edu.klimaka.gr

ΦΕΚ 3063/2013 Απόδοση Δεύτερης Ειδικότητας σε Εκπαιδευτικούς

ΦΕΚ 3063/2013
ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 3063
2 Δεκεμβρίου 2013

Αριθμ. 178562/Δ1
Τροποποίηση της αριθμ. 81504/Δ2/19−07−2011 Υ.Α. «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 1811 τ.Β΄/11.8.2011), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 21410/Δ2/29.02.2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 549 Β/2.3.2012) και ισχύει.

Μετάβαση:

στο άρθρο με Κριτήρια και Διαδικασίας απόδοσης 2ης Ειδικότητας σε Εκπαιδευτικούς

Περίληψη:

Προστίθεται η δυνατότητα απόδοσης 2ης ειδικότητας:
- σε κλάδο της ίδιας η διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης
- καθ' όλη τη διάρκεια του έτους
- δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων αυτής και σε σχολεία διαφορετικά της τοποθετήσεως

Λήψη:

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 3063/2013

Μαρούσι, 22 Νοεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα