ΦΕΚ 2758/2013 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Τροποποίηση 100835/Γ2 - ΦΕΚ 2507/2012)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΦΕΚ 2758/2013
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Τροποποίηση 100835/Γ2 - ΦΕΚ 2507/2012)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 2758
30 Οκτωβρίου 2013

Αριθμ. 152138/Γ2
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04−09−2012 Υ.Α. (Β΄ 2507) με θέμα «Λειτουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μαθημάτων επιλογής».

Μετάβαση:

Στο άρθρο με το πλήρες κείμενο της αριθμ.152138/Γ2 και άλλων διατάξεων που καθορίζουν τη λειτουργία κατευθύνσεων και μαθημάτων επιλογής στο Λύκειο

Περίληψη:

Δίνεται δικαίωμα στους μαθητές να αλλάζουν μάθημα επιλογής μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους

Τροποποιήσεις:

Τροποποιεί την αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04−09−2012 Υ.Α. (Β΄ 2507) με θέμα «Λειτουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μαθημάτων επιλογής»

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2758/2013

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Google+

Twitter

Προτεινόμενα

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.