ΦΕΚ 964/2014 ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 --

ΦΕΚ 964/2014
ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 964
16 Απριλίου 2014

Αριθ. 45750/Γ2
Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2013−2014.

Μετάβαση

στο άρθρο με τη λήξη διδακτικού έτους και πρόγραμμα ενδοσχολικών εξετάσεων

Περίληψη

Ορίζεται ως ημέρα λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2013-2014 η 21η Μαΐου 2014

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 964/2014

Μαρούσι, 27 Μαρτίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση