edu.klimaka.gr

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Γενικά Αρχεία Κράτους ΓΑΚ 2021 2022

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΑΚ 2021-2022

Αρ.Πρωτ.Δ3/Α/Φ.41/ΣΧ.1260/2578/20-07-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-Κ.Υ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πληροφορίες : Κ. Μητροφάνη
Τηλέφωνο : 210-6782265
FAX : 210-6782268
e-mail : arc04(ΣΤΟ)gak.gr

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας, Β/θμιας εκπαίδευσης και Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) για το σχολικό έτος 2021-2022»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 31 παρ.1,2 και 6 του ν.3848/2010 (Α΄71), «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. του άρθρου 6 παρ. 6 του ν.2740/99 (Α΄186) «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις»
γ. του άρθρου 19 παρ.1 περ. κβ’ του ν.4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α΄), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ.1 του ν. 4473/2017 (Α΄78).
δ. του ν.4610/2019 (Α΄70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»,
ε. του π.δ.18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων», ως ισχύει,
στ. του π.δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
ζ. του π.δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
η. του π.δ.84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
2. Την υπ΄αρ. πρωτ. 44260/Ε2/16-4-2021 (ΑΔΑ:Ρ7ΝΚ46ΜΤΛΗ-Π0Κ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2021-2022» καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 44462/Θ2/19-4-2021 (ΑΔΑ:ΩΑΝΗ46ΜΤΛΗ-ΧΕΓ) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης: α)σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό/ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και β) σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, και Σχολεία της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το διδακτικό έτος 2021-2022»
3. Την από 1-7-2021 βεβαίωση της Προέδρου του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. περί της αρ. 6/1-7-2021 Συνεδρίασης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.
4. Τις σχετικές αιτήσεις με δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης και Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αποσπούμε μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, για το σχολικό έτος 2021-2022, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης και Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) ως ακολούθως:

(...) (σ.σ. αναφέρονται 100 αποσπάσεις)

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω εκπαιδευτικών θα βαρύνει την οργανική τους θέση.

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις περιοχές αρμοδιότητας όπου ανήκουν οργανικά οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την απόφαση αυτή στους ενδιαφερόμενους και να τη γνωστοποιήσουν στις σχολικές μονάδες από τις οποίες αποσπώνται.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου με τις 100 αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους ΓΑΚ

 Μετάβαση στις Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα ΓΑΚ 2020-21

Σχετικά Άρθρα