Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολική Εκπαίδευση; 

ΦΕΚ 2758/2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Τροποποίηση 100835/Γ2 - ΦΕΚ 2507/2012)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΦΕΚ 2758/2013
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Τροποποίηση 100835/Γ2 - ΦΕΚ 2507/2012)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 2758
30 Οκτωβρίου 2013

Αριθμ. 152138/Γ2
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04−09−2012 Υ.Α. (Β΄ 2507) με θέμα «Λειτουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μαθημάτων επιλογής».

Περίληψη:

Δίνεται δικαίωμα στους μαθητές να αλλάζουν μάθημα επιλογής μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους

Τροποποιήσεις:

Τροποποιεί την αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04−09−2012 Υ.Α. (Β΄ 2507) με θέμα «Λειτουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μαθημάτων επιλογής»

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2758/2013

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση