edu.klimaka.gr

Αιτήσεις Εισαγωγής Μαθητών σε Πρότυπα / Πειραματικά Σχολεία 2021

Αίτηση για πρότυπο πειραματικό σχολείο
Εκτύπωση  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

26-05-21
28 Μαΐου έως 17 Ιουνίου οι αιτήσεις για Πρότυπα και Πειραματικά, 24 Ιουνίου η κλήρωση για τα Πειραματικά, 28 Ιουνίου οι εξετάσεις για τα Πρότυπα

Την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια και τα μη συνδεδεμένα Πρότυπα Λύκεια της χώρας και την Πέμπτη 24 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τα Πειραματικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια. Για τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε από τις δύο διαδικασίες, οι γονείς και κηδεμόνες των ενδιαφερόμενων μαθητών υποβάλλουν αίτηση από τις 28 Μαΐου έως τις 17 Ιουνίου 2021 στον σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-protupo-peiramatiko-skholeio,
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης.

Με νέα Υπουργική Απόφαση ορίζεται ότι η εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στην Α’ τάξη των Πρότυπων Γυμνασίων και μη συνδεδεμένων Πρότυπων Λυκείων για το σχολικό έτος 2021-2022 πραγματοποιείται με τεστ δεξιοτήτων ερωτήσεων κλειστού τύπου-πολλαπλής επιλογής σε

 1. κατανόηση κειμένων Ελληνικής Γλώσσας και
 2. Μαθηματικά.

Οι υποψήφιοι δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στη δοκιμασία, καθώς αντικείμενό της είναι γνώσεις που έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο, αντίστοιχα. Η διάρκεια των εξετάσεων θα είναι δυόμιση ώρες για το Γυμνάσιο και τρεις ώρες για το Λύκειο και θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις των Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων, σε όμορα σχολεία ή άλλους κατάλληλους χώρους, που ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα. Οι χώροι διεξαγωγής των εξετάσεων ανά Πρότυπο Γυμνάσιο και Λύκειο καθώς και η κατανομή των υποψηφίων, ανά εξεταστικό κέντρο, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του εκάστοτε Πρότυπου Σχολείου. Τα εξεταστικά κέντρα θα οριστούν και θα κοινοποιηθούν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Οι εξετάσεις για τα Πρότυπα θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021, ενώ οι γονείς και κηδεμόνες των υποψηφίων θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) από τις 28 Μαΐου έως τις 17 Ιουνίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούνται να καταθέσουν αίτηση για εισαγωγή σε ένα Πρότυπο και ένα Πειραματικό Γυμνάσιο ή σε ένα Πρότυπο και ένα Πειραματικό Λύκειο, ταυτόχρονα, ενώ σε περίπτωση επιτυχίας και στους δύο τύπους σχολείου υποχρεούται ο κηδεμόνας να δηλώσει την τελική επιλογή της σχολικής μονάδας που θα εγγραφεί ο μαθητής, το αργότερο έως τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων. Οι μαθητές οφείλουν να προσκομίσουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής τους την ημέρα της εξέτασης, προσερχόμενοι στο εξεταστικό κέντρο μια ώρα πριν την έναρξη του τεστ.

Αναφορικά με την εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές ανάγκες απαιτείται γνωμάτευση ΚΕΣΥ, ενώ ο χρόνος εξέτασής τους θα είναι επαυξημένος κατά 45 λεπτά.

Ως προς την πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στις Β’ και Γ΄ τάξεις των Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων, για το σχολικό έτος 2021-2022 πραγματοποιούνται εξετάσεις τις πρώτες ημέρες έναρξης του νέου σχολικού έτους.

Για την εισαγωγή μαθητών στα Πειραματικά Σχολεία, η Υπουργική Απόφαση ορίζει ότι η κλήρωση για τις εισαγωγικές τάξεις των Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των ενδιαφερομένων για το σχολικό έτος 2021-2022 δύνανται να καταθέσουν αίτηση για εισαγωγή σε ένα μόνο Πειραματικό Σχολείο, και οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) από τις 28 Μαΐου έως τις 17 Ιουνίου 2021. Η κλήρωση διενεργείται ηλεκτρονικά από τριμελή Επιτροπή.

Ως προς την πλήρωση κενών θέσεων τόσο στις εισαγωγικές τάξεις όσο και στις λοιπές τάξεις των Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων, αυτές καλύπτονται με κλήρωση η οποία διενεργείται στην οικεία σχολική μονάδα τις πρώτες ημέρες έναρξης του σχολικού έτους.

Σημειώνεται ότι οι μαθητές που φοιτούν σε σχολείο που χαρακτηρίστηκε ως Πρότυπο ή Πειραματικό εξακολουθούν να φοιτούν σε αυτό, εφόσον το επιθυμούν, μέχρι να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στην οικεία βαθμίδα.

Φέτος, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το Σχολείο του Αύριο, σχεδόν διπλασιάστηκε ο αριθμός των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων που θα λειτουργούν στη χώρα, ο συνολικός αριθμός των οποίων ανήλθε από 62 σε 112. Πλέον λειτουργούν Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Δίνεται με αυτό τον τρόπο στους μαθητές μας η δυνατότητα να συμμετέχουν στην εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών, διδακτικών εργαλείων και μεθόδων, σχολικών εγχειριδίων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού.

Στόχος του Υ.ΠΑΙ.Θ. είναι, όχι μόνο η υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η ανάπτυξη συνεργασιών με την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά η ανάδειξη του σχολείου ως συνδετικού κρίκου μεταξύ της ραγδαίας εξελισσόμενης επιστημονικής γνώσης και της κοινωνίας, η διάχυση καλών πρακτικών σε όλο το σχολικό δίκτυο της χώρας και η συνολική αναβάθμιση της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Καλή επιτυχία σε όλες τις μαθήτριές μας και σε όλους τους μαθητές μας.


Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2184/2021

 Αριθμ. 58877/Δ6
Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2021-2022.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις
1. α) Του Κεφαλαίου Β «Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» και ιδίως του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111),
β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),
γ) της περ. α παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118),
δ) του άρθρου 3 του ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Α’ 199),
2. α) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),
β) του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
γ) του π.δ. 81/2019 με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
δ) του π.δ. 83/2019 με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
ε) του π.δ. 84/2019 με θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
στ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
ζ) της υπό στοιχεία 168/Υ1/9.1.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33),
3. α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),
β) της υπό στοιχεία 73160/Δ6/12-6-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» (Β’ 2260), όπως τροποποιήθηκε,
γ. της υπό στοιχεία 180661/Γ4/19-11-2019 υπουργικής απόφασης με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 981),
δ) της υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 υπουργικής απόφασης «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” και “Με εντολή Υφυπουργού” στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». (Β’ 8),
ε) της υπό στοιχεία 51614/Δ6/11-5-2021 υπουργικής απόφασης «Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2021-2022» (Β’ 1895),
στ) της υπό στοιχεία 162971/Δ6/30.11.2020 υπουργικής απόφασης «Λήξη θητείας Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) - Ορισμός Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1001).
4. Το απόσπασμα της υπ’ αρ. 20/19-05-2021 πράξης της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) - Θέμα 1ο. «Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021- 2022».
5. Τo απόσπασμα του υπ’ αρ. 26/20-5-2021 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/309/58483/Β1/25.5.2021 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,

αποφασίζουμε:

Την εισαγωγή των μαθητών/τριών και τις σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2021-2022, ως εξής:

Α. Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα Σχολεία

Α1. Εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α’ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων

1. Η εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Α’ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2021 - 2022 πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων με ερωτήσεις κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής. Με τη διαδικασία αυτή οι μαθητές/τριες αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και Μαθηματικών εννοιών. Ειδικότερα:

 • Στην Ελληνική Γλώσσα ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.) καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.
 • Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων κυρίως της καθημερινής ζωής αλλά και προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις.

2. Αντικείμενο της δοκιμασίας είναι στοιχεία τα οποία οι μαθητές/τριες ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.

Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας εκατόν πενήντα λεπτών (150 min).

3. Η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ δεξιοτήτων) λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις των Προτύπων Γυμνάσιων και σε όμορα σχολεία, τα οποία ορίζονται ως εξεταστικά κέντρα ή σε άλλους πρόσφορους χώρους, σε περίπτωση που οι διαθέσιμες, ανά Πρότυπο Γυμνάσιο, σχολικές αίθουσες δεν επαρκούν για την συμμετοχή του συνόλου των ενδιαφερομένων υποψηφίων. Οι χώροι διεξαγωγής της δοκιμασίας ανά Πρότυπο Γυμνάσιο καθώς και η κατανομή των υποψηφίων, ανά εξεταστικό κέντρο, ανακοινώνονται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου Προτύπου Σχολείου, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. του ή, σε περίπτωση χαρακτηρισμού ενός Γυμνασίου ως Π.Σ. του/της Διευθυντή/ντριας του Π.Σ. για το πρώτο έτος λειτουργίας του σχολείου ως Π.Σ., αν δεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ. κατά τον κρίσιμο χρόνο ανακοίνωσης της.

4. Ημέρα διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων ορίζεται η Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021.

5. Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα της Α’ τάξης Γυμνασίου Προτύπου Σχολείου καθορίζεται, με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση του οικείου Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του οικείου σχολείου. Σε περίπτωση ίδρυσης ή χαρακτηρισμού ενός Γυμνασίου ως Π.Σ. η εισήγηση του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται από τον/την Διευθυντή/ντρια του Π.Σ. για το πρώτο έτος λειτουργίας του σχολείου ως Π.Σ., αν δεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ. κατά τον χρόνο υποβολής της εισήγησης.

Ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων στα Πρότυπα Γυμνάσια

6. Οι γονείς και/ή κηδεμόνες των μαθητών/τριών, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή σε Πρότυπο Γυμνάσιο, υποβάλλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 73160/Δ6/12-6- 2020 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» (Β’ 2260), όπως τροποποιήθηκε. Με την υποβολή της αίτησης, οι αιτούντες/ούσες λαμβάνουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που δήλωσαν, αποδεικτικό υποβολής που φέρει τον κωδικό της αίτησης και το κλειδί της αίτησης.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την 28η Μαΐου έως την 17η Ιουνίου 2021.

Οι γονείς και/ή κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών/τριών δικαιούνται για το σχολικό έτος 2021-2022 να καταθέσουν αίτηση για εισαγωγή σε έως ένα Πρότυπο Γυμνάσιο. Δικαιούνται επίσης να καταθέσουν αίτηση και για ένα μόνο Πειραματικό Γυμνάσιο. Η κατάθεση της αίτησης σε ένα Πρότυπό Γυμνάσιο δεν αποκλείει τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για εισαγωγή και σε έως ένα Πειραματικό Γυμνάσιο και αντίστροφα.

7. Η συμμετοχή στη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων σε ένα Πρότυπο Σχολείο επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του/της μαθητή/τριας.

Εξέταση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

8. Ως υποψήφιοι/ες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ορίζονται οι μαθητές/τριες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199) και υπάγονται σε μία από τις παρακάτω δυο ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α

i) είναι τυφλοί, σύμφωνα με το ν. 958/1979 (Α’ 191) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%,

ii) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα,

iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,

iv) πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή,

v) παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία.

Για την υπαγωγή στις περιπτώσεις (i) έως (iii) απαιτείται γνωμάτευση από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) του ΕΦΚΑ.

Για την περίπτωση (iν), οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή/στρια Διευθυντή/ντρια Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα/σα χρέη Συντονιστή/στριας Διευθυντή/ντριας Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή/ντρια Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του/της υποψηφίου/ας, η οποία φέρει σφραγίδα του/της Διευθυντή/ντριας του Κέντρου. Στη γνωμάτευση, εκτός από το κάταγμα ή την προσωρινή βλάβη, πρέπει να πιστοποιείται ρητώς η αδυναμία χρήσης του άνω άκρου για γραφή και να αναγράφεται το χρονικό διάστημα ισχύος της γνωμάτευσης, το οποίο πρέπει να συμπίπτει με την περίοδο των εξετάσεων. Οι υποψήφιοι αυτοί αμέσως μόλις προκύψει κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή, θα πρέπει να προσκομίσουν στο σχολείο ενδιαφέροντος τη σχετική γνωμάτευση του Νοσοκομείου ή του Δημοσίου Κέντρου Υγείας.

Οι περιπτώσεις (v) πιστοποιούνται με γνωμάτευση των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) ή των ΚΕΔΔΥ ή των Κοινοτικών Κέντρων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων (ΙΠΔ).

Όλες οι γνωματεύσεις οφείλουν να είναι έγκυρες και σε ισχύ.

ΟΜΑΔΑ Β:

i) Είναι όσοι έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω,

ii) είναι όσοι εμφανίζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός),

iii) είναι όσοι παρουσιάζουν προβλήματα επιληψίας,

iv) είναι όσοι παρουσιάζουν διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού,

v) σύμφωνα με την υπό στοιχεία 11586/Γ6/28-1-2011 (Β’ 262) υπουργική απόφαση στην ίδια ομάδα εμπίπτουν οι μαθητές/τριες με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας.

Για τις ανωτέρω αναπηρίες των περιπτώσεων (i), (ii) και (iii) απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Η υπαγωγή στην περίπτωση (iv) πιστοποιείται με γνωμάτευση που χορηγείται από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), τα ΚΕΔΔΥ, τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, ή από τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ).

Η υπαγωγή στην περίπτωση (v) πιστοποιείται με γνωμάτευση, στην οποία πρέπει να αναφέρεται η διάρκεια ισχύος της και ο χρόνος επαναξιολόγησης του/της μαθητή/τριας, η οποία χορηγείται από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), τα ΚΕΔΔΥ, τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων, ύστερα από προσκόμιση είτε ιατρικής βεβαίωσης Δημοσίου Νοσοκομείου, που κοινοποιήθηκε σε δικαστικές αρχές σε περίπτωση κακοποίησης του/της μαθητή/τριας λόγω γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή ενδοοικογενειακής βίας, είτε βεβαίωσης από δικαστική αρχή ή εισαγγελέα ανηλίκων σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσκομίζονται με φυσική παρουσία στο Πρότυπο Γυμνάσιο ενδιαφέροντος του/της μαθητή/τριας τουλάχιστον 10 μέρες πριν την διεξαγωγή της δοκιμασίας.

Κανένας άλλος/η υποψήφιος/α δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μαθητής/τρια με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για συμμετοχή σε εξετάσεις εισαγωγής σε Πρότυπο Σχολείο, εκτός των παραπάνω περιπτώσεων.

Οι διατάξεις όσον αφορά στις υποχρεώσεις των εξεταζόμενων για τη διαφύλαξη του αδιάβλητου των εξετάσεων διέπουν όλους τους/τις υποψηφίους/ες από την στιγμή που θα εισέλθουν στο Εξεταστικό Κέντρο και μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασής τους.

Σε κάθε σχολική μονάδα όσοι/ες υποψήφιοι/ες εμπίπτουν στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξετάζονται σε ξεχωριστή αίθουσα από τους/τις υπόλοιπους υποψήφιους/ες.

Ο χρόνος εξέτασής τους είναι επαυξημένος των 150 λεπτών στο Γυμνάσιο και των 180 λεπτών στο Λύκειο, κατά 45 λεπτά αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, αν ζητηθεί, ο/η επιτηρητής/τρια μπορεί να αναγνώσει τη διατύπωση θέματος ή απάντησης σε εξεταζόμενο/η μία ή περισσότερες φορές. Όμως, σε καμία απολύτως περίπτωση δεν επιτρέπεται να δηλώσει έμμεσα ή άμεσα στοιχεία της ορθής απάντησης.

Προκειμένου οι ως άνω υποψήφιοι να συμμετέχουν απρόσκοπτα στις εξετάσεις λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, για ειδικές διευθετήσεις ή προσαρμογές καθώς και η παροχή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων σε προσβάσιμη μορφή, ανάλογα με το είδος αναπηρίας ή τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους περιορισμούς, που αυτές συνεπάγονται.

9. Δύο ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οι καταστάσεις των υποψηφίων αναρτώνται, με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., ή του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του σχολείου, σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί το οικείο ΕΠ.Ε.Σ., στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου Προτύπου Γυμνασίου με αναφορά στον αριθμό της ηλεκτρονικής αίτησης όλων των υποψηφίων, που έχουν δηλώσει προτίμηση για την οικεία σχολική μονάδα. Τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων ανακοινώνονται τα εξεταστικά κέντρα του οικείου Προτύπου Γυμνασίου καθώς και η κατανομή των μαθητών σε αυτά.

10. Οι υποψήφιοι μαθητές/τριες οφείλουν να προσκομίσουν, κατά την ημερομηνία διενέργειας της δοκιμασίας δεξιοτήτων (τεστ), αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο καθώς και το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής τους, που φέρει τον κωδικό της αίτησης για την πλήρη ταυτοποίησή τους. Κατά την ημέρα διεξαγωγής της δοκιμασίας δεξιοτήτων (τεστ) οι υποψήφιοι προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο, που τους έχει ανακοινωθεί, μία ώρα πριν την έναρξη της δοκιμασίας δεξιοτήτων (τεστ).

11. Με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. συστήνονται: α) για την διεξαγωγή των εξετάσεων η επιτροπή εξετάσεων των Π.Σ. και β) για τη βαθμολόγηση των απαντητικών φύλλων η επιτροπή βαθμολογικού κέντρου. Τα θέματα και των δύο εξεταζόμενων γνωστικών πεδίων είναι της μορφής ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, οι οποίες συνοδεύονται από υλικό (κείμενα, ασκήσεις, κ.λπ.) που αξιοποιείται από τους υποψηφίους για να απαντήσουν.
Η αποστολή των θεμάτων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, με ευθύνη της επιτροπής εξετάσεων των Π.Σ., τη Δευτέρα 28 Ιουνίου, πριν την έναρξη της δοκιμασίας. Η επιλογή της απάντησης ανά ερώτηση σημειώνεται σε ειδικό απαντητικό φύλλο, το οποίο αποστέλλεται, με ευθύνη της επιτροπής βαθμολογικού κέντρου στα σχολεία. Στο απαντητικό φύλλο, με ευθύνη του υποψήφιου μαθητή/τριας και με επίβλεψη του επιτηρητή, αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός αίτησης υποψηφίου σε αντίστοιχα πεδία.

12. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται εντός κλίμακας βαθμολόγησης από 0 έως 100 μόρια, όπου Άριστα είναι τα εκατό (100) μόρια. Σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα γνωστικά πεδία αποδίδονται πενήντα (50) μόρια. Δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης.

13. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., ορίζεται ο χρόνος, ο τόπος και η διαδικασία επίδειξης των απαντητικών φύλλων των μαθητών/τριών, οι γονείς/κηδεμόνες των οποίων επιθυμούν να λάβουν γνώση για αυτά.

14. Η προετοιμασία, η οργάνωση και η διεξαγωγή της δοκιμασίας δεξιοτήτων (τεστ) πραγματοποιείται με ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. των Προτύπων Γυμνασίων. Στην περίπτωση που δεν έχουν συγκροτηθεί τα ΕΠ.Ε.Σ, με ευθύνη της Σχολικής Επιτροπής Εξετάσεων, η οποία συγκροτείται από την Περιφερειακή Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) της οικείας Π.Δ.Ε. και αποτελείται:

 1. Από τον/την Διευθυντή/ντρια του Προτύπου Γυμνασίου και δύο εκπαιδευτικούς του οικείου Προτύπου Σχολείου
 2. από τον/την Διευθυντή/ντρια ή έναν/μια εκπαιδευτικό του διασυνδεδεμένου Προτύπου Λυκείου ή σε περίπτωση μη διασυνδεμένου σχολείου από ένα όμορο σχολείο του Προτύπου
 3. τον/την Συντονιστή/στρια Εκπαιδευτικού Έργου ο/η οποίος/α έχει την παιδαγωγική ευθύνη του Προτύπου Γυμνάσιου.

Το ΕΠ.Ε.Σ. ή η παραπάνω επιτροπή, κατά περίπτωση, προσδιορίζει τις ανάγκες σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους για τη διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και υποβάλλει τον προγραμματισμό υλοποίησης στην οικεία ΠΔΕ με κοινοποίηση στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. με σκοπό την έγκαιρη εξασφάλιση των πόρων.

15. Την ευθύνη της έγκαιρης εξασφάλισης των απαιτούμενων πόρων έχουν οι οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι οποίες ορίζουν και κοινοποιούν εγκαίρως τα σχολεία/εξεταστικά κέντρα, στα οποία θα λάβει χώρα η δοκιμασία δεξιοτήτων (τεστ). Επίσης, ορίζουν και ενημερώνουν τους επιτηρητές για τα καθήκοντά τους και αποστέλλουν λίστα με τα ονόματα των ορισθέντων επιτηρητών στο αντίστοιχο Πρότυπο Γυμνάσιο. Η βαθμολόγηση των απαντήσεων των υποψηφίων γίνεται με ευθύνη της Δ.Ε.Π.Π.Σ. σε Βαθμολογικό Κέντρο που λειτουργεί στους χώρους του Ι.Ε.Π., που συστήνεται γι’ αυτό το σκοπό και ορίζεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. Για την ανωτέρω διαδικασία είναι υπεύθυνη η επιτροπή βαθμολογικού κέντρου του άρθρου 11.

16. Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των απαντήσεων των μαθητών/τριών η Ειδική Επιτροπή Βαθμολόγησης αποστέλλει τα αποτελέσματα στη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και η Δ.Ε.Π.Π.Σ. στα ΕΠ.Ε.Σ. ή, όπου αυτά δεν έχουν συγκροτηθεί, στις οικείες Σχολικές Επιτροπές Εξετάσεων. Η ανακοίνωση των εισακτέων και των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών θα γίνει ανά σχολείο με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., ή της Σχολικής Επιτροπής Εξετάσεων και με αναφορά στον κωδικό αίτησης του/της υποψηφίου/ας.

17. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση των επιτυχόντων/ουσών γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων/ουσών μαθητών/τριών, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ., ή του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. και παρουσία των ενδιαφερομένων γονέων και/ή κηδεμόνων.

18. Το ΕΠ.Ε.Σ. ή ο/η Διευθυντής/ντρια του Σχολείου, κατά περίπτωση, γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του και στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου:

 1. Πίνακα με σειρά κατάταξης των εισακτέων μαθητών/τριών σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση με αναφορά στον κωδικό της αίτησής τους και
 2. πίνακα με σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση με αναφορά στον κωδικό της αίτησής τους, η ισχύς του οποίου παύει την 20ή Ιανουαρίου 2022.

19. Οι γονείς και/ή κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/τριας σε Πρότυπο Γυμνάσιο, εφόσον επιθυμούν να φοιτήσει σε αυτό, μεριμνούν για τη μετεγγραφή του/της μαθητή/τριας από το Γυμνάσιο εγγραφής στο Πρότυπο Γυμνάσιο όπου κρίνεται εισακτέος/κτέα, εντός της πρώτης εβδομάδας έναρξης του σχολικού έτους.

Α1β. Πλήρωση κενών θέσεων μαθητών/τριών στη Β’ και Γ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων

1. Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στις Β’ και Γ’ τάξεις των Προτύπων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2021-2022 πραγματοποιείται με δοκιμασία δεξιοτήτων (τεστ), η οποία λαμβάνει χώρα στα Πρότυπα Γυμνάσια τις πρώτες μέρες έναρξης του σχολικού έτους 2021-2022, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. ή του/της Διευθυντής/ντριας του Σχολείου, κατά περίπτωση, και των οργάνων διοίκησης του κάθε Προτύπου Γυμνασίου. Οι αιτήσεις κατατίθενται με προσωπική παρουσία στο σχολείο ενδιαφέροντος κάθε υποψηφίου και αποδίδεται κωδικός για κάθε αίτηση. Με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικό με τη διεξαγωγή της συμπληρωματικής διαδικασίας για την πλήρωση των ως άνω κενών θέσεων.

2. Οι κενές θέσεις καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα, που αφορά στην πραγματοποίηση της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα κάθε σχολείου, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. ή του/της Διευθυντής/ντριας του Σχολείου, κατά περίπτωση, και των οργάνων διοίκησης κάθε Προτύπου Γυμνασίου με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022. Αν ο αριθμός των υποψηφίων μαθητών/τριών είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των κενών θέσεων, το ΕΠ.Ε.Σ. ή του/της Διευθυντής/ντριας του Σχολείου, κατά περίπτωση, του Προτύπου Γυμνασίου αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων, χωρίς διενέργεια δοκιμασίας δεξιοτήτων. Σε διαφορετική περίπτωση διενεργεί δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων.

3. Με την ολοκλήρωση της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, για τις περιπτώσεις των ισοβαθμούντων/ουσών μαθητών/τριών, είτε πρόκειται για εισακτέους/ες είτε για επιλαχόντες/ούσες μαθητές/τριες, η τελική σειρά κατάταξής τους καθορίζεται με κλήρωση με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. ή του/της Διευθυντής/ντριας του Σχολείου, κατά περίπτωση και παρουσία των ενδιαφερομένων γονέων και/ή κηδεμόνων.

4. Το ΕΠ.Ε.Σ. ή ο/η Διευθυντής/ντρια του Σχολείου, κατά περίπτωση, επικυρώνει το αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του και τον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου: α) πίνακα με σειρά κατάταξης των εισακτέων μαθητών/τριών σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση με αναφορά στον κωδικό της αίτησής τους και β) πίνακα με σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών σύμφωνα με τη βαθμολογική τους επίδοση με αναφορά στον κωδικό της αίτησής τους, η ισχύς του οποίου παύει την 20ή Ιανουαρίου 2022.

5. Οι γονείς και/ή κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/τριας σε Πρότυπο Γυμνάσιο, εφόσον επιθυμούν να γίνει μετεγγραφή του μαθητή/τριας από το Γυμνάσιο, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η στο Πρότυπο Γυμνάσιο μεριμνούν για τη μετεγγραφή του/της μαθητή/τριας από το Γυμνάσιο εγγραφής στο Πρότυπο Γυμνάσιο όπου κρίνεται εισακτέος/α, εντός της πρώτης εβδομάδας έναρξης του σχολικού έτους.

Α2. Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα Λύκεια - Πλήρωση κενών θέσεων

Α2α. Εισαγωγή μαθητών/τριών και πλήρωση κενών θέσεων στην Α’ τάξη των Προτύπων Λυκείων

1. Σε περίπτωση διασυνδεδεμένων Π.Σ., οι απόφοιτοι του Προτύπου Γυμνασίου εγγράφονται απευθείας στο συνδεδεμένο Πρότυπο Λύκειο, με μόνη προϋπόθεση την επιτυχή συμμετοχή τους στις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις. Κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2021 -2022, εφόσον δε διεξαχθούν οι ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις, μόνη προϋπόθεση για την εγγραφή τους είναι η απόλυσή τους από το συνδεδεμένο Πρότυπο Γυμνάσιο. Στην περίπτωση που στην Α’ τάξη των διασυνδεδεμένων Λυκείων προκύπτουν κενές θέσεις αυτές καλύπτονται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων.

Στην περίπτωση των μη διασυνδεδεμένων Προτύπων Λυκείων το σύνολο των θέσεων της Α’ Λυκείου καλύπτεται επίσης με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων.

2. Με τη δοκιμασία εισαγωγής μαθητών/τριών στα Πρότυπα Λύκεια αξιολογούνται γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και τα Μαθηματικά. Οι μαθητές/τριες θα εξεταστούν στα παραπάνω πεδία στο πλαίσιο μιας ενιαίας τρίωρης δοκιμασίας. Ειδικότερα:

 • Στο γνωστικό πεδίο της Ελληνικής Γλώσσας εξετάζονται οι δεξιότητες στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, επιστολές, απλά δοκίμια, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.), καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.
 • Στο γνωστικό πεδίο των Μαθηματικών εξετάζονται οι δεξιότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής αλλά και αριθμητικές, αλγεβρικές, γεωμετρικές, στατιστικές γνώσεις και δεξιότητες.

Αντικείμενο της δοκιμασίας είναι στοιχεία τα οποία οι μαθητές/τριες ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.

3. Η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων πραγματοποιείται, όπως ορίζεται στις παραγράφους 3 έως 18 του Κεφαλαίου Α - Α1α της παρούσης, αναλόγως εφαρμοζόμενων.

4. Σε περίπτωση που κατά το σχολικό έτος 2021-2022 προκύπτουν κενές θέσεις μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, και εφόσον δεν υπάρχει πίνακας επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών, μπορεί να διενεργείται συμπληρωματική διαδικασία δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, την ευθύνη της οποίας έχουν τα όργανα διοίκησης του σχολείου και το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. Κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με την διεξαγωγή της συμπληρωματικής διαδικασίας αυτής καθορίζεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., κατά περίπτωση, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της.

Α2.β Πλήρωση κενών θέσεων μαθητών/τριών στην Β’ και Γ’ τάξη των Προτύπων Λυκείων

1. Η εισαγωγή μαθητών/τριών στις Β’ και Γ’ τάξεις των Προτύπων Λυκείων για το σχολικό έτος 2021-2022 για την κάλυψη των κενών θέσεων πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, η οποία λαμβάνει χώρα στα Πρότυπα Λύκεια τις πρώτες μέρες έναρξης του σχολικού έτους 2021-2022, με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. και των οργάνων διοίκησης του κάθε Προτύπου Λυκείου. Κατά τα λοιπά η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή στις Β’ και Γ’ τάξεις Προτύπων Λυκείων υλοποιείται με την ίδια ακριβώς διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο Α1β της παρούσης, αναλόγως εφαρμοζόμενης.

Οι γονείς και/ή κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/τριας σε Πρότυπο Λύκειο, εφόσον επιθυμούν να γίνει μετεγγραφή του μαθητή/τριας από το Λύκειο, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η σε αυτό, μεριμνούν για τη μετεγγραφή του/της μαθητή/τριας από το Λύκειο εγγραφής στο Πρότυπο Λύκειο όπου κρίνεται εισακτέος/α, εντός της πρώτης εβδομάδας έναρξης του σχολικού έτους.

Β. Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία

Β1. Εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων

1. Η εισαγωγή μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη Πειραματικών Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων για το σχολικό έτος 2021-2022 πραγματοποιείται με κλήρωση.

2. Η ανωτέρω κλήρωση διεξάγεται ηλεκτρονικά την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021.

3. Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών/τριών σε κάθε τμήμα εισαγωγικής τάξης Πειραματικού Σχολείου καθορίζεται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., με βάση τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου, η οποία εκδίδεται έπειτα από εισήγηση του οικείου ΕΠ.Ε.Σ. και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της καθώς και στην ιστοσελίδα του σχολείου. Σε περίπτωση ίδρυσης ή χαρακτηρισμού ενός σχολείου ως ΠΕΙ.Σ., η εισήγηση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται από τον/την Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/η του ΠΕΙ.Σ. για το πρώτο έτος λειτουργίας του σχολείου ως ΠΕΙ.Σ., αν δεν έχει συγκροτηθεί το ΕΠ.Ε.Σ. κατά τον χρόνο υποβολής της εισήγησης.

4. Σε περίπτωση διασυνδεδεμένων ΠΕΙ.Σ., οι απόφοιτοι του Πειραματικού Σχολείου της ίδιας ή προηγούμενης βαθμίδας εγγράφονται στο συνδεδεμένο Πειραματικό Σχολείο της ίδιας ή επόμενης βαθμίδας, εφόσον το επιθυμούν.

5. Οι γονείς και/ή κηδεμόνες των ενδιαφερομένων μαθητών/τριών, για το σχολικό έτος 2021-2022, δύνανται να καταθέσουν αίτηση για εισαγωγή σε ένα μόνο ΠΕΙ.Σ., ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους. Η κατάθεση της αίτησης της παρούσας δεν αποκλείει την δυνατότητα υποβολής αίτησης για εισαγωγή και σε Πρότυπο Σχολείο.

6. Οι γονείς και/ή κηδεμόνες των μαθητών/τριών που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους σε ΠΕΙ.Σ. μέσω της διαδικασίας κλήρωσης, υποβάλουν αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεται στην υπό στοιχεία 73160/Δ6/12-6-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» (Β’ 2260), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από 28 Μαΐου έως 17 Ιουνίου 2021. Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της αίτησης αποδίδεται ο κωδικός και το κλειδί της αίτησης, που είναι απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση της διαδικασίας από τους αιτούντες/ούσες. Μία ημέρα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης οι καταστάσεις των υποψηφίων με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., ή του Διευθυντή του ΠΕΙ.Σ., στην περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί το οικείο ΕΠ.Ε.Σ, αναρτώνται στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου ΠΕΙ.Σ. με αναφορά στον κωδικό της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων.

7. Η κλήρωση διενεργείται από τριμελή Επιτροπή (Επιτροπή Κλήρωσης) η οποία ορίζεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ., και δημοσιοποιείται μέσω της ιστοσελίδας της, παρουσία μελών της Δ.Ε.Π.Π.Σ., εκπροσώπου του Ι.Ε.Π., συμβολαιογράφου ή δικηγόρου και με δυνατότητα παράστασης Προέδρων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Πειραματικών Σχολείων. Έργο της αρμόδιας Επιτροπής είναι η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής κλήρωσης καθώς και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας, συνοδευόμενο από συνημμένο πίνακα κατάταξης, όπως προκύπτει από την κατωτέρω διαδικασία, το οποίο υποβάλλει στη Δ.Ε.Π.Π.Σ., με το πέρας της διαδικασίας.

8. Η κλήρωση διενεργείται ηλεκτρονικά σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία:

 1. Οι υποψήφιοι όλων των σχολικών μονάδων καταχωρίζονται σε ένα και μοναδικό φύλλο εργασίας (Excel), σύμφωνα με τους οριστικοποιημένους από τα ΕΠ.Ε.Σ. πίνακες του εδαφίου 6, του παρόντος άρθρου.
 2. Σε κάθε υποψήφιο/α αποδίδονται δύο τυχαίοι αριθμοί μέσω της γεννήτριας τυχαίων αριθμών του ως άνω λογισμικού και συγκεκριμένα της συνάρτησης RANDBETWEEN με ορίσματα έναν ελάχιστο αριθμό α και έναν μέγιστο αριθμό β, οι οποίοι προτείνονται από τους παρακολουθούντες τη διαδικασία.
 3. Κληρώνονται οι μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες ανήκουν στη γενική και στις ειδικές κατηγορίες, κατά την αύξουσα σειρά του πρώτου τυχαίου αριθμού που τους αποδίδεται από τη συνάρτηση, κατά τρόπο ώστε να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός των μαθητών/τριών κάθε σχολικής μονάδας. Σε περίπτωση που σε μία διαθέσιμη θέση αντιστοιχούν περισσότεροι του ενός/μίας υποψηφίου/ας, λόγω απόδοσης ίδιου πρώτου τυχαίου αριθμού, γίνεται χρήση του δεύτερου τυχαίου αριθμού που τους αποδόθηκε.
 4. Το αρχείο μετά την απόδοση των αριθμών άμεσα και χωρίς να παρεμβάλλεται άλλη περαιτέρω ενέργεια φυλάσσεται και παραδίδεται στους εκπροσώπους της Δ.Ε.Π.Π.Σ., του Ι.Ε.Π. και στο/στη δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.

9. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κλήρωσης αποστέλλεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ, σε κάθε σχολείο το αρχείο του εδαφ. δ’ της παρ. 8 χωρίς τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών στην κλήρωση. Στη συνέχεια, με ευθύνη των ΕΠ.Ε.Σ. των ΠΕΙ.Σ., αναρτάται άμεσα στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε σχολείου πίνακας με τους κωδικούς των μαθητών/τριών που δήλωσαν συμμετοχή στην κλήρωση για το συγκεκριμένο σχολείο, ταξινομημένο κατά φθίνουσα σειρά των τυχαίων αριθμών που τους έχουν αποδοθεί με την ως άνω διαδικασία.

10. Ειδικότερα, στην εν λόγω κλήρωση το 80% των προκηρυσσομένων θέσεων πληρώνεται με την συμμετοχή όλων των υποψηφίων μαθητών/τριών, με ισοκατανομή ως προς το φύλο. Το 20% των προκηρυσσομένων θέσεων πληρώνεται με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών της ειδικής κατηγορίας που την αποτελούν:

 1. δίδυμα ή τρίδυμα αδέλφια ή αδέλφια (υιοθετημένα ή μη) μαθητών/τριών γεννημένα το ίδιο έτος και εφόσον ένας/μία εκ των αδελφών κληρώθηκε στην πρώτη κλήρωση
 2. αδελφοί/ές μαθητών/τριών που ήδη φοιτούν στο συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο ή στο συνδεδεμένο Πειραματικό Λύκειο αλλά όχι στην τάξη αποφοίτησης της εκάστοτε ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων και γ) τέκνα εκπαιδευτικών που υπηρετούν με θητεία στο ΠΕΙ.Σ. ενδιαφέροντος ή σε διασυνδεδεμένο με αυτό ΠΕΙ.Σ.

Οι κενές θέσεις της ειδικής κατηγορίας πληρώνονται κατά την σειρά προτεραιότητας ως εξής:
προηγούνται οι μαθητές/τριες της κατηγορίας α, έπονται οι μαθητές/τριες της κατηγορίας β, εφόσον υφίστανται κενές θέσεις και ακολουθούν οι μαθητές/τριες της κατηγορίας γ, εφόσον ομοίως υφίστανται κενές θέσεις.

11. Το ΕΠ.Ε.Σ., ή ο Διευθυντής/Διευθύντρια του σχολείου σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί, τον πίνακα της παρ. 9 και τα αναφερόμενα στην παρ. 10, καταρτίζει τον πίνακα εισακτέων και επιλαχόντων/ουσών, η ισχύς του οποίου παύει την 20ή Ιανουαρίου 2022 και τον γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του και τον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

12. Οι γονείς και/ή κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/τριας σε ΠΕΙ.Σ., εφόσον επιθυμούν να γίνει μετεγγραφή του μαθητή/τριας από το σχολείο, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η στο ΠΕΙ.Σ. όπου κρίνεται εισακτέος/α, μεριμνούν για τη μετεγγραφή του/της μαθητή/τριας από το σχολείο εγγραφής στο ΠΕΙ.Σ όπου κρίνεται εισακτέος/α, εντός της πρώτης εβδομάδας έναρξης του σχολικού έτους.

Β2. Πλήρωση κενών θέσεων στις λοιπές, πλην της εισαγωγικής στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια

1. Η πλήρωση των κενών θέσεων στις λοιπές τάξεις των ΠΕΙ.Σ. και της εισαγωγικής εφόσον δεν υπάρχει πίνακας επιλαχόντων ή έχει εξαντληθεί, οι οποίες τυχόν ανακύψουν με την έναρξη ή κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους για το σχολικό έτος 2021-2022, πραγματοποιείται με κλήρωση, η οποία διενεργείται στο εκάστοτε ΠΕΙ.Σ. με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ. και των οργάνων διοίκησης του κάθε ΠΕΙ.Σ.

2. Οι κενές θέσεις, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά την διενέργεια της κλήρωσης ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του κάθε σχολείου με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 καθώς και κάθε φορά που προκύπτουν κενές θέσεις. Αν ο αριθμός των υποψηφίων μαθητών/τριών είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό των κενών θέσεων, το οικείο ΕΠ.Ε.Σ. αποφασίζει την εισαγωγή όλων ανεξαιρέτως των υποψηφίων, χωρίς διενέργεια κλήρωσης, σε διαφορετική περίπτωση διενεργεί κλήρωση. Με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικό με τη διεξαγωγή της συμπληρωματικής διαδικασίας για την πλήρωση των ως άνω κενών θέσεων.

3. Το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του και τον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου:

 1. Πίνακα με σειρά κατάταξης των εισακτέων μαθητών/τριών κατά απόλυτη σειρά κλήρωσης για το κάθε φύλο με αναφορά στον κωδικό της αίτησής τους και
 2. πίνακα με σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών κατά απόλυτη σειρά κλήρωσης για το κάθε φύλο με αναφορά στον αριθμό της αίτησής τους, η ισχύς του οποίου παύει την 20ή Ιανουαρίου 2021.

4. Οι γονείς και/ή κηδεμόνες εισακτέου/ας μαθητή/τριας σε ΠΕΙ.Σ., εφόσον επιθυμούν να γίνει μετεγγραφή του μαθητή/τριας από το σχολείο, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η στο ΠΕΙ.Σ. όπου κρίνεται εισακτέος/α, μεριμνούν για τη μετεγγραφή του/της μαθητή/τριας από το σχολείο εγγραφής στο ΠΕΙ.Σ. όπου κρίνεται εισακτέος/α, εντός της πρώτης εβδομάδας έναρξης του σχολικού έτους.

5. Οι Διευθυντές/ντριες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να ενημερώσουν όλες τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους.

6. Επιμέρους θέματα και λεπτομέρειες που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση ρυθμίζονται με αποφάσεις της Διοικούσας Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 25 Μαΐου 2021

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

 


 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

Π.Ε.Π.Π.Σ. /Π.Δ.Ε.

Νομός /ΔΕ

Σχολείο

Τύπος

ΠΣ /ΠΕΙΣ

1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
& ΘΡΑΚΗΣ

Έβρου

1ο ολοήμερο Πειραματικό Δημοτικό Αλεξανδρούπολης

Δημοτικό

ΠΕΙΣ

2

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
& ΘΡΑΚΗΣ

Έβρου

6ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης

Γυμνάσιο

ΠΕΙΣ

3

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
& ΘΡΑΚΗΣ

Ξάνθης

13ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης

Νηπιαγωγείο

ΠΕΙΣ

4

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
& ΘΡΑΚΗΣ

Ξάνθης

17ο Δημοτικό Ξάνθης

Δημοτικό

ΠΕΙΣ

5

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ Αθήνας

1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών

Γυμνάσιο

ΠΣ

6

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ Αθήνας

1ο Πρότυπο Γ.Ε.Λ. Αθηνών (Γεννάδειο)

Λύκειο

ΠΣ

7

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ Αθήνας

2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθηνών

Γυμνάσιο

ΠΣ

8

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ Αθήνας

2ο Πρότυπο Γ.Ε.Λ. Αθηνών

Λύκειο

ΠΣ

9

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ Αθήνας

1/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεργαζόμενο Ολιγοθέσιο) (Μαράσλειο)

Δημοτικό

ΠΕΙΣ

10

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ Αθήνας

1ο 12/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαράσλειο)

Δημοτικό

ΠΕΙΣ

11

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ Αθήνας

3/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεργαζόμενο Ολιγοθέσιο) (Μαράσλειο)

Δημοτικό

ΠΕΙΣ

12

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ Αθήνας

Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α.) 6/Θ Δημοτικό Σχολείο

Δημοτικό

ΠΕΙΣ

13

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ Αθήνας

Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών(Π.Σ.Π.Α.) Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

ΠΕΙΣ

14

ΑΤΤΙΚΗΣ

Α΄ Αθήνας

Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών(Π.Σ.Π.Α.) Λύκειο

Λύκειο

ΠΕΙΣ

15

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β΄ Αθήνας

Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

ΠΣ

16

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β΄ Αθήνας

Πρότυπο Γ.Ε.Λ. Βαρβακείου Σχολής

Λύκειο

ΠΣ

17

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β΄ Αθήνας

Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων

Γυμνάσιο

ΠΣ

18

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β΄ Αθήνας

Πρότυπο Λύκειο Αναβρύτων

Λύκειο

ΠΣ

19

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β΄ Αθήνας

1ο Δημοτικό Χαλανδρίου

Δημοτικό

ΠΕΙΣ

20

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β΄ Αθήνας

1ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου

Νηπιαγωγείο

ΠΕΙΣ

21

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β΄ Αθήνας

3ο Δημοτικό Νέας Ιωνίας

Δημοτικό

ΠΕΙΣ

22

ΑΤΤΙΚΗΣ

Β΄ Αθήνας

1ο Νηπιαγωγείο Λυκόβρυσης

Νηπιαγωγείο

ΠΕΙΣ

23

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ΄ Αθήνας

Πρότυπο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων

Γυμνάσιο

ΠΣ

24

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ΄ Αθήνας

Πρότυπο Λύκειο Αγίων Αναργύρων

Λύκειο

ΠΣ

25

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ΄ Αθήνας

1ο Γυμνάσιο Ιλίου

Γυμνάσιο

ΠΣ

26

ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ΄ Αθήνας

3ο Γ.Ε.Λ. Ιλίου

Λύκειο

ΠΣ

27

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ΄ Αθήνας

Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Γυμνάσιο

ΠΣ

28

ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ΄ Αθήνας

Πρότυπο Γ.Ε.Λ. Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Λύκειο

ΠΣ

29

ΑΤΤΙΚΗΣ

Πειραιά

1/Θ Ράλλειο Δημοτικό

Δημοτικό

ΠΕΙΣ

30

ΑΤΤΙΚΗΣ

Πειραιά

1ο 12/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά-Ράλλειο

Δημοτικό

ΠΕΙΣ

31

ΑΤΤΙΚΗΣ

Πειραιά

3/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά- Ράλλειο

Δημοτικό

ΠΕΙΣ

32

ΑΤΤΙΚΗΣ

Πειραιά

Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής

Γυμνάσιο

ΠΣ

33

ΑΤΤΙΚΗΣ

Πειραιά

Πρότυπο Γ.Ε.Λ.Ιωνιδείου Σχολής

Λύκειο

ΠΣ

34

ΑΤΤΙΚΗΣ

Πειραιά

Ζάννειο Πρότυπο Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

ΠΣ

35

ΑΤΤΙΚΗΣ

Πειραιά

Ζάννειο Πρότυπο Λύκειο (Γ.Ε.Λ.)

Λύκειο

ΠΣ

36

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Λέσβου

1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Μυτιλήνης

Γυμνάσιο

ΠΣ

37

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Λέσβου

Πρότυπο Γ.Ε.Λ. Μυτιλήνης

Λύκειο

ΠΣ

38

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Σάμου

2ο Νηπιαγωγείο Σάμου

Νηπιαγωγείο

ΠΕΙΣ

39

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Σάμου

2ο Δημοτικό Σάμου

Δημοτικό

ΠΕΙΣ

40

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Σάμου

1ο Γυμνάσιο Σάμου

Γυμνάσιο

ΠΕΙΣ

41

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αχαΐας

Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών

Γυμνάσιο

ΠΣ

42

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αχαΐας

Πρότυπο ΓΕΛ Πατρών

Λύκειο

ΠΣ

43

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αχαΐας

2/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστήμιου Πατρών (Μη ενταγμένο σε ΠΤΔΕ-Συνεργαζόμενο Ολιγοθέσιο)

Δημοτικό

ΠΕΙΣ

44

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αχαΐας

8/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστήμιου Πατρών (Μη ενταγμένο σε ΠΤΔΕ)

Δημοτικό

ΠΕΙΣ

45

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αχαΐας

2/Θ Πειραματικό Νηπιαγωγείο Πανεπιστήμιου Πατρών (Μη ενταγμένο σε ΠΤΔΕ-Συνεργαζόμενο Νηπιαγωγείο)

Νηπιαγωγείο

ΠΕΙΣ

46

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αχαΐας

Μικτό Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών -Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

ΠΕΙΣ

47

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αχαΐας

Μικτό Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών - Λύκειο

Λύκειο

ΠΕΙΣ

48

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ηλείας

3ο Νηπιαγωγείο Πύργου

Νηπιαγωγείο

ΠΕΙΣ

49

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ηλείας

1ο Δημοτικό Σχολείου Πύργου

Δημοτικό

ΠΕΙΣ

50

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Φλώρινας

Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας

Δημοτικό

ΠΕΙΣ

51

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Φλώρινας

7ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας

Νηπιαγωγείο

ΠΕΙΣ

52

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Καστοριάς

9ο Νηπιαγωγείο Καστοριάς

Νηπιαγωγείο

ΠΕΙΣ

53

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Καστοριάς

10ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς

Δημοτικό

ΠΕΙΣ

54

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Καστοριάς

1ο Γ.Ε.Λ. Καστοριάς

Λύκειο

ΠΣ

55

ΗΠΕΙΡΟΥ

Ιωαννίνων

1ο 6/Θ Δημοτικό Ιωαννίνων – Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία

Δημοτικό

ΠΕΙΣ

56

ΗΠΕΙΡΟΥ

Ιωαννίνων

2ο 6/Θ Δημοτικό Ιωαννίνων – Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία

Δημοτικό

ΠΕΙΣ

57

ΗΠΕΙΡΟΥ

Ιωαννίνων

Πρότυπο Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής

Γυμνάσιο

ΠΣ

58

ΗΠΕΙΡΟΥ

Ιωαννίνων

Πρότυπο Γ.Ε.Λ Ζωσιμαίας Σχολής

Λύκειο

ΠΣ

59

ΗΠΕΙΡΟΥ

Ιωαννίνων

33ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων

Νηπιαγωγείο

ΠΕΙΣ

60

ΗΠΕΙΡΟΥ

Πρέβεζας

1ο Γυμνάσιο Πρέβεζας

Γυμνάσιο

ΠΣ

61

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκης

1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

Γυμνάσιο

ΠΣ

62

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκης

1ο Πρότυπο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης (Μ. Ανδρόνικος)

Λύκειο

ΠΣ

63

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκης

2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

Γυμνάσιο

ΠΣ

64

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκης

2ο Πρότυπο Γ.Ε.Λ.  Θεσσαλονίκης

Λύκειο

ΠΣ

65

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκης

1ο 12/Θ Πειραματικό Δημοτικό ΣχολείοΘεσσαλονίκης

Δημοτικό

ΠΕΙΣ

66

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκης

Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Π.Σ.Π.Θ. -6/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο

Δημοτικό

ΠΕΙΣ

67

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκης

1/Θ ολοήμερο Πειραματικό Νηπιαγωγείο – μη ενταγμένο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Συνεργαζόμενο ΠΣΠΘ)

Νηπιαγωγείο

ΠΕΙΣ

68

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκης

2ο 2/Θ ολοήμερο Πειραματικό Νηπιαγωγείο (ενταγμένο στο Α.Π.Θ.)

Νηπιαγωγείο

ΠΕΙΣ

69

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκης

3ο 1/Θ Πειραματικό Νηπιαγωγείο ενταγμένο στο Α.Π.Θ.

Νηπιαγωγείο

ΠΕΙΣ

70

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκης

Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Π.Σ.Π.Θ.-Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

ΠΕΙΣ

71

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκης

Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Π.Σ.Π.Θ.--Λύκειο

Λύκειο

ΠΕΙΣ

72

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκης

Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Γυμνάσιο

ΠΕΙΣ

73

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκης

Πειραματικό Γ.Ε.Λ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Λύκειο

ΠΕΙΣ

74

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκης

3ο 12/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

Δημοτικό

ΠΕΙΣ

75

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σερρών

Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών - Κωνσταντίνος Καραμανλής

Δημοτικό

ΠΕΙΣ

76

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κιλκίς

2ο Γυμνάσιο Κιλκίς

Γυμνάσιο

ΠΕΙΣ

77

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κιλκίς

2ο Γ.Ε.Λ. Κιλκίς

Λύκειο

ΠΕΙΣ

78

ΚΡΗΤΗΣ

Ηρακλείου

Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Γυμνάσιο

ΠΣ

79

ΚΡΗΤΗΣ

Ηρακλείου

Πρότυπο Γ.Ε.Λ. Ηρακλείου

Λύκειο

ΠΣ

80

ΚΡΗΤΗΣ

Ηρακλείου

66ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου

Νηπιαγωγείο

ΠΕΙΣ

81

ΚΡΗΤΗΣ

Ηρακλείου

8ο Δημοτικό Ηρακλείου

Δημοτικό

ΠΕΙΣ

82

ΚΡΗΤΗΣ

Ρεθύμνου

Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης

Γυμνάσιο

ΠΕΙΣ

83

ΚΡΗΤΗΣ

Ρεθύμνου

Πειραματικό Γ.Ε.Λ. Ρεθύμνου Πανεπιστημίου Κρήτης

Λύκειο

ΠΕΙΣ

84

ΚΡΗΤΗΣ

Χανίων

1ο Γυμνάσιο Χανίων

Γυμνάσιο

ΠΕΙΣ

85

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ρόδου

1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου

Δημοτικό

ΠΕΙΣ

86

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ρόδου

2ο Πειραματικό Δημοτικό  Σχολείο Πόλεως Ρόδου

Δημοτικό

ΠΕΙΣ

87

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ρόδου

Ειδικό Πειραματικό Δημοτικό  Σχολείο Πόλεως Ρόδου

Δημοτικό

ΠΕΙΣ

88

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ρόδου

2ο Γυμνάσιο Ρόδου

Γυμνάσιο

ΠΕΙΣ

89

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κυκλάδων

6ο Νηπιαγωγείο Ερμούπολης

Νηπιαγωγείο

ΠΕΙΣ

90

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κυκλάδων

4ο Δημοτικό Ερμούπολης

Δημοτικό

ΠΕΙΣ

91

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κυκλάδων

1ο Γυμνάσιο Σύρου

Γυμνάσιο

ΠΕΙΣ

92

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τρικάλων

7ο Γυμνάσιο Τρικάλων

Γυμνάσιο

ΠΕΙΣ

93

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τρικάλων

4ο Γ.Ε.Λ. Τρικάλων«Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»

Λύκειο

ΠΕΙΣ

94

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λάρισας

1 Γυμνάσιο Λάρισας

 

ΠΕΙΣ

95

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λάρισας

1ο Γ.Ε.Λ.  Λάρισας

 

ΠΕΙΣ

96

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μαγνησίας

1ο Νηπιαγωγείο Πορταριάς- «Αθανασάκειο»

Νηπιαγωγείο

ΠΕΙΣ

97

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μαγνησίας

1ο Δημοτικό «Πορταριάς - Νικόλαος Τσοπωτός»

Δημοτικό

ΠΕΙΣ

98

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μαγνησίας

1ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας Βόλου

Γυμνάσιο

ΠΕΙΣ

99

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μαγνησίας

1ο Γ.Ε.Λ. Νέας Ιωνίας Βόλου

Λύκειο

ΠΕΙΣ

100

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μαγνησίας

2ο Γυμνάσιο Βόλου

Γυμνάσιο

ΠΣ

101

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Μαγνησίας

2ο Γ.Ε.Λ. Βόλου

Λύκειο

ΠΣ

102

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Καρδίτσας

1ο Γυμνάσιο Καρδίτσας

Γυμνάσιο

ΠΕΙΣ

103

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Καρδίτσας

1ο Γ.Ε.Λ. Καρδίτσας

Λύκειο

ΠΕΙΣ

104

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Λευκάδας

2ο Γ.Ε.Λ. Λευκάδας

Λύκειο

ΠΕΙΣ

105

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κέρκυρας

14ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας

Νηπιαγωγείο

ΠΕΙΣ

106

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Κέρκυρας

4ο Δημοτικό Κέρκυρας«Αθηναγόρειο»

Δημοτικό

ΠΕΙΣ

107

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αρκαδίας

2ο Γυμνάσιο Τρίπολης

Γυμνάσιο

ΠΣ

108

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μεσσηνίας

10ο Δημοτικό Καλαμάτας

Δημοτικό

ΠΕΙΣ

109

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μεσσηνίας

7ο Γυμνάσιο Καλαμάτας

Γυμνάσιο

ΠΕΙΣ

110

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Φθιώτιδας

16ο Δημοτικό Λαμίας

Δημοτικό

ΠΕΙΣ

111

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ευβοίας

5ο Γυμνάσιο Χαλκίδας

Γυμνάσιο

ΠΣ

112

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ευβοίας

1ο Γ.Ε.Λ. Χαλκίδας

Λύκειο

ΠΣ

 

 

 

 

Καταργήθηκε η Αρ.Πρωτ.54320/Δ6 και θέμα "Ενημέρωση σχετικά με την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολ. έτος 2020-2021".

Καταργήθηκε η Αριθμ. 67563/Δ6 στο ΦΕΚ 1638/2019 και θέμα "Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020"

Καταργήθηκε η Αριθμ. 30813/Δ6 στο ΦΕΚ 810/2018 και θέμα ΄Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019'.

Καταργήθηκε η υπ.αρ.63619/Δ6 στο ΦΕΚ 1367/2017 που αφορούσε την εισαγωγή μαθητών σε Πειραματικά - Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018

Καταργήθηκε η υπ.αρ. 63619/Δ6 στο ΦΕΚ 1367/2017 με τίτλο "Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018."

Καταργήθηκεη υπ.αρ.47381/Δ6 στο ΦΕΚ 847/2016 και τίτλο "Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2016−2017."


Εκτύπωση