edu.klimaka.gr

Αϊτηση μετάθεσης ΕΒΠ ΕΕΠ

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Ειδικού Προσωπικού ΕΕΠ ΕΒΠ 2023 2024

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΒΠ) 2023-2024

Αρ.Πρωτ.115268/Ε4/13-10-2023/ΥΠΑΙΘΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
email: eep-evp(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Μιλάνου Κ., Ανδριοπούλου Μ.
Τηλέφωνο: 210 344 2332 - 2931

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2023-2024.

Το Υπουργείo Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
καλεί

Τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και τα μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης για τις ακόλουθες κατηγορίες:

1) μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

 1. από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
 2. σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
 3. σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (τους κλάδους Π23 & ΠΕ30)
 4. ειδικών κατηγοριών
 5. αμοιβαίες μεταθέσεις και

2) μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

 1. από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
 2. μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών
 3. αμοιβαίες μεταθέσεις.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. το άρθρο 62, παρ. 5α & 5β του ν.4589/2019 (Α΄ 13) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 66 του ν.4653/2020 (Α΄12)
2. το άρθρο 4, ενότητα Δ΄, παρ. 1 & 2 του ν.2817/2000 (Α΄ 78) καθώς και το άρθρο 23, παρ.2 του ν. 3699/2008 (Α΄199)
3. τα άρθρα 15, 17 και 169 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136)
4. το άρθρο 372 του ν. 4957/2022 (Α΄141)
5. το Π.Δ. 56/2001 (Α΄47) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 91/2005 (Α΄129)
6. το Π.Δ. 50/1996 (Α΄45) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997 (Α΄94), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 39/1998 (Α΄43) και διορθώθηκε στο ΦΕΚ 262/Α΄/1998 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 55 του ν.4653/2020 (Α΄12)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

1.1. Υποβολή

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 16/10/2023 έως 31/10/2023 και ώρα 15:00 μέσω του https://teachers.minedu.gov.gr

Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες, για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 10 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις:

 • οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που δεν έχουν οριστική τοποθέτηση (όπως οι μεταταχθέντες στο ΦΕΚ 2037/Γ΄/10-08-2023 και οι διορισμένοι στο ΦΕΚ 2064/Γ’/16-08-2023)
 • οι αιτήσεις βελτίωσης θέσης εντός της ίδιας περιοχής από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ ή εντός του ίδιου ΣΔΕΥ.

1.2. Ανάκληση

α) Ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι 31/12/2023 και ώρα 15:00, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αυτή στο ηλεκτρονικό σύστημα. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ανάκλησης η αίτηση θεωρείται άκυρη και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να υποβληθεί εκ νέου.

β) Ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και επομένως οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές.

1.3. Εξαιρέσεις ως προς την υποβολή δικαιολογητικών

α) Οι προϋποθέσεις και οι λόγοι μετάθεσης πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο που λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

Κατ’ εξαίρεση η ληξιαρχική πράξη για νεογέννητο τέκνο μπορεί να υποβληθεί μέχρι τέλος Δεκεμβρίου.

Σε περίπτωση που το τέκνο γεννηθεί 31 Δεκεμβρίου, το μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ θα αποστείλει στη Διεύθυνση ή ΠΔΕ οργανικής του αίτημα προσθήκης τέκνου στο μητρώο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος την ίδια μέρα με υποχρέωση να υποβάλει βεβαίωση από το Νοσοκομείο για τη γέννηση του τέκνου και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄75) ότι θα προσκομιστεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης, μόλις εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Μέσα στην ίδια προθεσμία μπορεί να υποβληθούν δικαιολογητικά από όσους έχουν τις προϋποθέσεις να υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης για λόγους υγείας, εφόσον οι λόγοι αυτοί προέκυψαν ή διαπιστώθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων μετάθεσης, σύμφωνα με την παρ. 2.2.1. του παρόντος κεφαλαίου.

β) Αν τα δικαιολογητικά αυτά δεν μπορούν να υποβληθούν εμπρόθεσμα για λόγους που αφορούν την αρμόδια για την έκδοσή τους διοικητική αρχή, αρκεί η εμπρόθεσμη υποβολή της σχετικής αίτησης στην οποία θα γίνεται μνεία του λόγου της μη συνυποβολής τους. Τα δικαιολογητικά οφείλει ο/η αιτών/ούσα να προσκομίσει, με τον τρόπο που ορίζεται παρακάτω, όταν εκλείψει η αιτία που κατέστησε αδύνατη τη συνυποβολή τους και οπωσδήποτε να υποβληθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων από το αρμόδιο συμβούλιο (παρ. 4 του άρθρου 10 του ν.2690/1999-Α΄45).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σχετικά με την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών, εφιστάται η προσοχή ότι, όπου αυτή προβλέπεται, πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται από την υπηρεσία.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

2.1 Τρόπος υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα ίδια τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr ). Η σύνδεση στο σύστημα γίνεται με το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Στην αρχική σελίδα υπάρχουν οδηγίες χρήσης της εφαρμογής.

Τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ κατά την υποβολή της αίτησης πρέπει να έχουν υπόψη τους τα ακόλουθα:

α) Η οριστικοποίηση της αίτησής τους επέχει θέση υπογραφής από τον αιτούντα, ο οποίος θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από το ηλεκτρονικό σύστημα και θα πρέπει να αποθηκεύσει ή/και να εκτυπώσει αντίγραφό της σε μορφή pdf.
Προσθήκη κριτηρίων μετάθεσης μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης από το μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ δε θα είναι εφικτή, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παρ. 1.3 του παρόντος κεφαλαίου.
Επισημαίνεται ότι η προσωρινή αποθήκευση της αίτησης μετάθεσης δεν θεωρείται ως οριστικοποιημένη υποβολή και ως εκ τούτου αιτήσεις που θα παραμείνουν σε κατάσταση «προσωρινής αποθήκευσης» δεν θα ληφθούν υπόψη και ούτε θα γίνουν δεκτά αιτήματα οριστικοποίησης τους μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

β) Εφιστούμε την προσοχή ως προς τη λεπτομερή ανάγνωση της εγκυκλίου, καθώς τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση μετάθεσης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν.1599/86, και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου.

γ) Για τα μοριοδοτούμενα κριτήρια μετάθεσης, τα οποία αποτυπώνονται στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν απαιτείται αποστολή δικαιολογητικών. Προφανώς, εάν κατά την υποβολή της αίτησης έχουν μεταβληθεί στοιχεία που αφορούν σε μοριοδοτούμενα κριτήρια μετάθεσης, υποχρεούται το μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ να αποστείλει ψηφιοποιημένα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στις οικείες υπηρεσίες σύμφωνα με τα κάτωθι αναγραφόμενα.

δ) Αιτήματα σχετικά με τροποποίηση ή/και συμπλήρωση προτιμήσεων δεν θα γίνονται δεκτά.

Δήλωση προτιμήσεων:

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν έως 30 προτιμήσεις που αφορούν σε περιοχές μετάθεσης, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι ΕΕΠ με επάρκεια στη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) και της Ελληνικής Γραφής Braille (ΕΓΒ) και οι υποψήφιοι ΕΒΠ με επάρκεια στη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) -εφόσον το επιθυμούν- οφείλουν να υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση και για ΕΝΓ-ΕΓΒ, η οποία θα εξεταστεί κατά προτεραιότητα, στις προτιμήσεις που θα δηλώσουν στο σχετικό πεδίο της αίτησης.

Σημειώνεται ότι για τα μέλη ΕΒΠ δεν εξετάζεται επάρκεια στην Ελληνική Γραφή Braille και δεν δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για ΕΓΒ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την υποβολή ερωτημάτων ως προς την εγκύκλιο μεταθέσεων τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά.

2.2. Τρόπος υποβολής δικαιολογητικών

1. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν στο σύνολο των αιτήσεων (μετάθεσης/ένταξης σε ειδική κατηγορία/σύζυγος δικαστικού/βελτίωσης θέσης) θα πρέπει να αποσταλούν έως την καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις αρμόδιες υπηρεσίες, ήτοι στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (εφόσον η οργανική είναι σε ΣΜΕΑΕ) ή στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (εφόσον η οργανική είναι σε ΚΕΔΑΣΥ ή ΣΔΕΥ) της οργανικής τους θέσης.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να έχει την εξής γενική δομή:
Θέμα: μετάθεση κλάδου ΕΕΠ/ΕΒΠ, αριθμός μητρώου (ΑΜ) μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης, τύπος αίτησης
Σώμα μηνύματος/κειμένου: ονοματεπώνυμο και αριθμός μητρώου υποψηφίου, κλάδος, αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης
π.χ. Θέμα: Μετάθεση ΠΕ23, 234567, ΧΧΧΧΧΧΧ, μετάθεση σε περιοχή ή ένταξη σε ειδική κατηγορία
Σώμα μηνύματος/κειμένου: Παπαδοπούλου Σοφία, ΠΕ23, 234567, ΧΧΧΧΧΧΧΧ

Επισήμανση 1: Τα δικαιολογητικά που θα αποσταλούν θα πρέπει να αναγράφονται στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» της ηλεκτρονικής αίτησης αναφέροντας την υπηρεσία στην οποία απευθύνονται.
π.χ. Για τη Δ/νση ΠΕ Βοιωτίας: Βεβαίωση εργασίας συζύγου, Πιστοποιητικό Εντοπιότητας

Επισήμανση 2: οι αιτούντες οριστική τοποθέτηση θα αποστείλουν τα δικαιολογητικά εκείνα που απαιτούνται και δεν τα έχουν ήδη καταθέσει με τον διορισμό τους στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Επισήμανση 3: Καθώς η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως τα ψηφιοποιήσουν σε pdf αρχείο/α (όχι αρχείο εικόνας .jpeg, .png, .gif, .tiff, κλπ ), με ανάλυση σάρωσης 200 ή 300 dpi σε ασπρόμαυρο. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αποστολή, λόγω μεγέθους των αρχείων (συνήθως 8 MB), η αποστολή μπορεί να γίνει τμηματικά, αναφέροντας στο τέλος του θέματος κάθε μηνύματος «Μέρος 1ο», «Μέρος 2ο» κοκ.

Επισήμανση 4: Για τα μοριοδοτούμενα κριτήρια (βεβαιώσεις εργασίας συζύγων, λογαριασμός ασφάλισης ΙΚΑ κλπ.) οφείλουν να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου, ψηφιοποιημένα στην αρμόδια υπηρεσία. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής ορίζεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δηλ. η 31/10/2023.

2. Για τα δικαιολογητικά που αφορούν για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης της παρούσας εγκυκλίου, λόγω:

α) ασθένειας και έχουν εκδοθεί από:

 • ΚΕΠΑ: θα καταγραφεί ο Αρ. Υ.Ε. και ο ΑΜ ΚΕΠΑ χωρίς καθέτους/κενά στα πεδία της αίτησης και θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ
 • Β/θμια Υγειονομική Επιτροπή ή Ανώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ) εν ισχύ: θα αποσταλούν σύμφωνα με τα ανωτέρω

β) πολυτεκνίας: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου χρειάζεται πρέπει να κατατίθεται και βεβαίωση φοίτησης τέκνου από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή βεβαίωση υπηρέτησης στρατιωτικής θητείας.

Επίσης πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης κατατίθεται και για την περ. α πλην της περίπτωσης ασθένειας/αναπηρίας ιδίου.

3. Οι σύζυγοι δικαστικών, οι οποίοι ζητούν κατά προτεραιότητα μετάθεση, βάσει της παρ.3, του άρθρου 8 του ν.1868/1989 (Α΄230), της παρ. 3, του άρθρου 47 του ν.2304/1995 (Α΄ 83) και της παρ. 1, του άρθρου 94 του ν.4055/2012 (Α΄51) χρειάζεται να καταθέσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση εργασίας και έγγραφο που να προσδιορίζεται η περιφέρεια αρμοδιότητας δικαστηρίου του/της συζύγου τους.

4. Εξειδίκευση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) & Ελληνική Γλώσσα Braille (ΕΓΒ)

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3699/2008 (Α΄199), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παρ. 9, του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄193), απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση ΕΕΠ στις ειδικές σχολικές μονάδες κωφών και στις ειδικές σχολικές μονάδες τυφλών, ορίζεται η πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και της γραφής Braille (βλ. και παρ. 1, του άρθρου 59 του ν. 4589/2019). Για την τοποθέτηση ΕΒΠ στις ειδικές σχολικές μονάδες κωφών και βαρήκοων μαθητών ορίζεται ως επιπλέον προσόν κατά προτεραιότητα η πιστοποιημένη επάρκεια στην ελληνική νοηματική γλώσσα σύμφωνα και με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4589/2019. Τα εν λόγω μέλη μετατίθενται κατά προτεραιότητα σε σχολικές μονάδες τυφλών και κωφών [παρ. 3, άρθρο 48 του Ν. 4415/2016 (Α΄159)].

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν.4186/2013, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4452/2017 (Α΄17), η επάρκεια γνώσης της ΕΝΓ και ΕΓΒ πιστοποιείται με πιστοποιητικά/βεβαιώσεις επάρκειας ως εξής

Α) για την ΕΝΓ από:

 1. την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ) και
 2. το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης μονάδας Αγωγής Κωφών του Πανεπιστημίου Πατρών

Β) για την ΕΓΒ από:

 1. την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών
 2. το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ)
 3. το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με βεβαίωση που θα πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο γραφής και ανάγνωσης στον κώδικα Braille»
 4. από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, με τις οποίες πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο Εκμάθησης της Braille».

Επισήμανση: Δεν θα γίνονται δεκτές βεβαιώσεις παρακολούθησης από τις οποίες δεν αποδεικνύεται η πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και της ελληνικής γραφής Braille.

Σημειώνεται ότι δικαιολογητικά που δεν θα υποβάλλονται εντός προθεσμίας και σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν θα λαμβάνονται υπόψη

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα πρέπει να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στα σχολεία και στα ΚΕΔΑΣΥ αρμοδιότητάς τους.

3.1 Έλεγχος αιτήσεων

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα πρέπει να επιληφθούν του αυστηρού ελέγχου των αιτήσεων, των μοριοδοτούμενων κριτηρίων, των χρόνων υπηρέτησης καθώς και των αντίστοιχων δικαιολογητικών, και να προβούν στην «παραλαβή» των οριστικοποιημένων αιτήσεων μετάθεσης των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ αρμοδιότητάς τους στο σύστημα e-Datacenter μέχρι και 30/11/2023.

Επισημάνσεις:
1. Οι αιτήσεις που δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης θα πρέπει να ακυρώνονται στο σύστημα e-Datacenter, αφού πρώτα συμπληρωθεί το σχετικό πεδίο στην καρτέλα «Έλεγχος – Ιστορικό».
2. Οι υπηρεσίες οφείλουν να ελέγχουν την προϋπόθεση της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν.4823/2021 σχετικά με τη διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΑΣΥ για τις περιπτώσεις που υπάρχει η επιλογή ΚΕΔΑΣΥ στην αίτηση των υποψήφιων. Εφόσον δεν πληρούται η προϋπόθεση θα πρέπει να διαγράφεται η προτίμηση ΚΕΔΑΣΥ και να αφαιρείται η σχετική σήμανση στην αίτηση
3. Οι υπηρεσίες οφείλουν να ελέγχουν τα πιστοποιητικά επάρκειας σε ΕΝΓ και ΕΓΒ για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που έχουν υποβάλει αίτηση σε αυτήν την κατηγορία

3.2 Αποστολή δικαιολογητικών

Οι υπηρεσίες πρέπει να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., καθώς και στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. το αργότερο έως και τις 11/12/2023 τις περιπτώσεις που αφορούν σε αιτήσεις που θα πρέπει να αποφανθεί αρμοδίως η υπηρεσία ή το ΚΥΣΕΕΠ, ήτοι ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, σύζυγοι δικαστικών και αμφισβητούμενες περιπτώσεις ανά μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ ως εξής:

Θέμα: Ε4-Μετάθεση κλάδου ΕΕΠ/ΕΒΠ, ονομασία ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΠΔΕ
Σώμα κειμένου: ο κάτωθι πίνακας

Συνημμένα: τα απαραίτητα αρχεία ανά μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ (πχ οικογενειακή κατάσταση κτλ)

Α/Α ΔΠΕ/ΔΔΕ/ΠΔΕ ΑΜ Επώνυμο Όνομα Κλάδος Κατηγορία
 1 ΔΠΕ Λάρισας 123456 Παπαδοπούλου Σοφία ΠΕ25 Ασθένεια τέκνου
 2 ΔΠΕ Λάρισας 456789 Νικολάου Ανδρέας ΠΕ30 αμφισβητούμενη

Επισήμανση: η υπηρεσία δύναται είτε σε διπλανή στήλη με παρατηρήσεις (εφόσον είναι σύντομο) ή σε κείμενο εντός του email (εφόσον είναι εκτενές) να αναφέρει -εφόσον κρίνεται σκόπιμο- το ιστορικό και τις απόψεις της.

3.3 Ημερομηνίες ενεργειών

Στις 5/12/2023 θα γίνει ανακοίνωση των πινάκων από τις ΔΠΕ, ΔΔΕ, ΠΔΕ με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδος, μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτούμενων μετάθεση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Από τις 5/12 έως και τις 8/12/2023 θα υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις οι οποίες εξετάζονται από τα αρμόδια ΠΥΣΕΕΠ και ως εκ τούτου δύναται να γίνεται διόρθωση στις ηλεκτρονικές αιτήσεις εφόσον χρειάζεται.

Από τις 20/12/2023 και μετά δεν θα υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης στις καταχωρισμένες αιτήσεις, παρά μόνο -εφόσον επιβάλλεται- από το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες ελέγχου, ανάρτησης πινάκων μοριοδότησης και υποβολής ενστάσεων είναι δεσμευτικές μόνο ως προς τη διαδικασία των μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή/ΚΕΔΑΣΥ/ΣΔΕΥ και όχι των βελτιώσεων-οριστικών τοποθετήσεων, οι οποίες ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (παρ. 8, άρθρο 15 του Π.Δ. 50/1996) μέχρι τέλος Απριλίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

1. Προϋπόθεση υπηρέτησης της οργανικής θέσης για ένα έτος

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/1996 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 100/1997 για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης: «(…) απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις».

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης έχουν τα μόνιμα μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ με την προϋπόθεση να έχουν υπηρετήσει πραγματικά μέχρι 31/8/2024 την οργανική τους θέση στο ΣΜΕΑΕ/ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ στο οποίο ανήκουν, άλλως δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης θα έχουν οποτεδήποτε υπηρετήσουν για ένα (1) έτος την οργανική τους θέση.

Επισημαίνεται ότι για τα νεοδιόριστα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ προβλέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 62, παρ. 5α του ν. 4589/2019 (Α΄13) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παραμονή στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών (έως 31/8/2024 σύμφωνα με τα ανωτέρω).

Επισημάνσεις:
Στη συμπλήρωση του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης συμπεριλαμβάνονται οι περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/1996, όπως ισχύει και ειδικότερα:

 1. Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζόμενων και των μετατασσόμενων, καθώς και ο χρόνος παραμονής στη διάθεση της οικείας Διεύθυνσης ή ΠΔΕ, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα.
 2. Για όσους διορίζονται και αναλαμβάνουν υπηρεσία το μήνα Σεπτέμβριο προσμετράται ο χρόνος από 1η Σεπτεμβρίου.
 3. ο χρόνος που προκύπτει από συνυπολογισμό σωρευτικά υπηρεσίας που έχει διανυθεί τμηματικά κατά τη διάρκεια διδακτικού έτους.

Οι περιπτώσεις αδειών που υπολογίζονται στη συμπλήρωση του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης αναφέρονται στο Κεφ. Γ, μέρος 1.

2. Δεν απαιτείται ένας χρόνος υπηρέτησης στην οργανική θέση

Δεν απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Π.Δ. 50/1996, όπως ισχύει, χρόνος υπηρέτησης στην οργανική θέση για θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης στα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης (με την εξαίρεση της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019, σύμφωνα με την οποία απαιτείται για τους νεοδιόριστους παραμονή στην περιοχή διορισμού για δύο έτη).

3. Δικαίωμα μετάθεσης μετά από αναδρομικό διορισμό

Σε περίπτωση αναδρομικού διορισμού το αντίστοιχο διάστημα προσμετράται στο χρόνο θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης. Ωστόσο ζήτημα αναδρομικής μετάθεσης δεν υφίσταται, σύμφωνα με την αριθ. 336/2016 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Δεν θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης

α) με το χρόνο που προκύπτει από το άθροισμα των καλοκαιρινών διμήνων κατά τα οποία οι αποσπασμένοι επανέρχονται στο σχολείο της οργανικής τους θέσης (Γνωμοδότηση 864/1989),

β) με το χρόνο των αδειών χωρίς αποδοχές πέραν του ενός μηνός,

γ) με το χρόνο εκπαιδευτικής άδειας με αποδοχές,

δ) όσους υπηρετούν με την υποχρέωση δεκαετούς (10) παραμονής στην οργανική τους θέση και μέχρι τη συμπλήρωση αυτής από το ΦΕΚ μετάταξής τους, σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 5 & 6 του ν.3528/2007 όπως ισχύει.

5. Δικαίωμα μετάθεσης σε ΚΕΔΑΣΥ

Έχουν τα μέλη ΕΕΠ των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΠΕ31 εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΑΣΥ σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 3 του ν.4823/2021.

Ως διδακτική εμπειρία στην Ε.Α.Ε. υπολογίζεται το σύνολο της προϋπηρεσίας των μελών ΕΕΠ στα σχολεία και τις δομές ειδικής αγωγής, στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

6. Δικαίωμα μετάθεσης σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ

Έχουν τα μέλη ΕΕΠ των κλάδων ΠΕ23 και ΠΕ30 σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 4 του ν. 4823/2021.

7. Νεοδιόριστοι του ν.4589/2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177) οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ υποχρεούνται να παραμείνουν στην περιοχή διορισμού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών και οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση (εκτός της περιοχής διορισμού), βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται.

Σημειώνεται ότι στη συμπλήρωση του χρόνου θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης των νεοδιόριστων συμπεριλαμβάνεται και η απόσπαση από σχολείο σε σχολείο εντός της περιοχής διορισμού τους (ή εντός του ΣΔΕΥ) κατά το δεύτερο έτος υπηρεσίας.
Τα νεοδιοριζόμενα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης του άρθρου 8 του Π.Δ. 56/2001 (Α' 47) δύνανται να αποσπώνται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Επισημαίνεται εδώ ότι οι αποσπασμένοι με την ανωτέρω διάταξη δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης δεδομένου ότι οφείλουν να υπηρετήσουν στην περιοχή διορισμού τους για δύο (2) έτη προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα μετάθεσης, καθώς η εξαίρεση από την παραμονή στην περιοχή διορισμού αφορά ρητώς στο δικαίωμα απόσπασης και όχι μετάθεσης.

Γενική επισήμανση: Σε περίπτωση μεταβολής της υπηρεσιακής κατάστασης των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη υπηρέτηση της οργανικής τους θέσης θα πρέπει να ενημερώνεται η υπηρεσία μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Κριτήρια για τις μεταθέσεις των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 9 του Π.Δ. 56/2001 είναι:

1) η συνολική υπηρεσία
2) η συνυπηρέτηση
3) οι οικογενειακοί λόγοι
4) οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
5) η εντοπιότητα
6) η πρώτη προτίμηση.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του ως άνω άρθρου: κατά τα λοιπά ως προς τα κριτήρια εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για το εκπαιδευτικό προσωπικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των μελών του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. κατά τις μεταθέσεις στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 11 και 13 του Π.Δ. 50/1996, προηγούνται εκείνοι που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

α) στη συνυπηρέτηση
β) στην εντοπιότητα
γ) στους οικογενειακούς λόγους
δ) στη συνολική υπηρεσία
ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
σ)) στην πρώτη προτίμηση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια τότε λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τα κριτήρια αυτά αναλυτικά κατά κατηγορία έχουν ως ακολούθως:

1. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του Π.Δ. 56/2001: «Ως συνολική υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της Δημόσιας Εκπ/σης ή στα ΚΔΑΥ του ΥΠΕΠΘ, από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του διορισμού τους μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων μετάθεσης».

Σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 30 του ν.3848/2010 (Α΄71): Οι μονάδες μετάθεσης για τη συνολική υπηρεσία, όπως αυτή καθορίζεται με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996, προσδιορίζονται με συντελεστή δυόμισι για κάθε έτος υπηρεσίας.

1. Περιπτώσεις που λαμβάνονται υπόψη για μοριοδότηση χρόνου συνολικής υπηρεσίας

1) Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του διορισμού μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο διενεργούνται οι μεταθέσεις, εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας είναι εντός του Σεπτεμβρίου. Για όσους ανέλαβαν υπηρεσία μετά την 30ή Σεπτεμβρίου η συνολική υπηρεσία τους υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

2) Ο χρόνος υπηρέτησης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

3) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας που προσφέρθηκε σε σχολεία αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘΑ με ωριαία αντιμισθία.

4) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, εφόσον αυτός λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.

Επίσης λαμβάνεται υπόψη:

α) Η αναγνωρισμένη προϋπηρεσία μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (εφόσον αυτό αποδεικνύεται από την ιδρυτική τους πράξη ή το καταστατικό ίδρυσής τους) ή στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 8 του ν.2817/2000, καθώς και η προϋπηρεσία της παρ. 5, του άρθρου 23 του ν.3699/2008 όπου αναφέρεται η προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ όλων των βαθμίδων, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή επαγγελματικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτόνομης διαβίωσης στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος) και στο κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ή στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν αναλογικά και για τις προϋπηρεσίες στον δημόσιο τομέα (πχ. αποκεντρωμένες υπηρεσίες δημοσίου).

β) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προσφέρθηκε μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

γ) Ο χρόνος αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών:
- στη Σιβιτανίδειο, στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα (Μ.Π.Κ.) και στην Πρόσθετη Διδακτική στήριξη
- στα Δημόσια Λύκεια Εμπορικού Ναυτικού (Δ.Λ.Ε.Ν.) [άρθρο 16 του ν. 2743/99 (211Α΄)],
- στην ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ) και στα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.,
Ο χρόνος των ανωτέρω περιπτώσεων προσμετράται εφόσον λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4354/2015 (Α΄176) καθώς και τη σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) δεν αναγνωρίζονται μισθολογικά οι συμβάσεις μίσθωσης έργου.

δ) Ο χρόνος των παρακάτω αναφερόμενων αδειών:

 1. αναρρωτικών αδειών με αποδοχές σύμφωνα με τα άρθρα 55-56 του ν.3528/2007 (Α΄26) ή με προγενέστερους Υπαλληλικούς Κώδικες, εφόσον χορηγήθηκαν κατά το χρόνο ισχύος αυτών, καθώς και ο χρόνος αναρρωτικής άδειας άνευ αποδοχών που χορηγήθηκε κατά το χρόνο ισχύος του Π.Δ. 611/1977 (άρθρο 112),
 2. αδειών άνευ αποδοχών της περ. Ε΄, του άρθρου 16 του ν.1566/85 που δεν υπερβαίνουν τον ένα μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους (άρθρο 17 του ν.2470/1997), πριν την 1-11-2011 (ν.4024/2011),
 3. αδειών άνευ αποδοχών που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 51 του ν.3528/2007
 4. αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης,
 5. αδειών μητρότητας (κύησης και λοχείας), γονικής άδειας ανατροφής τέκνου εννέα μηνών με αποδοχές και έξι μηνών επιπλέον για γέννηση διδύμων (άρθρ. 6, παρ. 1 του ν.4210/2013), τρίμηνων αδειών με αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και τρίμηνων αδειών χωρίς αποδοχές που είχαν χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.1483/1984,
 6. γονικών αδειών των άρθρων 50 και 51 του Ν.4075/2012 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 39 του Ν.4144/2013 που χορηγήθηκαν μέχρι 14-02-2017,
 7. γονικών αδειών άνευ αποδοχών 4 μηνών για ανατροφή τέκνου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4808/2021 (101Α΄) και το άρθρο 56 του ν. 4830/2021 (169Α΄)
 8. ειδικών αδειών όπως ορίζονται στις παρ. 1 και 2, του άρθρου 93 του ν.3852/2010 και στο άρθρο 50 του ν.3528/2007 ή σε προγενέστερους Κώδικες εφόσον χορηγήθηκαν κατά το χρόνο ισχύος αυτών.
 9. αδειών ασθένειας τέκνου του άρθρου 53 του ν. 3528/2007 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 31 του ν.4440/2016 (Α΄224).

ε) Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 14 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄) προστίθεται στο ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) νέο άρθρο «14Α Ειδικά θέματα εκπαιδευτικών» στην παρ. 1 του οποίου ορίζεται ότι «Η αναγνωρισθείσα ως πραγματική υπηρεσία με το άρθρο 39 του ν. 4369/2016 (Α΄33) των εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, αναγνωρίζεται και ως εκπαιδευτική υπηρεσία για κάθε συνέπεια».

2. Περιπτώσεις που δεν λαμβάνονται υπόψη για μοριοδότηση

α) H προϋπηρεσία των μελών του ΕΕΠ-ΕΒΠ ως διοικητικών υπαλλήλων.

β) Ο χρόνος άδειας άνευ αποδοχών πέραν του μηνός για κάθε ημερολογιακό έτος (άρθρο 51 παρ. 1 του ν. 3528/2007).

γ) Ο χρόνος απασχόλησης σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), καθώς οι συμβάσεις στα σχολεία αυτά είναι μίσθωσης έργου ως εκ τούτου δεν αναγνωρίζονται μισθολογικά, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. Κατά συνέπεια θα πρέπει να επανελεγχθεί η προϋπηρεσία αυτή και να αφαιρεθεί σε περίπτωση καταχώρησής της στο e-Datacenter.

Επισημάνσεις:

1. Η προϋπηρεσία που υπολογίζεται μόνο για χρόνο συνολικής υπηρεσίας καταχωρίζεται στο σύστημα του e-Datacenter στην καρτέλα «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ/ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ». Η υπηρεσία που υπολογίζεται και για μονάδες συνθηκών διαβίωσης καταχωρίζεται στην καρτέλα «ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ».

2. Ο τρόπος υπολογισμού υπηρεσίας (μονίμων και αναπληρωτών) γίνεται σύμφωνα με τον γενικό ορισμό της παρ. 4 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 όπου αναφέρεται ότι: «Ο συνολικός χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών εκφράζεται σε έτη και μήνες. Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ημερών υπολογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη. Όπου κατά τον υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης ως συνολική υπηρεσία προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, διατηρούνται μόνο τα δύο πρώτα ψηφία του.»

2. ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 16 του Π.Δ.50/1996 οι μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται μόνο στην περίπτωση που ο/η σύζυγος υπηρετεί ή εργάζεται στο Δήμο στον οποίο ανήκει η περιοχή μετάθεσης που ζητά να μετατεθεί ο ενδιαφερόμενος Τα μέλη του ΕΕΠ και ΕΒΠ της παραπάνω περίπτωσης λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση.

Ειδικότερα για τη συνυπηρέτηση σας υπενθυμίζουμε ότι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.6 του Π.Δ. 50/1996 για την απόδειξη του τόπου και της φύσης της εργασίας του/της συζύγου υποβάλλονται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Προκειμένου περί υπαλλήλων του Δημοσίου, υπαλλήλων ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ, υπαλλήλων του υπόλοιπου δημόσιου τομέα όπως αυτός καθορίστηκε με τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 1 του ν.1256/1982 (Α΄65) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και άμισθων δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών, απαιτείται βεβαίωση της υπηρεσίας τους, από την οποία να προκύπτει ότι ο/η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι με απόσπαση στο συγκεκριμένο τόπο.
 2. Προκειμένου περί εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ή ελεύθερων επαγγελματιών, βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα (ΙΚΑ,ΟΑΕΕ,ΟΓΑ κλπ.), από την οποία να προκύπτει ότι ο/η σύζυγος εργάζεται στον τόπο που ζητείται η μετάθεση τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και είναι ασφαλισμένος/η στον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
 3. Στην παρ. 1, του άρθρου 72 του Ν.4316/2014 ορίζεται ότι «Προστίθεται παράγραφος 14, στο άρθρο 16 του Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45) ως ακολούθως: «14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και όταν ο εκπαιδευτικός έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης».

Διευκρινίσεις

1) Οι μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται μόνο για την περιοχή μετάθεσης (α/θμιας και β/θμιας) που ανήκει ο δήμος που υπηρετεί οργανικά (όχι με απόσπαση) ή εργάζεται ο/η σύζυγος.

2) Οι μονάδες συνυπηρέτησης για τα ΚΕΔΑΣΥ υπολογίζονται για τον δήμο της έδρας του ΚΕΔΑΣΥ.

3) Οι μονάδες συνυπηρέτησης για τα ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ υπολογίζονται για την περιοχή μετάθεσης που ανήκει η έδρα του ΣΔΕΥ.

4) Η διετία εργασίας των συζύγων εκπαιδευτικών πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής της αίτησης μετάθεσης, πλην των δημοσίων υπαλλήλων για τους οποίους δεν απαιτείται διετία.

5) Όπου οι υπηρεσίες του ασφαλιστικού φορέα δεν χορηγούν βεβαιώσεις για την απόδειξη της συνυπηρέτησης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, γίνονται δεκτές βεβαιώσεις του εργοδότη ή των εργοδοτών σε συνδυασμό με τα μηχανογραφικά δελτία ασφάλισης που υποχρεωτικά υποβάλλουν οι αιτούντες. Σε περίπτωση που οι ασφαλιστικές εισφορές δεν είναι οριστικοποιημένες δύνανται να προσκομιστούν οι υποβληθείσες από τον εργοδότη ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) (άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 2972/2001). Όπου δεν χορηγούνται βεβαιώσεις λόγω οφειλής εισφορών, γίνονται δεκτές υποβληθείσες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. των τελευταίων δύο ετών.

6) Ο χρόνος επιδότησης ανεργίας και ο χρόνος απασχόλησης σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα προσμετρείται για τη συνυπηρέτηση, εφόσον προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ) στην πρώτη περίπτωση ότι είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο επιδοτούμενων ανέργων και στη δεύτερη περίπτωση βεβαίωση προϋπηρεσίας. Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για μετάθεση του μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ πρέπει να υπάρχει ενεργός σύμβαση εργασίας του/της συζύγου του (σχετ. 250/1989 ατομική γνωμοδότηση Ν.Υ.Δ./Κ.Υ. ΥΠ.Π.Ε.Θ.).

7) Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργαζόμενος τέθηκε σε αναστολή σύμβασης εργασίας από επιχείρηση/εργοδότη, της οποίας η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, είτε πλήττεται σημαντικά, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, προσμετράται για τη συνυπηρέτηση εφόσον προσκομίζονται σχετικά δικαιολογητικά (Δήλωση Αναστολής Σύμβασης Εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από την επιχείρηση/εργοδότη και/ή υπεύθυνη δήλωση του εργαζομένου στο supportemployees.services.gov.gr την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης εργαζομένων.

8) Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ των οποίων οι σύζυγοι υπηρετούν ως αναπληρωτές δεν δικαιούνται μόρια συνυπηρέτησης σύμφωνα με την αριθμ. 95/1991 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

9) Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ των οποίων οι σύζυγοι είναι στελέχη εκπαίδευσης δικαιούνται μονάδες συνυπηρέτησης για το Δήμο (περιοχή) της οργανικής θέσης των συζύγων και όχι αυτής στην οποία υπηρετούν με θητεία.

10) Για τον υπολογισμό μονάδων συνυπηρέτησης σε μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ συζύγους δικηγόρων, δεν χρειάζεται διετής υπηρεσία του δικηγόρου στην περιοχή όπου ζητείται μετάθεση και αυτό διότι, οι δικηγόροι είναι άμισθοι δημόσιοι λειτουργοί. Σε περίπτωση που δικηγόρος, σύζυγος μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ διατηρεί νόμιμα περισσότερα από ένα γραφείο σε διαφορετικούς Δήμους, οι μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση θα υπολογιστούν σε ένα Δήμο που θα επιλέξει ο ενδιαφερόμενος.

11) Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά πρέπει να είναι του τελευταίου τριμήνου.

3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

1. Νομικό πλαίσιο

Στις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 7 περ. α’ και β’ του Π.Δ. 50/96 όπως αντικαθίστανται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 39/98 και τη διόρθωση του στο ΦΕΚ 262Α/1998 ορίζεται ότι οι μονάδες μετάθεσης για οικογενειακούς λόγους υπολογίζονται ως εξής:

 1. Οι έγγαμοι, μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ, λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης. Ίδιο αριθμό μονάδων λαμβάνουν και οι σε χηρεία, άγαμοι, διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων).
 2. Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που έχουν άγαμα ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά (φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα) λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για το πρώτο παιδί, τέσσερις (4) για το δεύτερο, έξι (6) για το τρίτο και επτά (7) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά. Ως ανήλικα θεωρούνται τα παιδιά που δεν έχουν υπερβεί το 18οέτος της ηλικίας τους και ως σπουδάζοντα όσα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Για την εξακρίβωση του τελευταίου εξαμήνου ή έτους φοίτησης εξετάζεται το πώς χαρακτηρίζεται η φοίτηση από την ίδια τη σχολή.
  Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή του 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.

Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.4316/2014 (Α΄270) ορίζεται ότι «Προστίθεται παράγραφος 14 στο άρθρο 16 του Π.Δ. 50/1996 (Α΄ 45) ως ακολούθως: «14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και όταν ο εκπαιδευτικός έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.»

2. Διευκρινίσεις

1) Για την απόδειξη των ανωτέρω απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή και βεβαίωση οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος κατά περίπτωση τα οποία πρέπει να είναι του τελευταίου τριμήνου.

2) Τα άγαμα ή διαζευγμένα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ λαμβάνουν μονάδες για γάμο και τέκνα μόνο αν έχουν την επιμέλεια των τέκνων (ανηλίκων ή σπουδαζόντων), διαφορετικά λαμβάνουν μόνο μονάδες τέκνων. Για την απόδειξη της επιμέλειας απαιτείται πιστοποιητικό (απόφαση διαζυγίου, επικυρωμένο ιδιωτικό συμφωνητικό ανά περίπτωση) από όπου να προκύπτει σε ποιους έχει ανατεθεί η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων.

3) Ως αφετηρία για τη συμπλήρωση του 18ου ή του 25ου έτους των παιδιών λαμβάνουμε το Δεκέμβριο του έτους κατά το οποίο διενεργούνται οι μεταθέσεις και κάνουμε τη σχετική αφαίρεση. Για τη φετινή χρονιά ανήλικα θεωρούνται τα τέκνα που έχουν γεννηθεί από 1/1/2006 και σπουδάζοντα όσα τέκνα έχουν γεννηθεί από 1/1/1999. Για την εξακρίβωση του τελευταίου εξαμήνου ή έτους φοίτησης εξετάζεται το πώς χαρακτηρίζεται η φοίτηση από την ίδια τη σχολή. Στην πλειοψηφία τους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα τα χρονικά διαστήματα φοίτησης αφορούν σε εξάμηνα, ενώ συνήθως στα Πανεπιστήμια του εξωτερικού τα χρονικά διαστήματα φοίτησης αφορούν σε έτη. Τέκνα που βρίσκονται σε αναστολή σπουδών/διακοπή φοίτησης δεν μοριοδοτούνται.

4)Τέκνο που δεν φοιτά σε ανώτερη ή ανώτατη δημόσια σχολή αλλά σε Ι.Ε.Κ. και Κολλέγια που υπάγονται στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν μοριοδοτείται.

5) Τα μόρια που χορηγούνται λόγω τέκνων υπολογίζονται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης μετάθεσης για το σύνολο των παιδιών που βρίσκονται εν ζωή. Σε περίπτωση θανάτου ενός παιδιού τα μόρια μετάθεσης υπολογίζονται για το σύνολο των υπολοίπων εν ζωή παιδιών ανεξάρτητα από τη σειρά γέννησής τους.

6) Τα μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ που εμπίπτουν στις διατάξεις των πολύτεκνων της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.3454/2006 (Α΄ 75) λαμβάνουν τις παραπάνω μονάδες, μέχρι την ηλικία των τέκνων που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο.

4. ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Μ.Σ.Δ.)

Στην παρ. 8 του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ορίζεται ότι «Οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπαίδευσης λαμβάνουν μονάδες μετάθεσης ανάλογα με τις συνθήκες διαβίωσης στην έδρα λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν…».

Ειδικότερα στις περ. γ και δ της ίδιας παραγράφου όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 του Π.Δ. 39/98 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2 του Π.Δ. 111/2016 ορίζονται τα εξής: «Για κάθε έτος υπηρεσίας σε σχολεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ κατηγορίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, υπολογίζονται 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12 και 14 μονάδες μετάθεσης, αντίστοιχα.» Η νέα μοριοδότηση με την αριθ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018 ΥΑ (ΦΕΚ 3941 Β΄) ισχύει αντίστοιχα από το σχολικό έτος 2018-2019.

1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Μ.Σ.Δ.

α) Για υπηρεσία στο ίδιο σχολείο ή σχολεία ίδιας κατηγορίας υπολογίζουμε τα Μ.Σ.Δ. με τον τύπο:

i) Έτος * Κατηγορία Σχολείου

ii) [Μήνας / 12] * [Κατηγορία Σχολείου]

β) Για υπηρεσία παράλληλη σε σχολεία διαφορετικής κατηγορίας αναλογικά υπολογίζουμε με βάση τον τύπο:

[Κατηγορία Σχολείου] * [Μέρες Εβδομάδας / 5] * [Μήνες / 12]

2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1) Ο υπολογισμός των Μ.Σ.Δ. γίνεται για όλους μέχρι 31/8/2024.

2) Οι Μ.Σ.Δ. για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ υπολογίζονται στη βαθμίδα της εκάστοτε υπηρέτησης όπως πραγματοποιήθηκε.

3) Τα μέλη του ΕΕΠ που υπηρετούν στα ΚΕΔΑΣΥ λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. της πλησιέστερης προς την υπηρεσία σχολικής μονάδας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4) Τα μέλη ΕΕΠ που υπηρετούν σε ΣΔΕΥ λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. ανάλογα με τις ημέρες υπηρέτησης σε κάθε σχολική μονάδα του ΣΔΕΥ εφόσον ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία.

5) Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπηρετούν ή υπηρέτησαν παράλληλα σε σχολεία διαφορετικής κατηγορίας λαμβάνουν αναλογικά τις μονάδες της κατηγορίας των σχολείων που υπηρέτησαν με βάση την εβδομάδα των πέντε ημερών.

6) Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που μετατίθενται από περιοχή σε περιοχή/ΣΔΕΥ/ΚΕΔΑΣΥ πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους διεξαγωγής της διαδικασίας μεταθέσεων λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. της νέας οργανικής θέσης από την επόμενη μέρα της λήξης του διδακτικού έτους. Όσοι μετατίθενται μετά τη λήξη του διδακτικού έτους λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. της νέας τους θέσης από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας. Οι μετατιθέμενοι από ΚΕΔΑΣΥ λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. της νέας οργανικής τους θέσης από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

7) Για τους νεοδιόριστους και τους μεταταχθέντες ως αφετηρία υπολογισμού των Μ.Σ.Δ. λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.

8) Σύμφωνα με το άρθρο 372 του ν. 4957/2022 (Α΄141) «υποψήφιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται ως αναπληρωτής, παραμένει εγγεγραμμένος στους οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και δύναται να διοριστεί καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος των πινάκων. Σε περίπτωση που κληθεί να διορισθεί ως μόνιμος σε κενή οργανική θέση κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, υποχρεούται να παραμείνει στη θέση που είναι τοποθετημένος ως αναπληρωτής έως τη λήξη του διδακτικού έτους. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνει τις Μονάδες Συνθηκών Διαβίωσης (Μ.Σ.Δ.) που αντιστοιχούν στην έδρα της σχολικής μονάδας ή εν γένει της εκπαιδευτικής δομής όπου υπηρετεί ως αναπληρωτής, εκτός εάν οι Μ.Σ.Δ., οι οποίες αντιστοιχούν στην έδρα της σχολικής μονάδας ή εν γένει της εκπαιδευτικής δομής της περιοχής διορισμού του ή της προσωρινής τοποθέτησής του, είναι περισσότερες, οπότε λαμβάνει τις τελευταίες».

3 ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μ.Σ.Δ.

1. Χρόνος με τον οποίο θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης

Θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης και λαμβάνουν Μ.Σ.Δ. ως ακολούθως της οργανικής τους θέσης τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που κάνουν χρήση των ακόλουθων περιπτώσεων αδειών :

 1. αναρρωτικές άδειες με αποδοχές σύμφωνα με τα άρθρα 55-56 του ν.3528/2007 ή με προγενέστερους υπαλληλικούς κώδικες, εφόσον χορηγήθηκαν κατά το χρόνο ισχύος αυτών, καθώς και ο χρόνος αναρρωτικής άδειας άνευ αποδοχών που χορηγήθηκε κατά το χρόνο ισχύος του Π.Δ. 611/1977 (άρθρο 112),
 2. άδειες άνευ αποδοχών της περ. Ε΄, του άρθρου 16 του ν.1566/1985 που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους πριν την 1-11-2011 (ν.4024/2011),
 3. άδειες άνευ αποδοχών που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 51, παρ. 1 και 4 του ν. 3528/2007,
 4. άδειες μητρότητας (κύησης, λοχείας), γονικές άδειες εννέα μηνών με αποδοχές και έξι μηνών επιπλέον για γέννηση διδύμων (παρ. 1, του άρθρου 6 του ν. 4210/2013, τρίμηνη άδεια με αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου παιδιού και τρίμηνη άδεια χωρίς αποδοχές που είχαν χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 1483/1984,
 5. γονικές άδειες των άρθρων 50 και 51 του ν.4075/2012, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 39 του ν.4144/2013 που χορηγήθηκαν μέχρι 14-02-2017,
 6. γονική άδεια άνευ αποδοχών 4 μηνών για ανατροφή τέκνου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4808/2021 (Α΄101) και το άρθρο 56 του ν. 4830/2021 (Α΄169)
 7. ειδικές άδειες όπως ορίζονται στο άρθρο 50 του ν. 3528/2007 ή με προγενέστερους κώδικες εφόσον χορηγήθηκαν κατά το χρόνο ισχύος αυτών,
  viii)άδειες ασθένειας τέκνου του άρθρου 31 του ν. 4440/2016.

Διευκρίνιση:
Στην περίπτωση των αδειών για να θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης και να λαμβάνονται τα μόρια της οργανικής τους θέσης πρέπει οι άδειες να χορηγούνται από την οργανική τους θέση. Αν αυτές χορηγήθηκαν στο χρονικό διάστημα της απόσπασής τους σε υπηρεσίες ή σχολεία των περιπτώσεων που δε θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης, τότε ασφαλώς δεν θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης και δεν παίρνουν τα μόρια της οργανικής τους θέσης.

2 Χρόνος με τον οποίο δεν θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης

Δεν θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης στις παρακάτω περιπτώσεις και τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. λαμβάνουν μονάδες συνθηκών διαβίωσης (Μ.Σ.Δ.) ως ακολούθως :

 1. Τα μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ που αποσπώνται σε περιοχή, ΣΔΕΥ ή ΚΕΔΑΣΥ λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. του σχολείου/ σχολείων απόσπασης ή του πλησιέστερου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (για τα ΚΕΔΑΣΥ). Για τους καλοκαιρινούς μήνες λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. της οργανικής τους θέσης (εκτός αν η απόσπαση λήγει με τη λήξη του σχολικού έτους).
 2. Τα μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ που αποσπώνται στη Γενική Γραμματεία του ΥΠΑΙΘΑ, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, λαμβάνουν τα μόρια της πλησιέστερης σχολικής μονάδας της βαθμίδας στην οποία ανήκουν οργανικά και επιπλέον δύο μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος (άρθρο 31 παρ. 2 του ν.3848/2010 όπως ισχύει).
 3. Για όλες τις λοιπές αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΑΙΘΑ, καθώς και σε υπηρεσίες εκτός ΥΠΑΙΘΑ ή άσκηση καθηκόντων με θητεία τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. της πλησιέστερης προς την υπηρεσία σχολικής μονάδας της βαθμίδας στην οποία ανήκουν οργανικά.

Διευκρίνιση:
1. Η προϋπηρεσία του άρθρου 8 παρ. 8 του ν. 2817/2000 και του άρθρου 23, παρ. 5 του ν.3699/2008 καθώς και η προϋπηρεσία σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ΙΕΚ δεν λαμβάνει Μ.Σ.Δ.
2. Ο χρόνος άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές θεωρείται ότι διανύθηκε σε σχολείο Α κατηγορίας και όχι στην οργανική θέση (394/2005 γνωμοδότηση ΝΣΚ).

Σημείωση: Αναφορικά με το διπλασιασμό Μ.Σ.Δ. για υπηρέτηση σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες ισχύουν τα αναφερόμενα στις αντίστοιχες εγκυκλίους μεταθέσεων των εκπαιδευτικών α/θμιας και β/θμιας εκπ/σης.

5. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 16, του Π.Δ. 50/1996, οι μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα υπολογίζονται όταν το μέλος του ΕΕΠ-ΕΒΠ είναι δημότης από διετίας στο δήμο που ανήκει η περιοχή στην οποία ζητείται μετάθεση.

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 30 του Ν.3848/2010 (Α΄71) οι μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα ορίζονται σε (4) τέσσερις.

Επισημάνσεις:

 1. Η μόνιμη διαμονή σε έναν τόπο δεν αρκεί για τον υπολογισμό των μονάδων εντοπιότητας, πρέπει να είναι δημότης του δήμου της περιοχής στην οποία ζητείται μετάθεση. Οι μονάδες εντοπιότητας υπολογίζονται για την περιοχή μετάθεσης (α/θμιας και β/θμιας) που ανήκει ο δήμος αυτός.
 2. Οι μονάδες εντοπιότητας για την προτίμηση σε ΚΕΔΑΣΥ αφορούν το δήμο που ανήκει το ΚΕΔΑΣΥ.
 3. Οι μονάδες εντοπιότητας για την προτίμηση σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ αφορούν στην περιοχή μετάθεσης που ανήκει η έδρα του ΣΔΕΥ.
 4. Τα υποβληθέντα για την εντοπιότητα δικαιολογητικά πρέπει να είναι του τελευταίου τριμήνου και να αναγράφεται υποχρεωτικά η ημερομηνία κτήσης δημοτικότητας.
 5. Σε περίπτωση αναμεταδημότευσης για να χορηγηθούν μονάδες εντοπιότητας πρέπει να διανυθεί στον τελευταίο δήμο ο νόμιμος χρόνος της διετίας. Δεν μπορεί να συνυπολογιστεί ο χρόνος που το μέλος του ΕΕΠ-ΕΒΠ ήταν κατά το παρελθόν δημότης του δήμου από όπου διεγράφη και πάλι επέστρεψε κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης μετάθεσης (244/1989 ατομική γνωμοδότηση Ν.Υ.Δ./Κ.Υ. ΥΠΕΠΘ).
 6. Μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα υπολογίζονται επίσης και στην περίπτωση κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος διετέλεσε αθροιστικά για δύο χρόνια δημότης διαφόρων δήμων της περιοχής για την οποία αιτείται μετάθεση. Ωστόσο ο υπολογισμός αυτός δεν νοείται για τις μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής, διότι στην περίπτωση αυτή η εντοπιότητα συνδέεται με το δήμο όπου λειτουργούν τα σχολεία στα οποία αιτούνται μετάθεση, οπότε θα πρέπει να συντρέχει το στοιχείο της εγγραφής τα δύο τελευταία χρόνια στο συγκεκριμένο δήμο.

6. ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ

Σύμφωνα με την παρ. 10, του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996 «Οι εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάθεση από περιοχή σε περιοχή λαμβάνουν για την περιοχή της πρώτης προτίμησής τους δύο (2) μονάδες μετάθεσης»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ - ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

1.ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης ως ειδική κατηγορία έχουν τα μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ που ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 του Π.Δ. 56/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 91/2005, στο άρθρο 17 του ν.3402/2005 (Α΄258), στο άρθρο 6 παρ. 1, του ν.3454/2006 (Α΄75), στο άρθρο 52 του ν.4115/2013 (Α΄24) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.4403/2016 (Α΄125). Διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με την τελευταία διάταξη «Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς ενός (1) αναπήρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν.3848/2010 (Α΄ 71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους».

2. Κατά την υποβολή της αίτησης οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν και να υποβάλουν τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις δικαιολογητικά, δηλαδή:

α) Ένταξη σε ειδική κατηγορία λόγω ασθένειας (ιδίων, συζύγων, τέκνων) ή αναπηρίας (τέκνου 67%, ιδίου-συζύγου 75%)

1. Γνωστοποίηση αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. ή Γνωμάτευση Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ) εν ισχύ στην οποία αναφέρεται η ασθένεια ή αναπηρία.

 • Για πιστοποιητικά ΚΕ.Π.Α. θα πρέπει στην αίτηση να καταγραφούν τα στοιχεία Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ (ΑΜ ΚΕΠΑ) και Αριθμός Υγειονομικής Επιτροπής (Αρ. Υ.Ε.) χωρίς καθέτους και κενά (δεν αποστέλλεται από τους υποψηφίους)
 • Οι γνωματεύσεις Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή ΑΣΥΕ αποστέλλονται στις υπηρεσίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. Α, μέρος 2.
 • Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμα πιστοποιητικό ΚΕ.Π.Α. (μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι θα αποσταλούν οι απαραίτητοι αριθμοί (ΑΜ ΚΕΠΑ & Αρ. ΥΕ) και θα προσκομιστεί η βεβαίωση, μόλις εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία και πάντως πριν την εξέταση των αιτήσεων αυτών από το αρμόδιο Συμβούλιο (ΚΥΣΕΕΠ).

Σημειώνουμε ότι δεν θα λαμβάνονται υπόψη λοιπές βεβαιώσεις προβλημάτων υγείας.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στην περίπτωση που η πάθηση αφορά σύζυγο ή τέκνο.

β) Ένταξη σε ειδική κατηγορία λόγω πολυτεκνίας

Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.

Για τις περιπτώσεις διαζευγμένων ή άγαμων γονέων πιστοποιητικό (απόφαση διαζυγίου, επικυρωμένο ιδιωτικό συμφωνητικό ανά περίπτωση) από όπου να προκύπτει σε ποιους έχει ανατεθεί η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων.

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν σπουδάζοντα τέκνα ή τέκνα που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία (παρ. 1, άρθρο 6 του ν. 3454/2006) συνυποβάλλονται βεβαίωση φοίτησης τέκνου από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή βεβαίωση υπηρέτησης στρατιωτικής θητείας αντίστοιχα.

3. Για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης στις περιπτώσεις των ειδικών κατηγοριών δεν απαιτείται η συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας στην οργανική τους θέση, (με την εξαίρεση της παρ. 5α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019). Οι μεταθέσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά προτεραιότητα των άλλων μεταθέσεων και οι υποψήφιοι συγκρίνονται μόνο μεταξύ τους.

Επισημάνσεις:
1.Το πεδίο της ειδικής κατηγορίας συμπληρώνεται μόνον εφόσον το μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ ανήκει σε μια από τις προαναφερθείσες ειδικές κατηγορίες. Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω.
2. Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που αιτούνται ένταξη στην ειδική κατηγορία ως γονείς ανάπηρου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67% επιλέγουν μόνο το συγκεκριμένο πεδίο και όχι το πεδίο «πολύτεκνος».

2. ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αμοιβαία μετάθεση έχουν τα μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ εφόσον μέχρι 31 Αυγούστου 2024 συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 56/2001 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Π.Δ. 91/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 του Π.Δ. 50/1996:

 1. να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια (2) υπηρεσίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκ των οποίων τον ένα (1) χρόνο στην οργανική τους θέση.
 2. να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/1996 και
 3. Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας μεταξύ των αιτούντων να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη

2. Τα μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ που μετατίθενται αμοιβαία, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για την περιοχή μετάθεσης από την οποία προήλθαν, εφόσον μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις, έχουν υπηρετήσει υποχρεωτικά για τρία έτη (3) στη θέση που τοποθετήθηκαν με την αμοιβαία μετάθεση.

3. Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή Περιφερειακή Διεύθυνση μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ανακοίνωση της απόφασης των μεταθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 7 του Π.Δ. 56/2001.

4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αφού διαπιστώσουν ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αμοιβαία μετάθεση και ελέγξουν την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών αποστέλλουν τις αιτήσεις εντός πέντε (5) ημερών στο Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και από τη σχετική βεβαίωση του Δ/ντη Εκπ/σης ή Περιφερειακού Δ/ντη Εκπ/σης προκειμένου να διαβιβαστούν στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (ΚΥΣΕΕΠ). Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να συμπληρώνονται όλα τα πεδία της αίτησης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄74) καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Επομένως, όπου αναφέρεται στις εγκυκλίους ότι απαιτείται υποβολή εγγράφων, πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών. Επισημαίνουμε την υποχρέωση των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, για τη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των φωτοαντιγράφων που θα κατατεθούν.

2. Ενστάσεις θα εξετασθούν μόνον εφόσον αυτές υποβληθούν στην υπηρεσία μας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση των μεταθέσεων. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτές. Τα ίδια ισχύουν και για τις αμοιβαίες μεταθέσεις.

3. Τα πεδία που αναφέρονται στην «εντοπιότητα» και την «εργασία συζύγου», συμπληρώνονται μόνον εφόσον τα μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ ζητούν να μετατεθούν σε περιοχές μετάθεσης του Δήμου που έχουν εντοπιότητα ή συνυπηρέτηση (εργασία συζύγου) και δικαιούνται ανάλογα μόρια.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων και λοιπών στοιχείων που υποβάλλονται πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή για την αποφυγή λαθών προκειμένου η όλη διαδικασία να διεκπεραιωθεί απρόσκοπτα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα