Εισαγωγή - Επικαιροποίηση στοιχείων στο σύστημα myschool

Εκτύπωση  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ "MySchool"

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Εισαγωγή/επικαιροποίηση στοιχείων στο σύστημα myschool.

Αγαπητές συνεργάτιδες

Αγαπητοί συνεργάτες

Λόγω των σημαντικών αποκλίσεων που παρατηρούνται στα στοιχεία που αποστέλλουν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μέσω των Περιφερειών και τις καταγραφές του συστήματος myschool, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1.Ο/η Διευθυντής/ντρια κάθε σχολικής μονάδας σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 3848/2010 έχει την ευθύνη της καταγραφής και εισαγωγής των στοιχείων που αφορούν τη μονάδα ευθύνης τους στο σύστημα καταγραφής myschool, καθώς και την επικαιροποίησή τους καθημερινά.

2. Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βάσει του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 3848/2010 είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο, την ακρίβεια και την επικαιροποίηση των ανωτέρω στοιχείων.

Μέχρι την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου και ώρα 14.00 το σύστημα θα αποτυπώσει την υπάρχουσα κατάσταση.

Η μη καταχώριση και επικαιροποίηση των στοιχείων θα ελεγχθεί από τους οικείους Περιφερειακούς Διευθυντές.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Α. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ

 


Αρ.Πρωτ.139501/Δ1/08-11-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
Τηλ. : 210 3442871
E‐mail : epikair‐surveydata(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή/επικαιροποίηση στοιχείων στο σύστημα Survey

Σε συνέχεια των αριθμ. πρωτ. 113683/Δ1/25‐9‐2012 και 132524/Δ1/25‐10‐2012 εγκυκλίων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα :

1. Ο/η Διευθυντής/ντρια κάθε σχολικής μονάδας, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.3848/2010, έχει την ευθύνη της καταγραφής και εισαγωγής των στοιχείων που αφορούν την μονάδα ευθύνης του στο σύστημα καταγραφής Survey καθώς και την επικαιροποίησή τους, την 1η και 15η κάθε μήνα.

2. Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , βάσει του άρθρου 7§3 του Ν.3848/2010, είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο και την οριστικοποίηση των ανωτέρω στοιχείων.

Η μη καταχώριση, επικαιροποίηση και οριστικοποίηση των στοιχείων αποτελεί παράβαση καθήκοντος.

Ωστόσο, οι Διευθυντέ/ντριες ενός αριθμού σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς σας δεν έχουν προβεί ως όφειλαν, στην επιβεβαίωση της καταχώρισης και επικαιροποίησης των εν λόγω στοιχείων την 07/11/2012 (σημειώνουμε ότι η εφαρμογή Survey περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες χρήσης καθώς και την δυνατότητα υποστήριξης/αναφοράς προβλημάτων για τους χρήστες του συστήματος).

Επισυνάπτεται κατάλογος των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς σας που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις προαναφερόμενες εγκυκλίους και παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ


Αρ.Πρωτ.132524/Δ1/25-10-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
Τηλ. : 210 3442871
E‐mail : epikair‐surveydata(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: Αναγκαία και υποχρεωτική η καταχώριση και επικαιροποίηση στοιχείων του Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής Μαθητικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Survey)

Σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. 113683/Δ1/25‐9‐2012 εγκυκλίου σχετικά με την εισαγωγή/επικαιροποίηση στοιχείων στο σύστημα Survey σας ενημερώνουμε ότι, η καταχώριση και η επικαιροποίηση των ηλεκτρονικών φορμών του Συστήματος Καταγραφής Μαθητικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Survey) είναι απαραίτητη, τόσο για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών (πρόσληψη αναπληρωτών, αποσπάσεις, μεταθέσεις κ.λπ.) όσο και για την ορθή διαχείριση των σχολικών μονάδων.

Για τους λόγους αυτούς, η επικαιροποίηση των στοιχείων της καταγραφής κρίνεται αναγκαία και υποχρεωτική, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Συγκεκριμένα, η επικαιροποίηση της καταχώρισης των απαραίτητων στοιχείων είναι υποχρεωτικό να πραγματοποιείται την 1η και 15η κάθε μήνα, αρχής γενομένης από την 1η Νοεμβρίου 2012.

Στην περίπτωση που κανένα στοιχείο δεν έχει διαφοροποιηθεί στις συγκεκριμένες ημερομηνίες, τότε θα πρέπει, και πάλι ο Διευθυντής/η Διευθύντρια να επικαιροποιήσει τα ήδη καταχωρημένα δεδομένα. Η επικαιροποίηση αυτή θα γίνεται μέσω της επιλογής «επιβεβαίωση δεδομένων».

Αν στο ενδιάμεσο διάστημα σημειωθεί οποιαδήποτε μεταβολή ο Διευθυντής/η Διευθύντρια οφείλει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 7§2 του Ν.3848/2010), να την καταγράψει και να την εισαγάγει στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής (Survey).

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 7§3 του Ν.3848/2010 οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο και την οριστικοποίηση των ανωτέρω στοιχείων του Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής (Survey).

Η ΑΝΠΛ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Pin It

Εκτύπωση