ΦΕΚ 1670/2016 : Αναθέσεις Μαθημάτων Γυμνασίου - Λυκείου

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΦΕΚ 1670/2016
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1670/2016
10 Ιουνίου 2016

Αριθμ. 94588/Δ2
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου.

Μετάβαση

Στο άρθρο με τις αναθέσεις μαθημάτων στα Γυμνάσια

Στο άρθρο με τις αναθέσεις μαθημάτων στα Λύκεια

Περίληψη

Περιγράφονται τα μαθήματα τα οποία μπορεί να διδάξει κάθε κλάδος-ειδικότητα εκπαιδευτικού σε Γυμνάσιο και Λύκειο

Καταργήσεις

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα της απόφασης αυτής παύει να ισχύει.

Καταργείται η αρ.182667/Δ2 στο ΦΕΚ 2499/2015

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1670/2016

Μαρούσι, 9 Ιουνίου 2016

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

© 2007-2017 Klimaka.gr. All Rights Reserved.