Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας σε Διαπολιτισμικά Σχολεία 2020

Εκτύπωση  
Pin It

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020

Αρ.Πρωτ.48486/Ε2/24-04-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
------
Πληροφορίες : Ε. Μπιγέρη
210 3442280
E-mail : ebigeri(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης το έτος 2020.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β΄ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄)
2. Τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 2413/1996 ( ΦΕΚ 124τΑ΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις της §1 του άρθρου 22 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159τΑ΄)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38τΑ’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Τις διατάξεις της §1 του άρθρου 94 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102τΑ΄), όπως αντικατέστησαν τις διατάξεις της §4 του άρθρου 16 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159τΑ΄)
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94τΑ΄)
8. Τα Π.Δ. 81 (ΦΕΚ 119τΑ’), Π.Δ. 83 (ΦΕΚ 121τΑ’) και Π.Δ. 84 (ΦΕΚ 123τΑ΄)
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 114163/Δ2/14-10-2004 (ΦΕΚ 1592τΒ΄) Υ.Α. «Διαδικασίες και προϋποθέσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης»
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 160075/Ε2/14.10.2019 εγκύκλιο οργανικών κενών/πλεονασμάτων
11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 176269/Ε2/12.11.2019 (ΑΔΑ: ΩΛΛΤ46ΜΤΛΗ-9ΗΚ) εγκύκλιο μεταθέσεων
12. Την υπ’ αριθμ. 06/2020 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
13. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, και τους τοποθετούμε σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

AM ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΛ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤ. ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ
203043 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ05 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ
704781 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗ ΠΕ02 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (1η)
704585 ΣΟΡΟΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ02 Β΄ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ (2ος)
228097 ΠΕΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
218289 ΦΑΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ03 Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
227435 ΛΙΘΟΞΟΪΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ04.02 Β΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
220334 ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ02 ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ (1η)
704741 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02 Α΄ ΛΕΣΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ (2η)
190370 ΚΟΥΤΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ06 ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης στις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στους ενδιαφερόμενους και τις λοιπές υπηρεσίες.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της §5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45τΑ΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94τΑ΄).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Διαπολιτισμικά Σχολεία 2019

Αρ.Πρωτ.49172/Ε2/29-03-2019/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
------
Πληροφορίες : Ε. Μπιγέρη : 210 3442280
E-mail : dprb2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης το έτος 2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16Β΄ του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1824/88 (ΦΕΚ 296τΑ΄)
2. Τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 2413/1996 ( ΦΕΚ 124Α΄)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Τις διατάξεις της §1 του άρθρου 22 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159τΑ΄)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38τΑ’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Τις διατάξεις της §1 του άρθρου 94 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102τΑ΄), όπως αντικατέστησαν τις διατάξεις της §4 του άρθρου 16 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159τΑ΄)
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45τΑ΄), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94τΑ΄)
8. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210τΑ΄)
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 114163/Δ2/14-10-2004 (ΦΕΚ 1592τΒ΄) Υ.Α. «Διαδικασίες και προϋποθέσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης»
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 169557/Ε2/11.10.2018 εγκύκλιο οργανικών κενών/πλεονασμάτων
11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 186398/Ε2/02.11.2018 (ΑΔΑ: 7Δ9Λ4653ΠΣ-Κ6Ν) εγκύκλιο μεταθέσεων
12. Την υπ’ αριθμ. 07/2019 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.
13. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, και τους τοποθετούμε σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

AM

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤ. ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

221970

ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ

ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ

ΠΕ02

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Γ/ΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ

220841

ΑΜΠΑΤΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΠΕ08

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Γ/ΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ

221470

ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕ04.02

Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

2ο Γ/ΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

217816

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕ03

Α΄ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

2ο ΓΕΛ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

214822

ΚΕΡΑΜΑΡΗ

ΑΡΕΤΗ- ΕΛΕΝΗ

ΠΕ78

Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

2ο ΓΕΛ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

208547

ΗΛΙΑΔΟΥ

ΙΟΥΛΙΑ

ΠΕ81

ΗΜΑΘΙΑΣ

Γ/ΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

211163

ΦΕΛΕΚΙΔΟΥ

ΒΑΡΒΑΡΑ

ΠΕ78

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΓΕΛ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

227024

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΠΕ03

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

2ο Γ/ΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης στις περιοχές αρμοδιότητας των οποίων ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση στους ενδιαφερόμενους και τις λοιπές υπηρεσίες.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται με την απόφαση αυτή οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της §5 του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/1996 (ΦΕΚ 45Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Π.Δ. 100/1997 (ΦΕΚ 94Α).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Pin It

Εκτύπωση