Ν.48/108 : Περί Εθνικής Σημαίας, Εμβλήματος Δημοκρατίας, Όρκου Υπαλλήλων, Τύπου Σφραγίδων Υπηρεσιών