ΦΕΚ 172/2014 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ-ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (Τροποποίηση Φ.253/128314 ΦΕΚ 1538/2002)

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΦΕΚ 172/2014
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΣ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ
(Τροποποίηση Φ.253/128314 ΦΕΚ 1538/2002)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 172
30 Ιανουαρίου 2014

Αριθ. Φ.253/10590/Β6
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538/B΄/10−12−2002) υπουργικής απόφασης

Μετάβαση:

στο άρθρο με τις τροποποιήσεις της Φ.253/128314/Β6/2002

στο άρθρο με το πλήρες κείμενο της Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538/2002)

Περίληψη

Για την εισαγωγή στη σχολή/τμήμα "Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικής" δεν απαιτεί πλέον εξέταση σε ειδικό μάθημα

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 172/2014

Μαρούσι, 27 Ιανουαρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση