edu.klimaka.gr

Κατάλογος Εκπαιδευτικής Νομοθεσίας ΦΕΚ 2018

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Φύλλο ΦΕΚ

Αρ.Απόφασης

Τίτλος

ΦΕΚ 102/2018 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4547 Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ 92/2018 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 50 Οργανισμός Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.
ΦΕΚ 76/2018 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 40 Αξιολόγηση των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας».
     

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Φύλλο ΦΕΚ

Αρ.Απόφασης

Τίτλος

ΦΕΚ 6030/2018 Αριθμ. 218502/Κ1
Καταργήθηκε
Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της παραγράφου Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012
Καταργήθηκε με το ΦΕΚ 686/2022
ΦΕΚ 5948/2018 Αριθμ. Φ25α/221534/Δ4 Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Συντονιστών των Σχολείων της Πιλοτικής Φάσης στο πλαίσιο της επέκτασης της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδ. ΟΠΣ 5010706 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.
ΦΕΚ 5919/2018 Αριθμ. 222084/ΓΔ4 Καθορισμός των προσόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.
ΦΕΚ 5915/2018 Αριθμ. Φ/220971/Δ1 Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες θα ασκεί καθήκοντα ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγοι
ΦΕΚ 5883/2018 Αριθμ. Φ25α/220800 /Δ4 Σχέδια δράσης στο πλαίσιο της επέκτασης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ», με κωδ. ΟΠΣ 5010706, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδότηση των ΕΠΑ.Λ. μέσω των σχολικών επιτροπών
ΦΕΚ 5725/2018 Αριθμ. 214510/Η2 Καθορισμός προσόντων, κριτηρίων, διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού
Καταργεί την αριθμ. Φ.821/ 3148Κ/210121/Η2/23-12-2014 στο ΦΕΚ 3494/2014
ΦΕΚ 5614/2018 Αριθμ. 211076/ΓΔ4 Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους.
ΦΕΚ 5566/2018 Αριθμ.212213/Ν1 Ορισμός Διευθυντών(-ντριών), και Υποδιευθυντών(-ντριών) για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
ΦΕΚ 5556/2018 Αριθμ. 207271/Ε2 Μεταφορά εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.).
ΦΕΚ 5527/2018 Αριθμ. 208017/Γ4 Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
ΦΕΚ 5440/2018 Αριθμ. Φ.351.1/53/206591/Ε3 Διαπίστωση της παύσης λειτουργίας υπηρεσιών και οργανικών μονάδων και της έναρξης πλήρους λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.).
ΦΕΚ 5343/2018 Αριθμ. Φ25α/202088/Δ4
Καταργήθηκε
Οργάνωση και Λειτουργία του θεσμού του «Συμβούλου - Καθηγητή» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό Έτος 2018-2019.
Καταργήθηκε με την α;ριθμ.Φ25α/163580/Δ4/18-10-2019/ΥΠΑΙΘ στο ΦΕΚ 3941/2019
ΦΕΚ 5222/2018 Αριθμ. 195694/Δ1
Καταργήθηκε
Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου
Καταργήθηκε με την αριθμ.129321/Δ1 στο ΦΕΚ 4309/2020
ΦΕΚ 5213/2018 Αριθμ. 2421.1/84993/2018 Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
ΦΕΚ 5021/2018 Αριθμ. 182944/Θ2 Ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης
Καταργήθηκε με το αριθμ.142126/Θ2 στο ΦΕΚ 3482/2019
Καταργει την αριθμ. 138537 στο 4187/2018)
ΦΕΚ 4866/2018 Αριθμ. Φ2/177268/Δ4 Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 (παρ. 3) του ν. 4473/2017 (Α΄ 78) και καθορισμός των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων υποψηφίων μαθητών των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2018 – 2019.
ΦΕΚ 4864/2018 Αριθμ. 44723/1010 Τροποποίηση της με αριθμ. 88503/Δ5.212/31.12.2008 απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Έγκριση ωρολογίων αναλυτικών προγραμμάτων των παρακάτω αναφερομένων ειδικοτήτων για τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ» (Β΄ 2738).
ΦΕΚ 4850/2018 Αριθμ. 4776 Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Επιμόρφωση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕΚΕΣ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο».
ΦΕΚ 4691/2018 Αριθμ. 163742 /Δ3 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ειδικού Λυκείου
ΦΕΚ 4517/2018 Αριθμ.164700/Δ2 Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2019-2020
ΦΕΚ 4511/2018 Αριθμ. Φ.351.1/49/167596/Ε3 Παύση της λειτουργίας υπηρεσιών και οργανικών μονάδων και έναρξη της πλήρους λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) .
ΦΕΚ 4496/2018 Αριθμ. Φ2/165262/Δ4 Προγράμματα Σπουδών ειδικοτήτων: «Κομμωτικής Τέχνης», «Βοηθός Φαρμακείου», «Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης», «Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών», «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ» για το «Μεταλυκειακό έτος - Τάξη μαθητείας».
ΦΕΚ 4479/2018 Αριθμ. απόφ. 478/30α/2018 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων - Product Design and Manufacturing» του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Στο ΦΕΚ 3411/ τ.Β’ /10-08-2018 όπου δημοσιεύθηκε η 119174/Δ2/13-07-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στη σελ. 42642 στη δεύτερη στήλη στο ΙΙ.A. διορθώνεται
το εσφαλμένο: «• η επαρκής τεκμηρίωση των σκέψεών του με την παράθεση κατάλληλων επιχειρημάτων η
ανάπτυξη όλων των θεματικών κέντρων»,
στο ορθό:
«• η επαρκής τεκμηρίωση των σκέψεών του με την παράθεση κατάλληλων επιχειρημάτων
• η ανάπτυξη όλων των θεματικών κέντρων».

Στη σελ. 42647 στην πρώτη στήλη στην Παρ. 2.2 διορθώνεται το εσφαλμένο «(Χωρίς τις αποδείξεις των τύπων ημχ'=συνχ στη σελίδα 106 και συνχ'= -ημχ στη σελίδα 107) »,
στο ορθό «(Χωρίς τις αποδείξεις των τύπων (ημχ)'=συνχ στη σελίδα 106 και (συνχ) '=-ημχ στη σελίδα 107).

ΦΕΚ 4412/2018 Αριθμ. Φ.361.22/40/159791/Ε3
Καταργήθηκε
Καθορισμός των προθεσμιών και της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων νηπιαγωγείων και των προϊσταμένων δημοτικών σχολείων
Καταργήθηκε με την αρ.Φ.361.22/67/100248/Ε3 (2023)
Αριθμ. Φ.353.1/21/159794/Ε3 Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων.
Αριθμ. Φ.361.22/39/159796/Ε3 Καθορισμός των προθεσμιών και της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και των υπευθύνων τομέων Εργαστηριακών Κέντρων.
ΦΕΚ 4320/2018 Αριθμ. Φ6/160663/Δ4 Καθορισμός διδακτέας-εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2018-2019
ΦΕΚ 4217/2018 Αριθμ. 50025 Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες.
ΦΕΚ 4202/2018 Αριθμ. 144236/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων μουσικής παιδείας Μουσικών Σχολείων .
ΦΕΚ 4199/2018 Αριθμ. 155514/Θ1 Προκήρυξη - Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή εκατόν είκοσι (120) Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες της Θράκης για τη διδασκαλία του Κορανίου.
ΦΕΚ 4191/2018 Αριθμ. Φ7/155762/Δ4 Υλοποίηση «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας» αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
ΦΕΚ 4187/2018 Αριθμ. 138537/Θ2

Ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης
Καταργούνται διατάξεις των αριθ. 84455/Θ2 στο Φ.Ε.Κ. 1651/2016 και αριθμ.200425/Θ2 στο (Φ.Ε.Κ. 4095/2016
Καταργήθηκε με την αριθμ. 182944/Θ2 στο ΦΕΚ 2338/2020)

ΦΕΚ 4077/2018 Αριθμ. 148262/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων καλλιτεχνικής παιδείας Καλλιτεχνικών Σχολείων.
Καταργεί την αριθμ. 118601/Δ2 στο ΦΕΚ 2461/2016)
ΦΕΚ 3941/2018 Αριθμ. 133529/ΓΔ4 Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
(σ.σ ορίζονται ως δυσπρόσιτες οι σχολικές μονάδες που κατατάσσονται στις κατηγορίες Ι, ΙΑ, ΙΒ και ΙΓ
Οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης λαμβάνουν τα μόρια της κατηγορίας αυξανόμενα κατά πέντε (5) μόρια.)
ΦΕΚ 3807/2018 Αριθμ. Φ.251/138819/Α5 Τροποποίηση της Φ.251/37802/Α5 (ΦΕΚ 698/Β΄/2016) υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
Αριθμ. 139454/Δ2 Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου
Καταργήθηκε με την Αριθμ. 74181/Δ2 στο ΦΕΚ 2338/2020
ΦΕΚ 3729/2018 Αριθμ. Φ.253/139496/Α5 Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/142542/Α5/2017 (Β΄ 2995) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν.4327/2015 (Α΄ 50) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων».
ΦΕΚ 3674/2018 Αριθμ. 139101/ΓΔ4 Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-01-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης.
ΦΕΚ 3412/2018 Αριθμ. 119177/Δ2 Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
ΦΕΚ 3411/2018 Αριθμ. 119174/Δ2 Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
ΦΕΚ 3408/2018 Αριθμ.115229/Η2
Καταργήθηκε
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Α ́, Β ́, Γ ́ τάξεων Μειονοτικού Γυμνασίου Κομοτηνής και Ιδιωτικού Μειονοτικού Γυμνασίου Ξάνθης.
Κα;ταργήθηκε με την αριθμ173853/H2 στο ΦΕΚ 5753/2020
ΦΕΚ 3407/2018 Αριθμ.118829/Ε1
Καταργήθηκε
Ορισμός κριτηρίων επιλογής για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, στις κατευθύνσεις του Θεάτρου − Κινηματογράφου και Χορού
Καταργεί την αριθμ.140127/Ε2 στο ΦΕΚ 2844/2016
ΦΕΚ 3395/2018 Αριθμ. K1/132209 Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Αριθμ. Φ4/132138/Δ4
Καταργήθηκε
Καθορισμός των Εντύπων, Βιβλίων, Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.
Καταργήθηκε με την Αριθμ. 119730 στο ΦΕΚ 4531/2021
ΦΕΚ 2956/2018 Αριθμ. 118931/Δ3 Ιδρύσεις, Προαγωγές και Καταργήσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ιδρύσεις Τομέων και Ειδικοτήτων στα υφιστάμενα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.), από το σχολικό έτος 2018-2019.
ΦΕΚ 2784/2018 Αριθμ. Φ4/117002/Δ4 Τροποποίηση του Πλαισίου Ποιότητας Μαθητείας.
Αριθμ. 117514/Ζ1 Τροποποίηση της 97719/Ζ1/13-06-2018 υπουργικής απόφασης (2520 Β’), με θέμα «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019».
ΦΕΚ 2726/2018 Αριθμ. Φ9/111628/Δ4
Καταργήθηκε
Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.
Καταργεί την αριθμ. Φ7/179513/Δ4/26.10.2016  στο ΦΕΚ 35292016)
ΦΕΚ 2563/2018 Αριθμ.Φ17/72957/Δ1 Ορισμός Σχολικών Μονάδων που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2018-2019
ΦΕΚ 2520/2018 Αριθμ. 97719/Ζ1 Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.
ΦΕΚ 2515/2018 Αριθμ.105116/Δ3 Αναθέσεις μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ειδικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ειδικού Λυκείου.
Αντικαταστάθηκε από την Αριθμ. 102497/Δ3 στο ΦΕΚ 3339/2020
ΦΕΚ 2487/2018 Αριθμ. 6000/2/251-στ΄ Καθορισμός αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2017-2018
ΦΕΚ 2416/2018 Αριθμ. Φ.153/104779/Α5 Τροποποίηση της αριθμ. Φ151/17897/Β6 (Φ.Ε.Κ. 358/τ.Β΄/2014) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».
ΦΕΚ 2361/2018 Αριθμ. Φ11/97148/Δ4 Προγράμματα Σπουδών για το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ. των παρακάτω ειδικοτήτων: «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών», «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής», «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής», «Τεχνικός Οχημάτων», «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων», «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής», «Βοηθός Νοσηλευτή», «Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας), «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας), «Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας).
ΦΕΚ 2264/2018 Αριθμ. 25788/Δ1/8941
Καταργήθηκε
Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
ΦΕΚ 2228/2018 Αριθμ. 32158/Δ1/11297 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
ΦΕΚ 2047/2018 Αριθμ. 2231.2-6/41052/2018 Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019.
ΦΕΚ 2038/2018 Αριθμ. 88348/Δ3 Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης.
ΦΕΚ 2007/2018 Αριθ. 90050/Υ2 Σύστημα πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).
ΦΕΚ 1815/2018 Αριθμ. Φ.153/80589/Α5 Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης Φ.151/43612/Α5/15.03.2018 (ΦΕΚ 983 Β') «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ποσοστό θέσεων 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστημίων καθώς και προσαύξηση του ποσοστού αυτού κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατ' εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
(Καταργήθηκε με το ΦΕΚ 1904/2019)
ΦΕΚ 1774/2018 Αριθμ. Φ10/77657/Δ1 Ιδρύσεις, προαγωγές, υποβιβασμοί, συγχωνεύσεις και καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων.
ΦΕΚ 1610/2018 Αριθμ. Φ.153/69691/Α5 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Φ.151/43612/Α5/15.03.2018 (ΦΕΚ 983 Β΄) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ποσοστό θέσεων 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστημίων καθώς και προσαύξηση του ποσοστού αυτού κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατ' εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019».
(Καταργήθηκε με το ΦΕΚ 1904/2019)
ΦΕΚ 1585/2018 Αριθμ. 66082/Δ3 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 27922/Γ6/08-03-2007 (449 Β΄) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων: α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης), και σε προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη και παροχή διδασκαλίας στο σπίτι). β) Του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
ΦΕΚ 1375/2018 Αριθμ. 61178/Δ2
Καταργήθηκε
Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων.
Τροποποιήθηκε με την Αριθμ. 61265/Δ2 στο ΦΕΚ 2015/2020
Καταργήθηκε με την Αριθμ. 21320/Δ2 στο ΦΕΚ 886/2021
ΦΕΚ 1371/2018 Αριθμ. 58167/Δ2 Λειτουργία Μουσικών ΣχολείωνΤροποποιήθηκε με την αριθμ. 61387/Δ2 στο ΦΕΚ 2016/2020
Τροποποιήθηκε με την αριθμ. 73186/Δ2 στο ΦΕΚ 1718/2019
ΦΕΚ 1365/2018 Αριθ. Κ1/57072 Τροποποίηση της αριθ. 2944/2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)».
Αριθμ. 58168/Δ2
Καταργήθηκε
Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων0
Καταργήθηκε με την Αριθμ. 21320/Δ2 στο ΦΕΚ 886/2021
Τροποποιήθηκε με την αριθμ. 73173/Δ2 στο ΦΕΚ 1718/2019
Καταργεί την αριθ. 65517/Δ2 στο ΦΕΚ 1490/2017
Καταργεί την αριθ. 73340/Δ2 στο ΦΕΚ 1747/2017.
ΦΕΚ 1360/2018 Αριθμ. 59095/Ζ1 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασιών για την οργάνωση διδακτορικών σπουδών από τμήματα των ΤΕΙ.
ΦΕΚ 1322/2018 Αριθμ. Φ.151/51339/Α5 Τροποποίηση της αριθμ. Φ.151/17712/Α5/3-2-2017 υπουργικής απόφασης «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (ΦΕΚ 418/14-2-2017 τ. Β΄).
Αριθμ. 52856/ΓΔ4 Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2017-2018.
ΦΕΚ 1284/2018 Αρ.Πρωτ.56267/Ε4 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για
α) τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.),
β) για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης και
γ) για την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης, για το διδακτικό έτος 2018-2019».
ΦΕΚ 1151/2018 Αριθμ. Κ1/49929 Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).
Αριθμ. Κ1/49931 Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).
Αριθμ. Κ1/ 49923
Καταργήθηκε
Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).
(Αντικαταστάθηκε με την αρ.Κ1/74940/16-06-2020
Αριθμ. Κ1/49934
Καταργήθηκε
Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.).
Καταργήθηκε με την Αριθμ. Κ5/72109 στο ΦΕΚ 2606/2021
Αριθμ. K1/49933
Καταργήθηκε
Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).
Αριθμ. K1/49927 Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.).
ΦΕΚ 1023/2018 Αριθμ. 5001 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος των σπουδαστών των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού
ΦΕΚ 983/2018 Αριθμ. Φ.151/43612/Α5 Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ποσοστό θέσεων 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστημίων καθώς και προσαύξηση του ποσοστού αυτού κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατ’ εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
ΦΕΚ 950/2018 Αριθμ. 42856/Θ2 Μαθητικός διαγωνισμός - εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία της Μνήμης του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα.
ΦΕΚ 949/2018 Αριθμ. Φ.253.1/42169/Α5 Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538 Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.
ΦΕΚ 876/2018 Αριθμ. 38060/Z1
Αντικαταστάθηκε
Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας επιλογής για την χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Οριζόντιας Δράσης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» - 2ος Κύκλος, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το ελληνικό δημόσιο
Αντικαταστάθηκε με την Αριθμ. 152694/Ζ1 στο ΦΕΚ 5584/2021
ΦΕΚ 810/2018 Αριθμ. 30813/Δ6 Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019
Αντικαταστάθηκε με την Αριθμ. 67563/Δ6 στο ΦΕΚ 1638/2019
ΦΕΚ 771/2018 Αριθμ. Φ23/35437/Δ4 Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2009/1992 (Α΄ 18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του ν. 3879/2010 (Α΄ 163), καθώς και γ) με την, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργείου.
ΦΕΚ 688/2018 Αρ.Πρωτ. Φ.14/22511/Δ1 Θέμα:«Ίδρυση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων»
ΦΕΚ 606/2018 Αριθμ. απόφ. 4302/12-2-2018 Έγκριση Κανονισμού Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).
ΦΕΚ 450/2018 Αριθμ. 18533/Δ4 Συμπλήρωση των διατάξεων της αριθμ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (Β΄ 120) υπουργικής απόφασης.
ΦΕΚ 317/2018 Αριθμ. ΔΣ/64529/27-11-2017 Καθορισμός Όρων και Προϋποθέσεων κατάρτισης και τήρησης Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού
ΦΕΚ 310/2018 Αριθμ. οικ. 1940 Τροποποίηση της αριθμ. 8440/2011 (Β΄ 318) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».
ΦΕΚ 293/2018 Αριθμ. 5706 /ΓΔ4 Καθορισμός σχολικών μονάδων τοποθέτησης Ψυχολόγων κλάδου ΠΕ23 και Κοινωνικών Λειτουργών κλάδου ΠΕ30.
ΦΕΚ 120/2018 Aριθμ. 10645/ΓΔ4 Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παρούσας παύει να ισχύει.
(Τροποποιήθηκε με την Αριθμ. 18533/Δ4 στο ΦΕΚ 450/2018)
ΦΕΚ 80/2018 Αριθμ. 9712/Δ5
Καταργήθηκε
Συμπλήρωση, τροποποίηση και αντικατάσταση Κεφαλαίων στην αριθμ. πρωτ. 190677/Δ5/10.11.2016 / ΦΕΚ 3754/τ.Β΄/2016 υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Καταργήθιηκε με το ΦΕΚ 7541/2023
ΦΕΚ 79/2018 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/637/οικ.2613 Καθορισμός: α) των απαιτούμενων προσόντων και εξειδίκευση των κριτηρίων του αρ. 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), λαμβάνοντας υπόψη ενδεχόμενες εξειδικευμένες ανάγκες για τη λειτουργία των φορέων, β) της προθεσμίας και του τρόπου υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και γ) των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και κάθε θέματος σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των Υπουργείων, των εποπτευόμενων από αυτά φορέων και των ανεξάρτητων αρχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν. 4506/2017 (Α’ 191).

 

 

Σχετικά Άρθρα