edu.klimaka.gr

ΠΔ 68/2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 60/2006 ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΔ 68/2014 (ΦΕΚ 110/2014)
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΔ 60/2006 ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ.Φύλλου 110
7 Μαΐου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 68

Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (A΄ 65),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Μετάβαση

στο άρθρο με Θέματα Αξιολόγησης Μαθητών Λυκείου

Περιεχόμενα

Ορίζονται οι ομάδες στην Α' τάξη ημερήσιων και Α'-Β' τάξεων εσπερινού Λυκείου

Η βάση και η βαθμολογική κλίμακα με τους λεκτικούς χαρακτηρισμούς

Ορίζονται το πλήθος των θεμάτων από την Τράπεζα Θεμάτων στο 50% των θεμάτων

Δίνονται οι οδηγίες για τη διαμόρφωση των θεμάτων στα διάφορα μαθήματα από τους διδάσκοντες καθηγητές και από την Τράπεζα Θεμάτων

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 110/2014 με το ΠΔ 68/2014

Αθήνα, 29 Απριλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σχετικά Άρθρα