edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις πρωτοβάθμιας ΣΜΕΑΕ ΕΕΕΕΚ

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας σε ΣΜΕΑΕ ΕΕΕΕΚ 2021-22

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΕΕΕΕΚ, ΣΜΕΑΕ, ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΩΦΩΝ - ΤΥΦΛΩΝ 2021-2022

Αρ.Πρωτ.106185/Ε2/01-09-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αθ. Μαρούση
Τηλέφωνο: 210-3442120

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές αποσπάσεις και τροποποίηση απόσπασης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2021-2022»

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.1674/1986 (Α΄203)
- του άρθρου 46 παρ. 7 του ν. 2413/1996(Α΄ 124)
- του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199)
- του άρθρου 2, παρ. 5α του ν. 3868/2010 (Α΄ 129)
- του άρθρου 182 παρ. 10 και άρθρου 93 παρ. 7 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85)
- του άρθρου 31 παρ. 1 και 2 όπως αντικαταστάθηκε το εδ.β από την παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) και παρ. 6 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), άρθρα 39 παρ. 2, 46 παρ. 1στ΄ και 44Α παρ. 12 α και β του ν. 4115/2013 (Α΄ 24)
- του άρθρου 27 παρ. 12β’ του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)
- του άρθρου 7 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 1 του ν.4331/2015 (Α΄ 63) και όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 50 παρ. 4 του Ν. 4430/2016 (Α΄ 205)
- του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις παρ. 2α και 2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017 (Α΄78)
- του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38)
- του άρθρου 21 παρ. 1 του ν.2946/2001 (Α΄ 224), όπως αντικαταστάθηκε με το του άρθρου 151 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) και του άρθρου 21Α του ν. 2946/2001 όπως προστέθηκε με το άρθρο τρίτο του ν. 4553/2018 (Α’ 119) του άρθρου 28 του ν.4638/2019 (Α΄181)
- του άρθρου 19 παρ. 17 του ν. 4692/2020 (Α’111)
- του άρθρου 62 παρ. 5 περ. α) του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) όπως αντικαταστάθηκε από το αρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α’ 177)
2. Το Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45) – άρθρο 13
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
4. To Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
5. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
6. Το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων
7. Τη με αριθ. 44229/Ε2/16-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΥΛ46ΜΤΛΗ-4ΤΘ) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε & Δ.Ε.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 78050/Ε2/30-6-2021 ΥΑ αποσπάσεων εκπ/κων Π.Ε. από Κ.Ε.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σχολεία Κωφών & Τυφλών / Ε.Ε.Ε.Ε.Κ / Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2021-2022
9. Τη με αριθμό 19/27-8-2021 Πράξη του ΚΥΣΠΕ.
10. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Συμπληρώνουμε τη με αριθ. πρωτ. 78050/Ε2/30-6-2021 ΥΑ και αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2021-2022 τις νεοδιόριστες εκπαιδευτικούς ΕΑΕ , ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 02 αποσπάσεις)

2. Τροποποιούμε τη με αριθμ. Πρωτ. 78050/Ε2/30-6-2021 ΥΑ, στο σημείο που αφορά στο ΠΥΣΠΕ απόσπασης της παρακάτω εκπ/κού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή της, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 01 απόσπαση)

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας, στις περιοχές των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ


Αρ.Πρωτ.78050/Ε2/30-06-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
e-mail : ppe3(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αθ. Μαρούση-Δημ. Κυπαρίσσης
Τηλέφωνο: 210-3442120/210-3443246

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Κ.Ε.Σ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σχολεία Κωφών & Τυφλών / Ε.Ε.Ε.Ε.Κ / Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για το διδακτικό έτος 2021-2022»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 5 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.1674/1986 (Α΄203)
- του άρθρου 46 παρ. 7 του ν. 2413/1996(Α΄ 124)
- του άρθρου 1 παρ.8 του ν. 3194/2003 (Α΄ 267)
- του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199)
- του άρθρου 2, παρ. 5α του ν. 3868/2010 (Α΄ 129)
- του άρθρου 182 παρ. 10 και άρθρου 93 παρ. 7 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ. 2 του ν.4071/2012 (Α΄ 85)
- του άρθρου 31 παρ. 1 και 2 όπως αντικαταστάθηκε το εδ.β από την παρ. 2 του άρθρου 59 του ν.3966/2011 (Α΄ 118) και παρ. 6 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71), άρθρα 39 παρ. 2, 46 παρ. 1στ΄ και 44Α παρ. 12 α και β του ν. 4115/2013 (Α΄ 24)
- του άρθρου 27 παρ. 12β’ του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)
- του άρθρου 7 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 παρ. 1 του ν.4331/2015 (Α΄ 63) και όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 50 παρ. 4 του Ν. 4430/2016 (Α΄ 205)
- του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις παρ. 2α και 2β του άρθρου 3 του ν. 4473/2017 (Α΄78)
- του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38)
- του άρθρου 21 παρ. 1 του ν.2946/2001 (Α΄ 224), όπως αντικαταστάθηκε με το του άρθρου 151 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) και του άρθρου 21Α του ν. 2946/2001 όπως προστέθηκε με το άρθρο τρίτο του ν. 4553/2018 (Α’ 119) του άρθρου 28 του ν.4638/2019 (Α΄181)
- του άρθρου 19 παρ. 17 του ν. 4692/2020 (Α’111)
- του άρθρου 62 παρ. 5 περ. α) του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) όπως αντικαταστάθηκε από το αρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α’ 177)
2. Το Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45) – άρθρο 13
3. Το Π.Δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
4. To Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
5. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
6. Το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων
7. Τη με αριθ. 44229/Ε2/16-04-2021 (ΑΔΑ: 6ΝΥΛ46ΜΤΛΗ-4ΤΘ) εγκύκλιο αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε & Δ.Ε.
8. Τις με αριθμό 12/16-6-2021, 14/28-6-2021 & 15/29-6-2021 Πράξεις του ΚΥΣΠΕ.
9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2021-2022, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία Κωφών & Βαρηκόων / Τυφλών /Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., ως ακολούθως:

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΥΦΛΩΝ – ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΥΚΟΩΝ

(...) (σ.σ. 02 αποσπάσεις)

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

(...) (σ.σ. 01 απόσπαση)

2. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2021-2022, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία Κωφών-Βαρηκόων, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους , ως ακολούθως:

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΥΦΛΩΝ – ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΗΚΟΩΝ

(...) (σ.σ. 02 αποσπάσεις)

3. Αποσπούμε , κατά προτεραιότητα, για το διδακτικό έτος 2021-2022, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για να προσφέρουν υπηρεσία αποκλειστικά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) που θα οριστούν από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Π.Ε στα οποία μετακινουνται, ως ακολούθως:

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

(...) (σ.σ. 16 αποσπάσεις)

4. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2021-2022 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. για να προσφέρουν υπηρεσία αποκλειστικά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) που θα οριστούν από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Π.Ε στα οποία μετακινουνται, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 6 αποσπάσεις)

5. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2021-2022 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., για να προσφέρουν υπηρεσία αποκλειστικά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) και Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) που θα οριστούν από τα αρμόδια Π.Υ.Σ.Π.Ε στα οποία μετακινουνται, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 113 αποσπάσεις)

6. Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2021-2022 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς ΕΑΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, διότι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4722/2020, ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. 10 αποσπάσεις)

Η διάρκεια της απόσπασης για τους παραπάνω εκπαιδευτικούς είναι μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022 και οφείλουν να παρουσιαστούν στην υπηρεσία τους με την έναρξη του διδακτικού έτους, ήτοι 01-09-2021.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι των Κ.Ε.Σ.Υ. των περιοχών από τις οποίες αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα στους αποσπώμενους.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις περιοχές των οποίων αποσπώνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να αποστείλουν αντίγραφα της ανάληψης υπηρεσίας των αποσπασμένων στους Προϊσταμένους των περιοχών από τις οποίες προέρχονται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΣΜΕΑΕ - ΕΕΕΕΚ -ΤΕ

Σχετικά Άρθρα