edu.klimaka.gr

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Καταστάσεις Παρόντων - Απόντων 2020

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛ 2020

Αρ.Πρωτ.Φ251/71191/Α5/10-06-2020/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α΄
email: t01ode2(ΣΤΟ)minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Κων/να Ντούτσου 2103442684
Ανδρέας Λάμπος 210-3442702
Fax: 210-3442098

ΘΕΜΑ:
1) Καταστάσεις παρόντων – απόντων (Παρουσιολόγια) των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2020.
2) Κατανομή των υποψηφίων ΓΕΛ στις αίθουσες.

1) Καταστάσεις παρόντων-απόντων.

Α) Οι καταστάσεις των εξεταζομένων κατά Λύκειο και μάθημα, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την επισημείωση των παρόντων και απόντων, θα τυπωθούν από τα Λύκεια με βάση την επιλογή «Αναφορές -> Αναφορές Μαθητών -> Πανελλαδικές Εξετάσεις -> Παρουσιολόγιο Πανελλαδικών Εξετάσεων» από το Π.Σ. myschool.

Αν υπάρχουν υποψήφιοι μόνο του ΝΕΟΥ συστήματος, θα εκτυπωθεί μία σειρά καταστάσεων. Αν υπάρχουν υποψήφιοι και του ΝΕΟΥ και του ΠΑΛΑΙΟΥ συστήματος, θα εκτυπωθούν δύο σειρές καταστάσεων, μία για το ΝΕΟ (χωρίς επιπλέον διάκριση) και μία για το ΠΑΛΑΙΟ (με σαφή διάκριση ΠΑΛΑΙΟ). Επίσης, εφόσον στα τριετή εσπερινά ΓΕΛ υπήρξαν υποψήφιοι που δήλωσαν συμμετοχή με τα ημερήσια ΓΕΛ, θα εκτυπωθούν δύο σειρές καταστάσεων, μία για τους υποψηφίους με τα εσπερινά (με την ένδειξη ΕΣ) και μία για τους ελάχιστους υποψηφίους με τα ημερήσια (με την ένδειξη ΗΜ).

Επειδή οι ημέρες που απομένουν μέχρι την έναρξη των εξετάσεων είναι πολύ λίγες, παρακαλούνται οι Διευθυντές των ΓΕΛ να φροντίσουν ώστε να εκτυπωθούν, ως παραπάνω, οι καταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν για παρουσιολόγιο και να ελεγχθεί η ορθότητά τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον έλεγχο του παρουσιολογίου των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις κατά μάθημα, ώστε να συμφωνεί με τα στοιχεία των αιτήσεων-δηλώσεων με τις οποίες οι υποψήφιοι επέλεξαν τα μαθήματα που θα εξετασθούν σε πανελλαδικό επίπεδο. Τα παραπάνω αρχεία, στα οποία θα πρέπει να γίνει προσεκτικός έλεγχος περισσότερο από μια φορά, πρέπει να συμφωνούν με τα αρχεία που έχουν αποσταλεί στη Μηχανοργάνωση. Στις καταστάσεις συμπεριλαμβάνονται μόνο όσοι δήλωσαν συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Β) Οι Διευθυντές των ΓΕΛ, των οποίων οι υποψήφιοι εξετάζονται σε Εξεταστικό Κέντρο (Ε.Κ.) διαφορετικό από το Λύκειό τους, αποστέλλουν στους Διευθυντές των αντίστοιχων Ε.Κ., σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονικά τις καταστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν ως παρουσιολόγια των εξεταζομένων για κάθε ημέρα εξέτασης. Τα στοιχεία των καταστάσεων αυτών πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία των αιτήσεων – δηλώσεων των υποψηφίων και με τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί στη Μηχανοργάνωση του Υπουργείου Παιδείας.

2) Κατανομή των μαθητών στις αίθουσες.

1. Γενικά, η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες των Ε.Κ. θα γίνει πρώτα κατά Νέο-Παλαιό σύστημα.

Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα διαχωριστούν κατά Λύκειο, κατά μάθημα και αλφαβητικά για το Νέο σύστημα και αντίστοιχα για το Παλαιό σύστημα. Οι υποψήφιοι του Παλαιού θα διαχωριστούν και θα τοποθετηθούν είτε στην τελευταία αίθουσα (αν είναι λίγοι) είτε σε επιπλέον αίθουσα (αν είναι αρκετοί).

Επομένως, μετά το διαχωρισμό σε ΝΕΟ-ΠΑΛΑΙΟ, η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες στα Ε.Κ. θα γίνεται πρώτα κατά Λύκειο προέλευσης και μετά κατά μάθημα και αλφαβητικά.

2. Τα μαθήματα
- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικών Σπουδών & Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής για το ΝΕΟ σύστημα
- ΦΥΣΙΚΗ Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας για το ΝΕΟ σύστημα
- ΧΗΜΕΙΑ Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας για το ΝΕΟ σύστημα
- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θετικών Σπουδών & Οικονομίας και Πληροφορικής για το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα
θα θεωρούνται ξεχωριστά μαθήματα ανά Ομάδα Προσανατολισμού, τόσο για την κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες, όσο και στο τελικό πακετάρισμα για τη διακίνηση των γραπτών, που θα χωρίζονται σε διαφορετικούς υποφακέλους ανά ομάδα. Επίσης θα εκτυπώνονται διαφορετικά παρουσιολόγια.

3. Εφόσον έχει ορισθεί σε συγκεκριμένο E.K. να εξετάζονται και υποψήφιοι άλλου ΓΕΛ, οι υποψήφιοι αυτοί τοποθετούνται σε διαφορετική αίθουσα κατά ΓΕΛ. Στην περίπτωση όμως που πρόκειται για μικρό αριθμό υποψηφίων, αυτοί τοποθετούνται στην τελευταία αίθουσα των υποψηφίων του προηγούμενου ΓΕΛ, εφόσον υπάρχει χώρος, με την επισήμανση να διατηρηθεί απόσταση μεταξύ τελευταίου υποψήφιου του ενός Λυκείου με τον πρώτο υποψήφιο του επόμενου Λυκείου, ώστε να διευκολυνθεί η επικόλληση των αριθμητηρίων που είναι διαφορετικά για κάθε Λύκειο. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από διαφορετικά Λύκεια, αφού πρώτα τακτοποιηθούν κατά Λύκειο, κατανέμονται κατά μάθημα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω.

4. Σε Ε.Κ. που εξετάζονται και υποψήφιοι εσπερινών Λυκείων, οι υποψήφιοι αυτοί θα πρέπει να τοποθετούνται σε διαφορετική αίθουσα, στην είσοδο της οποίας να υπάρχει ευδιάκριτη ένδειξη. Εκτός και αν πρόκειται για μικρό αριθμό υποψηφίων από εσπερινό ΓΕΛ, οπότε τοποθετούνται στην τελευταία αίθουσα των υποψηφίων του προηγούμενου ΓΕΛ, εφόσον υπάρχει χώρος, με την επισήμανση να διατηρηθεί απόσταση μεταξύ τελευταίου υποψήφιου του ημερήσιου Λυκείου με τον πρώτο υποψήφιο του εσπερινού Λυκείου, ώστε να διευκολυνθεί η επικόλληση των αριθμητηρίων που είναι διαφορετικά για κάθε Λύκειο αλλά και να μη δημιουργηθεί σύγχυση στη διανομή των θεμάτων. Στα Ε.Κ. που εξετάζονται και υποψήφιοι εσπερινών Λυκείων, αν τα θέματα διαφοροποιούνται, θα αποσταλούν ξεχωριστές σειρές θεμάτων (άλλη για τα ημερήσια ΓΕΛ και άλλη για τα εσπερινά ΓΕΛ ), με σαφέστατη διάκριση σε κάθε σελίδα τους, εκτός αν τα θέματα είναι απολύτως κοινά για τους υποψηφίους Ημερήσιων και Εσπερινών, οπότε θα αποσταλεί μία σειρά ΚΟΙΝΩΝ θεμάτων με ανάλογη σήμανση σε κάθε σελίδα.

5. Επιπλέον προσοχή πρέπει να δοθεί στους υποψηφίους εσπερινού ΓΕΛ με το ΝΕΟ σύστημα, καθώς αυτοί έχουν ήδη επιλέξει αν θα εξεταστούν με τα Εσπερινά ή με τα Ημερήσια ΓΕΛ. Άρα, ένας υποψήφιος εσπερινού ΓΕΛ που επέλεξε να εξεταστεί με τα εσπερινά, θα αντιμετωπιστεί όπως όλοι οι εσπερινοί, θα παρακαθίσει δίπλα στους εσπερινούς, θα πάρει θέματα εσπερινών ΓΕΛ και το γραπτό του θα πακεταριστεί με τα εσπερινά.

Αντίθετα, ένας υποψήφιος εσπερινού ΓΕΛ που επέλεξε να εξεταστεί με τα ημερήσια (πρόκειται για ελάχιστους υποψηφίους), θα αντιμετωπιστεί σαν ημερήσιος, θα παρακαθίσει δίπλα στους ημερήσιους, θα πάρει θέματα ημερήσιων ΓΕΛ και το γραπτό του θα πακεταριστεί με τα ημερήσια.
[Υπενθυμίζουμε σχετική οδηγία μας σχετικά με τα μικρά αυτοκόλλητα αριθμητήρια για το εξώφυλλο του τετραδίου:

Για την ασφαλέστερη διάκριση των υποψηφίων, τα αυτοκόλλητα των Εσπερινών υποψηφίων θα αναφέρουν περισσότερα στοιχεία και συγκεκριμένα

  • την ένδειξη ΕΣ, για υποψήφιο Εσπερινού ΓΕΛ που θα εξεταστεί με τα Εσπερινά με το Νέο σύστημα. Ο υποψήφιος με την ένδειξη ΕΣ θα παρακαθίσει με τους υπόλοιπους υποψηφίους του Εσπερινού ΓΕΛ, θα πάρει θέματα Εσπερινού και το γραπτό του θα πακεταριστεί με τα εσπερινά.
  • ή την ένδειξη ΗΜ, για υποψήφιο Εσπερινού ΓΕΛ που θα εξεταστεί με τα Ημερήσια με το Νέο σύστημα. Ο υποψήφιος με την ένδειξη ΗΜ δεν θα παρακαθίσει με τους υπόλοιπους υποψηφίους του Εσπερινού ΓΕΛ, αλλά με τους υποψηφίους των Ημερήσιων ΓΕΛ, θα πάρει θέματα Ημερήσιου και το γραπτό του θα πακεταριστεί με τα ημερήσια.
  • ή την ένδειξη ΕΔ, για υποψήφιο Εσπερινού ΓΕΛ, που εξετάζεται με τα εσπερινά ΓΕΛ με το Παλαιό σύστημα.]

Επίσης, κατά την αποστολή των θεμάτων, πάνω σε αυτά θα υπάρχει σαφής διάκριση, αν πρόκειται για θέματα του ΝΕΟΥ ή του ΠΑΛΑΙΟΥ συστήματος. Απαιτείται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή κατά την αντιπαραβολή, συρραφή και διανομή των θεμάτων, ώστε κάθε υποψήφιος να πάρει τα ανάλογα θέματα (ΝΕΟΥ ή ΠΑΛΑΙΟΥ, ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ), κάτι που θα επιτευχθεί ΜΟΝΟ αν έχουν τακτοποιηθεί οι υποψήφιοι σωστά στις αίθουσες.

Παραδείγματα για την κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες.

Παράδειγμα 1: Ε.Κ. με 1 ΓΕΛ μόνο ΝΕΟ σύστημα : οι υποψήφιοι χωρίζονται κατά μάθημα και μετά αλφαβητικά.

Παράδειγμα 2 : Ε.Κ. με 1 ΓΕΛ με ΝΕΟ και ΠΑΛΑΙΟ σύστημα : οι υποψήφιοι διαχωρίζονται πρώτα σε ΝΕΟ και ΠΑΛΑΙΟ σύστημα.
α) Οι υποψήφιοι του ΝΕΟΥ κατανέμονται στις αίθουσες κατά μάθημα και μετά αλφαβητικά.
β) Οι υποψήφιοι του ΠΑΛΑΙΟΥ χωρίζονται κατά μάθημα και μετά αλφαβητικά και θα τοποθετηθούν είτε στην τελευταία αίθουσα (αν είναι λίγοι) είτε σε επιπλέον αίθουσα (αν είναι αρκετοί).

Παράδειγμα 3 : Ε.Κ. με 2 ΓΕΛ με ΝΕΟ και ΠΑΛΑΙΟ σύστημα : οι υποψήφιοι διαχωρίζονται πρώτα σε ΝΕΟ και ΠΑΛΑΙΟ σύστημα.
α) Οι υποψήφιοι του ΝΕΟΥ χωρίζονται στα 2 ΓΕΛ προέλευσης και μετά κατά μάθημα και αλφαβητικά.
β) Οι υποψήφιοι του ΠΑΛΑΙΟΥ χωρίζονται στα 2 ΓΕΛ προέλευσης και μετά κατά μάθημα και αλφαβητικά και θα τοποθετηθούν είτε στην τελευταία αίθουσα (αν είναι λίγοι) είτε σε επιπλέον αίθουσα (αν είναι αρκετοί).

Τα παραπάνω παραδείγματα είναι ενδεικτικά και βοηθητικά. Ωστόσο, η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες θα γίνει με ευθύνη της Λυκειακής Επιτροπής, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται ότι:

Α) σε όλα τα τετράδια θα κολληθούν τα σωστά αριθμητήρια (ΝΕΟ-ΠΑΛΑΙΟ σύστημα) και ανάλογα με το Λύκειο προέλευσης (τα αριθμητήρια φέρουν το λεκτικό του Λυκείου προέλευσης)

Β) όλοι οι υποψήφιοι θα πάρουν τα σωστά θέματα (ΝΕΟ ή ΠΑΛΑΙΟ, ΗΜΕΡΗΣΙΟ ή ΕΣΠΕΡΙΝΟ)

Γ) θα διευκολύνεται ο διαχωρισμός των γραπτών σε ΝΕΟ και ΠΑΛΑΙΟ σύστημα, αφού στο τέλος το Ε.Κ. θα πακετάρει ξεχωριστά τα γραπτά του ΝΕΟΥ και ξεχωριστά τα γραπτά του ΠΑΛΑΙΟΥ συστήματος.

Οι κκ. Πρόεδροι των ΕΕΔΔΕ και οι Πρόεδροι των ΛΕΕ, σε συνεργασία με τους Διευθυντές των ΓΕΛ παρακαλούνται να μεριμνήσουν προσωπικά για την πιστή και έγκαιρη εφαρμογή των ανωτέρω.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

Σχετικά Άρθρα