ΦΕΚ 472/2011 : ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΕΣ)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΦΕΚ 472/2011

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΕΣ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 472
24 Μαρτίου 2011

Αριθμ. 19780
Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών.

Μετάβαση:

Στο άρθρο με το πλήρες κείμενο της απόφ. υπ' αριθμ.19780

Περιεχόμενα:

Άρθρο 1 - Ορισμός Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών (Ε.Ε.Σ.)

Άρθρο 2 - Χορήγηση άδειας λειτουργίας

Άρθρο 3 - Τήρηση βιβλίων και αρχείου−Ενημέρωση

Άρθρο 4 - Διευθυντής Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών−Διδάσκοντες

Άρθρο 5 - Διοικητική Στελέχωση

Άρθρο 6 - Κτηριολογικά στοιχεία Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών

Άρθρο 7 - Διαστάσεις χώρων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Άρθρο 8 - Δικαιολογητικά

Άρθρο 9 - Διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας

Άρθρο 10 - Διάρκεια και Ανανέωση άδειας λειτουργίας

Άρθρο 11 - Διαχείριση αλλαγών

Άρθρο 12 - Κυρώσεις

Άρθρο 13 - Μεταβατικές διατάξεις

Λήψη

Του πρωτότυπου εγγράφου με το ΦΕΚ 472/2011

Μαρούσι, 16 Φεβρουαρίου 2011

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.