Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Εκτύπωση  
Pin It

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Σαπφούς 44  -  Τ.Κ. 54627  -  Θεσσαλονίκη
 Τηλέφωνα 2310503900  Fax 2310503705
 Ιστοσελίδα  http://srv-dide-a.thess.sch.gr  email  mail(AT)dide-a.thess.sch.gr
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 Τηλέφωνα 2310503766  Fax  
 Ιστοσελίδα    email  mail(AT)dide-a.thess.sch.gr
ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 Τηλέφωνα 2310503717  Fax  
 Ιστοσελίδα    email  mail(AT)dide-a.thess.sch.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΥΣΔΕ
 Τηλέφωνα 2310.503-903  Fax 2310.503-793
 Ιστοσελίδα    email  mail(AT)dide-a.thess.sch.gr
ΤΜΗΜΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
 Τηλέφωνα 2310.503-902  Fax 2310.503-725
 Ιστοσελίδα    email  mail(AT)dide-a.thess.sch.gr
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
 Τηλέφωνα 2310.503-905, 906
 Fax 2310.503-751,745
 Ιστοσελίδα    email  mail(AT)dide-a.thess.sch.gr
Pin It

Εκτύπωση