ΦΕΚ 1564/2016 Κανονισμός Εισαγωγής Σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ΑΕΝ --

Εκτύπωση  
Pin It

ΦΕΚ 1564/2016
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 1564
02 Ιουνίου 2016

Αριθμ. 2231.2-6/46047/2016
Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικό έτος 2016-2017.

Μετάβαση

στο αναλυτικο άρθρο με τον κανονισμό εισαγωγής σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)

Περιεχόμενα

Άρθρο 1. Αριθμός εισακτέων

Άρθρο 2. Προέλευση υποψηφίων - Κατανομή θέσεων

Άρθρο 3. Γενικά Προσόντα υποψηφίων

Άρθρο 4. Δικαιολογητικά Υποψηφίων Πρώτης Γενικής Κατηγορίας

Άρθρο 5. Έλεγχος και παραλαβή δικαιολογητικών από τις ΑΕΝ

Άρθρο 6. Τρόπος επιλογής σπουδαστών/σπουδαστριών

Άρθρο 7. Διαδικασία παραλαβής και επαναληπτικών ελέγχων από ΥΝΑΝΠ/Α.ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ Β’ των δικαιολογητικών των υποψηφίων - έκδοση τελικών αποτελεσμάτων.

Άρθρο 8. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων - Παρουσίαση σπουδαστών/-στριών - Κάλυψη κενών θέσεων

Άρθρο 9. Κατ’ εξαίρεση εισαγωγή σπουδαστών/-στριών

Άρθρο 10. Προϋποθέσεις εισαγωγής κατ’ εξαίρεση σπουδαστών/-στριών

Άρθρο 11. Δικαιολογητικά υποψηφίων κατ’ εξαίρεση εισαγομένων

Άρθρο 12. Ενδιαίτηση

Τροποποιήσεις

Καταργούμε κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση

Καταργήθηκε με το ΦΕΚ 2047/2018

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 1564/2016

Πειραιάς, 31 Μαΐου 2016

Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
 

Pin It

Εκτύπωση