edu.klimaka.gr

Αριθμός Εισακτέων σε Στρατιωτικές Σχολές 2020 2021

Εκτύπωση  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2020-2021

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 3002/2020

Αριθμ. Φ.337/68/206005/Σ.4294
Καθορισμός ειδικού ποσοστού επί του αριθμού των σπουδαστών-τριών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 του ν. 3298/1955 «Περί διατάξεων αφορωσών τους Υποψηφίους Μαθητάς της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και της Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής» (Α΄ 179), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν. 1294/1982 «Συμπλήρωση των διατάξεων της νομοθεσίας ΄΄περί Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων΄΄ που αναφέρονται στην εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή.» (Α΄ 122).
β. Των άρθρων 1 και 4 του ν. 1351/1983 «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 56), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
γ. Του άρθρου 11 του ν. 1911/1990 «Εισαγωγή γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 166), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 266), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε. Του άρθρου 6 του ν. 2913/2001 «Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 102).
στ. Του άρθρου 3 του ν. 3257/2004 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 143).
ζ. Του άρθρου 31 του ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.» (Α΄ 48), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
η. Του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
θ. Του άρθρου 3 του ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων τίτλου απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 29).
ι. Της παρ. 1Α του άρθρου 13Γ του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ια. Της υπ΄ αρ. Φ.300/4/128536/Σ.99/12-11-2012 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Καθορισμός αριθμού εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β΄ 3010).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Την υπ΄ αρ. 247153α/9-8-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή» (Β΄ 3181).
4. Την υπ΄ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.47/42306πε/Σχετ.195/15-4-2020 εγκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006.
5. Την υπ΄ αρ. Φ.337/38/197215/Σ.2731/5 Μαΐου 2020/ΓΕΕΘΑ/Β2 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 2759).
6. Την υπ΄ αρ. Φ.253.1/67067/Α5/2-6-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 2221).
7. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ΄ αρ.365/2020 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αριθμός εισακτέων

Για τους αποφοίτους των προηγούμενων ετών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΓΕΛ 2020 με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018-2019 (παλαιό σύστημα) για την εισαγωγή τους στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, ορίζεται ποσοστό θέσεων 9,51% επί των θέσεων του αριθμού εισακτέων της υπ΄ αρ. Φ.337/38/197215/Σ.2731/5.5.2020 (Β΄ 2759) υπουργικής απόφασης για τα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, που αντιστοιχούν στην κατηγορία των συμμετεχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΓΕΛ 2020.

Άρθρο 2
Λοιπές διατάξεις

Κατά τον υπολογισμό του ποσοστού του άρθρου 1, τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,5 και άνω, στρογγυλοποιούνται προς τα άνω στην επόμενη μονάδα, ενώ τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,49 και κάτω στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω, στην προηγούμενη μονάδα ή στο μηδέν. Σε περίπτωση που εξαιτίας της στρογγυλοποίησης ο συνολικός αριθμός των θέσεων (Γενική Σειρά και ειδικές κατηγορίες) υπερβαίνει τον συνολικό διατιθέμενο αριθμό, η/οι υπερβαίνουσα/ες θέση/εις εκπίπτει/ουν.

Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων, οι θέσεις θα καλύπτονται από επιλαχόντες της ίδιας κατηγορίας, δηλαδή υποψηφίων παλαιού συστήματος. Τυχόν μη καλυφθείσες θέσεις, λόγω έλλειψης υποψηφίων παλαιού συστήματος πανελλαδικών, αυτές θα συμπληρώνονται από υποψήφιους που διαγωνίζονται με το νέο σύστημα.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί
Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 


Απόσπασμα από ΦΕΚ 2759/2020

Αριθμ. Φ.337/38/197215/Σ.2731
Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών-τριών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) των Ενόπλων Δυνάμεων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ-
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
(...) , αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, κατά Σχολή και Τμήμα, καθορίζεται ως εξής:

α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΣΧΟΛΕΣ -ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)

α. ΟΠΛΑ

β. ΣΩΜΑΤΑ

γ. Μ.ΥΠΞΚΟΙ ΣΞ Ν. 1294/82 (ΟΠΛΑ- ΣΩΜΑΤΑ)

170

113

29

28 (23-5)

2.

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)

α. MAXIMOI

β. MHXANIKOI

34

23

11

3.

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ)

α. ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 58

β. MHXANIKOI 18

γ. ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ

66

43

16

7

4.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞIΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ)

α. IATPIKO

β. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

γ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ

δ. KTHNIATPIKO

ε. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

στ. ΝΟΜΙΚΟ

ζ. OIKONOMIKO

76

30

02

04

03

04

14

19

5.

ΣΧΟΛΗ ΑΞIΏΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)

26

 

ΣΥΝΟΛΟ

372

β. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1.

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΏΝ ΥΠΞΚΩΝ ΣΞ (ΣΜΥ)

(1) ΟΠΛΑ

(2) ΣΏΜΑΤΑ

195

146

49

2.

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΏΝ ΥΠΞΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ)

75

3.

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)

α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

177

115

30

32

 

ΣΥΝΟΛΟ

447

Άρθρο 2
Κατηγορίες - Ποσοστά υποψηφίων ειδικών κατηγοριών

1. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών του άρθρου 1 περιέχονται οι εξής ειδικές κατηγορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά:

α. Της παρ. 1α του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που αφορά στα τέκνα πολυτέκνων και των οικογενειών με τρία παιδιά, τα οποία εισάγονται σε ποσοστό μέχρι 35% επί του εκάστοτε καθοριζομένου αριθμού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας.

β. Της παρ. 1β του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που εισάγονται σε ποσοστό μέχρι 10% επί του ποσοστού 35%, σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα (1) άτομο και αφορούν:

  1. Τέκνα ή αδελφούς αναπήρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των ΕΔ ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.
  2. Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυλληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.
  3. Τέκνα ή αδελφούς θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

γ. Της παρ. 1γ του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που αφορά στους Έλληνες του εξωτερικού σε ποσοστό 3%.

2. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών του άρθρου 1 περιέχεται και η κατηγορία του άρθρου μόνου του ν. 1294/1982, που αφορά σε εισαγωγή μονίμων υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς στη ΣΣΕ σε ποσοστό 20%, με τις διαδικασίες που στον ίδιο νόμο καθορίζονται.

3. Οι υποψήφιοι που θα υπαχθούν στις ειδικές κατηγορίες 1α και β (35%), θα κριθούν για την εισαγωγή τους με βάση το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσουν στις πανελλαδικές γραπτές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), εφόσον κριθούν ικανοί στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις Υποψηφίων (ΠΚΕ), κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής τους, κατά πρώτον ως υποψήφιοι της γενικής σειράς και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τη βάση της γενικής σειράς κρίνονται στη συνέχεια με την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν.

4. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων των ειδικών κατηγοριών 1α και β, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς. Αντίστοιχες κενές θέσεις της παρ. 2, μεταφέρονται αναλόγως στη γενική σειρά και στις κατηγορίες των παρ. 1α και β.

5. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων της ειδικής κατηγορίας 1γ, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους του πίνακα επιλαχόντων της γενικής σειράς.

Άρθρο 3
Ποσοστά αποφοίτων ΕΠΑΛ προηγουμένων ετών

Ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί του αριθμού εισακτέων στις ΑΣΣΥ, καλύπτεται από υποψηφίους ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Το ποσοστό αυτό [κατά το 90% από τους υποψηφίους που θα διαγωνισθούν το έτος 2020 στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και κατά το 10% από κατόχους απολυτηρίου οι οποίοι εξετάσθηκαν στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα δύο προηγούμενα έτη (οι θέσεις κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 2018 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2019 σε ποσοστό 60%)] υπολογίζεται επί των θέσεων, που αντιστοιχούν στη Γενική Σειρά και στις ειδικές κατηγορίες των παρ.1α και 1β του άρθρου 2.

Άρθρο 4
Λοιπές Διατάξεις

Με την επιφύλαξη της παρ. 1β του άρθρου 2, κατά τον υπολογισμό των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 2 και του άρθρου 3, τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,5 και άνω, στρογγυλοποιούνται προς τα άνω στην επόμενη μονάδα, ενώ τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,49 και κάτω στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω, στην προηγούμενη μονάδα ή στο μηδέν. Σε περίπτωση που εξαιτίας της στρογγυλοποίησης ο συνολικός αριθμός των θέσεων (Γενική Σειρά και ειδικές κατηγορίες) υπερβαίνει τον συνολικό διατιθέμενο αριθμό, η/οι υπερβαίνουσα/ες θέση/εις εκπίπτει/ουν.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Pin It

Εκτύπωση