edu.klimaka.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΕΠΙΤΡΑΤΕΥΣΗ - ΕΠΙΤΑΞΗ - ΑΡΣΗ)

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ("ΕΠΙΤΡΑΤΕΥΣΗ") ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(ΦΕΚ 1720-2013 - Αριθμ.7847)

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1720
12 Ιουλίου 2013

Αριθμ. 7847
Άρση της επίταξης της χρήσης ακινήτων και κινητών μέσων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 18 παρ. 3, 22 παρ. 4 και 112 παρ. 1 του Συντάγματος.
β) Του άρθρου 41 του Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄−42).
γ) Του Ν.Δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης» (Α΄−236).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ.281/11−05−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄−1139), με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση πολιτικής κινητοποίησης το σύνολο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αναγκαίων πόρων.
3. Την υπ’ αριθμ. 6213/11−05−2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών − Εσωτερικών − Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ Β΄− 1140), με την οποία επιτάχθηκε η χρήση ακινήτων και κινητών μέσων.
4. Την υπ’ αριθμ. Υ306 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄1635), με την οποία έχει αρθεί η πολιτική κινητοποίηση του συνόλου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αναγκαίων πόρων.
5. Το γεγονός ότι εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την ανωτέρω επίταξη, αποφασίζουμε:

Την άρση της επίταξης της χρήσης των κινητών και ακινήτων μέσων που επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ.6213/11−05−2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1140), η οποία και καταργείται από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Ιουλίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


(ΦΕΚ 1720-2013 - Αριθμ.7847)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1720
12 Ιουλίου 2013

Αριθμ. 7846
Άρση της επίταξης των προσωπικών υπηρεσιών των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 18 παρ. 3, 22 παρ. 4 και 112 παρ. 1 του Συντάγματος.
β) Του άρθρου 41 του Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄−42),
γ) Του Ν.Δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης» (Α΄−236).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ.281/11−05−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄−1139), με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση πολιτικής κινητοποίησης το σύνολο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αναγκαίων πόρων.
3. Την υπ’ αριθμ. 6212/11−05−2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ Β΄−1140), με την οποία επιτάχθηκαν οι προσωπικές υπηρεσίες του συνόλου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
4. Την υπ’ αριθμ. Υ306 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄ 1635), με την οποία έχει αρθεί η πολιτική κινητοποίηση του συνόλου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αναγκαίων πόρων.
5. Το γεγονός ότι εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την ανωτέρω επίταξη, αποφασίζουμε:

Την άρση της επίταξης των προσωπικών υπηρεσιών του συνόλου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκαίδευσης που επιβλήθηκε με την υπ’ αριθ. 6212/11−05−2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1140), η οποία και καταργείται από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Ιουλίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

 


(ΦΕΚ 1139/2013 - Αριθ.66267/Δ2)

Αρ.Πρωτ.66267/Δ2/16-05-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ και ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τηλέφωνο: 210 3442124
210 3442127
Πληροφορίες: Ε. Καρδαμίτση

Θέμα : «Οδηγίες για τον έλεγχο της ομαλής και απρόσκοπτης άσκησης των επιταγμένων προσωπικών υπηρεσιών του συνόλου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις θέσεις όπου υπηρετούν, εξ αφορμής της κηρυχθείσας πολιτικής κινητοποίησης.»

Έχοντας υπ’ όψιν :
1. την υπ’ αριθμ. 281/11.5.2013 (Β’ 1139) απόφαση Πρωθυπουργού,
2. την υπ’ αριθμ. 6213/11.5.2013 (Β’ 1140) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και
3. την υπ’ αριθμ. 6212/11.5.2013 (Β’ 1140) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΚΑΛΕΙΣΘΕ

Να εφαρμόζετε πιστώς τις προβλεπόμενες διατάξεις, κανονισμούς, εγκυκλίους και οδηγίες, που αποτελούν το πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω πολιτικής κινητοποίησης.

Οι Πρόεδροι των Εξεταστικών Κέντρων, οι Πρόεδροι των Βαθμολογικών Κέντρων, καθώς και οι Διευθυντές Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλουν καθημερινά να αποστέλλουν ηλεκτρονικά στους οικείους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναλυτικό κατάλογο με τα ονοματεπώνυμα και την ειδικότητα των παρόντων και απόντων (δικαιολογημένων και τυχόν αδικαιολόγητων) εκπαιδευτικών που υποχρεούνται να προσφέρουν υπηρεσίες στο σχολείο ή στο (εξεταστικό ή βαθμολογικό) κέντρο, αντίστοιχα, κατά τα συνημμένα υποδείγματα.

Οι ανωτέρω κατάλογοι διαβιβάζονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία τις διαβιβάζει ηλεκτρονικά στην ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, στο e-mail : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις από 13.5.2013 «Διευκρινίσεις σχετικά με την επίταξη των προσωπικών υπηρεσιών των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να παρουσιαστούν και να ασκούν τα καθήκοντά τους στις θέσεις όπου υπηρετούν. Ειδικά, οι αποσπασμένοι ή όσοι έχουν διατεθεί εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν και να ασκούν τα καθήκοντά τους στις θέσεις όπου αυτοί έχουν αποσπαστεί ή διατεθεί, αντίστοιχα. Όλες οι θεσμοθετημένες άδειες που έχουν νομίμως χορηγηθεί πριν από τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 281/11.5.2013 (Β’ 1139) απόφασης του Πρωθυπουργού και της υπ’ αριθμ. 6212/11.5.2013 (ΦΕΚ 1140Β’) απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ήτοι την 11η Μαΐου 2013), δεν θίγονται εξ αφορμής της πολιτικής κινητοποίησης, για το χρονικό διάστημα που αυτές έχουν χορηγηθεί.

Μαρούσι, 15 Μαΐου 2013

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ


ΦΕΚ 1140/2013 - Αριθ.6213

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1140
11 Μαΐου 2013

Αριθ. 6213
Επίταξη της χρήσης ακινήτων και κινητών μέσων, που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων, των προαγωγικών εξετάσεων και κάθε άλλης εξέτασης και εκπαιδευτικής διαδικασίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντος υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 5 παρ. 1, 16 παρ. 1 και 2, 18 παρ. 3, 22 παρ. 4 και 112 παρ. 1 του Συντάγματος,
β) του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικές πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄ 42) και
γ) του ν.δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης» (Α΄ 236).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ281/11−05−2013 Απόφαση του Πρωθυπουργού, με την οποία κηρύσσεται σε κατάσταση πολιτικής κινητοποίησης το σύνολο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αναγκαίων πόρων.

3. Την επιτακτική ανάγκη αποτροπής των απειλούμενων δυσμενών συνεπειών από την προταθείσα, με την από 10 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία την 17η Μαΐου 2013, πρώτη ημέρα διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων του σχολικού έτους 2012−2013 και από κάθε άλλη προταθησόμενη ή κηρυχθησόμενη εντός της περιόδου διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών και μέχρι την ολοκλήρωσή τους, καθώς και τη σημαντική διαταραχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας και τους σοβαρούς κινδύνους που επαπειλούνται για τη δημόσια τάξη και την υγεία των υποψηφίων στις ανωτέρω εξετάσεις, αιφνιδίως, επτά ημερολογιακές ημέρες πριν από την διεξαγωγή τους, αποφασίζουμε:

1. Επιτάσσουμε, από τη 12η μεσημβρινή της 15ης Μαΐου 2013 έως την έκδοση νεώτερης απόφασης, τη χρήση των ακινήτων και κινητών μέσων, που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων, των προαγωγικών εξετάσεων και κάθε άλλης εξέτασης και εκπαιδευτικής διαδικασίας.

2. Η έκδοση και επίδοση των «Φύλλων Επίταξης» θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 Ν.3536/2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι 11 Μαΐου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


Αριθ. 6212
Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤIΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 5 παρ. 1, 16 παρ. 1 και 2, 18 παρ. 3, 22 παρ. 4 και 112 παρ. 1 του Συντάγματος,
β) του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄ 42) και
γ) του ν.δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης» (Α΄ 236).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ281/11−05−2013 Απόφαση του Πρωθυπουργού, με την οποία κηρύσσεται σε κατάσταση πολιτικής κινητοποίησης το σύνολο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αναγκαίων πόρων,
3. Την επιτακτική ανάγκη αποτροπής των απειλούμενων δυσμενών συνεπειών από την προταθείσα, με την από 10 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία την 17η Μαΐου 2013, πρώτη ημέρα διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων του σχολικού έτους 2012−2013 και από κάθε άλλη προταθησόμενη ή κηρυχθησόμενη εντός της περιόδου διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών και μέχρι την ολοκλήρωση τους, καθώς και τη σημαντική διαταραχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας και τους σοβαρούς κινδύνους που επαπειλούνται για τη δημόσια τάξη και την υγεία των υποψηφίων στις ανωτέρω εξετάσεις, αιφνιδίως, επτά ημερολογιακές ημέρες πριν από την διεξαγωγή τους, αποφασίζουμε:

1. Επιτάσσουμε, από τη 12η μεσημβρινή της 15ης Μαΐου 2013 έως την έκδοση νεώτερης απόφασης, τις προσωπικές υπηρεσίες του συνόλου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις θέσεις όπου υπηρετούν.

2. Η έκδοση και επίδοση των «Φύλλων Επίταξης Προσωπικών Υπηρεσιών» θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 Ν. 3536/2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Μαρούσι 11 Μαΐου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1139
11 Μαΐου 2013

Αριθ. Υ 281
Πολιτική Κινητοποίηση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των αναγκαίων πόρων και παροχή εξουσιοδότησης στους αρμοδίους Υπουργούς, προκειμένου να προβούν σε επίταξη των προσωπικών υπηρεσιών των εκπαιδευτικών αυτών, καθώς και της χρήσης των ακινήτων και κινητών, που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων, των προαγωγικών εξετάσεων και κάθε άλλης εξέτασης και εκπαιδευτικής διαδικασίας.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 5 παρ. 1, 16 παρ. 1 και 2, 18 παρ. 3, 22 παρ. 4 και 112 παρ. 1 του Συντάγματος,
β) του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄ 42) και
γ) του ν.δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης» (Α΄236).

2. Την υπ' αριθμ. 6211/11−5−2013 εισήγηση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Την επιτακτική ανάγκη αποτροπής των απειλούμενων δυσμενών συνεπειών από την προταθείσα, με την από 10 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία την 17η Μαΐου 2013, πρώτη ημέρα διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων του σχολικού έτους 2012−2013 και από κάθε άλλη προταθησόμενη ή κηρυχθησόμενη εντός της περιόδου διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών και μέχρι την ολοκλήρωση τους, καθώς και τη σημαντική διαταραχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας και τους σοβαρούς κινδύνους που επαπειλούνται για τη δημόσια τάξη και την υγεία των υποψηφίων στις ανωτέρω εξετάσεις, αιφνιδίως, επτά ημερολογιακές ημέρες πριν από την διεξαγωγή τους, αποφασίζουμε:

1. Κηρύσσουμε σε κατάσταση πολιτικής κινητοποίησης το σύνολο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αναγκαίων πόρων.

2. Εξουσιοδοτούμε:

α) τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού να προβεί σε επίταξη των προσωπικών υπηρεσιών του συνόλου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,

β) τους Υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού να προβούν σε επίταξη της χρήσης του συνόλου των σχολικών κτηρίων και μονάδων, γραφείων, εγκαταστάσεων, υλικού και των εν γένει ακινήτων και κινητών μέσων, που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων, των προαγωγικών εξετάσεων και κάθε άλλης εξέτασης και εκπαιδευτικής διαδικασίας,

γ) τους ανωτέρω Υπουργούς να λάβουν κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για την διασφάλιση της απρόσκοπτης και ομαλής διεξαγωγής και ολοκλήρωσης των ανωτέρω εξετάσεων και κάθε άλλης εξέτασης και εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2013

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

Σχετικά Άρθρα