ΦΕΚ 1811/2011 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2ης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (Αρ.81504/Δ2)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΦΕΚ 1811/2011
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2ης ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (Αρ.81504/Δ2)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ. Φύλλου 1811
11 Αυγούστου 2011

Αριθμ. 81504/Δ2
Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Μετάβαση:

στο άρθρο με το πλήρες κείμενο της αρ.81504/Δ2

Σημειώσεις:

Οι αιτήσεις υποβάλονται μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου, και οι αποφάσεις εκδίδονται μέχρι την 31η κάθε έτους.

Τροποποιήσεις

Η παράγραφος 2 και το β΄ εδάφιο της παραγράφου 7 της υπ’ αριθμ. 81504/Δ2/19−7−2011 απόφασης καταργούνται (ΦΕΚ 549/2012)

Λήψη

του εγγράφου ΦΕΚ 1811/2011 με το πρωτότυπο κείμενο της απόφασης

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.