ΦΕΚ 3142/2016 : Αντιστοιχίες Τμημάτων Πανεπιστημίων - ΤΕΙ για μετεγγραφές Φοιτητών

Εκτύπωση  

ΦΕΚ 3142/2016
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΤΕΙ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 3142/2016
30 Σεπτεμβρίου 2016

Αριθμ. 158964/Ζ1
Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

Περίληψη

Αναγράφονται οι αντιστοιχίες των Τμημάτων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, Εκκλησιαστικών Ακαδημιών για μετεγγραφές φοιτητών, όπως και τα τμήματα που δεν αντιστοιχίζονται για μετεγγραφές,

Μετάβαση

Στο άρθρο με τις αντιστοιχίες τμημάτων Πανεπιστημίου

Στο άρθρο με τις αντιστοιχίες τμημάτων ΤΕΙ

Τροποποιήσεις

Φέρεται να αντικαθιστά την αρ.168761/Β1 του ΦΕΚ 2910/2013

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 3142/2016


Εκτύπωση