edu.klimaka.gr

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Ειδικού Προσωπικού ΕΕΠ ΕΒΠ 2021

Αϊτηση μετάθεσης ΕΒΠ ΕΕΠ
Εκτύπωση  

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) 2021

Αρ.Πρωτ.32496/Ε4/22-03-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

Θέμα: Διευκρίνιση για την εγκύκλιο πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων μετάθεσης μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2020-2021.
Σχετ: 1. η αριθ. πρωτ. 31271/Ε4/18-3-2021 (ΑΔΑ: ΩΔΔΣ46ΜΤΛΗ-ΣΗΘ) εγκύκλιος.
2. το αριθ. πρωτ. 68121/Ε4/4-6-2020 έγγραφο για τις οριστικές τοποθετήσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Σε συνέχεια της ανωτέρω (1) σχετικής εγκυκλίου διευκρινίζεται ως προς τη δυνατότητα μετάθεσης εντός της ίδιας περιοχής των νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ (ΦΕΚ 241/Γ΄/9-3-2020) ότι:

Στον Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) και συγκεκριμένα στο άρθρο 62, παρ. 5α όπως ισχύει αναφέρεται ότι: …. οι νεοδιοριζόμενοι υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται…

Ως εκ τούτου τα νεοδιόριστα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, τα οποία τοποθετήθηκαν οριστικά σύμφωνα με το ανωτέρω (2) σχετικό έγγραφο κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων 2020, δύνανται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης (βελτίωσης θέσης) από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ εντός της ίδιας περιοχής διορισμού τους.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω (1) σχετική εγκύκλιος.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

 


Αρ. Πρωτ.31271/E4/18-03-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
email: eep-evp(ΣΤΟ))minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2020-2021.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Το άρθρο 62, παρ. 5α & 5β του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) όπως προστέθηκε με το άρθρο 66 του Ν.4653/2020 (ΦΕΚ 12 Α΄)
2. το άρθρο 4, ενότητα Δ΄, παρ. 1 & 2 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄) καθώς και το άρθρο 23, παρ.2 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄)
3. το Π.Δ. 56/2001 (ΦΕΚ 47 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 91/2005 (ΦΕΚ 129 Α΄)
4. το Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94 Α΄), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 39/1998 (ΦΕΚ 43 Α΄) και διορθώθηκε στο ΦΕΚ 262/Α΄/1998 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 55 του ν.4653/2020 (ΦΕΚ 12 Α΄)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. είναι αρμόδιο για μεταθέσεις

i) μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού α) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, β) σε Κ.Ε.Σ.Υ. γ) ειδικών κατηγοριών και δ) αμοιβαίες μεταθέσεις και

ii) μελών του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού α) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, β) μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών και γ) αμοιβαίες μεταθέσεις.

1.1. Υποβολή

Οι αιτήσεις υποβάλλοντα από 18/3/2021 έως 26/3/2021.

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 10 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ των μεταταγμένων (ΦΕΚ 1891/Γ΄/23-11-2020) εντός της περιοχής μετάταξής τους και όσων ακόμα είναι στη διάθεση των ΠΥΣΕΕΠ καθώς και οι αιτήσεις βελτίωσης θέσης εντός της ίδιας περιοχής από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων ΣΜΕΑΕ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης δεν έχουν τα νεοδιόριστα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ (ΦΕΚ διορισμού 241/Γ΄/9-3-2020) τα οποία υπάγονται στους περιορισμούς του άρθρου 62, παρ. 5α του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) όπως τροποποιήθηκε.

1.2. Ανάκληση

α) Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μέχρι και τις 5/4/2021. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ανάκλησης η αίτηση θεωρείται άκυρη και δεν μπορεί να υποβληθεί εκ νέου.

β) Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και επομένως οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές.

1.3. Εξαιρέσεις ως προς την υποβολή δικαιολογητικών

α) Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των σχετικών με τα κριτήρια μετάθεσης δικαιολογητικών.

β) Αν τα δικαιολογητικά αυτά δεν μπορούν να υποβληθούν εμπρόθεσμα για λόγους που αφορούν την αρμόδια για την έκδοσή τους διοικητική αρχή, αρκεί η εμπρόθεσμη υποβολή της σχετικής αίτησης στην οποία θα γίνεται μνεία του λόγου της μη συνυποβολής τους. Τα δικαιολογητικά οφείλει ο/η αιτών/ούσα να προσκομίσει, με τον τρόπο που ορίζεται παρακάτω, όταν εκλείψει η αιτία που κατέστησε αδύνατη τη συνυποβολή τους και οπωσδήποτε να υποβληθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων από το αρμόδιο συμβούλιο (παρ. 4, του άρθρου 10 του Ν.2690/1999 - ΦΕΚ 45 Α΄).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σχετικά με την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών εφιστάται η προσοχή ότι όπου αυτή προβλέπεται πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται από την Υπηρεσία.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

2.1 Τρόπος υποβολής των αιτήσεων

2.1.1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τα ενδιαφερόμενα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

 1. αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης,
 2. αν η οργανική τους θέση βρίσκεται σε Κ.Ε.Σ.Υ., στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. με έναν από τους κάτωθι τρόπους:

(i) Ηλεκτρονικά με αποστολή των σχετικών αρχείων (αίτησης και δικαιολογητικών) στα email των υπηρεσιών (βλ. παράρτημα IV) που ανήκουν οργανικά.
Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής αποστολής των αρχείων οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνυποβάλλουν εκτός των άνωθεν και το αρχείο (pdf) της Υπεύθυνης Δήλωσης που θα εξάγουν από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Στην εν λόγω ιστοσελίδα υπάρχουν σχετικές οδηγίες. Η ταυτοποίηση εκεί διενεργείται μέσω των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Ο υποψήφιος θα επιλέξει «Δήλωση με ελεύθερο κείμενο» όπου στο κείμενο θα βεβαιώνει ότι «θα αποστείλω ηλεκτρονικά την αίτηση μετάθεσής μου ως ΕΕΠ ή ΕΒΠ και τα συνημμένα δικαιολογητικά αυτής στη ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΠΔΕ….» και στον αποδέκτη της ΥΔ θα αναγράφεται η σχετική ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΠΔΕ.

(ii) Ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή και ως εξαιρετικά επείγον) αυστηρά εντός της οριζόμενης προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται και φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας.

(iii) Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτός ένας από τους δύο προαναφερόμενους τρόπους και μόνο τότε, σύμφωνα και με την αριθ. Δ1α/Γ.Π/οικ.213805/3-3-2021 (ΦΕΚ 843 Β΄/03-03-2021) Κ.Υ.Α. [που ορίζει ότι από τα μέτρα της απαγόρευσης του περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών εξαιρείται η μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης] δύναται η αίτηση να υποβληθεί αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο για το λόγο αυτό άτομο. Για τον καθορισμό του ραντεβού εφιστάται η προσοχή στους αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου καθώς και στα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ για τις έγκαιρες ενέργειές τους.

2.1.2 Τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

 1. οποιαδήποτε τροποποίηση/συμπλήρωση της αίτησης είναι εφικτή μόνο κατά την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παρ. 1.3 του παρόντος κεφαλαίου
 2. Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή ως προς τη λεπτομερή ανάγνωση της εγκυκλίου, καθώς τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση μετάθεσης έχουν την έννοια υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8, του ν. 1599/1986 (75 Α΄). Ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις, που προβλέπονται από την παρ. 6, του άρθρου 22, του ιδίου νόμου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την υποβολή ερωτημάτων ως προς την εγκύκλιο μεταθέσεων τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά, ώστε η Υπηρεσία μας να μην κατακλύζεται από ομοειδή ερωτήματα.

2.2. Δήλωση περιοχών και ΚΕΣΥ προτίμησης

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν έως 15 προτιμήσεις περιοχές μετάθεσης και ΚΕΣΥ.
Επιπλέον, οι υποψήφιοι ΕΕΠ με επάρκεια στη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) και της Ελληνικής Γραφής Braille και οι υποψήφιοι ΕΒΠ με επάρκεια στη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) -εφόσον το επιθυμούν- οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση (με χρήση του ίδιου εντύπου) και για ή μόνο για ΕΝΓ-ΕΓΒ (δηλώνοντας το στην αρχή της αίτησης στο σχετικό πεδίο) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κεφάλαιο Ε΄ της παρούσας εγκυκλίου, η οποία θα εξεταστεί κατά προτεραιότητα, στις περιοχές που θα δηλώσουν στο σχετικό πεδίο της αίτησης.

2.3. Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών

2.3.1. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα και πρόσφατης έκδοσης αποδεικτικά έγγραφα των ιδιοτήτων που επικαλείται ο υποψήφιος. Πρόσφατα θεωρούνται τα δικαιολογητικά των οποίων η ημερομηνία έκδοσης δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες (3) πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

2.3.2. Τα δικαιολογητικά/γνωματεύσεις που αφορούν αιτήσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης της παρούσης εγκυκλίου, λόγω:

α) ασθένειας και έχουν εκδοθεί από:
- Β/θμια Υγειονομική επιτροπή που ισχύει ακόμα
- ΚΕΠΑ
β) πολυτεκνίας και έχουν εκδοθεί από την ΑΣΠΕ.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις α΄ και β΄, θα πρέπει να κατατίθενται και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πλην της περίπτωσης ασθένειας ιδίου. Στην περίπτωση β΄ θα πρέπει να κατατίθεται και βεβαίωση φοίτησης τέκνου από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή βεβαίωση υπηρέτησης στρατιωτικής θητείας.

2.3.3. Οι σύζυγοι δικαστικών, οι οποίοι ζητούν κατά προτεραιότητα μετάθεση, βάσει της παρ.3, του άρθρου 8 του Ν. 1868/1989 (ΦΕΚ 230 Α΄), της παρ. 3, του άρθρου 47 του Ν. 2304/1995 (ΦΕΚ 83 Α΄) και της παρ. 1, του άρθρου 94 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51 Α΄) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση εργασίας και έγγραφο που να προσδιορίζεται η περιφέρεια αρμοδιότητας δικαστηρίου του/της συζύγου τους.

Στην περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής το μήνυμα που θα στείλει ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει την εξής μορφή:

Θέμα: ΕΕΠ ή ΕΒΠ αίτηση μετάθεσης_Επώνυμο (Αριθμός Μητρώου)
Σώμα email: Επώνυμο, όνομα, ΑΜ, κλάδος, τύπος αίτησης (μετάθεση σε περιοχή μετάθεσης ή ΚΕΣΥ, οριστική τοποθέτηση, μετάθεση εντός της ίδιας περιοχής)

π.χ. Θέμα: ΕΕΠ_Παπαδόπουλος (123456)
Σώμα email: Παπαδόπουλος Γεώργιος, 123456, ΠΕ23, μετάθεση από περιοχή σε περιοχή

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ψηφιοποιήσουν σε ξεχωριστό αρχείο pdf την αίτηση και σε ξεχωριστό αρχείο pdf τα δικαιολογητικά, με ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο για μικρότερο όγκο. Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι πολλές σελίδες (πχ πάνω από 15) μπορούν να τα αποστείλουν σε δύο αρχεία. Το κάθε συνημμένο αρχείο πρέπει να έχει τίτλο Επώνυμο_αίτηση μετάθεσης, Επώνυμο_δικαιολογητικά 1, Επώνυμο_δικαιολογητικά 2. Εάν το email έχει μεγάλο όγκο μπορούν να σταλούν δύο ξεχωριστά με ευκρινή την αρίθμηση στον τίτλο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: οι αιτούντες οριστικής τοποθέτησης θα αποστείλουν τα δικαιολογητικά εκείνα που απαιτούνται και δεν τα έχουν καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες.

2.4. Ενέργειες Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Διευθύνσεων

(Έλεγχος αιτήσεων, αποστολή δικαιολογητικών, ανάρτηση πινάκων μοριοδότησης)

2.4.1. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι του Τμήματος Προσωπικού των Περιφερειακών Διευθύνσεων, θα πρέπει να επιληφθούν του αυστηρού ελέγχου των αιτήσεων για να βεβαιώσουν την ακρίβεια των δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ορθή καταγραφή στην αίτηση του συνόλου της εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας καθώς και των μορίων.

2.4.2. Συντάσσουν και δημοσιεύουν πίνακες κατά κλάδο με τα απαραίτητα στοιχεία των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που αιτούνται μετάθεση σε περιοχή ή ΚΕΣΥ καθώς και τις μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων και για τυχόν ενστάσεις.

2.4.3. Οι Υπηρεσίες θα πρέπει να αποστείλουν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο πρωτόκολλο του Υπουργείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., καθώς και στο e-mail του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ-ΕΒΠ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. το αργότερο έως και 6/4 /2021, τα εξής:

 1. Τις αιτήσεις με τις βεβαιώσεις της υπηρεσίας (βλ. παράρτημα ΙΙΙ) με συνημμένα τα δικαιολογητικά (όλα σε αρχεία pdf) που αφορούν μόνο στις περιπτώσεις για τις οποίες πρέπει να αποφανθεί αρμοδίως η υπηρεσία ή το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., ανά τύπο αίτησης (πχ. ειδικές κατηγορίες, αμφισβητούμενες περιπτώσεις) και ανά κλάδο, αφού ελεγχθούν τα προσκομισθέντα στοιχεία και δικαιολογητικά.
 2. μόνο τα έντυπα των αιτήσεων και τις βεβαιώσεις της υπηρεσίας για όλες τις υπόλοιπες αιτήσεις μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή ή σε ΚΕΣΥ

Προσοχή: δεν θα αποστέλλονται: α) οι αιτήσεις που δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα εγκύκλιο β) οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης ή μετάθεσης εντός της ίδιας περιοχής από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ.

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που θα αποσταλούν στην Υπηρεσία μας να έχουν την εξής μορφή:

Θέμα: Ε4-Μετάθεση κλάδου ΕΕΠ/ΕΒΠ, ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΠΔΕ
Σώμα μηνύματος/κειμένου: ονοματεπώνυμο μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ, κλάδος/ειδικότητα, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, αριθμός μητρώου μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ, είδος αίτησης ή λόγος αποστολής (π.χ ειδική κατηγορία ή αμφισβητούμενη) όπου χρειάζεται.
Τα συνημμένα αρχεία του μηνύματος θα αποστέλλονται ανά μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ

Οι αιτήσεις δεν θα αποστέλλονται ταχυδρομικά.

γ) Οι Υπηρεσίες αποστέλλουν τους προαναφερόμενους οριστικούς πίνακες μοριοδότησης μόνο των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που έκαναν αίτηση μετάθεσης για περιοχή ή για ΚΕΣΥ και μόνο στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

1. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

1.1 Προϋπόθεση υπηρέτησης της οργανικής θέσης για ένα (1) έτος:

Για τις γενικές προϋποθέσεις των μεταθέσεων ισχύει το άρθρο 8 του Π.Δ. 50/1996 (45Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/1997 (94 Α΄).

Έτσι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/1996 (παρ. 1 και 2) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 (παρ. 1 και 2 ) του Π.Δ. 100/1997 για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης:

«1. (…) απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.»
2. Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων και των μετατασσομένων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης».

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης έχουν τα μόνιμα μέλη του ΕΕΠ και του ΕΒΠ με την προϋπόθεση να έχουν υπηρετήσει πραγματικά μέχρι 31/8/2021 την οργανική τους θέση στο σχολείο ή Κ.Ε.Σ.Υ. στο οποίο ανήκουν, άλλως δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης θα έχουν οποτεδήποτε υπηρετήσουν για ένα (1) έτος την οργανική τους θέση.

Επισημαίνεται ότι για τα νεοδιόριστα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ (ΦΕΚ 241/Γ΄/9-3-2020) ισχύει η διάταξη του άρθρου 62, παρ. 5α του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει που προβλέπει παραμονή στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ:

Ι. Στη συμπλήρωση του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης συμπεριλαμβάνονται οι περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/96 , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/97 και ειδικότερα:

 1. Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζόμενων και των μετατασσόμενων εκπαιδευτικών, καθώς και ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση της οικείας Διεύθυνσης, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα (παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/1996, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/97).
 2. Για όσους εκπαιδευτικούς διορίζονται και αναλαμβάνουν υπηρεσία το μήνα Σεπτέμβριο προσμετράται ο χρόνος από 1η Σεπτεμβρίου.
 3. ο χρόνος που προκύπτει από συνυπολογισμό σωρευτικά υπηρεσίας που έχει διανυθεί τμηματικά κατά τη διάρκεια διδακτικού έτους (παρ. 3 του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/96 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/97).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν προσμετράται ο χρόνος που προκύπτει από το άθροισμα των καλοκαιρινών διμήνων κατά τα οποία οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί επανέρχονται στο σχολείο της οργανικής τους θέσης (Γνωμοδότηση 864/1989).

ΙΙΙ: Στη συμπλήρωση του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας με αποδοχές. Οι περιπτώσεις αδειών που συνυπολογίζονται αναφέρονται κάτωθι

1.2 Δεν απαιτείται χρόνος υπηρέτησης στην οργανική θέση :

Δεν απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 7 του Π.Δ. 100/1997, χρόνος υπηρέτησης στην οργανική θέση για θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης στα μέλη του ΕΕΠ και ΕΒΠ που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης (με την επιφύλαξη της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν.4589/2019)

1.3 Δικαίωμα μετάθεσης μετά από αναδρομικό διορισμό

Σε περίπτωση αναδρομικού διορισμού το αντίστοιχο διάστημα προσμετράται στο χρόνο θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης. Ωστόσο ζήτημα αναδρομικής μετάθεσης δεν υφίσταται, σύμφωνα με την αριθ. 336/2016 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

1.4 Δεν θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης

α) με το χρόνο που προκύπτει από το άθροισμα των καλοκαιρινών διμήνων κατά τα οποία τα αποσπώμενα μέλη του ΕΕΠ και ΕΒΠ επανέρχονται στο σχολείο της οργανικής τους θέσης (Γνωμοδότηση 864/1989),

β) με το χρόνο των αδειών χωρίς αποδοχές πέραν του ενός μηνός,

γ) με το χρόνο εκπαιδευτικής άδειας με αποδοχές,

δ) όσους υπηρετούν με την υποχρέωση δεκαετούς (10) παραμονής στην οργανική τους θέση και μέχρι τη συμπλήρωση αυτής από το ΦΕΚ μετάταξής τους, σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 5 & 6 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.5 Δικαίωμα μετάθεσης σε Κ.Ε.Σ.Υ.

Έχουν τα μέλη ΕΕΠ των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΠΕ31 εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία επτά (7) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ. (άρθρο 9, παρ. 2 του Ν.4547/2018).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Κριτήρια για τις μεταθέσεις των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 56/2001 είναι:

1) η συνολική υπηρεσία
2) η συνυπηρέτηση
3) οι οικογενειακοί λόγοι
4) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν και στις έδρες των ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
5) η εντοπιότητα
6) η πρώτη προτίμηση.

Κατά τα λοιπά ως προς τα κριτήρια εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για το εκπαιδευτικό προσωπικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. κατά τις μεταθέσεις στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 11 και 13 του Π.Δ. 50/1996, προηγούνται εκείνοι που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

α) στη συνυπηρέτηση
β) στην εντοπιότητα
γ) στους οικογενειακούς λόγους
δ) στη συνολική υπηρεσία
ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
σ)) στην πρώτη προτίμηση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια τότε λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τα κριτήρια αυτά αναλυτικά κατά κατηγορία έχουν ως ακολούθως:

1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Προσδιορισμός του χρόνου συνολικής υπηρεσίας

1.1. Περιπτώσεις που λαμβάνονται υπόψη για μοριοδότηση χρόνου συνολικής υπηρεσίας

α) Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στα σχολεία και στα Κ.Ε.Σ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από το ΦΕΚ διορισμού μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που διενεργούνται οι μεταθέσεις ή από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, εφόσον παρήλθε μήνας από το ΦΕΚ διορισμού.

β) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προσφέρθηκε μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (παρ. 3, του άρθρου 2 του Ν.3687/2008, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 11, του άρθρου 8 του Ν.4076/2012 και του άρθρου 39 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του άρθρου 7 παρ. 1 και 4 του Κανονισμού με αριθμ. 1612/68 και τη νομολογία του ΔΕΚ).

γ) Ο χρόνος των παρακάτω αναφερόμενων αδειών:

i. αναρρωτικών αδειών με αποδοχές σύμφωνα με τα άρθρα 55-56 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-2-2000 Α’) ή με προγενέστερους Υπαλληλικούς Κώδικες, εφόσον χορηγήθηκαν κατά το χρόνο ισχύος αυτών, καθώς και ο χρόνος αναρρωτικής άδειας άνευ αποδοχών που χορηγήθηκε κατά το χρόνο ισχύος του Π.Δ. 611/1977 (άρθρο 112),

ii. αδειών άνευ αποδοχών της περ. Ε΄, του άρθρου 16 του Ν.1566/85 που δεν υπερβαίνουν τον ένα μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους (άρθρο 17 του Ν.2470/1997), πριν την 1-11-2011 (Ν.4024/2011),

iii. αδειών άνευ αποδοχών που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4, του άρθρου 51 του Ν.3528/2007 από την έναρξη εφαρμογής του Ν.4024/2011, δηλαδή από 1-11-2011 και μετά.

iv. αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης,

v. αδειών μητρότητας (κύησης και λοχείας), γονικής άδειας ανατροφής τέκνου εννέα μηνών με αποδοχές και έξι μηνών επιπλέον για γέννηση διδύμων (άρθρ. 6, παρ. 1 του Ν.4210/2013), τρίμηνων αδειών με αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και τρίμηνων αδειών χωρίς αποδοχές που είχαν χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.1483/1984,

vi. γονικών αδειών των άρθρων 50 και 51 του Ν.4075/2012 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 39 του Ν.4144/2013 που χορηγήθηκαν μέχρι 14-02-2017,

vii. ειδικών αδειών όπως ορίζονται στις παρ. 1 και 2, του άρθρου 93 του Ν.3852/2010 και στο άρθρο 50 του Ν.3528/2007 ή σε προγενέστερους Κώδικες εφόσον χορηγήθηκαν κατά το χρόνο ισχύος αυτών.
viii. αδειών ασθένειας τέκνου του άρθρου 31 του Ν.4440/2016.

δ) Η προϋπηρεσία μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εφόσον αυτό αποδεικνύεται από την ιδρυτική τους πράξη ή το καταστατικό ίδρυσής τους) ή στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 8 του Ν.2817/2000, καθώς και η προϋπηρεσία της παρ. 5, του άρθρου 23 του Ν.3699/2008 όπου αναφέρεται η προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ όλων των βαθμίδων, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή επαγγελματικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτόνομης διαβίωσης στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος) και στο κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ή στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικά και για τις προϋπηρεσίες στον δημόσιο τομέα (πχ. αποκεντρωμένες υπηρεσίες δημοσίου).

Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του Π.Δ. 100/1997, του άρθρου 8, παρ.8 του Ν.2817/2000 και του άρθρου 23 παρ. 5 του Ν.3699/2008, λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των μονάδων μετάθεσης των μελών του ΕΕΠ και ΕΒΠ μόνο για συνολική υπηρεσία και μόνο αν είναι αναγνωρισμένη.
ε) Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 14 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄) προστίθεται στο Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) νέο άρθρο «14Α Ειδικά θέματα εκπαιδευτικών» στην παρ. 1 του οποίου ορίζεται ότι «Η αναγνωρισθείσα ως πραγματική υπηρεσία με το άρθρο 39 του ν. 4369/2016 (Α΄33) των εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, αναγνωρίζεται και ως εκπαιδευτική υπηρεσία για κάθε συνέπεια».

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5, του άρθρου 30 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), «Οι μονάδες μετάθεσης για τη συνολική υπηρεσία, όπως αυτή καθορίζεται με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, προσδιορίζονται με συντελεστή δυόμισι για κάθε έτος υπηρεσίας»

1.2 Περιπτώσεις που δεν λαμβάνονται υπόψη για μοριοδότηση

α) H προϋπηρεσία των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ως διοικητικών υπαλλήλων.

β) Ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών πέραν του μηνός για κάθε ημερολογιακό έτος (παρ. 2γ του άρθρου 17 του Ν. 2470/97 ΦΕΚ 40/ 21-3-1997 τ. Α’ και άρθρο 51 παρ. 1 του Ν.3528/2007).

2. ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 16 του Π.Δ.50/1996 οι μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται μόνο στην περίπτωση που ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στο Δήμο στον οποίο ανήκει η περιοχή μετάθεσης που ζητά να μετατεθεί ο ενδιαφερόμενος Τα μέλη του ΕΕΠ και ΕΒΠ της παραπάνω περίπτωσης λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση.

Ειδικότερα για τη συνυπηρέτηση σας υπενθυμίζουμε ότι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.6 του Π.Δ. 50/1996 για την απόδειξη του τόπου και της φύσης της εργασίας του/της συζύγου υποβάλλονται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Προκειμένου περί υπαλλήλων του Δημοσίου, υπαλλήλων ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ, υπαλλήλων του υπόλοιπου Δημόσιου Τομέα όπως αυτός καθορίστηκε με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν.1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και άμισθων δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών, απαιτείται βεβαίωση της υπηρεσίας τους, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι με απόσπαση στο συγκεκριμένο τόπο.
 2. Προκειμένου περί εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ή ελεύθερων επαγγελματιών, βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα (ΙΚΑ,ΟΑΕΕ,ΟΓΑ κλπ.), από την οποία να προκύπτει ότι ο/η σύζυγος εργάζεται στον τόπο που ζητείται η μετάθεση τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και είναι ασφαλισμένος/η στον οικείο ασφαλιστικό φορέα. Η διετία εργασίας των συζύγων εκπαιδευτικών πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής της αίτησης μετάθεσης, πλην των δημοσίων υπαλλήλων για τους οποίους δεν απαιτείται διετία.
 3. Στην παρ. 1, του άρθρου 72 του Ν.4316/2014 ορίζεται ότι «Προστίθεται παράγραφος 14, στο άρθρο 16 του Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45) ως ακολούθως: «14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και όταν ο εκπαιδευτικός έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης».
 4. Η μοριοδότηση της συνυπηρέτησης στις μεταθέσεις και τις τοποθετήσεις από το σχολικό έτος 2012-2013, πραγματοποιείται με βάση τους διευρυμένους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διευκρινίσεις

α) Οι μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται μόνο για τον Δήμο, όπου υπηρετεί οργανικά (όχι με απόσπαση) ή εργάζεται ο/η σύζυγος.

β) Όπου οι υπηρεσίες του ασφαλιστικού φορέα δεν χορηγούν βεβαιώσεις για την απόδειξη της συνυπηρέτησης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, γίνονται δεκτές βεβαιώσεις του εργοδότη ή των εργοδοτών. Οι βεβαιώσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη μόνον εφόσον συμφωνούν με το βιβλιάριο ασφάλισης ή τα μηχανογραφικά δελτία ασφάλισης που υποχρεωτικά υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι. Σε περίπτωση όπου οι ασφαλιστικές εισφορές δεν είναι οριστικοποιημένες δύνανται να προσκομιστούν οι υποβληθείσες από τον εργοδότη ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) (άρθρο 8 παρ. 6 Ν. 2972/2001). Όπου ο ασφαλιστικός φορέας δεν χορηγεί βεβαίωση για την απόδειξη της συνυπηρέτησης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, λόγω οφειλής εισφορών, γίνονται δεκτές υποβληθείσες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. των τελευταίων δύο ετών.

γ) Το χρονικό διάστημα επιδότησης ανεργίας και ο χρόνος απασχόλησης σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα προσμετρείται για τη συνυπηρέτηση, εφόσον προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ στην πρώτη περίπτωση ότι είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο επιδοτούμενων ανέργων και στη δεύτερη βεβαίωση προϋπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για μετάθεση του μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ πρέπει να υπάρχει ενεργός σύμβαση εργασίας του/της συζύγου του (σχετ.αρ.250/89 ατομική γνωμοδότηση Ν.Υ.Δ./Κ.Υ. ΥΠ.Π.Ε.Θ.).

δ) Τα μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ των οποίων οι σύζυγοι υπηρετούν ως αναπληρωτές στο Δημόσιο δεν δικαιούνται μόρια συνυπηρέτησης σύμφωνα με την αριθμ. 95/1991 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

ε) Σύζυγοι Περιφερειακών Διευθυντών, Διευθυντών Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Διευθυντών-Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, δικαιούνται μονάδες συνυπηρέτησης για το Δήμο της οργανικής τους θέσης και όχι του Δήμου στον οποίο ανήκει η θέση που ασκούν τα καθήκοντά τους.

στ) Για τον υπολογισμό μονάδων συνυπηρέτησης σε μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ συζύγους δικηγόρων, δεν χρειάζεται διετής υπηρεσία του δικηγόρου στην περιοχή όπου ζητείται μετάθεση και αυτό διότι, οι δικηγόροι είναι άμισθοι δημόσιοι λειτουργοί. Σε περίπτωση που δικηγόρος, σύζυγος μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ διατηρεί νόμιμα περισσότερα από ένα γραφείο σε διαφορετικούς Δήμους, οι μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση θα υπολογιστούν σε ένα Δήμο που θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος (αριθ.385/89 ΝΥΔ/ΚΥ/26-5-89).

ζ) Οι επικαλούμενοι λόγους συνυπηρέτησης, οφείλουν να επισυνάψουν στην αίτηση πρόσφατα (τελευταίου τριμήνου) δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 6, του άρθρου 16 του Π.Δ.50/1996, κατά περίπτωση.

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

3.1. Νομικό πλαίσιο

Στις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 7 περ. α’ και β’ του Π.Δ. 50/96 όπως αντικαθίστανται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 39/98 και τη διόρθωση του στο ΦΕΚ 262Α/1998 ορίζεται ότι οι μονάδες μετάθεσης για οικογενειακούς λόγους υπολογίζονται ως εξής:

 1. Οι έγγαμοι, μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης. Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι σε χηρεία, άγαμοι, διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).
 2. Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που έχουν άγαμα ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά (φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα) λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για το πρώτο παιδί, τέσσερις (4) για το δεύτερο, έξι (6) για το τρίτο και επτά (7) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά. Ως ανήλικα θεωρούνται τα παιδιά που δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και ως σπουδάζοντα όσα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Για την εξακρίβωση του τελευταίου εξαμήνου ή έτους φοίτησης εξετάζεται το πώς χαρακτηρίζεται η φοίτηση από την ίδια τη σχολή.

Για την απόδειξη αυτών απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου ή του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος κατά περίπτωση.

Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή του 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

Στο άρθρο 72 παρ. 1 του Ν.4316/2014 ορίζεται ότι «Προστίθεται παράγραφος 14 στο άρθρο 16 του Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45) ως ακολούθως: «14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και όταν ο εκπαιδευτικός έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.»

3.2. Διευκρινίσεις

α) Τέκνο που δεν φοιτά σε ανώτερη ή ανώτατη δημόσια σχολή αλλά σε Ι.Ε.Κ. και Κολλέγια που υπάγονται στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν μοριοδοτείται.

β) Τα μόρια που χορηγούνται λόγω τέκνων υπολογίζονται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης μετάθεσης για το σύνολο των παιδιών που βρίσκονται εν ζωή. Σε περίπτωση θανάτου ενός παιδιού τα μόρια μετάθεσης υπολογίζονται για το σύνολο των υπολοίπων εν ζωή παιδιών ανεξάρτητα από τη σειρά γέννησής τους.

γ) Ως αφετηρία για τη συμπλήρωση του 18ου ή του 25ου έτους των παιδιών λαμβάνουμε το Δεκέμβριο του έτους κατά το οποίο διενεργούνται οι μεταθέσεις και κάνουμε τη σχετική αφαίρεση. Για τη φετινή χρονιά ανήλικα θεωρούνται τα τέκνα που έχουν γεννηθεί από 1/1/2003 και σπουδάζοντα όσα τέκνα έχουν γεννηθεί από 1/1/1996. Για την εξακρίβωση του τελευταίου εξαμήνου ή έτους φοίτησης εξετάζεται το πώς χαρακτηρίζεται η φοίτηση από την ίδια τη σχολή. Στην πλειοψηφία τους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα τα χρονικά διαστήματα φοίτησης αφορούν σε εξάμηνα, ενώ συνήθως στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού τα χρονικά διαστήματα φοίτησης αφορούν σε έτη.

δ) Οι άγαμοι ή διαζευγμένοι μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ λαμβάνουν μονάδες για γάμο και τέκνα μόνο αν έχουν την επιμέλεια των τέκνων (ανηλίκων ή σπουδαζόντων), διαφορετικά λαμβάνουν μόνο μονάδες τέκνων. Ειδικότερα, οι άγαμες μητέρες θα πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι έχουν την επιμέλεια του τέκνου.

ε) Τα μέλη του ΕΕΠ και ΕΒΠ που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 6 παρ. 1, 2 και 3 του ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α΄) λαμβάνουν τις παραπάνω μονάδες, μέχρι την ηλικία των τέκνων που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.

στ) Για την απόδειξη των παραπάνω, τα δικαιολογητικά (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό εκπαιδευτικού ιδρύματος), όπου απαιτούνται, πρέπει να είναι πρόσφατα (τελευταίου τριμήνου)

4. ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Μ.Σ.Δ.)

4.1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

α) Σχετικά με τις μονάδες μοριοδότησης στο άρθρο 16 παρ. 8 περ. δ εδάφιο β’ του Π.Δ. 50/96 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 του Π.Δ. 39/98 και το άρθρο 1, παρ. 2 του Π.Δ. 111/2016 ορίζονται τα εξής: «Για κάθε έτος υπηρεσίας σε σχολεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ κατηγορίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, υπολογίζονται 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12 και 14 μονάδες μετάθεσης, αντίστοιχα.» Η νέα μοριοδότηση με την αριθ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 ΥΑ (ΦΕΚ 3941 Β΄) ισχύει αντίστοιχα από το σχολικό έτος 2018-2019.

β) Τα μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ που μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή ή Κ.Ε.Σ.Υ. λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. της νέας οργανικής θέσης από την ανάληψη υπηρεσίας στη θέση αυτή. Τα μέλη του ΕΕΠ που μετατέθηκαν από Κ.Ε.Σ.Υ. σε περιοχή ή Κ.Ε.Σ.Υ., λαμβάνουν Μ.Σ.Δ. της νέας οργανικής θέσης από τη λήξη του σχολικού έτους (31 Αυγούστου).
Ο υπολογισμός των Μ.Σ.Δ. γίνεται για όλους μέχρι 31.8.2021.

γ) Τα μέλη του ΕΕΠ που υπηρετούν οργανικά στα Κ.Ε.Σ.Υ., για λόγους ίσης μεταχείρισης, λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. της πλησιέστερης προς την υπηρεσία σχολικής μονάδας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

δ) Η προϋπηρεσία του άρθρου 8 παρ. 8 του Ν. 2817/2000 και του άρθρου 23, παρ. 5 του Ν.3699/2008 δεν λαμβάνει Μ.Σ.Δ.

ε) Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπηρετούν ή υπηρέτησαν παράλληλα σε σχολεία διαφορετικής κατηγορίας λαμβάνουν αναλογικά τις μονάδες της κατηγορίας των σχολείων που υπηρέτησαν με βάση την εβδομάδα των πέντε ημερών.

4.2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Σ.Δ.

α) Για υπηρεσία στο ίδιο σχολείο ή σχολεία ίδιας κατηγορίας υπολογίζουμε τα Μ.Σ.Δ. με τον τύπο:

i) Έτος * Κατηγορία Σχολείου

ii) [Μήνας / 12] * [Κατηγορία Σχολείου]

β) Για υπηρεσία παράλληλη σε σχολεία διαφορετικής κατηγορίας αναλογικά υπολογίζουμε με βάση τον τύπο:

[Κατηγορία Σχολείου] * [Μέρες Εβδομάδας / 5] * [Μήνες / 12]

4.3 ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ Μ.Σ.Δ.

Στη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 καταργείται η περίπτωση στ΄ της παρ. 8 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996. Με τη ρύθμιση αυτή διαφοροποιείται σε σχέση με τα προηγούμενα έτη η θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης και ο τρόπος μοριοδότησης για τις υπηρετήσεις των μελών του ΕΕΠ και ΕΒΠ από το σχολικό έτος 2010-2011. Συνεπώς :

4.3.1 Χρόνος με τον οποίο θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης

Θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης και λαμβάνουν Μ.Σ.Δ. ως ακολούθως της οργανικής τους θέσης τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που κάνουν χρήση των ακόλουθων περιπτώσεων αδειών :

 1. αναρρωτικές άδειες με αποδοχές σύμφωνα με τα άρθρα 55-56 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) ή με προγενέστερους υπαλληλικούς κώδικες, εφόσον χορηγήθηκαν κατά το χρόνο ισχύος αυτών, καθώς και ο χρόνος αναρρωτικής άδειας άνευ αποδοχών που χορηγήθηκε κατά το χρόνο ισχύος του Π.Δ. 611/1977 (άρθρο 112),
 2. άδειες άνευ αποδοχών της περ. Ε΄, του άρθρου 16 του Ν. 1566/1985 που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους πριν την 1-11-2011 (Ν.4024/2011),
 3. άδειες άνευ αποδοχών που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 51, παρ. 1 και 4 του Ν. 3528/2007 από την έναρξη εφαρμογής του Ν.4024/2011, δηλαδή από 1-11-2011 και μετά,
 4. άδειες μητρότητας (τοκετού, λοχείας), γονικές άδειες εννέα μηνών με αποδοχές και έξι μηνών επιπλέον για γέννηση διδύμων (παρ. 1, του άρθρου 6 του Ν. 4210/2013, τρίμηνη άδεια με αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και τρίμηνη άδεια χωρίς αποδοχές που είχαν χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 1483/1984,
 5. γονικές άδειες των άρθρων 50 και 51 του Ν.4075/2012, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 39 του Ν.4144/2013 που χορηγήθηκαν μέχρι 14-02-2017,
 6. ειδικές άδειες όπως ορίζονται στο άρθρο 50 του Νόμου 3528/2007 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 3801/2009 και με το άρθρο 149 του Ν. 4483/2017, ή σε προγενέστερους κώδικες εφόσον χορηγήθηκαν κατά το χρόνο ισχύος αυτών,
 7. άδειες ασθένειας τέκνου του άρθρου 31 του Ν. 4440/2016.

Διευκρίνιση:
Στην περίπτωση των αδειών για να θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης και να λαμβάνονται τα μόρια της οργανικής τους θέσης πρέπει οι άδειες να χορηγούνται από την οργανική τους θέση. Αν αυτές χορηγήθηκαν στο χρονικό διάστημα της απόσπασής τους σε υπηρεσίες ή σχολεία των περιπτώσεων που δε θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης, τότε ασφαλώς δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης και δεν παίρνουν τα μόρια της οργανικής τους θέσης.

4.3.2 Χρόνος με τον οποίο δεν θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης

Δεν θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης στις παρακάτω περιπτώσεις και τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. λαμβάνουν μονάδες συνθηκών διαβίωσης (Μ.Σ.Δ.) ως ακολούθως :

 1. Τα μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ που αποσπώνται από το σχολικό έτος 2010-2011, σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 17 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) στη ΓΓ του Υ.ΠΑΙ.Θ., στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, λαμβάνουν τα μόρια της πλησιέστερης σχολικής μονάδας της βαθμίδας στην οποία ανήκουν οργανικά και επιπλέον δύο μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος.
 2. Τα μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ που αποσπώνται σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ. λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. του σχολείου απόσπασης ή του πλησιέστερου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε περίπτωση απόσπασης σε Κ.Ε.Σ.Υ. Για τους καλοκαιρινούς μήνες λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. της οργανικής τους θέσης, εκτός αν η απόσπαση λήγει με τη λήξη του σχολικού έτους, όπως στα Κ.Ε.Σ.Υ.
 3. Λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. της πλησιέστερης προς την υπηρεσία σχολικής μονάδας, τα μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ που αποσπώνται ως αιρετά μέλη σε Ο.Τ.Α. του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄).
 4. Για όλες τις λοιπές αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς του Υ.ΠΑΙ.Θ., καθώς και σε υπηρεσίες εκτός Υ.ΠΑΙ.Θ. ή άσκηση καθηκόντων με θητεία τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. της πλησιέστερης προς την υπηρεσία σχολικής μονάδας της βαθμίδας στην οποία ανήκουν οργανικά ή του πλησιέστερου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη περίπτωση οργανικότητας σε Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 37 του Ν. 4351/2015 «Σε κάθε περίπτωση απόσπασης ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για τη σχολική μονάδα στην οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός. Προκειμένου για απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, φορέα ή νομικό πρόσωπο υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα».
 5. Σε περίπτωση αποσπασμένου μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ που την ίδια ημέρα υπηρετεί για συμπλήρωση ωραρίου σε δύο σχολεία με διαφορετικές μονάδες συνθηκών διαβίωσης, για τον υπολογισμό μονάδων συνθηκών διαβίωσης θεωρείται ότι υπηρετεί στο σχολείο με τα περισσότερα μόρια συνθηκών διαβίωσης.

Διευκρίνιση: Ο χρόνος άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολείο Α κατηγορίας.

5. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Σύμφωνα με την παρ. 9, του άρθρου 16, του Π.Δ. 50/1996, οι μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα υπολογίζονται όταν το μέλος του ΕΕΠ-ΕΒΠ είναι δημότης από διετίας στο Δήμο που ανήκει η περιοχή στην οποία ζητείται μετάθεση.

Σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 30 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) οι μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9, του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, ορίζονται σε (4) τέσσερις.

Η μοριοδότηση της εντοπιότητας στις μεταθέσεις από το σχολικό έτος 2012-2013, πραγματοποιείται με βάση τους διευρυμένους δήμους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διευκρινίσεις

 1. Η μόνιμη διαμονή σε έναν τόπο δεν αρκεί για τον υπολογισμό των μονάδων εντοπιότητας, αλλά το μέλος του ΕΕΠ-ΕΒΠ πρέπει να είναι δημότης από διετίας του Δήμου της περιοχής στην οποία ζητείται μετάθεση.
 2. Η βεβαίωση του Δημάρχου πρέπει να είναι πρόσφατη (τελευταίου τριμήνου) και να αναγράφει υποχρεωτικά από πότε το μέλος του ΕΕΠ-ΕΒΠ είναι δημότης του Δήμου.
 3. Σε περίπτωση αναμεταδημότευσης, για να χορηγηθούν μονάδες εντοπιότητας, πρέπει μετά την αναμεταδημότευση να διανυθεί στον τελευταίο Δήμο ο νόμιμος χρόνος της διετίας. Δεν μπορεί δηλαδή να συνυπολογιστεί ο χρόνος που το μέλος του ΕΕΠ-ΕΒΠ ήταν κατά το παρελθόν Δημότης του Δήμου από όπου διεγράφη και πάλι επέστρεψε κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης μετάθεσης (αρ. 244/1989 γνωμοδότηση Ν.Υ.Δ./Κ.Υ. ΥΠΕΠΘ).

6. ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ

Σύμφωνα με την παρ. 10, του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996 «Οι εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάθεση από περιοχή σε περιοχή λαμβάνουν για την περιοχή της πρώτης προτίμησής τους δύο (2) μονάδες μετάθεσης»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ - ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

1.ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

1.1 Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης έχουν τα μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ που ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 8, του Π.Δ. 56/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 7, του Π.Δ. 91/2005, στο άρθρο 17 του Ν.3402/2005, στο άρθρο 6 παρ. 1, του Ν.3454/2006, στο άρθρο 52 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου39 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α΄). Διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με την τελευταία διάταξη «Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς ενός (1) αναπήρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν.3848/2010 (Α΄ 71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους».

1.2 Κατά την υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν και να υποβάλουν τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις δικαιολογητικά, δηλαδή:

α) Πιστοποιητικό του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) στο οποία να αναφέρεται η ασθένεια (εφόσον η ένταξη στην ειδική κατηγορία αφορά συγκεκριμένες ασθένειες). Σχετικά με το πιστοποιητικό αυτό που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) μετά την κατάργηση με το ίδιο άρθρο και νόμο της βεβαίωσης Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής διευκρινίζεται ότι :

 • Για πιστοποιητικά ΚΕ.Π.Α. θα πρέπει στην αίτηση να καταγραφούν τα στοιχεία Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ (ΑΜ ΚΕΠΑ) και Αριθμός Υγειονομικής Επιτροπής (Αρ ΥΕ) .
 • Όσες βεβαιώσεις της Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ισχύουν ακόμα, θα γίνονται δεκτές.
 • Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμα βεβαίωση του ΚΕ.Π.Α. (μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης στις 26/3/2021), θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι θα αποσταλούν οι απαραίτητοι αριθμοί (ΑΜ ΚΕΠΑ & Αρ. ΥΕ) και θα προσκομιστεί η βεβαίωση, μόλις εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία και πάντως πριν την εξέταση των αιτήσεων αυτών από το αρμόδιο Συμβούλιο (K.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).

Σημειώνουμε ότι δεν θα λαμβάνονται υπόψη λοιπές βεβαιώσεις προβλημάτων υγείας.

β) Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, για την απόδειξη της πολυτεκνίας, μαζί με βεβαίωση του οικείου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (για σπουδάζοντα τέκνα) ή βεβαίωση υπηρέτησης στρατιωτικής θητείας. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι απαραίτητα και για τους πολύτεκνους με τρία τέκνα του άρθρου 6, παρ.1 του Ν.3454/2006. Διευκρινίζουμε ότι από τους τρίτεκνους θεωρούνται πολύτεκνοι τα μέλη του ΕΕΠ και ΕΒΠ χωρίς σύζυγο, που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τριών τέκνων τους και είναι μόνοι υπόχρεοι σε διατροφή αυτών όπως αυτά αναφέρονται στις διατάξεις της παρ.1.2 του άρθρου 6 του Ν.3454/2006 που τροποποίησε το άρθρο πρώτο του ν.1910/1944.

Επισήμανση: Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που αιτούνται ένταξη στην ειδική κατηγορία πολυτέκνων ως γονείς ανάπηρου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67% αναγράφουν αυτήν την κατηγορία στο πεδίο «Περιγραφή ειδικής κατηγορίας» της αίτησης.

1.3 Για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης στις περιπτώσεις των ειδικών κατηγοριών δεν απαιτείται η συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας στην οργανική τους θέση, πραγματοποιούνται δε κατά προτεραιότητα των άλλων μεταθέσεων και οι υποψήφιοι συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους.

Διευκρίνιση: Το πεδίο της ειδικής κατηγορίας συμπληρώνεται μόνον εφόσον το μέλος ΕΕΠ ή ΕΒΠ ανήκει σε μια από τις προαναφερθείσες ειδικές κατηγορίες. Στο πεδίο Ειδική κατηγορία εργαζομένου συμπληρώνεται ποια από τις 3 κατηγορίες και στο πεδίο Περιγραφή Eιδικής Kατηγορίας συμπληρώνονται τα ακριβή στοιχεία (π.χ. Ειδική Κατηγορία: Ασθένεια τέκνου, Περιγραφή Ειδικής Κατηγορίας: κωφά).

Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω.

2. ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

2.1 Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν τα μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 56/2001 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Π.Δ. 91/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Π.Δ. 50/1996:

 1. να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια (2) υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου 2021 (έτος διενέργειας των μεταθέσεων), από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκ των οποίων τον ένα (1) χρόνο στην οργανική τους θέση.
 2. να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/1997, μέχρι 31 Αυγούστου 2021 και
 3. Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας μεταξύ των αιτούντων να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη κατά την 31η Αυγούστου 2021.

2.2 Τα μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ που μετατίθενται αμοιβαία, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για την περιοχή μετάθεσης από την οποία προήλθαν, εφόσον μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις, έχουν υπηρετήσει υποχρεωτικά για τρία έτη (3) στη θέση που τοποθετήθηκαν με την αμοιβαία μετάθεση.

2.3 Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή Περιφερειακή Διεύθυνση μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ανακοίνωση της απόφασης των μεταθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 7 του Π.Δ. 56/2001.

2.4 Οι Προϊστάμενοι της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή οι Προϊστάμενοι του Τμήματος Προσωπικού των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση και ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών αποστέλλουν τις αιτήσεις εντός πέντε (5) ημερών στο Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και από τη σχετική βεβαίωση προκειμένου να διαβιβαστούν στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).

Τονίζουμε ότι θα πρέπει να συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ BRAILLE

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, του άρθρου 7 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παρ. 9, του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση ΕΕΠ στις ειδικές σχολικές μονάδες κωφών και στις ειδικές σχολικές μονάδες τυφλών, ορίζεται η πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και της γραφής Braille (βλ. και παρ. 1, του άρθρου 59 του ν. 4589/2019). Για την τοποθέτηση ΕΒΠ στις ειδικές σχολικές μονάδες κωφών και βαρήκοων μαθητών ορίζεται ως επιπλέον προσόν κατά προτεραιότητα η πιστοποιημένη επάρκεια στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.), σύμφωνα και με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4589/2019. Τα εν λόγω μέλη μετατίθενται κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες τυφλών και κωφών [παρ. 3, άρθρο 48 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 Α΄)].

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν.4186/2013, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄), η επάρκεια γνώσης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της γραφής Braille πιστοποιείται με πιστοποιητικά/βεβαιώσεις επάρκειας ως εξής:

Α) για την Ε.Ν.Γ από:

1) την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος και
2) το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης μονάδας Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών

Β) για τη γραφή Braille από:

 1. το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ)
 2. τη Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος «Ο Ήλιος» που αποτελεί πλέον παράρτημα του ΚΕΑΤ Θεσσαλονίκης.
 3. το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με βεβαίωση που θα πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο γραφής και ανάγνωσης στον κώδικα Braille»
 4. από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, με τις οποίες πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο Εκμάθησης της Braille».

Επισήμανση: Δεν θα γίνονται δεκτές βεβαιώσεις παρακολούθησης από τις οποίες δεν αποδεικνύεται η πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και της ελληνικής γραφής Braille

2. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, το δελτίο ταυτότητας αποτελεί πλήρη απόδειξη των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ίδιου νόμου τα στοιχεία της ταυτότητας που τυχόν έχουν μεταβληθεί δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Επομένως, όπου αναφέρεται στις εγκυκλίους ότι απαιτείται υποβολή εγγράφων, πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών. Επισημαίνουμε την υποχρέωση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, για τη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των φωτοαντιγράφων που θα κατατεθούν.

3. Τα πεδία που αναφέρονται στην «εντοπιότητα» και την «εργασία συζύγου», συμπληρώνονται μόνον εφόσον τα μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ ζητούν να μετατεθούν σε περιοχές μετάθεσης του Δήμου που έχουν εντοπιότητα ή συνυπηρέτηση (εργασία συζύγου) και δικαιούνται ανάλογα μόρια.

4. Οι βεβαιώσεις που προσκομίζουν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ (για εντοπιότητα, συνυπηρέτηση, εκπαιδευτικού ιδρύματος, ΑΣΠΕ κ.τ.λ.) πρέπει να είναι πρόσφατες (τριμήνου).

Επισημαίνουμε ότι η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων και λοιπών στοιχείων που υποβάλλονται πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή για την αποφυγή λαθών προκειμένου η όλη διαδικασία να διεκπεραιωθεί όσο πιο σύντομα γίνεται. Η πιστή εφαρμογή της παρούσας εγκυκλίου εμπίπτει στα καθήκοντα και στη διοικητική ευθύνη των Διευθυντών ΠΕ και ΔΕ και των Προϊσταμένων των Τμημάτων Προσωπικού των Περιφερειακών Διευθύνσεων.

Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες να κοινοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο αυτή σε όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους προκειμένου να γνωστοποιηθεί σε όλα τα μόνιμα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Εκτύπωση