Η "Κάθοδος" της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Σχολική Εκπαίδευση; 

Η κάθοδος της Βόρειας Μακεδονίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Τί σημαίνει ότι ο όρος "Μακεδόνας" θα αναφέρεται Διεθνώς σε κάτοικο της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας;

Υπάρχουν αναφορές που μπορεί να θεωρηθούν "αλυτρωτικές" και θα πρέπει να αφαιρεθούν από χρήση στην Ελλάδα;

ΦΕΚ 690/2007 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 
Pin It

ΦΕΚ 690/2007
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 690
3 Μαΐου 2007

Αριθμ. 39707/Γ7 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107922/Γ7/3.10.2003 απόφασης.

Μετάβαση

στο άρθρο με το πλήρες κείμενο της 107922/Γ7 και της τροποποίησής της υπ' αριθμ.39707/Γ7

Τροποποίηση

Τροποποιεί την ανωτέρων αναφερόμενη μόνο ως προς την παρ. 10 και την αντικαθιστά
ως εξής:

10. Για την επιλογή των μαθητών, οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν σε μία κατεύθυνση του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου, συγκροτούνται Επιτροπές Επιλογής Μαθητών, με Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί το Καλλιτεχνικό Σχολείο, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής
Καλλιτεχνικών Σχολείων.

Αριθμ. 39708/Γ7 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45871/Γ7/18.5.2004 απόφασης.

Μετάβαση

Στο άρθρο με το πλήρες κείμενο της υπ' αριθμ.39708/Γ7 και της υπ΄αριθμ.45871/Γ7

Περίληψη

Τροποποιεί τον ορισμό της επιτροπής εξετάσεων

Λήψη

Του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 690/2007

Αθήνα, 12 Απριλίου 2007

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ


Εκτύπωση