ΦΕΚ 1218/2013 ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ

Εκτύπωση  
Pin It

ΦΕΚ 1218/2013
ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ (Καταργήθηκε)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1218
20 Μαΐου 2013

Αριθμ. 62124/Γ2
Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια.

(Καταργήθηκε με το ΦΕΚ 2451/2013 - Αρ.Απόφ.129818/Γ2)

Περιεχόμενα:

Όριζε τον ανώτατο αριθμό στα τμήματα σε 27, χωρίς εξαιρέσεις ή προσαυξήσεις

Αριθμ. 11596
Εγγραφή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στον ειδικό πίνακα διακρίσεων της Γ.Γ.Α. του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 38 παρ. 1 και 2 του Ν. 4115/2013.

Περιεχόμενα:

Άρθρο 1. Πίνακας διακρινομένων αθλητών

Άρθρο 2. Προσδιορισμός σειράς προτεραιότητας διακρίσεων αθλητών

Άρθρο 3. Εγγραφή αθλητών στον ειδικό πίνακα

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1218/2013 με τις προαναφερόμενας αποφάσεις

 

 

Pin It

Εκτύπωση