edu.klimaka.gr

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΕΠ (ΦΕΚ 2884/2011)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΚΕΠ

(Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2884/2011)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 2884
20 Δεκεμβρίου 2011

Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356
Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας φροντιστηρίου μέσης και ανωτάτης εκπαίδευσης και κέντρου ξένων γλωσσών, άδειας κατ’ οίκον διδασκαλίας, άδειας διδασκαλίας σε φροντιστήρια και άδειας διδασκαλίας σε κέντρα ξένων γλωσσών, για διεκπεραίωση και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης, σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α΄).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει (ΦΕΚ 102 Α΄).
2. Τα άρθρα 6 και 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 102 Α΄).
3. Το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75 Α΄).
4. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄).
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
6. Τα άρθρα 7, 9 και 14 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 63 Α΄).
7. Την παρ 2 του άρθρου 4 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις».
8. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄/27−6−2011) και ιδίως τα άρθρα 2 και 3 αυτού.
9. Την υπ’ αριθμ. 23564/25−11−2011 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2741/Β΄/25−11−2011) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη».
10. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01−10−2002 (Φ.Ε.Κ. 1276 Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄/11−06−1986)».
11. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ Φ.Α./ 18613 (ΦΕΚ 1334 Β΄/30–8–2010) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για την «Απλούστευση διαδικασιών σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή της, σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/ 2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3–5–2010)».
12. Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οργάνωση, Λειτουργία και Αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)−Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση Διαδικασιών από τα ΕΚΕ (ΦΕΚ 1561/Β΄/23−9−2010), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 261/Β΄/17−2−2011).
13. Το Π.Δ. 67/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 61 Α΄).
14. Το άρθρο 22 του Ν. 2469/97, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 38 Α΄).
15. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α΄/22863/16−10−2006 Κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Δικαιοσύνης «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης» (ΦΕΚ 1551 B΄).
16. Τον ΑΝ 2545/1940 «Περί ιδιωτικών σχολείων, φροντιστηρίων και οικοτροφείων» (ΦΕΚ 287 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 7 Α΄).
17. Τον ΑΝ 284/1968 «Περί κυρώσεως της υπ΄ αριθμ.158379/Α.1025/4−11−1967 υπουργικής αποφάσεως «περί χαρακτηρισμού των Σχολών Ξένων Γλωσσών ως Φροντιστηρίων» (ΦΕΚ 32 Α΄).
18. Το Π.Δ. 211/1994 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας που αναφέρεται στην ίδρυση και λειτουργία Φροντιστηρίων, στην παροχή κατ’ οίκον διδασκαλίας και στην απασχόληση διευθυντών και διδασκόντων σε Φροντιστήρια, προς τις διατάξεις των άρθρων 7, 48, 52, 58 και 59 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» (ΦΕΚ 132 Α΄).
19. Το Π.Δ. 394/1997 «Τροποποίηση του ΠΔ/τος 211/1994 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας που αναφέρεται στην ίδρυση και λειτουργία Φροντιστηρίων, στην παροχή κατ’ οίκον διδασκαλίας και στην απασχόληση διευθυντών και διδασκόντων σε Φροντιστήρια, προς τις διατάξεις των άρθρων 7, 48, 52, 58 και 59 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» (ΦΕΚ 132 Α΄)» (ΦΕΚ 278 Α΄).
20. Το Π.Δ. 372/1998 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, που αναφέρεται στη χρήση επωνυμιών και προσωνυμιών στα φροντιστήρια, προς τις διατάξεις των άρθρων 7, 48, 52, 58 και 59 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας» (ΦΕΚ 254 Α΄).
21. Την ΥΑ 38756/Δ5/2005 «Αναπροσαρμογή παραβόλων του ΑΝ 2545/1940 που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών» (ΦΕΚ 566 Β΄).
22. Την υπ’ αριθμ. 110975/D5/26−09−2011 Υπουργική απόφαση «Χορήγηση άδειας ίδρυσης Φροντιστηρίου σε νομικό πρόσωπο».
23. Την υπ’ αριθμ. 138580/Η/2−12−2011 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου» (ΦΕΚ 2748 Β΄).
24. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποιότητας των παρεχομένων υπηεσιών προς τον πολίτη.
25. Την ανάγκη εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης, την προστασία του αποδέκτη των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και την πιστοποίηση των όρων ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εκπαίδευσης, η οποία επιβάλλει τη διατήρηση του συστήματος χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας φροντιστηρίου μέσης και ανωτάτης εκπαίδευσης, κέντρου ξένων γλωσσών, καθώς και άδειας κατ’ οίκον διδασκαλίας και άδειας διδασκαλίας σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών.
26. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Οι διοικητικές διαδικασίες της χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας φροντιστηρίου μέσης και ανωτάτης εκπαίδευσης και κέντρου ξένων γλωσσών, άδειας κατ’ οίκον διδασκαλίας, άδειας διδασκαλίας σε φροντιστήρια και άδειας διδασκαλίας σε κέντρα ξένων γλωσσών, μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης. Για τη διεκπεραίωση κάθε διαδικασίας συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης το οποίο περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Το έντυπο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Απαραίτητη παραμένει η συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης και μέσω Διαδικτύου.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(...)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΥΦΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2884/2011 μαζί με τα συνοδευτικά έντυπα (υποδείγματα των αιτήσεων)

Σχετικά Άρθρα