edu.klimaka.gr

Αναθέσεις Μαθημάτων σε Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο ΕΝΕΕΓΥΛ

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΝΕΕΓΥΛ)

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2599/2018)

Αριθμ. 106944/ Δ3
Αναθέσεις μαθημάτων των Α; Β; Γ' και Δ' τάξεων του Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου- Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) και των Α; Β; Γ' και Δ' τάξεων του Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α'/06-09-2016).
2. Την παρ. 1 β και των παρ. 7 και 8 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α'/2-10-2008) «Σχολικές μονάδες»
 όπου ορίζεται ότι: «Τα ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια είναι ισότιμα προς τα γυμνάσια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και «Τα ειδικά επαγγελματικά λύκεια είναι ισότιμα με τα επαγγελματικά λύκεια και παρέχουν ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους τους».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 περ. ζ του ν. 4186/2013 (Α' 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως προστέθηκε με την παράγραφο 4 περ. α του άρθρου 39 του ν. 4403/2016(Μ125).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 του ν. 4186/2013 (Α' 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4327 /2015 (Α' 50) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
5. Το αριθμ. 100634/Γ2/14 (ΦΕΚ 1915 Β'/15-7-2014) Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Β; Γ; Δ'τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ....
6. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 2α του ν. 4186/2013 (Α' 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
7. Την αριθμ. 52935/Yl /30-03-2018(ΦΕΚ 1227 /τ.Β'/02-04-2018) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 /τ.Α'/23-02-2018) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4521 /2018 (Α' 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Απικής και άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 3, 13 και 60 του ν. 3966/2011 (Α' 118) με θέμα: «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων!Ιδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
11. Τις διατάξεις του άρθρου του π.δ. 40/2018 (Α' 76) με θέμα: Αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας».
12. Την αριθμ. 147356/Δ3/13-09-2016 (Β'3011) υπουργική απόφαση με θέμα: ««Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α; Β'και Γ'τάξεων Ειδικού Γυμνασίου και των Α; Β' και Γ' τάξεων του Ειδικού Λυκείου».
13. Την αριθμ. 68755/ Δ3/26-04-2017 (Β' 1606) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ωρολόγια προγράμματα των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.)».
14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
15. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α'/22-9-2015) «Ανασύσταση [ ... ] και μετονομασία του[ ... ] του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, [ ... ]».
16. Την αριθμ. 23 /24-05-2018 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
17. Την αριθμ. 76099/Δ2/11-05-2018 (ΦΕΚ 1704 Β'/16-05-2018) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου».
18. Την αριθμ. Φ22/75401 /Δ4/26-04-2018(ΦΕΚ 1664/τ.Β'/15-05-2018) με θέμα: «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου».
19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.1/Γ/115/77453/Βl/14-05-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1Οπαρ.6 του ν. 4337 /2015 (Α' 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

αποφασίζουμε:

Οι αναθέσεις των μαθημάτων των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεων του Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) ορίζονται ως εξής:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ / ΜΑΘΗΜΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
Νεοελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία
Γλωσσική Διδασκαλία ΠΕ02    
Νεοελληνική Λογοτεχνία ΠΕ02    
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΠΕ02    
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση ΠΕ02    
Μαθηματικά ΠΕ03 ΠΕ04.01
ΠΕ86 (με πτυχίο Μαθηματικών ή Πληροφορικής )
ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)
Φυσικές Επιστήμες Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ03,
ΠΕ04 (02, 03, 04, 05)
ΠΕ81
Χημεία ΠΕ04.02
ΠΕ85 (με προτεραιότητα πρώnν ΠΕ12.08)
ΠΕ04 (01, 03, 04, 05} ΠΕ88.01
Βιολογία ΠΕ04 (03, 04} ΠΕ04 (01, 02, 05}
ΠΕ87.01,
ΠΕ88.01
 
Γεωλογία-Γεωγραφία ΠΕ04 (03, 05} ΠΕ04 (01, 02, 04} ΠΕ85 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.08}
ΠΕ03,
ΠΕ88.01
Οικιακή Οικονομία ΠΕ80 (Κατά προτεραιότητα πρώην ΠΕ15} ΠΕ78,
ΠΕ88.01
ΠΕ11
ΠΕ87.01,
ΠΕ87.02
Ιστορία ΠΕ02,
ΠΕ33
ΠΕ05,
ΠΕ06,
ΠΕ07,
ΠΕ34,
ΠΕ78
ΠΕ01
Κοινωνική και πολιτική Αγωγή ΠΕ78 ΠΕ01,
ΠΕ02,
ΠΕ80 (κατά προτεραιότητα πρώην ΠΕ09 και ΠΕ15}
 
Θρησκευτικά ΠΕ0l   ΠΕ02
Αγγλικά ΠΕ06    
Φυσική Αγωγή ΠΕ11    
Τεχνολογία και Πληροφορική Τεχνολογία ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ88, ΠΕ89    
Πληροφορική ΠΕ86    
Πολιτισμός και Δραστηριότητες Μουσική ΠΕ79.01 (με προτεραιότητα πρώην ΠΕ16.01} ΤΕ16  
Καλλιτεχνικά ΠΕ08   ΠΕ89.01

ΛΥΚΕΙΟ Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου

1. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ Α' ΚΑΙ Β' ΤΑΞΕΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ.

Α' ΤΑΞΗ

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
Νέα Ελληνικά ΠΕ02    
Μαθηματικά Άλγεβρα ΠΕ03   ΠΕ04.01 ΠΕ83
ΠΕ81 ΠΕ84
ΠΕ82 ΠΕ85
ΠΕ86 ( κατά προτεραιότητα με πτυχίο Μαθηματικών)
Γεωμετρία ΠΕ03   ΠΕ04.01 ΠΕ83
ΠΕ81 ΠΕ84
ΠΕ82 ΠΕ85
ΠΕ86 ( κατά προτεραιότητα με πτυχίο Μαθηματικών)
Φυσικές Επιστήμες Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04.02
ΠΕ04.03
ΠΕ04.04
ΠΕ04.05
ΠΕ85
ΠΕ82
ΠΕ83
ΠΕ84 ( κατά προτεραιότητα
στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.05,
ΠΕ12.06, ΠΕ12.04,ΠΕ12.07)
Χημεία ΠΕ04.02 ΠΕ85 ΠΕ04.01 ΠΕ04.03
ΠΕ04.04 ΠΕ04.05
ΠΕ87.01 ( κατά
προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.03),
ΠΕ 88.01
 
Βιολογία ΠΕ04.04 ΠΕ04.03 ΠΕ04.01 ΠΕ87.02 ΠΕ04.02 ΠΕ87.04 ΠΕ04.05 ΠΕ88.01 ΠΕ87.01  
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) ΠΕ78
ΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ09)
ΠΕ02  
Ιστορία ΠΕ02 ΠΕ33 ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ07 ΠΕ78  
Θρησκευτικά ΠΕ01    
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) ΠΕ06    
Φυσική Αγωγή ΠE11    
Πληροφορική ΠΕ86    
Μαθήματα Προσανατολισμού Α' ΑΝΑΘΕΣΗ
Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία Όλες οι ειδικότητες εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89
Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων Όλοι οι κλάδοι-ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ που διδάσκουν στα ΕΠΑ.Λ.
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός- Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας

Όλοι οι κλάδοι-ειδικότητες εκπαιδευτικών ΠΕ που διδάσκουν στα Ε ΠΑ.Λ. με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

Α. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Β. Ε κπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.

Γ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του Σ.Υ.Π./ ΠΕΣΥΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Δ. Ε κπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.

Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας χρονική διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού Σ.Ε.Π. του Υπουργείου Παιδείας χρονικής διάρκειας 660 ωρών.

ΣΤ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον Σ.Ε.Π.

Ζ. Εκπαιδευτικοί που έχουν πτυχίο ΑΣ ΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ, πιστοποιητικό ΕΠΠΑΙΚ, ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ.

Η. Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια Σ.Ε.Π.

Μαθήματα Επιλογής Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
Αγωγή Υγείας ΠΕ87    
Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου ΠΕ81 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχού ν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.02)   ΠΕ89.01
Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής ΠΕ83
ΠΕ84
   
Αρχές Μηχανολογίας ΠΕ82    
Αρχές Οικονομίας ΠΕ80 ΠΕ78  
Βασικές Αρχές Σύνθεσης ΠΕ08 ΠΕ89.01 ΠΕ89.02 TE01.25 ΤΕ02.05
ΠΕ81 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.02)
Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη ΠΕ88    

Β' ΤΑΞΗ

Μαθήματα Γενικής Παιδείας Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
Νέα Ελληνικά ΠΕ02    
Μαθηματικά Άλγεβρα ΠΕ03    
Γεωμετρία ΠΕ03    
Φυσικές Επιστήμες Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04.02 ΠΕ04.03
ΠΕ04.04 ΠΕ04.05
ΠΕ85
 
Χημεία ΠΕ04.02
ΠΕ85
ΠΕ04.01 ΠΕ04.03 ΠΕ04.04 ΠΕ04.05 ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.03), ΠΕ 88.01  
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ ΠΕ86    
Θρησκευτικά ΠΕ01    
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) ΠΕ06    
Φυσική Αγωγή ΠE11    

ΙΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ Β' ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ88    
2 Περιβάλλον και Γεωργία ΠΕ88 ΤΕ02.07    
3 Φυτική Παραγωγή ΠΕ88.01
ΠΕ88.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.12)
ΤΕ02.07 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο TE01.33)
ΠΕ88.03
ΠΕ88.04
ΠΕ88.05
 
4 Ζωική Παραγωγή ΠΕ88.01
ΠΕ88.03 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.13)
ΤΕ02.07( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο TE01.34)
ΠΕ88.02
ΠΕ88.04
ΠΕ88.05
 
5 Τεχνολογία Τροφίμων ΠΕ88.01 ΠΕ88.04 ΠΕ88.02 ΠΕ88.03 ΠΕ88.05  
6 Στοιχεία Γεωργικών Εγκαταστάσεων & Γεωργικά Μ ηχανήματα ΠΕ88.01
ΠΕ88.02 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.15)
ΤΕ02.07 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο TE01.35)
ΠΕ88.03 ΠΕ88.04 ΠΕ88.05  
7 Αρχές Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΠΕ88.01
ΠΕ88.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.30), ΠΕ88.05 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.05, ΠΕ18.16) ΤΕ02.07 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο TE01.32)
ΠΕ88.03 ΠΕ88.04  
8 Αγγλικά Τομέα ΠΕ06    

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Αρχές Λογιστικής ΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα
στο υς εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στο υς πρώην κλάδους ΠΕ09, ΠΕ18.02,
ΠΕ18.03)
ΤΕ02.04  
2 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ ΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα
στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ09, ΠΕ18.35, ΠΕ18.40)
   
3 Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές ΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα
στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.35)
ΤΕ02.04
   
4 Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics) ΠΕ80   ΠΕ82(κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.11)
5 Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές - Λογιστικά Φύλλα (EXCE L) ΠΕ80
ΤΕ02.04
   
6 Στοιχεία Δικαίου (Αστικό- Εμπορικό - Εργατικό- Τουριστικό) ΠΕ78 ΠΕ80  
7 Οικονομικά Μαθηματικά & Στατιστική ΠΕ80
ΠΕ03
   
8 Αγγλικά Τομέα ΠΕ06    

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧ ΕΔΙΑΣΜΟΥ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Οικοδομικό Σχέδιο ΠΕ81 ΤΕ02.01  
2 Τοπογραφία ΠΕ81 ( κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ12.01, ΠΕ12.03,
ΠΕ17.01, ΠΕ17.05, ΠΕ17.11)
ΤΕ02.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο TE01.05)
   
3 Τοπογραφικό Σχέδιο -
Ψηφιακή χαρτογραφία*
ΠΕ81 ΤΕ02.01  
4 Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά ΠΕ81
ΤΕ02.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο TE01.05)
   
5 Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ Ι* ΠΕ81 ΤΕ02.01  
6 Δομημένο Περιβάλλον και Πολεοδομικές Εφαρμογές ΠΕ81    
7 Αγγλικά Τομέα ΠΕ06    
* Τα μαθήματα δίνονται σε πρώτη ανάθεση και στις ειδικότητες ΤΕ02.01, εφόσον οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ (ΤΠΕ Α' Επιπέδου).

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Ελεύθερο Σχέδιο ΠΕ08
ΠΕ89.01
 ΠΕ89.02 ΠΕ81(κατά προτεραιότητα σε
εκπαιδευτικούς με
πτυχία που
αντιστοιχούν στον
πρώην κλάδο ΠΕ
12.02)
ΤΕ02.05
2 Γραμμικό Σχέδιο ΠΕ89.01
ΠΕ81 ( κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους, ΠΕ12.02)
ΠΕ08
ΠΕ89.02
ΤΕ02.05
3 Ιστορία τέχνης ΠΕ08 ΠΕ89.01 ΠΕ89.02 ΠΕ81 (κατά προτεραιότητα
στους εκπ/κούς με
πτυχία που
αντιστοιχούν στον
πρώην κλάδο
ΠΕ12.02)
4 Αρχές Σύνθεσης ΠΕ08
ΠΕ89.01
ΠΕ89.02
TE01 .25
ΤΕ02.05
ΠΕ81(κατά
προτεραιότητα
στους εκπ/κούς με
πτυχία που
αντιστοιχούν στον
πρώην κλάδο
ΠΕ12.02)
5 Εφαρμοσμένες Τέχνες με χρήση Η/Υ ΠΕ89.01
ΠΕ89.02 ( κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.20, ΠΕ18.44)
ΤΕ02.05
TE01 .25
 
6 Ειδικό εργαστηριακό μάθημα:

6Α. Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας (μάθημα επιλογής )
ΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπαιδε υτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.29) ΤΕ02.05  
  6Β. Τεχνολογία Υφαντικών Υλών (μάθημα επιλογής ) ΠΕ89.02 (κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.20) ΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σεε κπαιδευτικούς με
πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους
ΠΕ18.01, ΠΕ18.26, ΠΕ18.27, ΠΕ18.28)
 
  6Γ. Εργαστήριο Χαρακτικής - Πλαστικής (μάθημα επιλογής ) ΠΕ08
ΠΕ89.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.01, ΠΕ18.26,
ΠΕ18.27, ΠΕ18.28)
TE01 .25
ΤΕ02.05  
  6Δ. Εισαγωγή στις Ξύλινες Κατασκευές ΠΕ89.02
(κατά προτεραιότητα σε
εκπαιδευτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.44)
ΠΕ89.01
(κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς με
πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο
ΠΕ18.27)
ΤΕ02.05
(κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς με
πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο TE01l.12)
 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ  
1 Ηλε κτροτεχνία
  Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου ρεύματος)
ΠΕ83 ΠΕ84 ΤΕ01.06
ΤΕ01.07
   
2 Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και
Ηλεκτρολογικό Σχέδιο
ΠΕ83
ΤΕ01.06
ΠΕ84
ΤΕ01.07
 
3 Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα
Επικοινωνιών
ΠΕ84
ΤΕ01.07
ΠΕ86 ΠΕ83
ΤΕ01.06
 
4 Αυτοματισμοί, Αισθητήρες ΠΕ83 ΤΕ01.06 ΠΕ84 ΤΕ01.07  
5 Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλε κτρονικά ΠΕ84 ΤΕ01.07 ΠΕ83 ΤΕ01.06  
6 Αγγλικά Τομέα ΠΕ06    

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ  
1 Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής - Εφαρμογές ΠΕ82
ΤΕ02.02 ΤΕ01.04
ΠΕ85
   
2 Μηχανική -Αντοχή Υλικών ΠΕ82
ΠΕ81 (κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ12.01, ΠΕ12.02,
ΠΕ17.01, ΠΕ17.05}
ΠΕ85
   
3 Σχεδιασμός και Περιγραφή Στοιχείων Μηχανών ΠΕ82 ΤΕ02.02 ΠΕ85  
4 Τεχνολογία
Μηχανολογικών Κατασκευών - Εφαρμογές
ΠΕ82 ΤΕ02.02 ΠΕ85  
5 Βασική Ηλεκτρολογία και Εφαρμογές ΠΕ83 ΠΕ84 ΤΕ01.06
ΤΕ01.07
ΠΕ82  
6 Αγγλικά Τομέα ΠΕ06    

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών ΠΕ86
ΤΕ01.13
 ΠΕ84 (κατά
εκπ/κους με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08 και ΠΕ12.10 στην περίπτωση που έχουν επιλέξει την ένταξη τους στον κλάδο ΠΕ84)
 
2 Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών ΠΕ86 ΠΕ84 (κατά
εκπ/κους με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08 και ΠΕ12.10 στην περίπτωση που έχουν επιλέξει την ένταξη τους στον κλάδο ΠΕ84)
 
3 Βασικά Θέματα Πληροφορικής ΠΕ86
ΤΕ01.13
ΠΕ84 (κατά
εκπ/κους με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08 και ΠΕ12.10 στην περίπτωση που έχουν επιλέξει την ένταξη τους στον κλάδο ΠΕ84)
 
4 Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφο- ριακώνΣ υστημάτων ΠΕ86
ΤΕ01.13
   
5 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ι στοτόπων ΠΕ86
ΤΕ01.13
   
6 Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού ΠΕ86
ΤΕ01.13
   
7 Αγγλικά Τομέα ΠΕ06    

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ  
1 Ανατομία-Φυσιολογία Ι ΠΕ87.01 ΠΕ87.07 ΠΕ87.02 ΠΕ87.08 ΠΕ87.03
ΠΕ87.04
ΠΕ87.05 ΠΕ87.09 ΠΕ87.06
ΠΕ87.10
 
2 Πρώτες Βοήθειες ΠΕ87    
3 Υγεία και Διατροφή ΠΕ87
ΠΕ88.04
   
4 Διαπροσωπικές Σχέσεις ΠΕ87    
5 Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα ΠΕ87 ΟΛΟΙ οι ΤΕ εκπαιδευτικοί του Τομέα  
6 Αγγλικά Τομέα ΠΕ06    
7 Ειδικό μάθημα Α: Μικροβιολογία Ι Θ -
ΠΕ87.04
ΠΕ87.0l {κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01)
ΠΕ87.02  
Ε -
ΠΕ87.04
ΤΕ01.29
ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01) ΠΕ87.02  
Ειδικό μάθημα Β: Νοσηλευτικ ή 1 Θ-
ΠΕ87.02
ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01)  
Ε -
ΠΕ87.02
ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01)  
Ειδικό μάθημα Γ: Δημιουργικ ή Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία 1 Θ-
ΠΕ87.09
ΠΕ87.06  
Ε- ΠΕ87.09 ΤΕ01.30 ΠΕ87.06  
Ειδικό μάθημα Δ:
Σ ύγχρονη Αισθητική Ι
Θ- ΠΕ87.03 ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01- αντίστοιχης ειδικότητας)  
Ε- ΠΕ87.03 ΤΕ01.20    
Ειδικό μάθημα Ε:
Εισαγωγή στη Φυσικοθεραπεία 1
Θ- ΠΕ87.08 ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ειδικότητας)  
Ε- ΠΕ87.08 ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ειδικότητας)  
Ειδικό μάθημα ΣΤ:
Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής Ι
Ε- ΤΕ01.19    
Ειδικό μάθημα Ζ: Οδοντοτεχνία Ι Θ - ΠΕ87.05 ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.02)  
Ε- ΠΕ87.05 ΤΕ01.26 ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.02)  
Ειδικό μάθημα Η :
Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι
Θ- ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.03- Φαρμακοποιοί) ΠΕ87.04  
Ε- ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.03) ΠΕ87.04  
Ειδικό μάθημα Θ: Ακτινοτεχνολογία Ι Θ- ΠΕ87.07 ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ειδικότητας)  
Ε- ΠΕ87.07 ΤΕ01.31 ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01- αντίστοιχης ειδικότητας)  

ΙΙΙ. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Γ ' ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
Νέα Ελληνικά ΠΕ02    
Μαθηματικά Άλγεβρα ΠΕ03    
Γεωμετρία ΠΕ03    
Φυσικές Επιστήμες Φυσική ΠΕ04.01 ΠΕ04.02 ΠΕ04.03 ΠΕ04.04 ΠΕ04. 05
ΠΕ85
 
Χημεία ΠΕ04.02 ΠΕ85 ΠΕ04.01 ΠΕ04.03 ΠΕ04.04 ΠΕ04.05
ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.03),
ΠΕ 88.01
 
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) ΠΕ06    
Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης
των Η /Υ
ΠΕ86    
Φυσική Αγωγή ΠE11    

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

α/α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις ΠΕ88    
2 Αρχές Βιολογικής Γεωργίας ΠΕ88    
3 Δενδροκομία - Αμπελουργία ΠΕ88 .01
ΠΕ88.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.12)
ΤΕ02.07 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ01.33)
ΠΕ88.03
ΠΕ88.04
ΠΕ88.05
 
4 Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας -
Κηπε υτικές καλλιέργειες
ΠΕ88.01
ΠΕ88.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.12, ΠΕ18.30) ΤΕ02.07 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ01.33)
ΠΕ88.03
ΠΕ88.04
ΠΕ88.05
 
5 Αρδεύσεις Καλλιεργειών ΠΕ88.01
ΠΕ88.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ 18.12, ΠΕ 18.15)
ΤΕ02.07 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.33, ΤΕ0l.35)
ΠΕ88.03 ΠΕ88.04 ΠΕ88.05  
6 Φυτοπροστασία ΠΕ88.01
ΠΕ88.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ 18.12)
ΠΕ88.05
ΤΕ02.07 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.33)
ΠΕ88.03 ΠΕ88.04  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις ΠΕ88    
2 Αρχές Βιολογικής Γεωργίας ΠΕ88    
3 Διατροφή Αγροτικών Ζώων ΠΕ88.01
ΠΕ88.03 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.13)
ΤΕ02.07 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.34)
ΠΕ88.02
ΠΕ88.04
ΠΕ88.05
 
4 Εκτροφή Αγροτικών Ζώων ΠΕ88 .01
ΠΕ88.03 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.13)
ΤΕ02.07 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.34)
ΠΕ88.02
ΠΕ88.04
ΠΕ88.05
 
5 Υδατοκαλλιέργειες ΠΕ88 .01
ΠΕ88.03 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.14)
ΠΕ88.02
ΠΕ88.04
ΠΕ88.05
 
6 Μελισσοκομία- Σηροτροφία ΠΕ88 .01
ΠΕ88.03 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.13)
ΤΕ02.07 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ01.34)
ΠΕ88.02
ΠΕ88.04
ΠΕ88.05
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις ΠΕ88    
2 Αρχές Βιολογικής Γεωργίας ΠΕ88    
3 Ανθοκομικά Φυτά ΠΕ88.01
ΠΕ88.02 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.30, ΠΕ18.12) ΤΕ02.07 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΤΕ0l.32, ΤΕ0l.33)
ΠΕ88.03 ΠΕ88.04 ΠΕ88.05  
4 Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων στην Κηποτεχνία ΠΕ88.01
ΠΕ88.02 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.15, ΠΕ18.30) ΤΕ02.07 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΤΕ0l.35, ΤΕ0l.32)
ΠΕ88.03 ΠΕ88.04 ΠΕ88.05  
5 Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων ΠΕ88.01
ΠΕ88.02 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ 18.30)
ΠΕ88.05 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ14.05, ΠΕ18.16)
ΠΕ88.03 ΠΕ88.04
ΤΕ02.07 ( κατά
προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ 01.32)
 
6 Συντήρηση Κηποτεχνικών Εφαρμογών ΠΕ88.01
ΠΕ88.02 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.30)
ΠΕ88.05 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ14.05, ΠΕ18.16) ΤΕ02.07 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχο ύν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.32)
ΠΕ88.03
ΠΕ88.04
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις ΠΕ88    
2 Αρχές Βιολογικής Γεωργίας ΠΕ88    
3 Αρχές επεξεργασίας τροφίμων ΠΕ88.04 ΠΕ88.01 ΠΕ88.02
ΠΕ88.03 ΠΕ88.05
 
4 Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων ΠΕ88.01
ΠΕ88.04
ΠΕ88.02
( κατά προτεραιότητα
στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.12)
ΤΕ02.07
(κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.33)
ΠΕ88.03
ΠΕ88.05
 
5 Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων ΠΕ88.01
ΠΕ88.04
ΠΕ88.03
ΤΕ02.07
(κατά προτεραιότητα
στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχο ύν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.34)
ΠΕ88.02
ΠΕ88.05
 
6 Ασφάλεια Τροφίμων ΠΕ88.04 ΠΕ88.01 ΠΕ88.02
ΠΕ88.03 ΠΕ88.05
 

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ09) ΠΕ78  
2 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης ΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία πο υ αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ09, ΠΕ18.02) ΠΕ78  
3 Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου ΠΕ80 ΤΕ02.04 ΠΕ78  
4 Φορολογική Πρακτική ΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ09, ΠΕ18.03) ΤΕ02.04 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.11)    
5 Λογιστικές Εφαρμογές ΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ09, ΠΕ18.03,) ΤΕ02.04 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.11)    
6 Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις ΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ09, ΠΕ18.40,
ΠΕ18.35, ΠΕ18.02 )
ΠΕ78
   

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ09) ΠΕ78  
2 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης ΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ09, ΠΕ18.02) ΠΕ78  
3 Οργάνωση και
Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ09, ΠΕ18.35) ΤΕ02.04  
4 Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ΠΕ8Ο ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ09, ΠΕ18.35) ΤΕ02.04  
5 Γεωγραφία Τουρισμού ΠΕ8Ο ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.35)
ΤΕ02.04
ΠΕ90  
6 Εφαρμογές στον Τουρισμό ΠΕ8Ο ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.35)
ΤΕ02.04
   
7 Αγγλικά Ειδικότητας ΠΕ06    
8 Γαλλικά ή Γερμανικά ΠΕ05 ή ΠΕ07    

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΠΕ8Ο ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ09) ΠΕ78  
2 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης ΠΕ8Ο ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ09, ΠΕ18.02) ΠΕ78  
3 Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου ΠΕ80 ΤΕ02.04 ΠΕ78  
4 Διαφήμιση
(Εισαγωγή, Δημιουργία και Προβολή)
ΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ09, ΠΕ18.40,
ΠΕ18.35)
   
5 Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις ΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ09, ΠΕ18.40,
ΠΕ18.35, ΠΕ18.02)
ΠΕ78
   
6 Εφαρμογές Μάρκετινγκ ΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ09, ΠΕ18.40)    
7 Λογιστικές Εφαρμογές ΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ09, ΠΕ18.03) ΤΕ02.04 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.11)    

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ09) ΠΕ78  
2 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης ΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ09, ΠΕ18.02) ΠΕ78  
3 Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΠΕ80   ΠΕ82 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο< ΠΕ12.11)
4 Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών ΠΕ80   ΠΕ82 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.11)
5 Εφαρμογές Εφοδιαστικής ΠΕ80   ΠΕ82 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.11)
6 Λογιστικές Εφαρμογές ΠΕ80 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ09, ΠΕ18.03 ΤΕ02.04 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΤΕ0l.11)    

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Αρχιτεκτονικό Σχέδιο ΠΕ81 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ12.01, ΠΕ12.02,
ΠΕ17.01, ΠΕ17.05)
ΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα στους
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.27) ΤΕ02.01
 
2 Οικοδομική ΠΕ81    
3 Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και Έργων Υποδομής ΠΕ81
ΤΕ02.01
   
4 Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στα Τεχνικά Έργα ΠΕ81 ΤΕ02.01*  
5 Οργάνωση Τεχνικών Έργων ΠΕ81 ΤΕ02.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.05)  
6 Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ ΙΙ ΠΕ81 ΤΕ02.01*  
* Τα μαθήματα δίνονται σε πρώτη ανάθεση και στις ειδικότητες ΤΕ02.01, εφόσον οι εκπαιδε υτικοί διαθέτουν πιστοποιημένες γνώσεις Η/Υ (ΤΠΕ Α' Επιπέδου).

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης ΠΕ08 ΠΕ89.01 ΠΕ89.02 ΠΕ81(κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.02}
2 Τεχνολογία Υλικών ΠΕ89.01 ΠΕ89.02  
3 Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα ΠΕ08
ΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.01, ΠΕ18.26,
ΠΕ18.27, ΠΕ18.28)
ΤΕ02.05 ΠΕ81(κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.02}
4 Γραφιστικές Εφαρμογές ΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.01, ΠΕ18.26) ΤΕ02.05 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.14)  
5 Γραμματογραφία ΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.01, ΠΕ18.26) ΤΕ02.05 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.14)  
6 Τεχνολογία Εκτυπώσεων ΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.01, ΠΕ18.26) ΤΕ02.05 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.14)  
7 Ψηφιακή Σχεδίαση Εντύπων ΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.01, ΠΕ18.26) ΤΕ02.05 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.14)  
8 Αγγλικά Ειδικότητας ΠΕ06    

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης ΠΕ08
ΠΕ89.01
ΠΕ89.02 ΠΕ81(κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο
ΠΕ12.02)
2 Τεχνολογία Υλικών ΠΕ89.01 ΠΕ89.02  
3 Ελε ύθερο Σχέδιο - Χρώμα ΠΕ08
ΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.01, ΠΕ18.26,
ΠΕ18.27, ΠΕ18.28)
ΤΕ02.05 ΠΕ81(κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.02)
4 Ψηφιακή Σχεδίαση ΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.27) ΤΕ02.01 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον
πρώην κλάδο ΤΕ0l.01) ΤΕ02.05 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.12)
ΠΕ81(κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο
ΠΕ12.02)
5 Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων ΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.27) ΤΕ02.05 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.12)
 
6 Διακοσμητική Σύνθεση - Τρισδιάστατη Μακέτα ΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.27) ΠΕ08
ΤΕ02.05 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.12)
 
7 Αγγλικά Ε ιδικότητας ΠΕ06    

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης ΠΕ08 ΠΕ89.01 ΠΕ89.02 ΠΕ81(κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο
ΠΕ12.02)
2 Τεχνολογία Υλικών ΠΕ89.01 ΠΕ89.02  
3 Βασικές Τεχνικές
Συντήρησης Έργων Τέχνης
ΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.28) ΤΕ02.05 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.17)
 
4 Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.28)    
5 Αντίγραφο Έργων Τέχνης ΠΕ08
ΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.28)
ΤΕ02.05 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.17)  
6 Σχεδιαστική Τεκμηρίωση Έργων Τέχνης ΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.28) ΤΕ02.05 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.17)  
7 Αγγλικά Ε ιδικότητας ΠΕ06    

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης ΠΕ08 ΠΕ89.01 ΠΕ89.02 ΠΕ81 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο
ΠΕ12.02)
2 Τεχνολογία Υλικών ΠΕ89.01 ΠΕ89.02  
3 Εργαστήριο Χειροποίητου Κοσμήματος ΤΕ01.25 ΠΕ89.01 ΠΕ08
4 Εργαστήριο Αναπαραγωγικού Κοσμήματος - Σμάλτο ΤΕ01.25 ΠΕ89.01 ΠΕ08
5 Σχέδιο Κοσμηματοποιίας ΤΕ01.25 ΠΕ08
ΠΕ89.01
 
6 Εργαστήριο Πλαστικής - Μεταλλοπλαστικής ΠΕ08
ΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους ΠΕ18.01, ΠΕ18.26,
ΠΕ18.27, ΠΕ18.28)
ΤΕ01.25
ΤΕ02.05  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης ΠΕ08 ΠΕ89.01 ΠΕ89.02 ΠΕ81 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο
ΠΕ12.02)
2 Τεχνολογία Υλικών ΠΕ89.01 ΠΕ89.02  
3 Τεχνολογία Προτύπων Κοπής (Πατρόν) ΠΕ89.02 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχίο που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.20) ΤΕ02.06 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχίο που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.22)  
4 Ηλεκτρονική Σχεδίαση Βιομηχανικού Προϊόντος ΠΕ89.02 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχίο που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.20) ΠΕ89.01 ΤΕ02.06 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχίο που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.22)  
5 Τεχνολογία Υφάσματος και Οργάνωση Συλλογής Ενδύματος ΠΕ89.02 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχίο που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.20) ΠΕ89.01  
6 Ποιοτικός Έλεγχος Υφάσματος ΠΕ89.02 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχίο που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.20) ΤΕ02.06 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχίο που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.22)  
7 Τεχνολογία Παραγωγή Ενδυμάτων ΠΕ89.02 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχίο που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.20) ΤΕ02.06 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχίο που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.22)  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΠ1ΠΛΟΠΟΙΙΑ - ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης ΠΕ08 ΠΕ89.01 ΠΕ89.02 ΠΕ81 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο
ΠΕ12.02)
2 Τεχνολογία Υλικών ΠΕ89.01 ΠΕ89.02  
3 Ξύλινες Κατασκευές ΠΕ89.02 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.44) ΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.27) ΤΕ02.05 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.12)  
4 Συνδεσμολογία Επίπλου- Ξυλογλυπτική ΠΕ08
ΠΕ89.02 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.44)
ΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.27)  
5 Τεχνολογία Ξύλου- Μετρήσεις ΠΕ88.05 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.05)
ΠΕ89.02 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.44)
ΠΕ89.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ18.27)  
6 Γραμμικό Σχέδιο ΠΕ89.01
ΠΕ81 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στους πρώην κλάδους, ΠΕ12.02)
ΠΕ08 ΠΕ89.02 ΤΕ02.05
7 Ελεύθερο Σχέδιο ΠΕ08 ΠΕ89.01 ΠΕ89.02 ΠΕ81 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο
ΠΕ12.02)
ΤΕ02.05

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛ ΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Ψηφιακά Συστήματα ΠΕ84 ΠΕ83  
2 Δίκτυα Υπολογιστών ΠΕ84 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08 και
ΠΕ12.10 στην περίπτωση που έχουν επιλέξει την ένταξη τους στον κλάδο ΠΕ84)
ΠΕ86  
3 Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά-Κατασκευές ΠΕ84
ΤΕ01.07
   
4 Εγκατάσταση και Διαχείριση Δικτύων- Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων ΠΕ84 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08, ΠΕ12.10 στην περίπτωση που έχουν επιλέξει την ένταξη τους στον κλάδο ΠΕ84) ΠΕ86  
5 Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας ΠΕ84
ΤΕ01.07
ΠΕ83
ΤΕ01.06
 
6 Τηλεπικοινωνίες - Τηλεματική ΠΕ84
ΤΕ01.07
   
7 Ρομποτική ΠΕ84 ΠΕ86  
8 Επεξεργασία Σήματος Ήχου και Εικόνας ΠΕ84 ΤΕ01.07    

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Ηλεκτροτεχνία 2 ΠΕ83 ΠΕ84  
2 Ηλεκτρικές Μηχανές ΠΕ83    
3 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 2 ΠΕ83 ΤΕ01.06    
4 Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρικών Μηχανών ΠΕ83 ΤΕ01.06    
5 Αυτοματισμοί Προγραμ-ματιζόμενης Λογικής ΠΕ83 ΤΕ01.06 ΠΕ84 ΤΕ01.07  

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Στοιχεία Μηχανών ΠΕ82    
2 Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών θερμάνσεων ΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06) ΠΕ85 (με προτεραιότητα ΠΕ17.12)  
3 Μηχανουργική Τεχνολογία - Εργαλειομ ηχανές ΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ12.07, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06)
ΤΕ02.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ01.02)
ΠΕ85 (με προτεραιότητα ΠΕ17.12)  
4 Ανελκυστήρες - Ανυψωτικές Μηχανές ΠΕ82 ΠΕ83
ΠΕ84 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08 ΠΕ12.10 στην
περίπτωση που έχουν επιλέξει την ένταξη τους στον κλάδο ΠΕ84)
 
5 Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού ΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06) ΤΕ01.04 ΤΕ02.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.02)  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
ι. Στοιχεία Μηχανών ΠΕ82    
2 Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών θερμάνσεων ΠΕ82 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06) ΠΕ85 {κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ17.12)  
3 Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων ΠΕ82 (με προτεραιότητα
ΠΕ12.04, ΠΕ12.07, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06)
ΠΕ85 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ17.12)
ΤΕ02.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.02)
ΤΕ01.04  
4 Ύδρευση -Αποχέτε υση ΠΕ82 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ12.07, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06)
ΤΕ02.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.02)
ΠΕ81 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.01, ΠΕ12.02, ΠΕ17.01,
ΠΕ17.05)
ΤΕ01.04
 
5 Κατασκευή και Λειτουργία Κεντρικής Θέρμανσης ΠΕ82 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06)
ΤΕ02.02 κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ01.02)
ΠΕ85 {κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ17.12)
ΤΕ01.04
 
6 Σχέδιο Ειδικότητας ΠΕ82 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ12.07, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06)
ΠΕ85 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ17.12)
ΤΕ02.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.02)
   

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Στοιχεία Μηχανών ΠΕ82    
2 Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού ΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06)    
3 Στοιχεία Ψύξης -
Κλιματισμού (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
ΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06) ΤΕ01.04 ΤΕ02.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.02)  
4 Εγκαταστάσεις Κλιματισμού ΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06) ΤΕ01.04 ΤΕ02.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ01.02)  
5 Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού ΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06) ΠΕ83
ΠΕ84 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08,
ΠΕ12.10 στην περίπτωση που έχουν επιλέξει την ένταξη τους στον κλάδο ΠΕ84)
ΤΕ01.04
ΤΕ02.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.02) ΤΕ01.06
ΤΕ01.07
 
6 Μηχανολογική Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού ΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ12.07, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06)
ΤΕ01.04
ΠΕ85
ΤΕ02.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.02)
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Στοιχεία Μηχανών ΠΕ82    
2 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ ΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06,
ΠΕ18.18, ΠΕ18.31, ΠΕ18.32)
   
3 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06, ΠΕ18.18, ΠΕ18.31, ΠΕ18.32)
ΤΕ02.02
   
4 Συστήματα Αυτοκινήτου ΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06, ΠΕ18.18, ΠΕ18.31, ΠΕ18.32)
ΤΕ02.02
   
5 Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων ΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06, ΠΕ18.18)
ΠΕ83
ΠΕ84 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08,
ΠΕ12.10 στην περίπτωση που έχουν επιλέξε ι την ένταξη τους στον κλάδο ΠΕ84)
ΤΕ02.02
ΤΕ01.06
ΤΕ01.07
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Στοιχεία Μ ηχανών ΠΕ82    
2 Κινητήρες Αεροσκαφών ΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06,
ΠΕ18.18, ΠΕ18.31, ΠΕ18.32)
   
3 Κινητήρες Αεροσκαφών (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06, ΠΕ18.18, ΠΕ18.31, ΠΕ18.32)
ΤΕ02.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.28)
   
4 Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών ΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06, ΠΕ18.18, ΠΕ18.31, ΠΕ18.32)
ΤΕ02.02 (με προτεραιότητα ΤΕ0l.28)
   
5 Διαδικασίες Συντήρησης Αεροσκαφών ΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06,
ΠΕ18.18, ΠΕ18.31, ΠΕ18.32)
   
6 Τεχνολογία Αεροπορικού Υλικού ΠΕ82 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.06,
ΠΕ18.18, ΠΕ18.31, ΠΕ18.32)
ΤΕ02.02 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΤΕ0l.28)
   

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Προγραμματισμός Υπολογιστών [ΘΕΩΡΙΑ] ΠΕ86    
2 Προγραμματισμός Υπολογιστών [ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ] ΠΕ86
ΤΕ01.13
   
3 Δίκτυα Υπολογιστών [ΘΕΩΡΙΑ] ΠΕ86 ΠΕ84 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08, ΠΕ12.10 στην
περίπτωση που έχουν επιλέξει την ένταξη τους στον κλάδο ΠΕ84)
 
4 Δίκτυα Υπολογιστών [ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ] ΠΕ86 ΠΕ84 ( κατά προτεραιότητα στους εκπ/κους με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08 και ΠΕ12.10 στην περίπτωση που έχουν επιλέξει την ένταξη τους στον κλάδο ΠΕ84)
ΤΕ0l.13
 
5 Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών ΠΕ86    
6 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων
Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο
ΠΕ86
ΤΕ0l.13
ΠΕ84 (κατά προτεραιότητα στους εκπ/κους με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08, ΠΕ12.10 στην
περίπτωση που έχουν επιλέξει την ένταξη τους στον κλάδο ΠΕ84)
 
7 Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς ΠΕ86    
8 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών
Εφαρμογών
ΠΕ86
ΤΕ0l.13
   

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Προγραμματισμός Υπολογιστών [ΘΕΩΡΙΑ] ΠΕ86    
2 Προγραμματισμός Υπολογιστών [ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ] ΠΕ86
ΤΕ01.13
   
3 Δίκτυα Υπολογιστών [ΘΕΩΡΙΑ] ΠΕ86 ΠΕ84 (κατά
προτεραιότητα ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08
ΠΕ12.10 στην περίπτωση που έχουν επιλέξει την ένταξη τους στον κλάδο ΠΕ84)
 
4 Δίκτυα Υπολογιστών [ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ] ΠΕ86
ΤΕ01.13
ΠΕ84 (κατά
προτεραι ότητα ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08,
ΠΕ12.10 στην περίπτωση που έχουν επιλέξει την ένταξη τους στον κλάδο ΠΕ84)
 
5 Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα
Υπολογιστών
ΠΕ86 ΠΕ84 (κατά
προτεραι ότητα ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08
ΠΕ12.10 στην περίπτωση που έχουν επιλέξει την ένταξη τους στον κλάδο ΠΕ84)
 
6 Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών ΠΕ86
ΤΕ01.13
ΠΕ84 (κατά
προτεραι ότητα ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08
ΠΕ12.10 στην περίπτωση που έχουν επιλέξει την ένταξη τους στον κλάδο ΠΕ84)
 
7 Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς ΠΕ86    
8 Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων ΠΕ86
ΤΕ01.13
ΠΕ84 (κατά
προτεραι ότητα ΠΕ12.06, ΠΕ17.04, ΠΕ17.08,
ΠΕ12.10 στην περίπτωση που έχουν επιλέξει την ένταξη τους στον κλάδο ΠΕ84)
 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΝΟΙΑΣ- ΕΥΕΞΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ ΠΕ87.01 ΠΕ87.07
ΠΕ87.02 ΠΕ87.08
ΠΕ87.03 ΠΕ87.04
ΠΕ87.05 ΠΕ87.06
ΠΕ87.10 ΠΕ87.09
 
2 Υγιεινή ΠΕ87    
3 Νοσηλευτική ΙΙ (Θ) ΠΕ87.02 ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01)  
(Ε) ΠΕ87.02    
4 Στοιχεία Παθολογίας ΠΕ87.01
ΠΕ87.02
   
5 Χειρουργική-Τεχνική Χειρουργείου ΠΕ87.02 ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01)  
6 Στοιχεία Μαιευτικής- Γυναικολογίας ΠΕ87.02
ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01)
ΠΕ87.09  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ ΠΕ87.01 ΠΕ87.07
ΠΕ87.02 ΠΕ87.08
ΠΕ87.03 ΠΕ87.04
ΠΕ87.05 ΠΕ87.06 ΠΕ87.10 ΠΕ87.09  
2 Υγιεινή ΠΕ87    
3 Μικροβιολογία ΙΙ (Θ) ΠΕ87.04
ΠΕ87.01( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01)
ΠΕ87.02  
(Ε) ΠΕ87.04 ΤΕ01.29 ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ειδικότητας)  
4 Αιματολογία (Θ) ΠΕ87.04
ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην
κλάδο ΠΕ14.01)
   
(Ε) ΠΕ87.04
ΤΕ01.29
ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ειδικότητας)  
5 Κλινική Βιοχημεία (Θ) ΠΕ87.04
ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01)
   
(Ε) ΠΕ87.04
ΤΕ01.29
ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ειδικότητας)  
6 Ανοσολογία (Θ) ΠΕ87.04
ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01)
   
(Ε) ΠΕ87.04
ΤΕ01.29
ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ειδικότητας)  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ ΠΕ87.01 ΠΕ87.07
ΠΕ87.02 ΠΕ87. 08 ΠΕ87.03 ΠΕ87.04
ΠΕ87.05 ΠΕ87.06
ΠΕ87.10 ΠΕ87. 09
 
2 Υγιεινή ΠΕ87    
3 Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας ΠΕ87.09 ΠΕ02  
4 Στοιχεία Γενικής και Εξελικτικής Ψυχολογίας ΠΕ87.09
ΠΕ87.06
ΠΕ87.01
ΠΕ87.02
 
5 Παιδαγωγικό Περιβάλλον Βρεφονηπιακού Σταθμού ΠΕ87.09
ΤΕ01.30
ΠΕ87.06  
6 Δημιουργική Απασχόληση στην Προσχολική Ηλικία ΙΙ ΠΕ87.09
ΤΕ01.30
ΠΕ87.06  
Μουσικοκινητική Αγωγή ΠΕ79.01 ΠΕ87.09 ΤΕ01.30 ΤΕ16    
8 Αγωγή Βρέφους και Νηπίου Θ - ΠΕ87.09 ΠΕ87.02  
Ε - ΠΕ87.09 ΤΕ0l.30  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ ΠΕ87.01 ΠΕ87.07
ΠΕ87.02 ΠΕ87. 08
ΠΕ87.03 ΠΕ87.04
ΠΕ87.05 ΠΕ87.06
ΠΕ87.10 ΠΕ87.09
 
2 Υγιε ινή ΠΕ87    
3 Πρακτική Φυσικοθεραπεία (Θ) ΠΕ87.08 ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ε ιδικότητας)  
(Ε) ΠΕ87.08 ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ε ιδικότητας)  
4 Κινησιολογία ΠΕ87.08 ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ε ιδικότητας)  
5 Φυσικά Μέσα και Εφαρμογή τους (Θ) ΠΕ87.08 ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ειδικότητας)  
(Ε) ΠΕ87.08 ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ε ιδικότητας)  
6 Φυσικοθεραπεία (Θ) ΠΕ87.08 ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ε ιδικότητας)  
(Ε) ΠΕ87.08 ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ε ιδικότητας)  
7 Μάλαξη ΠΕ87.08 ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ 14.01 αντίστοιχης ε ιδικότητας)
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ ΠΕ87.01 ΠΕ87.07
ΠΕ87.02 ΠΕ87.08
ΠΕ87.03
ΠΕ87.04
ΠΕ87.05 ΠΕ87.06
ΠΕ87.10 ΠΕ87.09
 
2 Υγιεινή ΠΕ87    
3 Οργάνωση-Εξοπλισμός-Υλικά Οδοντοτεχ νικού Εργαστηρίου ΠΕ87.05
ΠΕ87 .01 (κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.02)
   
4 Στοιχεία Ορθοδοντικής (Θ) ΠΕ87.05 ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ 14.02 αντίστοιχης ε ιδικότητας)
 
(Ε) ΠΕ87.05
ΤΕ01.26
ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ 14.02 αντίστοιχης ε ιδικότητας)  
5 Οδοντοτεχνία ΙΙ (Θ) ΠΕ87.05 ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.02)
 
(Ε) ΠΕ87.05
ΤΕ01.26
ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.02)
 
6 Ακίνητη Προσθετική και Πορσελάνη (Θ) ΠΕ87.05 ΠΕ87.Οl(κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.02)
 
(Ε) ΠΕ87.05
ΤΕ01.26
ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.02)
 
7 Ακίνητη Προσθετική (Θ) ΠΕ87.05 ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.02)
 
Ε) ΠΕ87.05
ΤΕ01.26
ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.02)
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ ΠΕ87.01 ΠΕ87.07
ΠΕ87.02 ΠΕ87.08
ΠΕ87.03
ΠΕ87.04
ΠΕ87.05 ΠΕ87.06
ΠΕ87.10 ΠΕ87.09
 
2 Υγιεινή ΠΕ87    
3 Ακτινοανατομική (Θ) ΠΕ87.07 ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ειδικότητας)
 
(Ε) ΠΕ87.07 ΤΕ01.31 ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ειδικότητας)
 
4 Δεοντολογία Επαγγέλματος ΠΕ87.07
ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ειδικότητας)
   
5 Νεώτερες Απεικονιστικές Μέθοδοι ΠΕ87.07 ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ειδικότητας)
 
6 Ακτινοτεχνολογία ΙΙ (Θ) ΠΕ87.07 ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ειδικότητας)
 
(Ε) ΠΕ87.07
ΤΕ01.31
ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε
εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ειδικότητας)
 
7 Ακτινοπροστασία ΠΕ87.07
ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ειδικότητας)
   

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ ΠΕ87.01 ΠΕ87.07
ΠΕ87.02 ΠΕ87.08
ΠΕ87.03
ΠΕ87.04
ΠΕ87.05 ΠΕ87.06
ΠΕ87.10 ΠΕ87.09
 
2 Υγιεινή ΠΕ87    
3 Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ (Θ) ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.03-) ΠΕ87.04  
(Ε) ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.03-) ΠΕ87.04  
4 Στοιχεία Φαρμακογνωσίας (Θ) ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότη τα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.03-) ΠΕ87.02
ΠΕ87.04
 
(Ε) ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.03) ΠΕ87.02
ΠΕ87.04
 
5 Φαρμακολογία- Τοξικολογία ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.03) ΠΕ87.02
ΠΕ87.04
 
6 Κοσμητολογία (Θ) ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.03) ΠΕ87.03 ΠΕ87.02
ΠΕ87.04
 
(Ε) ΠΕ87.01(κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.03- Φαρμακοποιοί)
ΠΕ87.03
ΠΕ87.02
ΠΕ87.04
ΤΕ01.29
ΤΕ01.20
 
7 Συνταγολόγια-Νομοθεσία- Βιβλία Φαρμακείου ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ14.03- Φαρμακοποιοί) ΠΕ87.02
ΠΕ87.03
ΠΕ87.04
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ ΠΕ87.01 ΠΕ87.07
ΠΕ87.02 ΠΕ87.08
ΠΕ87.03 ΠΕ87.04
ΠΕ87.05 ΠΕ87.06
ΠΕ87.10 ΠΕ87.09
 
2 Υγιεινή ΠΕ87    
3 Μακιγιάζ ΠΕ87.03 ΤΕ01.20 ΤΕ01.19  
4 Spa και Λουτροθεραπεία (Θ) ΠΕ87.03    
(Ε) ΠΕ87.03 ΤΕ01.20    
5 Σύγχρονη Αισθητική ΙΙ (Θ) ΠΕ87.03    
(Ε) ΠΕ87.03 ΤΕ01.20    
6 Αισθητική Άκρων- Ονυχοπλαστική ΠΕ87.03 ΤΕ01.20 ΤΕ01.19  
7 Κοσμητολογία-Τεχνολογία Υλικών ΠΕ87.03 ΠΕ04.02
ΠΕ87.01 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο
ΠΕ14.03- Φαρμακοποιοί)
ΠΕ87.04
ΠΕ85 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.08)
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

α/α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΑΝΑΘΕΣΗ Β' ΑΝΑΘΕΣΗ Γ' ΑΝΑΘΕΣΗ
1 Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ ΠΕ87.01 ΠΕ87.07
ΠΕ87.02 ΠΕ87.08
ΠΕ87.03 ΠΕ87.04
ΠΕ87.05 ΠΕ87.06
ΠΕ87.10 ΠΕ87.09
 
2 Υγιεινή ΠΕ87    
3 Υγιεινή Κόμης Τριχωτού Κεφαλής-Τοξικολογία- Δερματολογία ΠΕ87.02 ΠΕ87. 03
ΠΕ87.01( κατά
προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην
κλάδο ΠΕ14.01 αντίστοιχης ειδικότητας)
ΤΕ01.19  
4 Εργαστήριο Τεχνικών Εργασιών ΤΕ01.19    
5 Καλλιτεχνικά Χτενίσματα ΤΕ01.19    
6 Τεχνολογία Υλικών ΠΕ04.02 ΠΕ87.03
ΠΕ87.01 (κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο
ΠΕ14.03- Φαρμακοποιοί)
ΠΕ87.04
ΠΕ85 ( κατά προτεραιότητα σε εκπ/κούς με πτυχία που αντιστοιχούν στον πρώην κλάδο ΠΕ12.08)
 
7 Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής ΙΙ ΤΕ0l.19    

ΟΔΗΓΙΕΣ:

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α') ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β') ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας καθώς και οι διδακτικές ώρες της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.

Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Α' ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Α' ανάθεση.
Αντίστοιχα, στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Β' ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Β' ανάθεση.

Γ. Η κατά προτεραιότητα διδασκαλία μαθήματος εντός της οικείας ανάθεσης των κλάδων και ειδικοτήτων ορίζεται εφόσον υπάρχει ειδικότερη συνάφεια του διδασκόμενου μαθήματος με το γνωστικό αντικείμενο του βασικού πτυχίου του εκπαιδευτικού και εφαρμόζεται όταν ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στην σχολική μονάδα
α) δεν χαρακτηρίζεται υπεράριθμος, εκτός εάν δηλώσει ότι επιθυμεί να κριθεί υπεράριθμος και
β) συμπληρώνει το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο, εκτός αν επιθυμεί να το συμπληρώσει σε διαφορετική σχολική μονάδα.

Δ. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ, από τα μαθήματα που αναφέρονται στην παρούσα ως Α' ή Β' ανάθεση, διδάσκουν μόνο τα εργαστηριακά μαθήματα, τα σχεδιαστικά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων.

Ε. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δώδεκα (12) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκατρείς (13) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς.

ΣΤ. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων του τομέα της Πληροφορικής σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δεκαέξι (16) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς.

Ζ. Η διδασκαλία μαθημάτων ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. τα οποία πραγματοποιούνται στα εργαστήρια των Τομέων Πληροφορικής και Διοίκησης και Οικονομίας, καθώς και η διδασκαλία σχεδιαστικών μαθημάτων σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δεκαέξι (16) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς.

Η. Οι εκπαιδευτικοί της ειδικότητας ΠΕ89.01 των ΕΠΑ.Λ. μπορεί να διατίθενται σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την διδασκαλία του μαθήματος των Εικαστικών.

Θ. Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά προτεραιότητας:

Ο/Η εκπαιδευτικός διδάσκει:
α) στο σχολείο όπου είναι τοποθετημένος/η οργανικά ή προσωρινά:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε Α' και Β' ανάθεση)

β) σε τυχόν συστεγαζόμενη σχολική μονάδα ή σε σχολική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε Α' και Β' ανάθεση)

γ) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:

1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας
3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε Α' και Β' ανάθεση).

1. Η Τρίτη (Γ) Ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης. Επίσης, μετά την 30η Σεπτεμβρίου, εφόσον υπάρχουν διδακτικές ώρες που δεν έχουν καλυφθεί στο σχολείο ή στο σχολικό συγκρότημα ή στα όμορα σχολεία ή σε άλλα σχολεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τότε οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης ή της δεύτερης ειδικότητας μπορούν να υπερβούν τις έντεκα (11 ), μετά από σχετική απόφαση του ΠΥΣΔΕ.

Κ. Όλες οι παραπάνω οδηγίες ισχύουν και για όλα τα μαθήματα Τομέα Β' τάξης και τα μαθήματα ειδικότητας των ειδικοτήτων Γ' τάξης του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων των ΕΠΑ.Λ.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 27 Ιουνίου 2018

Η Υφυπουργός
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ

Σχετικά Άρθρα