edu.klimaka.gr

Πρόσκληση Απόσπασης Εκπαιδευτικών για Διοικητικό Προσωπικό στο ΙΕΠ 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΙΕΠ 2024

Αρ.Πρωτ.57/02-01-2024/ΙΕΠ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
TMHMA ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Email: gp(ΣΤΟ)iep.edu.gr
Ιστοσελίδα: www.iep.edu.gr

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας
ως διοικητικό προσωπικό
στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 12 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 63 και 70 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’ 102),
2. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 208017/Γ4/03-12-2018 (Β’ 5527) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)»,
3. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 87038/Γ4/01-08-2023 (ΥΟΔΔ 819/09 2023), απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων»
4. τα άρθρα 75-83 του κεφ. ια', Ψηφιακή Διαφάνεια-Πρόγραμμα Διαύγεια του ν. 4727/20 (Α 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,
5. το άρθρο 19 §1 περ. κβ’ του ν. 4440/2016 (Α’ 224) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις», όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 3 §1 του ν. 4473/2017 (Α’ 78) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης»,
6. την περ. β΄ §6 του άρθρου 6 του ν. 2740/99 (Α’ 186) «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
7. τις διατάξεις του ν. 4624/19 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις),
8. την υπ’ αριθμ. 79 /21-12-2022 022023 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής περί έγκρισης θέσεων προς απόσπαση εκπαιδευτικών/υπαλλήλων ως διοικητικό προσωπικό στο ΙΕΠ και έγκρισης των κριτηρίων καθώς και περί έγκρισης της παρούσας επιλογής

προτίθεται να καλύψει ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό με αποσπάσεις.

Για τον λόγο αυτόν, καλεί:

 • μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης
 • διοικητικούς/ες υπαλλήλους του ΥΠΑΙΘ
 • διοικητικούς/ες υπαλλήλους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των λοιπών αποκεντρωμένων υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ κλάδου ΠΕ/ΤΕ
 • διοικητικούς/ες υπαλλήλους των εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΑΙΘ κλάδου ΠΕ/ΤΕ

Σημειώνεται ότι οι αποδοχές του αποσπασμένου προσωπικού στο ΙΕΠ βαρύνουν και καταβάλλονται από την οργανική του θέση.

Η διάρκεια της απόσπασης στο ΙΕΠ είναι τετραετής.

Η έδρα του 1 ΕΠ και συνεπώς και ο τόπος εργασίας του αποσπασμένου προσωπικού είναι η Αθήνα (Αν. Τσόχα 36, 11521). Επισημαίνεται ότι το Προσωπικό του ΙΕΠ, σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του ΙΕΠ, «υποχρεούται στην τήρηση σαραντάωρου ωραρίου εργασίας ανά εβδομάδα ... »

Α. Περιγραφή θέσεων/Κριτήρια Επιλογής

Το διοικητικό προσωπικό στο ΙΕΠ στηρίζει διοικητικά τις οργανικές μονάδες του φορέα, οι αρμοδιότητες των οποίων αναφέρονται στα άρθρα 13 και 14 του ν. 3966/2011, όπως ισχύει.

Η διάρθρωση του ΙΕΠ έχει ως εξής:

Επιστημονική Υπηρεσία

- Τμήμα Α': Εκπαιδευτικής Καινοτομίας και Ενταξιακής Εκπαίδευσης

Μονάδες
1. Ειδικής και Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης
2. Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

- Τμήμα Β: Προγραμμάτων Σπουδών και Εκπαιδευτικού Υλικού

Μονάδες
1. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
2. Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
3. Ξένων Γλωσσών
4. Φυσικών επιστημών, τεχνολογίας, μαθηματικών και τεχνών (STEM/STEAM)
5. Επαγγελματικής εκπαίδευσης και μαθητείας

- Τμήμα Γ: Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών, Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Μονάδες
1. Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών
2. Ποιότητας και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου
3. Ευρωπαϊκής, Ομογενειακής και Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας

- Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υπηρεσίας

1. Τμήμα Προϋπολογισμού, Ελέγχου, Εκκαθάρισης Δαπανών και Εντολής Πληρωμών
2. Τμήμα Εξοφλήσεων και Πάγιων Προκαταβολών
3. Τμήμα Προμηθειών, Διαγωνισμών και Συμβάσεων

- Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας (ΤΑΔΔΜ)

- Τμήμα Πληροφορικής, Διαλειτουργικότητας και Δικτύων

- Τμήμα Έργων και Δράσεων

Αυτοτελή Τμήματα

- Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

- Τμήμα Νομικής Υποστήριξης

- Τμήμα Συντονισμού, Σχεδιασμού & Διασφάλισης Ποιότητας

Αυτοτελή Γραφεία

- Γραφείο Επικοινωνίας

- Γραφείο Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου

- Γραφείο Προέδρου

- Γραφείο Αντιπροέδρου

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται οι θέσεις ανά αντικείμενο απασχόλησης:

α/α Ενδεικτικό Αντικείμενο απασχόλησης Αριθμός
θέσεων
1. Διοικητική και οικονομική υποστήριξη 1
2. Διοικητική Υποστήριξη/διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων 2
3. Διοικητική Υποστήριξη 3
4. Ανάπτυξη & Συντήρηση Εφαρμογών 2

Για όλες τις ως άνω θέσεις, θα συνεκτιμηθούν, ενδεικτικά, τα εξής:
− κατάρτιση,
− προηγούμενη διοικητική εμπειρία,
− προηγούμενη απασχόληση σε συναφές αντικείμενο,
− γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών,
− γνώση ξένης γλώσσας.

*Ειδικά:

 1. για τη θέση με αντικείμενο απασχόλησης «Διοικητική και οικονομική υποστήριξη» είναι υποχρεωτική η προυπηρεσία σε διευθύνσεις/τμήματα με αντικείμενο συναφές με θέματα οικονομικής διαχείρισης (ενδεικτικά αναφέρονται: θέματα προϋπολογισμού, πληρωμών, μισθοδοσίας κλπ)
 2. για τη θέση με αντικείμενο απασχόλησης « Διοικητική υποστήριξη/διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων» είναι υποχρεωτική η αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας, Ευρωπαϊκά έργα)
 3. για τις θέσεις με αντικείμενο απασχόλησης «Ανάπτυξη & Συντήρηση Εφαρμογών» είναι υποχρεωτική η κατοχή τίτλου σπουδών στον τομέα της Πληροφορικής και εξειδικευμένη εμπειρία
  - στον προγραμματισμός web εφαρμογών με εργαλεία ανοιχτού κώδικα

Β. Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης, έχουν οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, διοικητικοί/ες υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, των υπαγόμενων σε αυτό Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και λοιπών αποκεντρωμένων υπηρεσιών του ή των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν σωρευτικά οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και εφόσον η αίτησή τους δεν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη νόμου.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας.

Γ. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΕΠ, (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ. τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή. Στο παράρτημα αναφέρεται το είδος των δικαιολογητικών που γίνονται αποδεκτά

Για όλους/ες τους/τις υποψηφίους/ες είναι υποχρεωτική η υποβολή πρόσφατου (εκδοθ. εντός τριμήνου από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων) Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών, στο οποίο πρέπει να αναφέρεται η δυνατότητα απόσπασής τους.

Αν το Πιστοποιητικό δεν έχει εκδοθεί εγκαίρως, οι υποψήφιοι υποβάλουν στην πλατφόρμα των αιτήσεων τη σχετική αίτησή τους και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό μέχρι και τη διεξαγωγή της συνέντευξης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86, ως προς την αλήθεια και ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων, και αποδοχής των όρων της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που δεν συνυποβληθούν με την αίτηση και το προσωπικό τους προφίλ τα αποδεικτικά έγγραφα των επικαλούμενων προσόντων, η εξέταση της υποψηφιότητάς τους δεν θα ληφθεί υπόψη από την αρμόδια επιτροπή.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 03/01/2024 και ώρα 14:00 έως τις 17/01/2024 και ώρα 14:00.

Δ. Επιλογή - Διαδικασία αποσπάσεων & τοποθετήσεων

Σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του ΙΕΠ, ο οποίος καθορίζει το γενικό πλαίσιο της διαδικασίας, τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες κριτηρίων:
− Επιστημονική συγκρότηση, γνώση του αντικειμένου, αντίληψη, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα.
− Διοικητικές ικανότητες, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά.
− Στοιχεία προσωπικότητας και γενικής συγκρότησης.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη, η οποία θα διενεργηθεί από ειδική επιτροπή, ορισμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ. Η συνέντευξη μπορεί να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας. Στη συνέντευξη καλούνται οι υποψήφιοι που πληρούν τα προαπαιτούμενα προσόντα και σε αυτήν θα αξιολογηθεί το επαγγελματικό προφίλ τους με συνεκτίμηση του φακέλου υποψηφιότητας καθώς και στοιχεία προσωπικότητας και γενικής συγκρότησης των υποψηφίων. Η επιλογή θα γίνει βάσει συγκριτικής αξιολόγησης: α) του συνόλου των προσόντων των υποψηφίων που έχουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης και β) των ποιοτικών δεδομένων που προκύπτουν από τη συνέντευξη στην Ειδική Επιτροπή. Η εν λόγω Επιτροπή θα συντάξει πίνακα υποψηφίων με αξιολογική σειρά και στη συνέχεια θα εισηγηθεί στο ΔΣ του ΙΕΠ προς απόφασή του.

Οι εκπαιδευτικοί/ υπάλληλοι που θα επιλεγούν, θα προταθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ για απόσπαση, που πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η απόσπαση θα έχει διάρκεια τέσσερα έτη.

Επίσης, σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης υποψηφίου που έχει επιλεγεί σε όποια θέση, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ δύναται να προτείνει προς πλήρωση της εν λόγω κενωθείσας θέσης τον/την επόμενο/η υποψήφιο από τον πίνακα υποψηφίων με αξιολογική σειρά έως και ένα σχολικό έτος μετά. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο αφού λάβει υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής, δύναται να μην προβεί σε πλήρωση θέσεων.

Το προσωπικό που θα αποσπαστεί βάσει της πρότασης του ΙΕΠ θα τοποθετηθεί σε οργανική μονάδα του ΙΕΠ βάσει των υπηρεσιακών αναγκών του φορέα. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρ. 63 του ν. 4547 /2018, «υπηρεσιακές ανάγκες του φορέα συνιστούν αιτία υποχρεωτικής μετακίνησης επιστημονικού ή διοικητικού προσωπικού ... σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσιακή μονάδα της επιστημονικής ή διοικητικής υπηρεσίας, καθώς και των αυτοτελών τμημάτων και γραφείων, από αυτή που έχει επιλεγεί και τοποθετηθεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ... ».

Ε. Ενστάσεις

Επί του πίνακα για κάθε θέση, οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας αιτήσεων του ΙΕΠ (δικτυακή πύλη eIEP: https://www.iep.edu.gr/serνices/mitroo/login.php ), εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (05) ημερών από την επομένη (και ώρα 13:00) της σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ (και ώρα 13:00). Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου και συγκεκριμένες.

Ειδικότερα, δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (συμβατική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία) καθώς επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες ενστάσεις ενδεικτικά κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου. Οι ενστάσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του πενθημέρου και αποδεικνύεται αποκλειστικά από τον αριθμό Πρωτοκόλλου ΙΕΠ της ηλεκτρονικής υποβολής και καταχώρησης. Ενστάσεις που περιέρχονται στο ΙΕΠ και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες, και δεν εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή. Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το ΙΕΠ θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους ατομικούς φακέλους των λοιπών υποψηφίων, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος). Μετά την άπρακτη παρέλευση του ως άνω πενθημέρου, οριστικοποιείται η αξιολογική σειρά των υποψηφίων και αναρτάται στον σχετικό διαδικτυακό τόπο του ΙΕΠ.

ΣΤ. Δημοσίευση, Ιδιωτικότητα και Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η παρούσα Πρόσκληση, όπως και οι λοιπές σχετικές ανακοινώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των αποτελεσμάτων – προσωρινών και οριστικών – θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (www.iep.edu.gr).

Η νομική βάση επί της οποίας πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων αιτούντων είναι η υπ΄ αριθμ. 6 παρ. 1 εδ. ε’ Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, όπως ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4624/2019 και ιδιαιτέρως στο άρθρ. 5 όπου ορίζεται ότι «οι δημόσιοι φορείς επιτρέπεται να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας».

Οι αιτούντες/αιτούσες στο πλαίσιο της παρούσας, αποδέχονται τα παρακάτω:

• τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα - αρχεία, τα οποία θα μεταφορτώσουν και αφορούν στην υποβολή αίτησης συμμετοχής, θα αποθηκευτούν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της παρούσης και τις υπηρεσιακές ανάγκες που συνάγονται.

• κατά τη διάρκεια επισκόπησης και αξιολόγησης των υποβληθέντων δικαιολογητικών ως και της συνέντευξης υποψηφίων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. προσωρινός και οριστικός πίνακας με αξιολογική σειρά υποψηφίων ως εξής:

 1. οι υποψήφιοι θα καλούνται σε προφορική συνέντευξη με χρήση του ονοματεπώνυμού τους,
 2. οι απορριφθείσες αιτήσεις (δηλαδή, όσοι δεν καλούνται στη διαδικασία συνέντευξης) θα δημοσιευθούν με χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης και την αιτιολογία της απόρριψης τους και
 3. ο προσωρινός και ο οριστικός πίνακας με αξιολογική σειρά θα δημοσιευθεί με χρήση του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης των υποψηφίων και του ονοματεπώνυμου μόνο των επιλεγέντων για κάθε θέση

Πρόσθετες πληροφορίες θα παρέχονται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αιτήσεων, Διαχείρισης Προσωπικού και Συνεργατών ΙΕΠ, «Δικτυακή Πύλη - e-IEP» (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php).

Ο Πρόεδρος
Σπυρίδων Δουκάκης


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αποδεικτικά έγγραφα– Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Για όλους/ες τους/τις υποψηφόυς/ες είναι υποχρεωτική η υποβολή πρόσφατου (εκδοθ. εντός τριμήνου απο την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων (Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών, στο οποίο πρέπει να βεβαιώνεται η μή ύπαρξη κωλύματος κατά τα αναφερόμενα στην ενότητα (Β) της παρούσας καθώς και οποιοδήποτε άλλο κώλυμα από γενική η εδική διάταξη.

2. Η προηγούμενη εμπειρία/προϋπηρεσία/εξειδίκευση αποδεικνύεται γενικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στις διαδικασίες που ελέγχονται από το ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα, όσον αφορά στο δημόσιο με βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης η/και πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών ή/και βεβαίωση με αποτύπωση καθηκόντων.

3. Η ικανότητα χρήσης εργαλείων πληροφορικής αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στις διαδικασίες που ελέγχονται από το ΑΣΕΠ, ή με Βεβαίωση Πιστοποίησης Α’ ή Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. (μόνο για εκπαιδευτικούς) ή με ειδική βεβαίωση απασχόλησης.

4. Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ελέγχονται από το ΑΣΕΠ.

5. Για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής είναι απαραίτητη συνυποβολή αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ ή άλλο αρμόδιο όργανο.

6. Υπάρχει δυνατότητα οι υποψήφιοι/ες να καταθέσουν ένα σύντομο κείμενο (έως 600 λέξεις), ως ενίσχυση της υποψηφιότητάς τους.

7. Για τις τεχνικές λεπτομέρειες, οι υποψήφιοι/ες παρακαλούνται να συμβουλευτούν τις σχετικές οδηγίες στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΙΕΠ, Δικτυακή Πύλη - e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php.

Σχετικά Άρθρα