ΦΕΚ 2520/2018 Αντιστοιχίες Τμημάτων για Μετεγγραφές Φοιτητών

Εκτύπωση  

ΦΕΚ 2520/2018
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ.Φύλλου 2520
29 Ιουνίου 2018

Αριθμ. 97719/Ζ1
Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Περίληψη

Περιλαμβάνονται οι παρακάτων τρείς ενότητες:

Α. Αντίστοιχα Τμήματα Πανεπιστημίων

Β. Αντίστοιχα Τμήματα ΤΕΙ

Γ. Αντίστοιχα Τμήματα Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

Δ. Τμήματα χωρίς καμία Αντιστοιχία

Λήψη

του πρωτότυπου εγγράφου ΦΕΚ 2520/2018

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι,13 Ioυνίου 2018

O Υπουργός
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Εκτύπωση