ΦΕΚ 2420/2014 Καθορισμός εξεταστέας - Διδακτέας ύλης Πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑΛ 2014 - 2015

ΦΕΚ 2420/2014
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ- ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2014-2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 2420
10 Σεπτεμβρίου 2014

Αριθμ. 138300/Γ2
Καθορισμός εξεταστέας−διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Hμερησίων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2014−2015.

Περίληψη

Η εξεταστέα ύλη αναλυτικά για όλα τα μαθήματα, στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2014-2015

Μετάβαση

στην ενότητα με την εξεταστέα ύλη των ΕΠΑΛ, αναλυτικά για κάθε μάθημα ξεχωριστά.

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2420/2014

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ


Εκτύπωση