edu.klimaka.gr

Πρόσκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικών για Διοικητικό Προσωπικό στο ΙΕΠ 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΙΕΠ 2022

Αρ.Πρωτ.4550/11-04-2022/ΙΕΠ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ &
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αν. Τσόχα 36, 11521 Αθήνα
Email: gp(ΣΤΟ)iep.edu.gr
Ιστοσελίδα: www.iep.edu.gr

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως διοικητικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:
ί. τις διατάξεις του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α' 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 70 του ν. 4547 /2018 (ΦΕΚ Α' 102),
ίί. την υπ' αριθμ. πρωτ. 208017/Γ4/03-12-2018 (ΦΕΚ Β' 5527) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)»,
ίίί. την υπ' αριθμ. πρωτ. 180661/Γ4/19-11-2019 (ΦΕΚ 981/τ. ΥΟΔΔ/20-11-2019) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων»,
ίν. τις διατάξεις των άρθρων 75-83 του κεφ. ια', Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια του ν.4727/20 (ΦΕΚ 184 Α/23-9-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις)>,
ν. τις διατάξεις του άρθρου 19 §1 περ. κβ' του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ Α' 224) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις», όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του ν. 4473/2017 (ΦΕΚ Α' 78) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης»,
νί. τις διατάξεις της περ. β. §6 του άρθρου 6 του ν. 2740/99 (ΦΕΚ Α' 186) «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
νίί. τις διατάξεις του ν.4624/19 (ΦΕΚ 137 Α/29-8-2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις),
νίίί. την υπ' αριθμ. 19/07-04-2022 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής περί έγκρισης θέσεων προς απόσπαση εκπαιδευτικών/υπαλλήλων ως διοικητικό προσωπικό στο ΙΕΠ και έγκρισης των κριτηρίων επιλογής καθώς και περί έγκρισης της παρούσας,

προτίθεται να καλύψει ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό με αποσπάσεις. Για τον λόγο αυτόν, καλεί:

 • μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης
 • διοικητικούς/ες υπαλλήλους του ΥΠΑΙΘ
 • διοικητικούς/ες υπαλλήλους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των λοιπών αποκεντρωμένων υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ κλάδου ΠΕ/ΤΕ
 • διοικητικούς/ες υπαλλήλους των εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΑΙΘ κλάδου ΠΕ/ΤΕ

να καταθέσουν σχετική αίτηση.

Σημειώνεται ότι οι αποδοχές του αποσπασμένου προσωπικού στο ΙΕΠ βαρύνουν και καταβάλλονται από την οργανική του θέση. Η διάρκεια της απόσπασης στο ΙΕΠ είναι τετραετής.

Α. Περιγραφή θέσεων/ Κριτήρια Επιλογής

Το διοικητικό προσωπικό στο ΙΕΠ στηρίζει διοικητικά τις οργανικές μονάδες του φορέα, οι αρμοδιότητες των οποίων αναφέρονται στα άρθρα 13 και 14 του ν. 3966/2011, όπως ισχύει. Στον πίνακα παρακάτω αποτυπώνονται οι θέσεις ανά αντικείμενο απασχόλησης:

α/α Οργανική μονάδα Ενδεικτικό Αντικείμενο απασχόλησης Αριθμός
θέσεων
1 Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας Διοικητική υποστήριξη 1
2 Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας Διοικητική υποστήριξη 12
3 Τμήμα Πληροφορικής,
Διαλειτουργικότητας & Δικτύων
Ανάπτυξη & Συντήρηση Εφαρμογών, Τεχνική Υποστήριξη - Δίκτυα ,Υποστήριξη χρηστών 4
4 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού &
Διοικητικής Μέριμνας
Διοικητική υποστήριξη - Υποδομές 2
5 Τμήμα Έργων και Δράσεων Διοικητική Υποστήριξη 4
6 Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου Διοικητική υποστήριξη 1
7 Τμήμα Συντονισμού, Σχεδιασμού &
Διασφάλισης Ποιότητας
Διοικητική υποστήριξη 1
8 Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Παροχή νομικής υποστήριξης, γνωμοδοτήσεις 1
9 Γραμματεία ΔΣ & Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Τήρηση πρακτικών & γραμματειακή υποστήριξη 1
10 Επιστημονική Υπηρεσία Διοικητική υποστήριξη 6
Σύνολο 33

Για όλες τις ως άνω θέσεις προαπαιτούμενο προσόν αποτελεί η δημόσια προϋπηρεσία άνω των 5 ετών.

Επιπροσθέτως, θα συνεκτιμηθούν, ενδεικτικά, τα εξής: κατάρτιση, προηγούμενη διοικητική εμπειρία, προηγούμενη απασχόληση σε συναφές αντικείμενο, γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, η γνώση ξένης γλώσσας.

Επιπροσθέτως, θα συvεκτιμηθούv, εvδεικτικά, τα εξής:

 • κατάρτιση,
 • προηγούμεvη διοικητική εμπειρία,
 • προηγούμεvη απασχόληση σε συvαφές αvτικείμεvο,
 • γvώση χρήσης ηλεκτροvικώv υπολογιστώv,
 • γvώση ξέvης γλώσσας.

Ειδικά για τις θέσεις:

 1. στο Τμήμα Πληροφορικής, Διαλειτουργικότητας & Δικτύωv είvαι υποχρεωτική η κατοχή βασικού τίτλου σπουδώv στοv τομέα της πληροφορικής και η/υ.
 2. στο Τμήμα Νομικής Υποστήριξης με αvτικείμεvο «Παροχή vομικής υποστήριξης, γvωμοδοτήσεις» είvαι υποχρεωτική η κατοχή βασικού τίτλου σπουδώv στηv επιστήμη της Νομικής.

Οι υποψήφιοι μπορούv vα δηλώσουv έως και τρεις κατηγορίες θέσεωv με επιθυμητή σειρά προτίμησης χωρίς αυτό vα είvαι δεσμευτικό για το ΙΕΠ ως προς τηv τοποθέτηση του προσωπικού που θα υπηρετήσει με απόσπαση.

Β. Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης, έχουv οι μόvιμοι/ες εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, διοικητικοί/ες υπάλληλοι του ΥΠΑΙΘ, τωv υπαγόμεvωv σε αυτό Διευθύvσεωv Εκπαίδευσης και λοιπών αποκεντρωμένων υπηρεσιών του ή των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, στο πρόσωπο τωv οποίωv συvτρέχουv σωρευτικά οι απαιτούμεvες προϋποθέσεις και εφόσοv η αίτησή τους δεv αvτίκειται σε απαγορευτική διάταξη vόμου.

Τέλος, επισημαίvεται ότι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει vα συvτρέχουv κατά τηv ημερομηvία λήξης της προθεσμίας υποβολής τωv αιτήσεωv υποψηφιότητας.

Γ. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΕΠ, (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και vα επεξεργαστούv το προσωπικό τους προφίλ και στη συvέχεια, ακολουθώvτας τις οδηγίες, vα υποβάλουv αίτηση, βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούvται, π.χ. τίτλοι σπουδώv, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτροvική μορφή. Στο παράρτημα αvαφέροvται τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς τεκμηρίωση της υποψηφιότητας. Οι εvδιαφερόμεvοι/ες θα πρέπει vα γvωρίζουv ότι η υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυvης δήλωσης του v. 1599/86, ως προς τηv αλήθεια και ακρίβεια τωv δηλωθέvτωv στοιχείωv, και αποδοχής τωv όρωv της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που δεv συvυποβληθούv με τηv αίτηση και το προσωπικό τους προφίλ τα αποδεικτικά έγγραφα τωv επικαλού μεvωv προσόvτωv, η εξέτασή τους δεv θα ληφθεί υπόψη από τηv αρμόδια επιτροπή.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 14/4/2022 και ώρα 13:00 έως τις 12/5/2022 και ώρα 13:00.

Δ. Επιλογή - Διαδικασία αποσπάσεων και τοποθετήσεων

Σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του ΙΕΠ, ο οποίος καθορίζει το γενικό πλαίσιο της διαδικασίας, τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες κριτηρίων:

 1. Επιστημονική συγκρότηση, γνώση του αντικειμένου, αντίληψη, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα.
 2. Διοικητικές ικανότητες, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά.
 3. Στοιχεία προσωπικότητας και γενικής συγκρότησης.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη, η οποία θα διενεργηθεί από ειδική επιτροπή, ορισμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ. Η συνέντευξη μπορεί να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. Στη συνέντευξη καλούνται οι υποψήφιοι που πληρούν τα προαπαιτούμενα προσόντα και σε αυτήν θα αξιολογηθεί το επαγγελματικό προφίλ τους με συνεκτίμηση του φακέλου υποψηφιότητας καθώς και στοιχεία προσωπικότητας και γενικής συγκρότησης των υποψηφίων. Η επιλογή θα γίνει βάσει συγκριτικής αξιολόγησης: α) του συνόλου των προσόντων των υποψηφίων που έχουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης και β) των ποιοτικών δεδομένων που προκύπτουν από τη συνέντευξη στην Ειδική Επιτροπή. Η εν λόγω Επιτροπή θα συντάξει πίνακα υποψηφίων με αξιολογική σειρά και στη συνέχεια θα εισηγηθεί στο ΔΣ του ΙΕΠ προς απόφασή του.

Οι εκπαιδευτικοί/ υπάλληλοι που θα επιλεγούν, θα προταθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ για απόσπαση, που πραγματοποιείται με απόφαση του/της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η απόσπαση θα έχει διάρκεια τέσσερα έτη.

Επίσης, σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης υποψηφίου που έχει επιλεγεί σε όποια θέση, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ δύναται να προτείνει προς πλήρωση της εν λόγω κενωθείσας θέσης τον/την επόμενο/η υποψήφιο από τον πίνακα υποψηφίων με αξιολογική σειρά έως και ένα σχολικό έτος μετά. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, δύναται να μην προβεί σε πλήρωση θέσεων.

Το προσωπικό που θα αποσπαστεί βάσει της πρότασης του ΙΕΠ θα τοποθετηθεί σε οργανική μονάδα του ΙΕΠ βάσει των υπηρεσιακών αναγκών του φορέα. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρ. 63 του ν. 4547 /2018, «υπηρεσιακές ανάγκες του φορέα συνιστούν αιτία υποχρεωτικής μετακίνησης επιστημονικού ή διοικητικού προσωπικού ... σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσιακή μονάδα της επιστημονικής ή διοικητικής υπηρεσίας, καθώς και των αυτοτελών τμημάτων και γραφείων, από αυτή που έχει επιλεγεί και τοποθετηθεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ... ».

Ε. Ενστάσεις

Επί του πίνακα για κάθε θέση, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω από της ειδικής πλατφόρμας αιτήσεων του ΙΕΠ (δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/serνices/mitroo/login.php), εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (05) ημερών από την επομένη (και ώρα 13:00) της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (και ώρα 13:00). Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου και συγκεκριμένες. Ειδικότερα, δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (συμβατική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία) καθώς επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες ενστάσεις ενδεικτικά κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του πενθημέρου και αποδεικνύεται αποκλειστικά από τον αριθμό Πρωτοκόλλου ΙΕΠ της ηλεκτρονικής υποβολής και καταχώρησης. Ενστάσεις που περιέρχονται στο ΙΕΠ και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες, και δεν εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή. Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το ΙΕΠ θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους ατομικούς φακέλους των λοιπών υποψηφίων, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος). Μετά την άπρακτη παρέλευση του ως άνω πενθημέρου, οριστικοποιείται η αξιολογική σειρά των υποψηφίων και αναρτάται στον σχετικό διαδικτυακό τόπο του ΙΕΠ.

ΣΤ. Δημοσίευση, Ιδιωτικότητα και Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η παρούσα Πρόσκληση, όπως και οι λοιπές σχετικές ανακοινώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων - προσωρινών και οριστικών - θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (www.iep.edu.gr).

Η νομική βάση επί της οποίας πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων αιτούντων είναι η υπ' αριθμ. 6 παρ. 1 εδ. ε' Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, όπως ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4624/2019 και ιδιαιτέρως στο άρθρ. 5 όπου ορίζεται ότι «οι δημόσιοι φορείς επιτρέπεται να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας».

Οι υποψήφιοι/ες, αιτούντες/αιτούσες στο πλαίσιο της παρούσας, αποδέχονται τα παρακάτω:

• τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα - αρχεία, τα οποία θα μεταφορτώσουν και αφορούν στην υποβολή αίτησης συμμετοχής, θα αποθηκευτούν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της παρούσης και τις υπηρεσιακές ανάγκες που συνάγονται.

• κατά τη διάρκεια επισκόπησης και αξιολόγησης των υποβληθέντων δικαιολογητικών ως και της συνέντευξης υποψηφίων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. προσωρινός και οριστικός πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων ως εξής:

α) οι υποψήφιοι θα καλούνται σε προφορική συνέντευξη με χρήση του ονοματεπώνυμού τους,

β) οι απορριφθείσες αιτήσεις (δηλαδή, όσοι δεν καλούνται στη διαδικασία συνέντευξης) θα δημοσιευθούν με χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης και την αιτιολογία της απόρριψης τους και

γ) ο προσωρινός και ο οριστικός πίνακας με αξιολογική σειρά θα δημοσιευθεί με χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης των υποψηφίων και του ονοματεπώνυμου μόνο των επιλεγέντων για κάθε θέση

Πρόσθετες πληροφορίες θα παρέχονται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αιτήσεων, Διαχείρισης Προσωπικού και Συνεργατών ΙΕΠ, «Δικτυακή Πύλη - e-IEP» (https://www.iep.edu.gr/serνices/mitroo/login.php).

Ο Πρόεδρος
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Ιωάννης Αντωνίου


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αποδεικτικά έγγραφα- Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Η προηγούμενη εμπειρία/προϋπηρεσία/εξειδίκευση αποδεικνύεται γενικότερα με βεβαίωση προϋπηρεσίας ή/και βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης ή/και πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών ή/και βεβαίωση με αποτύπωση καθηκόντων.
Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτική νια όλους/ες τους/τις υποψηφίους/υποψήφιες η υποβολή δημόσιου εγνράΦου που αποδεικνύει την ιδιότητα με την οποία δύναται τα υποβάλει υποψηφιότητα νια την κάθε θέση (μον. εκπαιδευτικός δημόσιας εκπαίδευσης/διοικ. Υπάλληλος και τυχόν ειδικότητά του). το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί εντός έτους πριν τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.

2. Η ικανότητα χρήσης εργαλείων πληροφορικής αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στις διαδικασίες που ελέγχονται από το ΑΣΕΠ, ή με Βεβαίωση Πιστοποίησης Α' ή Β' επιπέδου Τ.Π.Ε. (μόνο για εκπαιδευτικούς) ή με ειδική βεβαίωση απασχόλησης.

3. Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ελέγχονται από το ΑΣΕΠ.

4. Για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής είναι απαραίτητη συνυποβολή αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ ή άλλο αρμόδιο όργανο.

5. Υπάρχει δυνατότητα οι υποψήφιοι/ες να καταθέσουν ένα σύντομο κείμενο (έως 600 λέξεις), ως ενίσχυση της υποψηφιότητάς τους.

6. Για τις τεχνικές λεπτομέρειες, οι υποψήφιοι/ες παρακαλούνται να συμβουλευτούν τις σχετικές οδηγίες στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ, Δικτυακή Πύλη - e-IEP: https://www.ίep.edu.gr/serνίces/mίtroo/1ogin.php

Σχετικά Άρθρα