Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε Διαπολιτισμικά Σχολεία 2021

Εκτύπωση  

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2021

Αρ.Πρωτ.34126/Ε2/24-03-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες : Ε. Μπιγέρη
 210 3442280
E-mail : ebigeri(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης το έτος 2021.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β΄ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄)
2. Τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 2413/1996 ( ΦΕΚ 124τΑ΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις της §1 του άρθρου 22 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159τΑ΄)
5. Τις διατάξεις της §1 του άρθρου 94 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102τΑ΄), όπως αντικατέστησαν τις διατάξεις της §4 του άρθρου 16 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159τΑ΄)
6. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111τΑ΄)
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94τΑ΄)
8. Τα Π.Δ. 81 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84 (ΦΕΚ 123τΑ΄)
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 114163/Δ2/14-10-2004 (ΦΕΚ 1592τΒ΄) Υ.Α. «Διαδικασίες και προϋποθέσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης»
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 136786/Ε2/09.10.2020 εγκύκλιο οργανικών κενών/πλεονασμάτων
11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 149641/Ε2/03.11.2020 (ΑΔΑ: 9ΠΘΣ46ΜΤΛΗ-ΚΟΞ) εγκύκλιο μεταθέσεων
12. Την υπ’ αριθμ. 05(α)/2021 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
13. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, και τους τοποθετούμε σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

AM ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
220824 ΤΣΟΚΑΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ07 ΑΧΑΪΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ
704664 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕ04.01 Δ΄ ΔΩΔ/ΣΟΥ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
219782 ΚΡΙΘΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ11 Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
704531 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕ02 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
227622 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ05 Β΄ ΔΩΔ/ΣΟΥ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
209602 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕ02 Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΔΙΑΠΟΛ) ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
187372 ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΕ81 Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
205103 ΒΕΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ86 ΚΙΛΚΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
224973 ΚΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 Α΄ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
205111 ΒΟΓΙΑΝΤΖΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑ ΠΕ86 ΚΙΛΚΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
229313 ΤΟΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ80 Α΄ ΧΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης στις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στους ενδιαφερόμενους και τις λοιπές υπηρεσίες.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της §5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45τΑ΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94τΑ΄).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2020

Αρ.Πρωτ.48486/Ε2/24-04-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
------
Πληροφορίες : Ε. Μπιγέρη
210 3442280
E-mail : ebigeri(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης το έτος 2020.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β΄ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄)
2. Τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 2413/1996 ( ΦΕΚ 124τΑ΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις της §1 του άρθρου 22 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159τΑ΄)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38τΑ’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Τις διατάξεις της §1 του άρθρου 94 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102τΑ΄), όπως αντικατέστησαν τις διατάξεις της §4 του άρθρου 16 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159τΑ΄)
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94τΑ΄)
8. Τα Π.Δ. 81 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84 (ΦΕΚ 123τΑ΄)
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 114163/Δ2/14-10-2004 (ΦΕΚ 1592τΒ΄) Υ.Α. «Διαδικασίες και προϋποθέσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης»
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 160075/Ε2/14.10.2019 εγκύκλιο οργανικών κενών/πλεονασμάτων
11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 176269/Ε2/12.11.2019 (ΑΔΑ: ΩΛΛΤ46ΜΤΛΗ-9ΗΚ) εγκύκλιο μεταθέσεων
12. Την υπ’ αριθμ. 06/2020 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
13. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, και τους τοποθετούμε σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

AM ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤ. ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
203043 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ05 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ
704781 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕ02 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (1η)
704585 ΣΟΡΟΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (2ος)
228097 ΠΕΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
218289 ΦΑΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ03 Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
227435 ΛΙΘΟΞΟΪΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ04.02 Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
220334 ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ (1η)
704741 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 Α΄ ΛΕΣΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ (2η)
190370 ΚΟΥΤΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης στις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στους ενδιαφερόμενους και τις λοιπές υπηρεσίες.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της §5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45τΑ΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94τΑ΄).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ


Εκτύπωση