – προσωπικότητα – γενική συγκρότηση, όπως η τελευταία προέκυψε από τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων, ανά περίπτωση Εκκλησιαστικού Σχολείου. Οι ανωτέρω πίνακες κοινοποιούνται στα Εκκλησιαστικά Σχολεία για την ενημέρωση των υποψηφίων.

2. Κατά των πινάκων αυτών δύναται να υποβληθούν ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών.

3. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από το Συμβούλιο Επιλογής, οι αναμορφωμένοι πίνακες υποβάλλονται προς κύρωση στον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, και, ακολούθως, κοινοποιούνται στα Εκκλησιαστικά Σχολεία προς ενημέρωση των υποψηφίων.

Άρθρο 13
Τοποθέτηση διευθυντών

1. Η τοποθέτηση των διευθυντών των Εκκλησιαστικών Σχολείων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου Επιλογής, με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στον πίνακα επιλογής διευθυντών, ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο, και την ιεράρχηση των δηλωθεισών προτιμήσεών τους.

2. Για την τοποθέτηση διευθυντή στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας και στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους και του Πολυμελούς Συμβουλίου της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής αντίστοιχα. Η απόφαση για μη έγκριση της τοποθέτησης θα πρέπει να αιτιολογείται νομικά επαρκώς.

3. Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων ή μη ικανοποίησης των απαιτούμενων κριτηρίων υποψηφιότητας σε κάποιο Εκκλησιαστικό Σχολείο, η επιλογή και η τοποθέτηση Διευθυντή πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου Επιλογής με επιλογή ενός από τους μονίμους εκπαιδευτικούς του Εκκλησιαστικού Σχολείου και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

Άρθρο 14
Κρίση και επιλογή υποδιευθυντών Εκκλησιαστικών Σχολείων

1. Μετά την τοποθέτηση των Διευθυντών των Εκκλησιαστικών Σχολείων, ο Διευθυντής Θρησκευτικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα υποδιευθυντή, να υποβάλουν σχετική αίτηση στον Διευθυντή της Σχολικής μονάδας όπου ανήκουν οργανικά.

2. Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε Εκκλησιαστικού Σχολείου, σε συνεδρίασή του και συνεκτιμώντας τα διαλαμβανόμενα της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της παρούσης, αφού συγκροτήσει εφορευτική επιτροπή, προβαίνει σε μυστική ψηφοφορία και συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση επιλογής υποδιευθυντή. Η απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων μαζί με το πρακτικό της επιλογής διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής στο Συμβούλιο Επιλογής, το οποίο, αφού διενεργήσει τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της απόφασης, ανά περίπτωση, την επικυρώνει ή την ακυρώνει, αιτιολογώντας πλήρως την απόφαση του αυτή.

3. Η τοποθέτηση των υποδιευθυντών των Εκκλησιαστικών Σχολείων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν της στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αναφερόμενης κυρωτικής απόφασης του Συμβουλίου Επιλογής.

4. Για την τοποθέτηση υποδιευθυντή στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας και στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 13, παράγραφος 2, της παρούσης.

Άρθρο 15
Θητεία και ανάληψη υπηρεσίας

1. Η τοποθέτηση των διευθυντών και υποδιευθυντών των Εκκλησιαστικών Σχολείων στις κενές θέσεις γίνεται για διετή θητεία, η οποία σε κάθε περίπτωση λήγει την 31η Ιουλίου του δεύτερου έτους που ακολουθεί την επιλογή τους.

2. Η επιλογή σε κενούμενες θέσεις γίνεται με επανάληψη τής προεκτεθείσας διαδικασίας στα άρθρα 6-12 της παρούσης, και το αργότερο εντός τριών μηνών, ενώ η τοποθέτηση γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής. Οι τοποθετούμενοι σε κενές ή κενούμενες θέσεις εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας τους ως νέων διευθυντών και υποδιευθυντών.

Άρθρο 16
Απαλλαγή των διευθυντών και υποδιευθυντών από την άσκηση των καθηκόντων τους

1. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται σε θέσεις διευθυντών και υποδιευθυντών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, μπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων τους με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου επιλογής:

α) για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους ή

β) για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

2. Το Συμβούλιο Επιλογής γνωμοδοτεί για την απαλλαγή διευθυντή ή υποδιευθυντή για πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του, ύστερα από ερώτημα του Διευθυντή Θρησκευτικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων και αφού τηρηθεί η διαδικασία ακρόασης ενώπιον του συμβουλίου.

3. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές των Εκκλησιαστικών Σχολείων δεν επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές ή απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, αν προηγουμένως δεν απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης.

Άρθρο 17
Μετάθεση - τοποθέτηση διευθυντών και υποδιευθυντών μετά τη λήξη της θητείας τους

1. Οι διευθυντές και υποδιευθυντές των Εκκλησιαστικών Σχολείων μπορούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μετατίθενται με αίτησή τους ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών των Εκκλησιαστικών Σχολείων. Σε περίπτωση μετάθεσης αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση μετά τη λήξη της θητείας τους ως διευθυντών ή υποδιευθυντών κατά περίπτωση.

2. Οι υπηρετούντες σε θέσεις διευθυντών Εκκλησιαστικών Σχολείων, επανέρχονται μετά τη λήξη της θητείας τους, εφόσον δεν επανεπιλεγούν, στις θέσεις που ανήκουν οργανικά ή που μετατέθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Αν οι θέσεις αυτές έχουν καταργηθεί, τοποθετούνται σε κενές θέσεις άλλων Εκκλησιαστικών Σχολείων της προτίμησής τους με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) με την πενταμελή του σύνθεση.

3. Διευθυντής Εκκλησιαστικού Σχολείου, το οποίο καταργείται, τοποθετείται με αίτησή του για το υπόλοιπο της θητείας του σε κενή θέση διευθυντή άλλου Εκκλησιαστικού Σχολείου, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων , ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου Επιλογής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Σχετικά Άρθρα