edu.klimaka.gr

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ ΦΕΚ 1734/2007

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ
ΦΕΚ 1734/2007 - Αρ.47455

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ.Φύλλου 1734
30 Αυγούστου 2007

Αριθμ. 47455
Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔIOIKHΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 45 του ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ. 57 Α΄).

2. Την παράγραφο 45 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (Φ.Ε.Κ. 78 Α΄).

3. Την παράγραφο 7 του άρθρου 15 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.

4. Την υπ’ αριθμ. 32634/28.9.2000 απόφασή μας (Φ.Ε.Κ. 1240 Β΄), περί αποζημίωσης εθελοντών σχολικών τροχονόμων.

5. Την ανάγκη ενίσχυσης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου.

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/24.3.2004 (Φ.Ε.Κ. 527 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

7. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (Φ.Ε.Κ. 1432 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών», όπως ισχύει.

8. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων, η οποία εκτιμάται στο ποσό των 3.060.000,00 € περίπου ετησίως, αποφασίζουμε:

1. Από την έναρξη του σχολικού έτους 2007 – 2008, καταβάλλεται στους εθελοντές σχολικούς τροχονόμους που προσφέρουν υπηρεσία σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται για την προστασία λόγω κυκλοφοριακών συνθηκών του μαθητικού πληθυσμού τους, οι οποίοι δεν ανήκουν στο προσωπικό του σχολείου ή του οικείου Ο.Τ.Α., αποζημίωση ύψους 176,00 € μηνιαίως από τις σχολικές επιτροπές, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής τους.

Προς το σκοπό αυτό, χρηματοδοτούνται μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων, οι Ο.Τ.Α. μέχρι 10.000 κατοίκους για έναν εθελοντή σχολικό τροχονόμο ανά σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ αυτοί με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, χρηματοδοτούνται αντίστοιχα για μέχρι δύο εθελοντές σχολικούς τροχονόμους.

Κατ’ εξαίρεση για τα ειδικά σχολεία όπου φοιτούν ΑΜΕΑ, χρηματοδοτούνται οι οικείοι Ο.Τ.Α., ανεξαρτήτως του πληθυσμού τους, για μέχρι δύο εθελοντές σχολικούς τροχονόμους.

2. Η αποζημίωση καταβάλλεται στα άτομα που προσφέρουν σχετικές υπηρεσίες τις ημέρες λειτουργίας του σχολείου και κατά το διάστημα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών από αυτό.

Η εν λόγω αποζημίωση μειώνεται αναλογικά, όταν δεν προσφέρονται υπηρεσίες όλες τις ημέρες λειτουργίας του σχολείου και όταν αυτές προσφέρονται μόνο κατά την προσέλευση ή την αποχώρηση των μαθητών. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί το υπόλοιπο ποσό να διατίθεται σε επιπλέον άτομο που καλύπτει αυτά τα κενά

3. Οι ημέρες εκπαίδευσης του εθελοντή σχολικού τροχονόμου, θεωρούνται ως ημέρες παρεχόμενης υπηρεσίας.

4. Η αποζημίωση δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση, πλην του χαρτοσήμου αποδείξεως (1%) του ΟΓΑ (20% επί του χαρτοσήμου).

5. Παραστατικό καταβολής της αποζημίωσης είναι το διπλότυπο πληρωμής της σχολικής επιτροπής, το οποίο εκδίδεται κατόπιν βεβαίωσης του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας, για τις ημέρες και ώρες που ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος παρείχε υπηρεσία.

6. Οι εθελοντές σχολικοί τροχονόμοι δεν ασφαλίζονται σε κανέναν ασφαλιστικό φορέα.

Από την έναρξη εφαρμογής των οριζομένων στην απόφαση αυτή, παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ.32634/28.9.2000 όμοια

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Αυγούστου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΚΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΔΟΥΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Σχετικά Άρθρα