Λατινικά Γ' τάξης Εσπερινών Λυκείων 2015 - 2016 (Οδηγίες Διδασκαλίας)

Εκτύπωση  
Pin It

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Αρ.Πρωτ.20912/Δ2/21-12-2015/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των Λατινικών Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών για το σχολικό έτος 2015 – 2016

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 59/10-12-2015 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις για τη διδασκαλία των Λατινικών της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών για το σχολικό έτος 2015- 2016.

ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου
Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Από τα δύο σχολικά εγχειρίδια Λατινικών των Μ. Πασχάλη και Γ. Σαββαντίδη του Γενικού Λυκείου

Θα διδαχθούν τα κείμενα των ενοτήτων και τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΚΕΙΜΕΝΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ & ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ

Κειμ.3 Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 1

Παρατηρήσεις του κειμένου 2

Παρατηρήσεις του κειμένου 3

Κειμ.5 Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 4

Παρατηρήσεις του κειμένου 5

Κειμ.6 Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 6

Κειμ.7 Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 7

Κειμ.11 Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 8

Παρατηρήσεις του κειμένου 9

Παρατηρήσεις του κειμένου 10

Παρατηρήσεις του κειμένου 11

Κειμ.13 Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 12

Παρατηρήσεις του κειμένου 13

Κειμ.14 Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 14

Παρατηρήσεις του κειμένου 15

Κειμ.20 Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 16

Παρατηρήσεις του κειμένου 17

Παρατηρήσεις του κειμένου 18
Επισήμανση: Αφαιρείται η παράγραφος 5 των παρατηρήσεων του κειμένου 18: η κλίση του ουσιαστικού bos (επειδή δεν απαντάται στα κείμενα που περιλαμβάνονται στην ύλη).

Παρατηρήσεις του κειμένου 19

Παρατηρήσεις του κειμένου 20.
Επισήμανση: στην υποθετική - παραβολική πρόταση του κειμένου 20 quasi moriturum να μη γίνει συντακτική προσέγγιση.

Κειμ.21 Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 21

Κειμ.24 Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 22

Παρατηρήσεις του κειμένου 23

Παρατηρήσεις του κειμένου 24

Κειμ.25 Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 25

Κειμ.27 Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 26

Παρατηρήσεις του κειμένου 27.
Επισήμανση: Αφαιρείται η παράγραφος 4 των παρατηρήσεων του κειμένου 27 (αναφορική πρόταση σε πλάγιο λόγο)

Κειμ.29 Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 28

Παρατηρήσεις του κειμένου 29

Κειμ.31 Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 30

Παρατηρήσεις του κειμένου 31

Κειμ.34 Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 32

Παρατηρήσεις του κειμένου 33

Παρατηρήσεις του κειμένου 34

Κειμ.36 Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 35

Παρατηρήσεις του κειμένου 36

Κειμ.38 Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 37

Παρατηρήσεις του κειμένου 38

Παρατηρήσεις του κειμένου 45

Κειμ.42 Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 39.

Παρατηρήσεις του κειμένου 40:
Επισήμανση: Από τις παρατηρήσεις του κειμένου 40 διδάσκονται μόνο οι εναντιωματικές προτάσεις. Αφαιρούνται οι παραχωρητικές

Παρατηρήσεις του κειμένου 41.
Επισήμανση: Διδάσκονται μόνο οι απλές παραβολικές προτάσεις.
Αφαιρούνται οι υποθετικές παραβολικές.

Παρατηρήσεις κειμένου 42

Κειμ.43 Μετφ

Παρατηρήσεις του κειμένου 43.
Επισήμανση: Αφαιρείται η παράγραφος 5: διμελείς ερωτήσεις.

Παρατηρήσεις του κειμένου 44.
Επισήμανση: Αφαιρούνται οι παράγραφοι 2 και 3 (άλλοι τρόποι εισαγωγής πλάγιων ερωτήσεων)

Παρατηρήσεις του κειμένου 50:Επισήμανση: Διδάσκονται μόνο τα αντωνυμικά επίθετα που βρίσκονται στη διδακτέα ύλη των κειμένων.

Σύνολο κειμένων: 19

 

1. Σχετικά με τις δευτερεύουσες προτάσεις:
Στις δευτερεύουσες εξαρτημένες προτάσεις διδάσκεται η θεωρία που περιέχεται στις οικείες ενότητες των σχολικών εγχειριδίων (εξάρτηση, εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση).
Επειδή ο πλάγιος λόγος έχει αφαιρεθεί από τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη, δεν διδάσκεται ό,τι σχετίζεται με ασκήσεις μετατροπής από ευθύ σε πλάγιο και το αντίθετο.

2. Τα γραμματικά φαινόμενα διδάσκονται σύμφωνα με τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη.
Τα παραδείγματα και οι εφαρμογές σε ασκήσεις αφορούν μόνο στις λέξεις που απαντούν στα κείμενα που περιέχονται στη διδακτέα - εξεταστέα ύλη και των οποίων διδάσκεται και εξετάζεται η μετάφραση.

3. Σχετικά με τον προσδιορισμό του σκοπού:
Η ύλη αφορά στις πέντε (5) αριθμητικώς αναφερόμενες στο σχολικό βιβλίο περιπτώσεις σκοπού μετά από ρήματα κινήσεως σημαντικά (1. τελική πρόταση, 2. αναφορική-τελική πρόταση, 3. σουπίνο σε -um, causa ή gratia με γενική του γερουνδίου και 5. ad με αιτιατική γερουνδίου), αλλά δεν αφορά την περίπτωση του εμπρόθετου γερουνδίου που συνοδεύεται με αντικείμενο σε αιτιατική, επειδή η γερουνδιακή έλξη είναι εκτός εξεταστέας - διδακτέας ύλης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛ

Pin It

Εκτύπωση