edu.klimaka.gr

ΠΔ11/2014 Κρίση Σωματικής Ικανότητας Στρατιωτικού Προσωπικού

ΠΔ 11/2014 - ΦΕΚ 17/2014 τ.Α
ΚΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ (ΕΦΕΔΡΟΙ - ΜΟΝΙΜΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ.Φύλλου 17/2014
27 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 11
Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά.

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1. Γενικά

Άρθρο 2. Κατηγορίες Σωματικής Ικανότητας

Άρθρο 3. Πίνακες νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών

Άρθρο 4. Κρίση σωματικής ικανότητας κατά κατηγορία προσωπικού

Άρθρο 5. Κρίση σωματικής ικανότητας λόγω αναστήματος

Άρθρο 6. Σωματική Ικανότητα Μαθητών Στρατιωτικών Σχολών, Μαθητών Σχολών, Εφέδρων Αξιωματικών και Εθελοντών των Ενόπλων Δυνάμεων

Άρθρο 7. Αναβολές λόγω υγείας

ΚΕΦΜΑΙΟ Β' ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 8. Εξέταση σωματικής ικανότητας ειδικών κατηγοριών

Άρθρο 9. Κατηγορίες Πτητικής Καταλληλότητας

Άρθρο 10. Διαδικασία ένταξης σε κατηγορίες πτητικής καταλληλότητας

Άρθρο 11. Περιοδικές υγειονομικές εξετάσεις ελέγχου πτητικής καταλληλότητας

Άρθρο 12. Διακοπή και επανάκτηση πτητικής καταλληλότητας για λόγους υγείας

Άρθρο 13. Πτητική ακαταλληλότητα λόγω υγείας

Άρθρο 14. Σωματική ικανότητα για την επιλογή Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών και υποψηφίων Σημαιοφόρων Επικούρων Αξιωματικών

Άρθρο 15. Οι οριζόμενοι στο άρθρο 3 Πίνακες και Παραρτήματα, θα καθορίζονται με Απόφαση
του κ. ΥΕΘΑ ή του κατά περίπτωση εξουσιοδοτημένου ΑΝΥΕΘΑ ή ΥΦΕΘΑ:
- ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ
- ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 'Ά"
ΠΡΟΣΌΝΤΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ το ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΔΙΑΦΌΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β"
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α-Β-Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΜΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Δ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ .Γ
ΚΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΚΩΝ-ΥΠΞΚΩΝ, ΕΠΟΠ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Δ"
ΜΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 'Έ"
ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΜΕΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο16. Καταργούμενες Διατάξεις

Τροποποιήσεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος καταργείται το π.δ. 133/2002 (Α' 109): «Για την
κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και
του στρατιωτικού προσωπικού γενικά", όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 53/2003 (Α' 59), π.δ. 207/2007 (Α' 233),
π.δ. 66/2008 (Α' 95), π.δ. 54/201 Ο (Α' 93) και το Άρθρο 63 του ν. 3883/1 Ο (Α' 167).

Λήψη του πρωτότυπου εγγράφου ΠΔ11/2014 στο ΦΕΚ17/2014

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

Σχετικά Άρθρα