edu.klimaka.gr

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευσης Υποψηφίων σε Ειδικές Κατηγορίες

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Μετάβαση στις τροποποιήσεις για υποψηφίους ειδικών κατηγοριών στις πανελλαδικές εξετάσεις

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 272/2007

Αριθμ. Φ. 151/20049/Β6
Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α)και των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄).
2. Τις διατάξεις των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14/Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τις προϋποθέσεις, τα ποσοστά θέσεων, τα αναγκαία δικαιολογητικά, τον τόπο και το χρόνο υποβολής τους, τις σχολές και τα τμήματα πρόσβασης ανά κατηγορία, τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής των εισαγομένων σε κάθε μια από τις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄), καθώς και τα αναγκαία ατομικά και συλλογικά όργανα για τη διεξαγωγή των σχετικών εξετάσεων και γενικά την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΟΣΟΣΤΑ ΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Άρθρο 1: Προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες

Στις ειδικές κατηγορίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) και τις διατάξεις των παραγρ.1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄) υπάγονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή άλλου αντίστοιχου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στα τμήματα και τις σχολές του άρθρου 2 της παρούσας και οι οποίοι πληρούν,κατά περίπτωση, τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

α) Ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του υποψηφίου να ήταν κάτοικος και να διέμενε μόνιμα στο εξωτερικό τουλάχιστον πέντε (5) πλήρη έτη κατά την τελευταία δεκαετία, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υποψηφίου για εισαγωγή σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς ισχύουν μόνο οι προϋποθέσεις
του εδαφ. β΄ που ακολουθεί

(Τροποίηση από την Φ.151/61567/Α5/20-04-2015 - ΦΕΚ 814-2015)
α) Ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του υποψηφίου να ήταν κάτοικος και να διέμενε μόνιμα στο εξωτερικό τουλάχιστον δύο (2) πλήρη έτη κατά την τελευταία δεκαετία, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υποψηφίου για εισαγωγή σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς ισχύουν μόνο οι προϋποθέσεις της περίπτωσης Β’ που ακολουθεί.

β) Ο υποψήφιος να έχει αποκτήσει τίτλο Ελληνικού Λυκείου, με πλήρη φοίτηση στις δύο (2) τελευταίες τάξεις του Λυκείου σε Ελληνικό Λύκειο που λειτουργεί στο εξωτερικό ή σε τέσσερις (4) τουλάχιστον τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε Ελληνικό ή αντίστοιχο ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό.

Στην ειδική αυτή κατηγορία εντάσσονται και οι Έλληνες που αποκτούν απολυτήριο από το Λύκειο του Ιερού Κοινού του Πανάγιου Τάφου Ιεροσολύμων μετά από πλήρη φοίτηση σ’όλες τις τάξεις του λυκείου αυτού και εφόσον έχουν φοιτήσει και στην τελευταία τουλάχιστον τάξη του οικείου Γυμνασίου της Πατριαρχικής Σχολής Σιών. Για τους υποψηφίους της περίπτωσης αυτής δεν απαιτείται η ως άνω υπό στοιχείο α προϋπόθεση.

Επισημαίνεται ότι στην αυτή κατηγορία δεν μπορούν να υπαχθούν τα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε διεθνείς οργανισμούς στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα, απόφοιτοι ελληνικών λυκείων, τα οποία αποτελούν ξεχωριστή ειδική κατηγορία, έστω κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της εν λόγω ειδικής κατηγορίας.

(Προσθήκη από την Φ.151/61567/Α5/20-04-2015 - ΦΕΚ 814-2015)
δ) Στην ίδια κατηγορία και κατ’ εξαίρεση μόνο για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας, το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, εντάσσονται και τα τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού (απόφοιτοι ελληνικών λυκείων), τα οποία έχουν πλήρη φοίτηση στη Β’ τάξη Ελληνικού Λυκείου που λειτουργεί στο εξωτερικό κατά το σχολικό έτος 2013-2014 και μετεγγράφησαν στην τελευταία τάξη Γενικού Λυκείου της ημεδαπής το χρονικό διάστημα από την έναρξη των  μαθημάτων του β’ Τετραμήνου των Γενικών Λυκείων της ημεδαπής και μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη τους, κατά το σχολικό έτος 2014-2015»

2. ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ή ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

α) Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να αποσπάστηκε σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, τουλάχιστον για δύο (2) πλήρη ημερολογιακά ή σχολικά έτη.

β) Ο υποψήφιος να έχει αποκτήσει τίτλο Ελληνικού Λυκείου, με πλήρη φοίτηση στις δύο (2) τελευταίες τάξεις του Λυκείου σε Ελληνικό Λύκειο που λειτουργεί στο εξωτερικό ή σε τρεις (3) τουλάχιστον τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ελληνικό ή αντίστοιχο ξένο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της απόσπασης του γονέα του.

Η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι πληρούται έστω και αν διακόπηκε για υπηρεσιακούς λόγους ή έληξε η απόσπαση του γονέα στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους εκπλήρωσης της προϋπόθεσης φοίτησης του υποψηφίου σε σχολείο του εξωτερικού.

Στην ειδική αυτή κατηγορία εντάσσονται και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου ε της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α΄).

3. ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΞΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

α) Ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου να είναι Ελληνικής καταγωγής.

β) Το Λύκειο ή το αντίστοιχο σχολείο αποφοίτησης του υποψηφίου να λειτουργεί στο εξωτερικό.

γ) Ο υποψήφιος να έχει φοιτήσει, με πλήρη φοίτηση, τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις στο Λύκειο
αποφοίτησής του ή σε άλλο αντίστοιχο σχολείο που λειτουργεί στο εξωτερικό.

δ) Ο τίτλος του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου αποφοίτησης του υποψηφίου να του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της χώρας το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης.

Προϋπόθεση για την ένταξη στην ειδική κατηγορία της παρούσας παραγράφου είναι ο υποψήφιος να μην έχει αποκτήσει απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα.

4Α. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ−ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται οι αλλοδαποί - αλλογενείς υποψήφιοι, εφόσον είναι απόφοιτοι λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής ή ημεδαπής, ο τίτλος του οποίου τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής σε Πανεπιστήμιο της χώρας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης, εφόσον δεν έχουν ελληνική καταγωγή οι ίδιοι και κανένας από τους δύο γονείς τους και έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον την τελευταία τάξη του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής τους.

4Β. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Στην εν λόγω ειδική κατηγορία υπάγονται οι απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι προσκομίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας από την οποία αποφοιτούν, εφόσον οι ίδιοι και κανένας από τους δύο γονείς τους δεν έχουν ελληνική καταγωγή και έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον την τελευταία τάξη του λυκείου ή αντιστοίχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής τους.

(Προσθήκη με την υπ΄ αρ. Φ.151/41977/Β6/06-04-2011/ΥΠΔΒΜΘ - ΦΕΚ 832/2011

Στην ειδική αυτή κατηγορία δεν υπάγονται οι υποψήφιοι αλλοδαποί - αλλογενείς απόφοιτοι ελληνικών σχολείων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Οποιαδήποτε ρύθμιση προβλέπεται για την κατηγορία αυτή στην παρούσα απόφαση παύει να ισχύει)

5. ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ−ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Στην ειδική αυτή κατηγορία ανήκουν οι αλλογενείς − αλλοδαποί απόφοιτοι Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της αλλοδαπής ή ημεδαπής και οι απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής, στους οποίους χορηγήθηκε υποτροφία του Ελληνικού Κράτους για σπουδές στην Ελλάδα.

6. ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

Στην ειδική αυτή κατηγορία ανήκουν οι ομογενείς ή παιδιά ομογενών που κατοικούν και διαμένουν στο εξωτερικό πέντε τουλάχιστον χρόνια πριν από το έτος επιλογής και τους χορηγήθηκε υποτροφία από το Ελληνικό κράτος για σπουδές στην Ελλάδα.

7. ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται όσοι προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, εφόσον είναι οι ίδιοι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου της Θράκης ή άλλου Δήμου της χώρας στον οποίο έχουν μετεγγραφεί από Δήμο της Θράκης και είναι κάτοχοι:

α) απολυτηρίου τίτλου Λυκείου της ημεδαπής ή Μειονοτικού Λυκείου ή Λυκείου διαφορετικού τύπου από αυτόν του Γενικού Λυκείου ή Ιεροσπουδαστηρίου, που είναι ισότιμος των τίτλων των Εκκλησιαστικών Λυκείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136/Α΄).

β) της Βεβαίωσης της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄).

γ) Πτυχίου Β΄ κύκλου ημερήσιου ΤΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α)

8. ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1351/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο VII του άρθρου 46 του ν. 1946/1991 και του άρθρου 12 του ν. 2640/1998 και της παραγρ. 8 του άρθρου 6 του ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α). Ειδικότερα, στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, οι τυφλοί, οι κωφάλαλοι, οι πάσχοντες από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυταρική αναιμία, οι πάσχοντες από συγγενή υδροκεφαλία με μόνιμη τεχνητή παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (shunt), συνοδευόμενη και από άλλες διαμαρτίες, όπως αραχνοειδής κύστη με φαινόμενα επιληπτικής κρίσης, καθώς επίσης οι πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne, από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους), από το σύνδρομο του Bund Chiari, από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων), από σκλήρυνση κατά
πλάκας, από βαριά μυασθένεια θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, οι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, οι πάσχοντες από συγγενική αιμορραγική διάθεση − αιμορροφιλίες και οι υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως, οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, νεφρού, παγκρέατος, οι πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, οι πάσχοντες από σύνδρομο Evans, οι πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, οι έχοντες κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, οι πάσχοντες από φαινυλκετονουρία, από συγγενή θρομβοφιλία και υποβάλλονται σε θεραπεία αντιπηκτικής αγωγής δια βίου, από αρρυθμογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας με εμφυτευμένο απινιδωτή, καθώς και από τη νόσο GAUCHER.

9. ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΣΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Ή ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ ΄Η ΧΗΜΕΙΑΣ

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 11 του άρθρου 2 του ν.2621/1998 (ΦΕΚ 136/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 15 του ν. 2640/98 (ΦΕΚ 206/Α΄) και τα εδαφ. α και β της παραγρ.4 του άρθρου 8 του ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α΄), οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γενικό Λύκειο έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής ή Χημείας και οι κάτοχοι πτυχίου Β΄κύκλου σπουδών ΤΕΕ οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους έχουν διακριθεί στην Ολυμπιάδα της Πληροφορικής και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο).

Άρθρο 2 - Σχολές και Τμήματα πρόσβασης και Ποσοστά θέσεων εισακτέων κατά κατηγορία

Οι σχολές και τα τμήματα πρόσβασης ανά ειδική κατηγορία του άρθρου 1 της παρούσας και τα αντίστοιχα ποσοστά θέσεων επί του αριθμού εισακτέων που ορίζεται κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄), για κάθε μία από τις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 1−9 του άρθρου 1 της παρούσας, καθορίζονται ως ακολούθως:

1. Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 1−3 του άρθρου 1 της παρούσας έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις σχολές και στα τμήματα των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Τα ποσοστά θέσεων για κάθε μία από τις ειδικές αυτές κατηγορίες, με την επιφύλαξη του εδαφίου δ της παραγράφου αυτής, ορίζονται ως ακολούθως:

α. 3% για τους υποψηφίους με την ειδική κατηγορία της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας

β. 1% για τους υποψηφίους με την ειδική κατηγορία της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας.

γ. (i) α. 1,5% για τους υποψηφίους της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας που είναι απόφοιτοι ξένου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πλην της Κύπρου).
β. 1,5% για τους υποψηφίους της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας που είναι απόφοιτοι Κυπριακών Λυκείων που λειτουργούν στην Κύπρο και ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών της χώρας αυτής.
 (ii). 1% για τους υποψηφίους της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας που είναι απόφοιτοι ξένου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο λειτουργεί στο εξωτερικό και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

δ. Προκειμένου για τις Σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, ως προς τις θέσεις εισακτέων εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266/Α΄) και οι θέσεις αυτές είναι κοινές για τους υποψηφίους όλων των ειδικών κατηγοριών της παρούσας παραγράφου.

2. Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 4Α, 4Β και 5 του άρθρου 1 της παρούσας έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις σχολές και στα τμήματα των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης σε ποσοστό θέσεων ως ακολούθως:

α) Για τους υποψηφίους της παραγράφου 4Α του άρθρου 1 της παρούσας, που είναι απόφοιτοι σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης: (Ε.Ε.):

i) 1% για τα τμήματα και τις σχολές Πανεπιστημίων, Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και ΤΕΙ του επιστημονικού πεδίου Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών

ii) 0,5% για τα τμήματα και τις σχολές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ των λοιπών επιστημονικών πεδίων

iii) 20% για τα προγράμματα ιερατικών σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

β) Για τους υποψήφιους της παραγράφου 4Β του άρθρου 1 της παρούσας που είναι απόφοιτοι σχολείων δευτεροβάθμιας εκπ/σης το οποίο ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.):

i) 8% για τα τμήματα και τις σχολές Πανεπιστημίων, Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και ΤΕΙ όλων των επιστημονικών πεδίων

ii) 20% για τα προγράμματα ιερατικών σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

γ) Για τους υποψηφίους με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών – Αλλογενών και Αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής υποτρόφων του Ελληνικού κράτους της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της παρούσας:

i) ορίζεται ποσοστό θέσεων 3,5% για τα τμήματα των Θεολογικών σχολών των Πανεπιστημίων και των προγραμμάτων σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και 1% για όλα τα υπόλοιπα τμήματα των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης.

ii) Πέρα από τον αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί κάθε φορά στα ποσοστά του προηγούμενου εδαφίου, ορίζουμε, κατά τμήμα, επιπλέον αριθμό θέσεων υποτρόφων του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης ως ακολούθως:

(1) Δύο (2) θέσεις για κάθε ένα από τα τμήματα Θεολογίας, Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Οικονομικής Επιστήμης, Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και από μία (1) θέση για τα τμήματα Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

(2) Τρεις (3) θέσεις για κάθε ένα από τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

(3) Μέχρι τρεις (3) θέσεις για κάθε ένα από τα τμήματα Νομικής, Ιστορίας και Εθνολογίας, Ελληνικής Φιλολογίας, Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών και Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

3. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παραγράφου 6 του άρθρου 1 της παρούσας έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις σχολές και στα τμήματα των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι. και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης σε ποσοστό θέσεων 1%

4. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παραγράφου 7 του άρθρου 1 της παρούσας έχουν δικαίωμα
πρόσβασης:

α) στις σχολές και στα τμήματα των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι., της ΑΣΠΑΙΤΕ, εκτός των τμημάτων Θεολογίας, Κοινωνικής Θεολογίας και Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας των Πανεπιστημίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης και των προγραμμάτων σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, σε ποσοστό θέσεων 0,5%.

β) στις σχολές και τα τμήματα των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ σε ποσοστό θέσεων 0,5% οι απόφοιτοι Β΄ κύκλου σπουδών ημερήσιου ΤΕΕ.

5. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παραγράφου 8 του άρθρου 1 της παρούσας έχουν δικαίωμα
πρόσβασης:

α) στις σχολές και στα τμήματα των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι. και της ΑΣΠΑΙΤΕ απόφοιτοι Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου Β/θμιας Εκπ/σης σε ποσοστό θέσεων 3% .

β) στις σχολές και στα τμήματα των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ απόφοιτοι Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ από αυτές που περιλαμβάνονται στην ομάδα που αντιστοιχεί στον τομέα αποφοίτησής τους και σε ποσοστό θέσεων 3% επί των αντίστοιχων ποσοστών που έχουν καθοριστεί για εισαγωγή των αποφοίτων Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ (ημερήσιων και εσπερινών) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Επισημαίνεται ότι οι υπαγόμενοι στην εν λόγω ειδική κατηγορία δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στις σχολές ή τα τμήματα εκείνα στα οποία, λόγω της φύσης της επιστήμης, είναι δυσχερής για τους έχοντες τη συγκεκριμένη πάθηση η παρακολούθηση, σύμφωνα με αιτιολογημένη απόφαση της σχολής ή του τμήματος, που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο ή τη Συνέλευση και ανακοινώνεται πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο γίνεται η εγγραφή. Αν οι αιτήσεις σε κάποιο τμήμα ή σχολή είναι περισσότερες από τον αριθμό θέσεων που αντιστοιχούν στο ποσοστό τους η επιλογή των εγγραφόμενων γίνεται με βάση το βαθμό του απολυτηρίου και μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων
που αντιστοιχούν στο ανωτέρω ποσοστό.

6. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παραγρ.9 του άρθρου 1 της παρούσας οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο λύκειο έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής ή Χημείας και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο), μπορούν να εγγραφούν καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε οποιαδήποτε σχολή ή τμήμα Πανεπιστημίου του επιστημονικού πεδίου του άρθρου 1και 2 της Φ.53/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391/Β΄) υπουργικής απόφασης, για το οποίο το ένα τουλάχιστον από τα
μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, που ορίζονται στο άρθρο 3 της ανωτέρω απόφασης, περιλαμβάνεται στα μαθήματα κατεύθυνσης στην οποία υπάγεται και το μάθημα στο οποίο διακρίθηκαν στην αντίστοιχη Βαλκανική ή Διεθνή Ολυμπιάδα οι υποψήφιοι.

Οι κάτοχοι πτυχίων Β΄κύκλου σπουδών ΤΕΕ, που έχουν διακριθεί στην Ολυμπιάδα της Πληροφορικής μπορούν να εγγραφούν σε τμήμα ΤΕΙ, απ’ αυτά που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του κεφαλαίου Α΄ της υπ’ αριθμ. Φ.153/8104/Β6/2004 (ΦΕΚ 167/Β΄) υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.153/20039/Β6/2007, για την εισαγωγή στο οποίο οι απόφοιτοι Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ εξετάζονται στο μάθημα ειδικότητας με συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό στο οποίο διακρίθηκαν.

7. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου αυτού τα τμήματα εικαστικών τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ., Εικαστικών και Εφαρμοσμένων τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Εικαστικών και Εφαρμοσμένων τεχνών του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

8. Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων των παραγράφων 1 έως 7 του άρθρου αυτού, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός αν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία (1) τουλάχιστον θέση για κάθε σχολή ή τμήμα σχολής.

Άρθρο 3 - Αίτηση, δικαιολογητικά, τόπος και χρόνος υποβολής τους

Α. 1) Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις μιας από τις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας και επιθυμούν την πρόσβασή τους στα τμήματα και τις σχολές του άρθρου 2 της απόφασης αυτής υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στην οικεία επιτροπή του άρθρου 9 της παρούσας σχετική αίτηση και το οικείο μηχανογραφικό δελτίο, συμπληρωμένο και συνοδευόμενο από τα εξής δικαιολογητικά:

α) Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

β) Μια (1) φωτογραφία σε μικρό μέγεθος.

γ) Βεβαίωση του οικείου σχολείου επικυρωμένη από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή από την οποία να προκύπτει η πλήρης φοίτηση του υποψηφίου στις δύο τελευταίες τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό ή, προκειμένου για υποψηφίους που υπάγονται στην κατηγορία:

i) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας, σε τέσσερις τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο
εξωτερικό.

ii) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας, σε τρεις τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

Η φοίτηση για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρείται πλήρης, όταν ο μαθητής παρακολούθησε τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του.

δ) Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν, εκτός των ανωτέρω:

i) βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας ή άλλο επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων τους είναι Ελληνικής καταγωγής και μόνιμος κάτοικος εξωτερικού επί πέντε τουλάχιστον έτη κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης του υποψηφίου.

(Προσθήκη από την Φ.151/61567/Α5/20-04-2015 - ΦΕΚ 814-2015)
Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας ή άλλο επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων τους είναι Ελληνικής καταγωγής και μόνιμος κάτοικος εξωτερικού επί δύο τουλάχιστον έτη κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης του υποψηφίου

Μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρείται αυτός που κατοικεί, διαμένει και ασκεί μόνιμα τις επαγγελματικές του δραστηριότητες σε χώρα της Αλλοδαπής και δεν είναι υπάλληλος του Ελληνικού κράτους, αποσπασμένος σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι της παραγράφου αυτής υποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση ότι κανένας από τους γονείς τους δεν είναι δημόσιος υπάλληλος αποσπασμένος σε ελληνική δημόσια υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα.

ii) Βεβαίωση του ελληνικού Λυκείου ή του αντίστοιχου ξένου σχολείου από την οποία να προκύπτουν οι τάξεις που φοίτησε στο λύκειο αυτό, το αντίστοιχο σχολικό έτος φοίτησης για κάθε τάξη και ο τρόπος αρχικής εγγραφής του στο Λύκειο και το σχολείο προέλευσής του.
 Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται για όσους αποφοιτούν από ελληνικό Λύκειο που λειτουργεί στο εξωτερικό.

(Προσθήκη από την Φ.151/61567/Α5/20-04-2015 - ΦΕΚ 814-2015)
iii) Κατ’ εξαίρεση και μόνο για τους υποψηφίους της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσης, βεβαίωση του Συντονιστή Εκπαίδευσης από την οποία να προκύπτει ότι οι μετεγγραφές αυτές έγιναν λόγω της συμμετοχής των μαθητών της Γ’ τάξης των Ελληνικών Γενικών Λυκείων εξωτερικού στις πανελλαδικές απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των Γενικών Λυκείων της ημεδαπής.

ε) Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν, εκτός των δικαιολογητικών των εδαφίων α−γ της παραγράφου αυτής, και βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα που ο ένας τουλάχιστον των γονέων του υποψηφίου ήταν αποσπασμένος σε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία στο εξωτερικό ή σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα. Όσοι υπάγονται στις διατάξεις του εδαφίου ε της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 αντί της ανωτέρω βεβαίωσης υποβάλλουν βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού από την οποία να προκύπτει η συμμετοχή του μαθητή−αθλητή σε στάδιο προετοιμασίας με την προολυμπιακή ομάδα της Ελλάδας σε προπονητικά κέντρα εξωτερικού κατά τη διάρκεια φοίτησής του στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου

στ) Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν, εκτός των δικαιολογητικών των εδαφίων α−γ της παρούσας παραγράφου, και:

i) Βεβαίωση της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων είναι ελληνικής καταγωγής.

ii) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει η χώρα το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης και ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής.

iii) Βεβαίωση της οικείας ελληνικής διπλωματικής αρχής ή άλλο επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει η αναγωγή της βαθμολογίας του απολυτηρίου στην εικοσάβαθμη κλίμακα. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να εκδοθεί και από τις Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή από τη Δ/νση ΠΟΔΕ του ΥΠΕΠΘ.

iv) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν έχει αποκτήσει απολυτήριο Ελληνικού λυκείου που λειτουργεί στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό ή αντίστοιχου ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εσωτερικό.

2) Η σχετική αίτηση των υπαγομένων στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην οικεία επιτροπή του άρθρου 9 της παρούσας, που εδρεύει στην Αθήνα στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή στο παράρτημά της που εδρεύει στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ανατολ. Θεσ/νίκης, από 1 μέχρι 10 Ιουλίου κάθε χρόνο. Στο ίδιο χρονικό διάστημα (1−10 Ιουλίου κάθε χρόνο) οι υποψήφιοι που αποφοιτούν από Λύκειο της Κύπρου ή αντίστοιχο σχολείο που έχει την έδρα του στην Κυπριακή Δημοκρατία μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο παράρτημα της οικείας επιτροπής του άρθρου 9 της παρούσας, που εδρεύει στην Κύπρο σε σχολείο που θα ανακοινωθεί μετά από συνεννόηση τόσο με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου όσο και με την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στη συνέχεια, αφού ελεγχθούν για την πληρότητά τους από κλιμάκιο της αρμόδιας επιτροπής που θα βρίσκεται για το σκοπό αυτό στην Κύπρο, αποστέλλονται άμεσα με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. για περαιτέρω έλεγχο και επεξεργασία.

Ειδικά, οι υποψήφιοι που φοιτούν ή φοίτησαν στη Γ΄ τάξη σε Λύκειο ή αντίστοιχο σχολείο, που εδρεύει στη Δημοκρατία της Γερμανίας, μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία των συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπ/σης της χώρας μας που λειτουργούν στη χώρα αυτή, από 10 μέχρι 30 Ιουνίου, τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται άμεσα με ευθύνη του Συμβούλου Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης στην οικεία επιτροπή για το σχετικό έλεγχο.

Β. Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 4Α και 4Β του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς εκπρόσωπο στην επιτροπή του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης, από 20 έως 30 Ιουλίου, σχετική αίτηση και το οικείο μηχανογραφικό δελτίο, συμπληρωμένο και συνοδευόμενο από τα εξής δικαιολογητικά:

α) Πρωτότυπο τίτλο απόλυσης επικυρωμένο από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου.

β) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας με τη γενική μέση αθμολογία του τίτλου απόλυσης στην εικοσάβαθμη (0−20) κλίμακα, ή του γενικού βαθμού πρόσβασης για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

γ) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει η χώρα το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης και ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής.

δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της οικείας χώρας για την υπηκοότητα και την καταγωγή του υποψηφίου και των δύο γονέων του

ε) Μία (1) φωτογραφία σε μικρό μέγεθος.

στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν είναι κάτοχος πτυχίου σχολής ή τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος, ούτε έχει εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος προηγούμενο έτος. Στην περίπτωση που έχει εισαχθεί προηγούμενο έτος σε τμήμα ή σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται η σχολή ή το τμήμα και το έτος εισαγωγής του.

ζ) Οι υποψήφιοι που υπάγονται στην ειδική κατηγορία 4Β θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση της αρμόδιας εκπ/κής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας στην οποία να φαίνεται ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση την τελευταία τάξη του λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του.

Ο υποψήφιος που δεν είναι υπήκοος χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών του, πρέπει να έχει μαζί του το διαβατήριο (VISA) ή την άδεια παραμονής, ώστε να αποδεικνύεται η νόμιμη παρουσία του στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, υποβάλλεται, με την επιφύλαξη της επόμενης περιόδου, από το πρόσωπο αυτό υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος βρίσκεται στο εξωτερικό. Αν ο υποψήφιος που δεν είναι υπήκοος χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στην Ελλάδα και τα δικαιολογητικά του υποβάλλονται με εξουσιοδότηση, τότε κατατίθεται και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου ή της άδειας παραμονής για τη νόμιμη παρουσία του στην Ελλάδα.

Όσοι από τους υπαγόμενους στην ειδική αυτή κατηγορία είναι υπήκοοι χώρας μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα μπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση − μηχανογραφικό δελτίο για αλλαγή σχολής μέχρι και το αμέσως επόμενο έτος από αυτό της πρώτης εισαγωγής τους σε σχολή ή τμήμα σχολής.

Ειδικά, οι υποψήφιοι που φοιτούν ή φοίτησαν σε Λύκειο ή αντίστοιχο σχολείο που έχει την έδρα του στην Κυπριακή Δημοκρατία, συμπληρώνουν την αίτηση−μηχανογραφικό τους δελτίο με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά από 1 μέχρι 10 Ιουλίου κάθε χρόνο και τα καταθέτουν σε επιτροπές που συγκροτούνται για το σκοπό αυτό με τη φροντίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο παραπάνω χρονικό διάστημα είναι δυνατό να μεταβαίνουν στην Κύπρο υπάλληλοι της επιτροπής του άρθρου 10 της παρούσας ή της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για δειγματοληπτικό έλεγχο στους φακέλους με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων αλλά και για παροχή διευκρινήσεων και οδηγιών στις επιτροπές σε τυχόν αναφύοντα ζητήματα.

Γ. Οι υπαγόμενοι σε μία από τις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης υποβάλλουν στις οικείες υπηρεσίες τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις σχετικές προκηρύξεις των υποτροφιών και μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται για το σκοπό αυτό.

Δ. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παραγράφου 7 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης στην οποία υπάγεται το σχολείο τους σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Έντυπο μηχανογραφικό δελτίο συμπληρωμένο.

β) Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου απόλυσης από Λύκειο της ημεδαπής ή μειονοτικό σχολείο της Θράκης ή πτυχίου Β΄κύκλου ημερήσιου ΤΕΕ.

γ) Αντίγραφο της βεβαίωσης της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α), το οποίο επικυρώνεται από την επιτροπή με την επίδειξη του πρωτοτύπου.

δ) Βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος. Αν έχει μετεγγραφεί σε δήμο άλλου Νομού, τότε θα πρέπει από τη βεβαίωση του δήμου αυτού να προκύπτει ότι ενεγράφη σε αυτόν με μετεγγραφή από τα δημοτολόγια δήμου των ανωτέρω Νομών και ότι προέρχεται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

Η σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην επιτροπή του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. Φ.253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391/Β΄) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην ίδια προθεσμία που υποβάλλουν την αντίστοιχη αίτηση και το μηχανογραφικό τους δελτίο οι απόφοιτοι Λυκείου εσωτερικού, η οποία στη συνέχεια τα αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 14 της παρούσας.

Η σχετική αίτηση και τα δικαιολογητικά για τους πτυχιούχους Β΄κύκλου ημερήσιου ΤΕΕ υποβάλλονται στην επιτροπή του άρθρου 8 της υπ’ αριθμ. Φ.153/8104/Β6/2004 (ΦΕΚ 167/Β΄) απόφασης του ΥΠΕΠΘ και στην ίδια προθεσμία που υποβάλλουν την αντίστοιχη αίτηση και το μηχανογραφικό τους δελτίο οι παραπάνω πτυχιούχοι, η οποία στη συνέχεια τα αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 14 της παρούσας

Ε. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παραγράφου 8 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στη Γραμματεία της σχολής ή τμήματος που επιθυμούν την εισαγωγή τους μέσα στην προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγόμενων φοιτητών κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.2909/2001, τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση.

β) Τίτλο απόλυσης Λυκείου ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ή επικυρωμένο αντίγραφό του.

γ) Έξι (6) φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος.

δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής του οικείου νομού που πιστοποιεί την πάθησή τους και η οποία εκδίδεται μετά από δωρεάν βεβαίωση γιατρού μέλους ΔΕΠ οποιουδήποτε Πανεπιστημίου αντίστοιχης ειδικότητας.

ΣΤ. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παραγράφου 9 του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους αίτηση εγγραφής στη Γραμματεία σχολής ή τμήματος, από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 της παρούσας, κατά περίπτωση, στο οποίο επιθυμούν την εισαγωγή τους. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα στην προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγόμενων φοιτητών κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α΄), όπως ισχύουν κάθε φορά, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

1) Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου

α) Αίτηση

β) Τίτλο απόλυσης Γενικού Λυκείου ή επικυρωμένο αντίγραφό του

γ) ΄Εξι (6) φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος

δ) Βεβαίωση της Μαθηματικής, Πληροφορικής, Φυσικής ή Χημικής Εταιρίας κατά περίπτωση από την οποία να προκύπτει η βράβευσή τους και το βραβείο που τους απονεμήθηκε.

ε) Βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από την οποία να προκύπτει ότι το μάθημα στο οποίο διακρίθηκαν και τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας που λαμβάνονται υπόψη για την εισαγωγή στο συγκεκριμένο τμήμα ανήκουν στα μαθήματα κατεύθυνσης που παρακολούθησαν στο Γενικό Λύκειο οι υποψήφιοι.

2) Οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ

α) Αίτηση

β) Τίτλο απόλυσης Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ή επικυρωμένο αντίγραφό του

γ) Έξι (6) φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος

δ) Βεβαίωση της Πληροφορικής Εταιρίας από την οποία να προκύπτει η βράβευσή τους και το βραβείο
που τους απονεμήθηκε.

ε) Βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από την οποία να προκύπτει ότι το μάθημα στο οποίο διακρίθηκαν είναι συναφές με το μάθημα ειδικότητας στο οποίο εξετάζονται οι πτυχιούχοι Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ για την εισαγωγή τους στο συγκεκριμένο τμήμα ΤΕΙ.

Ζ. 1) Σε περίπτωση που, βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, απαιτείται βεβαίωση αναγωγής της μέσης γενικής βαθμολογίας του τίτλου απόλυσης στην εικοσάβαθμη (20) κλίμακα και δεν προσκομίζεται η βεβαίωση αυτή ή είναι αδύνατη η αναγωγή με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, ως γενικός βαθμός του τίτλου απόλυσης λαμβάνεται το δέκα (10) στην εικοσάβαθμη (1−20) κλίμακα με απόφαση της αρμόδιας, κατά περίπτωση, επιτροπής των άρθρων 9 και 10 της παρούσας. Η βεβαίωση αναγωγής της βαθμολογίας στην εικοσάβαθμη κλίμακα δεν απαιτείται στις περιπτώσεις που ο βαθμός του τίτλου έχει εκφρασθεί στην κλίμακα αυτή από το σχολείο αποφοίτησης.

2) Οι αιτήσεις των υποψηφίων του άρθρου αυτού που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προβλεπόμενης, κατά περίπτωση, προθεσμίας ή που δεν συνοδεύονται από τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου αυτού, απορρίπτονται, εκτός από τις περιπτώσεις που τυχόν ζητηθεί πρόσθετο δικαιολογητικό από την αρμόδια επιτροπή ή υπηρεσία, οπότε και χορηγείται, κατά την κρίση της, προθεσμία προσκόμισής τους.

3) Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων του άρθρου αυτού που απορρίπτονται ή δεν επιλέγονται, μπορούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων επιλογής να επιστραφούν στον υποψήφιο ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο ύστερα από αίτησή του. Στην περίπτωση που δεν ζητηθούν από τον υποψήφιο, καταστρέφονται τον Αύγουστο του επόμενου έτους.

4) Η δήλωση προτίμησης των υποψηφίων του άρθρου αυτού στο μηχανογραφικό δελτίο αντιπροσωπεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησής τους, η οποία είναι οριστική και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί μετά την υποβολή της.

5) Όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου αυτού που εκδίδονται από αρχές άλλου κράτους πρέπει να είναι θεωρημένα για τη γνησιότητα της υπογραφής τους από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από τη διπλωματική αρχή της οικείας χώρας στην Ελλάδα, επικυρωμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος και μεταφρασμένα από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή την αντίστοιχη υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος.

6) Κάθε υποψήφιος των κατηγοριών των παραγράφων 1, 2, 3 και 7 του άρθρου 1 της παρούσας δηλώνει στο μηχανογραφικό του δελτίο όσες σχολές και τμήματα επιθυμεί να εισαχθεί και με όποια σειρά επιθυμεί από αυτές που περιλαμβάνονται σε δυο (2) το πολύ επιστημονικά πεδία της υπ’ αριθμ. Φ.253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391/Β΄) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

7) Οι υποψήφιοι με την ειδική κατηγορία της παραγρ.4Α του άρθρου 1 της παρούσας μπορούν να δηλώσουν μέχρι είκοσι (20) προτιμήσεις από σχολές ή τμήματα που περιλαμβάνονται σε ένα (1) μόνο επιστημονικό πεδίο, εφόσον είναι απόφοιτοι λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων χώρας μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8) Οι υποψήφιοι με την ειδική κατηγορία της παραγρ.4Β του άρθρου 1 της παρούσας μπορούν να δηλώσουν μέ χρι σαράντα (40) προτιμήσεις από σχολές ή τμήματα που περιλαμβάνονται σε δύο (2) το πολύ επιστημονικά πεδία, εφόσον είναι απόφοιτοι λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9) Οι επιτροπές συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών των άρθρων 9 και 10 της παρούσας μπορούν να ζητούν από τους υποψηφίους την προσκόμιση σε τακτή προθεσμία και επί πλέον κατά την κρίση τους δικαιολογητικών από τα αναφερόμενα στις παραγράφους Α΄ και Β΄ του άρθρου αυτού, για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων ένταξής τους στην ειδική κατηγορία.

Άρθρο 4 - Τρόπος εισαγωγής και διαδικασία επιλογής πίνακες εισαγομένων

Η εισαγωγή των υποψηφίων με τις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 1 της παρούσας, στο Α΄ εξάμηνο σπουδών των σχολών ή τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Ειδικότερα, η εισαγωγή των υποψηφίων αυτών γίνεται:

1. Με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις στα μαθήματα των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου αυτού, κατά περίπτωση, για όσους υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 1−3 του άρθρου 1 της παρούσας και με κριτήριο επιλογής το σύνολο των μορίων που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου.

2. Χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις και με κριτήριο επιλογής το γενικό βαθμό πρόσβασης για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας ή το βαθμό απολυτηρίου για τους υποψηφίους άλλων χωρών, στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων για όσους υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 4Α, 4Β και 9 του άρθρου 1 της παρούσας. Ειδικά για τους αποφοίτους Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ κριτήριο επιλογής είναι ο βαθμός που προκύπτει στην εικοσάβαθμη κλίμακα από το σύνολο των μορίων των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων. Η επιλογή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά του γενικού βαθμού πρόσβασης ή του βαθμού απολυτηρίου και μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων που αντιστοιχούν στην κάθε κατηγορία.

Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών των παραγρ. 4Α και 4Β του άρθρου 1 της παρούσας, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για τα προγράμματα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, θα πρέπει να κριθούν με επιτυχία στις προκαταρκτικές εξετάσεις της αρμόδιας επιτροπής που θα λειτουργήσει για το σκοπό αυτό στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Επιπλέον, αν κάποιος υποψήφιος ενδιαφέρεται να επιλεγεί στα προγράμματα ιερατικών σπουδών των εν λόγω Ακαδημιών, θα πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως συστατική επιστολή του επισκόπου του τόπου κατοικίας του.

3. Χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις και με κριτήριο επιλογής το βαθμό απολυτηρίου στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό θέσεων για όσους υπάγονται στην ειδική κατηγορία της παραγράφου 8 του άρθρου 1 της παρούσας. Η επιλογή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού του απολυτηρίου και μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων που αντιστοιχούν στο οικείο ποσοστό θέσεων του άρθρου 2 της απόφασης αυτής. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου και προκειμένου για σχολές ή τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, μπορεί με απόφαση του οικείου τμήματος οι υποψήφιοι της ειδικής αυτής κατηγορίας να υποβάλλονται σε εξετάσεις στα οικεία ειδικά μαθήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν διαθέτουν το ελάχιστο επίπεδο γνώσεων που είναι απαραίτητο για την παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών των τμημάτων αυτών.

4. Χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις και στη σχολή ή στο τμήμα για το οποίο χορηγήθηκε η υποτροφία μέχρι να καλυφθούν οι θέσεις που αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία για όσους υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 1 της παρούσας. Η εισαγωγή των υποψηφίων αυτών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που κοινοποιείται στις οικείες σχολές ή τμήματα με βάση τις ονομαστικές καταστάσεις υποτρόφων των αρμοδίων κρατικών φορέων που αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων το αργότερο μέχρι 31 Αυγούστου του έτους επιλογής και σύμφωνα με τα ποσοστά θέσεων που καθορίζονται με την παρούσα.

5. Με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. Φ.253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391/Β΄) και Φ.153/8104/Β6/2004(ΦΕΚ 167/Β΄) αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για όσους υπάγονται στην ειδική κατηγορία της παραγράφου 7 του άρθρου 1 της παρούσας. Η επιλογή των υποψηφίων αυτών γίνεται κατά φθίνουσα σειρά μορίων και μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων.

6. α) Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας εξετάζονται στα μαθήματα μιας από τις εξής δυο ομάδες μαθημάτων:

i) Ομάδα μαθημάτων θεωρητικής κατεύθυνσης
(1) Αρχαία Ελληνικά
(2) Νεοελληνική Λογοτεχνία
(3) Λατινικά
(4) Ιστορία
(5) Νεοελληνική Γλώσσα

Τα τέσσερα πρώτα μαθήματα είναι τα μαθήματα θεωρητικής κατεύθυνσης της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου της ημεδαπής και το τελευταίο είναι μάθημα γενικής παιδείας της ίδιας τάξης.

ii) Ομάδα μαθημάτων θετικής κατεύθυνσης
(1) Μαθηματικά
(2) Φυσική
(3) Χημεία
(4) Βιολογία
(5) Νεοελληνική Γλώσσα.

Τα τέσσερα (4) πρώτα μαθήματα είναι τα μαθήματα θετικής κατεύθυνσης της Γ΄ τάξης Λυκείου και το τελευταίο είναι μάθημα γενικής παιδείας της ίδιας τάξης.

β) Οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας εξετάζονται:

i) μόνο στο μάθημα γενικής παιδείας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου «Νεοελληνική Γλώσσα», για να εισαχθούν στις σχολές και στα τμήματα των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης.

ii) σε όλα τα μαθήματα μιας από τις δυο ομάδες του εδαφίου α της παρούσας παραγράφου, προκειμένου να εισαχθούν στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας.

γ) Οι εξετάσεις των μαθημάτων της παρούσας παραγράφου διενεργούνται το Σεπτέμβριο και στην εξεταστέα ύλη που εξετάζονται οι μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου της ημεδαπής στα αντίστοιχα μαθήματα.

7. Οι υποψήφιοι των κατηγοριών των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας που δηλώνουν
προτίμηση:

α) για τμήματα ή σχολές για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, για την πρόσβαση αποφοίτων Γενικού Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εξετάζονται και στα προβλεπόμενα ειδικά μαθήματα πέρα από τα μαθήματα της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, κατά περίπτωση.

β) για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), εκτός από την εξέτασή τους στα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού μαθήματα, κατά περίπτωση, υπόκεινται σε υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία σε μία (1) από τις επιτροπές του άρθρου 15 της παρούσας απόφασης.

Για τα νοσήματα και τις σωματικές βλάβες που αποκλείουν τον υποψήφιο από το δικαίωμα επιλογής στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., καθώς και τα εξεταζόμενα αγωνίσματα με τη βαθμολογική κλίμακα των αντίστοιχων επιδόσεων, ισχύουν κάθε φορά οι αντίστοιχες διατάξεις για τους υποψηφίους των Τ.Ε.Φ.Α.Α. αποφοίτων Γενικών Λυκείων της ημεδαπής.

γ) για τις Στρατιωτικές σχολές και τις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, εκτός από τις εξετάσεις στα μαθήματα του εδαφίου α της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, υποβάλλονται και σε προκαταρκτικές εξετάσεις (αθλητικές, υγειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες), που γίνονται με μέριμνα των Υπουργείων Εθνικής Αμύνης και Δημοσίας Τάξης, αντίστοιχα, και σύμφωνα με τα εκάστοτε καθοριζόμενα από τους οργανισμούς των οικείων σχολών. Στις εξετάσεις αυτές ο υποψήφιος πρέπει να κριθεί ικανός κατά το έτος υποβολής της υποψηφιότητας , για να είναι υποψήφιος για επιλογή στις σχολές αυτές.

δ) Οι εξετάσεις των μαθημάτων, η υγειονομική εξέταση, οι πρακτικές δοκιμασίες και οι προκαταρκτικές εξετάσεις της παρούσας παραγράφου διενεργούνται κατά το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το πρόγραμμα που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή τις οικείες, κατά περίπτωση, προκηρύξεις.

ε) Για τα προγράμματα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών εκτός από τις εξετάσεις στα μαθήματα του εδαφίου α΄ της παραγρ. 6 του άρθρου αυτού θα πρέπει να κριθούν με επιτυχία στην προκαταρκτική εξέταση της αρμόδιας επιτροπής που θα συστήνεται και θα λειτουργεί στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Επιπλέον, αν κάποιος υποψήφιος ενδιαφέρεται να επιλεγεί στα προγράμματα ιερατικών σπουδών των εν λόγω Ακαδημιών, θα πρέπει να προσκομίσει απαραιτήτως συστατική επιστολή του επισκόπου του τόπου κατοικίας του.

8. α) Η επιλογή των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας στις σχολές και στα τμήματα των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, γίνεται μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων της κάθε κατηγορίας, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, τα οποία προκύπτουν ως ακολούθως:

i) Προκειμένου για τις σχολές του επιστημονικού πεδίου Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ.253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391/Β΄) υπουργικής απόφασης, ο βαθμός κάθε μαθήματος της ομάδας θεωρητικής κατεύθυνσης, μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου, πολλαπλασιάζεται με συντελεστή ένα (1). Προκειμένου για σχολές του επιστημονικού πεδίου Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης, ο βαθμός των μαθημάτων «ιστορία», «νεοελληνική λογοτεχνία» και «νεοελληνική γλώσσα», μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου, πολλαπλασιάζεται με συντελεστή ένα (1) ενώ ο βαθμός των άλλων μαθημάτων με συντελεστή επτά δέκατα (0,7).

Για τις σχολές των άλλων επιστημονικών πεδίων της ίδιας υπουργικής απόφασης, οι βαθμοί στα μαθήματα θεωρητικής κατεύθυνσης, μετά την αναγωγή τους στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου, πολλαπλασιάζονται με συντελεστή επτά δέκατα (0,7), εκτός από αυτόν του μαθήματος «νεοελληνική γλώσσα» που πολλαπλασιάζεται με συντελεστή ένα (1). Το άθροισμα των γινομένων, κατά περίπτωση, αποτελεί το σύνολο των μορίων που λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή στα αντίστοιχα τμήματα για τα οποία έχει δηλώσει προτίμηση ο υποψήφιος.

ii) Προκειμένου για τα τμήματα ή τις σχολές του επιστημονικού πεδίου Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ. 253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391/Β΄) υπουργικής απόφασης, ο βαθμός κάθε μαθήματος της ομάδας θετικής κατεύθυνσης, μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου, πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή επτά δέκατα (0,7), εκτός του μαθήματος «νεοελληνική γλώσσα» που πολλαπλασιάζεται με συντελεστή ένα (1).

Προκειμένου για σχολές των άλλων επιστημονικών πεδίων της ίδιας υπουργικής απόφασης, οι βαθμοί στα μαθήματα θετικής κατεύθυνσης, μετά την αναγωγή τους στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου, πολλαπλασιάζονται με συντελεστή ένα (1).

iii) Προκειμένου για τμήματα ή σχολές που απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, το σύνολο μορίων προκύπτει μετά την προσθήκη στο σύνολο των μορίων των στοιχείων i ή ii της παραγράφου αυτής, κατά περίπτωση, του γινομένου της βαθμολογικής επίδοσης στο ειδικό μάθημα, μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου, με το συντελεστή ένα και μισό (1,5). Αν τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα είναι δύο (2), ως βαθμολογική επίδοση στο ειδικό μάθημα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των δύο ειδικών μαθημάτων. Προκειμένου για την επιλογή στα τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο σύνολο των μορίων των στοιχείων i ή ii της παραγράφου αυτής, κατά περίπτωση, προστίθενται και τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο του μέσου όρου του βαθμού στα τρία αγωνίσματα με το συντελεστή ένα και μισό (1,5).

β) Ο υποψήφιος του εδαφίου α της παραγράφου αυτής αποκτά δικαίωμα επιλογής για τις σχολές και τα τμήματα επιλογής του, εφόσον συγκεντρώνει σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων i−ii, κατά περίπτωση,:

i) σύνολο μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μεγίστου δυνατού αριθμού μορίων (50).

ii) Προκειμένου για σχολή ή τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, εκτός της ανωτέρω υπό στοιχείο i προϋπόθεσης απαιτείται να έχει επιτύχει βαθμολογία στο ειδικό μάθημα τουλάχιστον ίση προς το μισό του προβλεπόμενου μέγιστου δυνατού βαθμού. Οι υποψήφιοι για επιλογή σε τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε περισσότερα από ένα ειδικά μαθήματα πρέπει να συγκεντρώνουν την παραπάνω ελάχιστη βαθμολογία ξεχωριστά στο κάθε ειδικό μάθημα.

9. Η επιλογή των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας γίνεται:

α) Προκειμένου για την εισαγωγή τους στις σχολές και στα τμήματα των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων του μέσου γενικού βαθμού απόλυσης από το λύκειο με το συντελεστή τρία και μισό (3,5) και της βαθμολογικής τους επίδοσης στο μάθημα γενικής παιδείας της Γ τάξης Γενικού Λυκείου «Νεοελληνική Γλώσσα», μετά την αναγωγή τους στην εικοσάβαθμη κλίμακα, με συντελεστή ένα και μισό (1,5). Η αναγωγή στην εικοσάβαθμη κλίμακα του γενικού βαθμού απόλυσης και του βαθμού στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα» γίνεται με προσέγγιση δεκάτου.

β) Προκειμένου για τμήματα ή σχολές των ανωτέρω Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, στο ανωτέρω σύνολο μορίων προστίθενται και τα μόρια που προκύπτουν από το γινόμενο της βαθμολογικής επίδοσης στο ειδικό μάθημα, μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου, με συντελεστή ένα και μισό (1,5). Αν τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα είναι δύο (2), ως βαθμολογική επίδοση στο ειδικό μάθημα λαμβάνεται ο μέσος όρος των δύο ειδικών μαθημάτων. Προκειμένου για την επιλογή στα τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στο σύνολο των μορίων του εδαφίου α της παραγράφου αυτής προστίθενται και τα μόρια
που προκύπτουν από το γινόμενο του μέσου όρου του βαθμού στα τρία αγωνίσματα με συντελεστή ένα και μισό (1,5).

γ) Προκειμένου για την εισαγωγή τους στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, η επιλογή τους γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις των στοιχείων i και ii του εδαφίου α της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.

10. Ο υποψήφιος της ειδικής κατηγορίας της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας αποκτά δικαίωμα επιλογής για τις σχολές και τα τμήματα επιλογής του, εφόσον:

α) λάβει μέρος στις προβλεπόμενες ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις και

β) συγκεντρώνει σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων α−γ της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού ,κατά
περίπτωση:

i) βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας στο μάθημα γενικής παιδείας Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου «Νεοελληνική Γλώσσα».

ii) Προκειμένου για σχολή ή τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, εκτός της ανωτέρω υπό στοιχείο i προϋπόθεσης απαιτείται να έχει επιτύχει βαθμολογία στο ειδικό μάθημα τουλάχιστον ίση προς το μισό του προβλεπόμενου μέγιστου δυνατού βαθμού. Οι υποψήφιοι για επιλογή σε τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε περισσότερα από ένα ειδικά μαθήματα πρέπει να συγκεντρώνουν την παραπάνω ελάχιστη βαθμολογία ξεχωριστά στο κάθε ειδικό μάθημα.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών 1, 2 και 3 αποκτούν δικαίωμα επιλογής για τις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και τις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, εφόσον συγκεντρώσουν το σύνολο των πενήντα (50) μορίων που είναι ενιαίο και δε διαφοροποιείται από τα μαθήματα της κατεύθυνσης στην οποία εξετάστηκαν.

11. Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσοτέρων του ενός στην τελευταία θέση εισαγομένων σε συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα κατά την επιλογή:

α) των υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών των παραγράφων 1, 2, 7, 8 και 9 του άρθρου 1 της παρούσας, εισάγονται, με την επιφύλαξη του εδαφίου δ της παραγράφου αυτής, ως υπεράριθμοι όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν με τον τελευταίο εισαγόμενο στην σχολή ή στο τμήμα αυτό.

β) των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας, εισάγεται αυτός που τη δήλωσε με προγενέστερη προτίμηση. Αν υπάρχει και πάλι ισοβαθμία, εισάγεται αυτός που πέτυχε μεγαλύτερη βαθμολογική επίδοση στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα. Αν εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου και αν υπάρχει και πάλι ισοβαθμία, εισάγονται ως υπεράριθμοι στην συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν στην περίπτωση αυτή.

γ) των υποψηφίων της ειδικής κατηγορίας των παραγράφων 4Α &4Β του άρθρου 1 της παρούσας, εισάγεται αυτός που τη δήλωσε με προγενέστερη προτίμηση. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες.

δ) Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των εδαφίων α−β της παραγράφου αυτής, σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση εισακτέων στις Σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, προηγείται αυτός που δήλωσε τη συγκεκριμένη σχολή με προγενέστερη προτίμηση. Αν υπάρχουν και πάλι ισοβαθμούντες, προηγείται αυτός που συγκέντρωσε μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο πρώτο από τα αναφερόμενα στο εδάφιο α της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου μαθήματα της ομάδας που εξετάστηκε. Αν εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, προηγείται αυτός που συγκέντρωσε μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο δεύτερο αναφερόμενο μάθημα κ.ο.κ.

12. Η επιτροπή του άρθρου 14 της παρούσας καταρτίζει πίνακες εισαγομένων των ειδικών κατηγοριών των παραγράφων 1 − 4 και 7 του άρθρου 1 της παρούσας στις σχολές και στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, οι οποίοι κυρώνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και κοινοποιούνται στις οικείες σχολές ή τμήματα.

Άρθρο 5 - Τρόπος εξέτασης μαθημάτων

1. Για τον τρόπο, τη διαδικασία εξέτασης των μαθημάτων της παραγράφου 6 του άρθρου 4 της παρούσας και τη βαθμολόγηση των οικείων γραπτών δοκιμίων εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του π.δ. 60/29.3.2006(ΦΕΚ 65/Α΄) και ισχύουν κάθε φορά για την αξιολόγηση των μαθητών της Γ τάξης των ημερήσιων Γενικών Λυκείων της ημεδαπής στα αντίστοιχα μαθήματα, εφόσον δε ρυθμίζεται διαφορετικά από την παρούσα.

2. Για τον τρόπο, τη διαδικασία εξέτασης των ειδικών μαθημάτων του εδαφίου α της παραγράφου 7 του άρθρου 4 της παρούσας, τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων και γενικά για κάθε θέμα που αφορά τη διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εξέταση των αντίστοιχων μαθημάτων προκειμένου, για τους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων. Οι αντίστοιχες διατάξεις εφαρμόζονται και για την υγειονομική εξέταση και την πρακτική δοκιμασία του εδαφίου β της παραγράφου 7 του άρθρου 4 της παρούσας.

Άρθρο 6 - «Φυσικώς αδύνατοι» υποψήφιοι

1. Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών των παραγράφων 1−3 του άρθρου 1 της παρούσας, για τους οποίους η κατά τον υπαλληλικό κώδικα πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή γνωματεύει ότι, λόγω φυσικής αδυναμίας εξαιτίας μόνιμης ή παροδικής σωματικής ή αισθητηριακής βλάβης, δεν μπορούν να λάβουν μέρος στις γραπτές εξετάσεις μαζί με τους άλλους υποψηφίους, υποβάλλονται μετά από αίτησή τους, που συνοδεύεται από τη γνωμάτευση της επιτροπής που προαναφέρθηκε, σε ειδικές εξετάσεις, που διενεργούνται γραπτά ή προφορικά από την οικεία επιτροπή εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων» κατά τον ίδιο χρόνο και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο διενεργούνται οι γραπτές εξετάσεις και πάνω στα ίδια θέματα, στα οποία εξετάζονται οι υπόλοιποι υποψήφιοι. Με απόφαση της οικείας επιτροπής εξέτασης «φυσικώς» αδυνάτων μπορεί να παρατείνεται για εύλογο χρονικό διάστημα, κατά περίπτωση, και μόνο γι’ αυτήν την κατηγορία υποψηφίων η διάρκεια εξέτασής τους, πέρα της καθορισμένης από το πρόγραμμα γραπτών εξετάσεων διάρκειας για κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υποψηφίους που προσκομίζουν ειδική διαγνωστική έκθεση ιατροπαιδαγωγικού κέντρου ή σταθμού ή ΚΔΑΥ, από την οποία προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις, λόγω δυσλεξίας.

3. Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους υποψήφιοι υποβάλλουν, από 1−10 Ιουλίου, την αίτησή τους με τη γνωμάτευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή 2, κατά περίπτωση, στην οικεία επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών του άρθρου 9 της παρούσας η οποία και την διαβιβάζει μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στην οικεία Επιτροπή Εξέτασης Φυσικώς Αδυνάτων.

Άρθρο 7 - Πρόγραμμα εξετάσεων, εξεταστικά κέντρα

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το πρόγραμμα των εξετάσεων των μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 4 της παρούσας, το οποίο ανακοινώνεται από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δέκα (10), τουλάχιστον, μέρες πριν από την έναρξή τους

2. Στο πρόγραμμα αναφέρεται η ημερομηνία εξέτασης κάθε μαθήματος, καθώς και ο χρόνος διεξαγωγής των πρακτικών δοκιμασιών, η διάρκεια εξέτασης του μαθήματος και η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων στις αίθουσες των εξετάσεων. Η διάρκεια του χρόνου εξέτασης σε κάθε μάθημα αρχίζει με τη λήξη της εκφώνησης ή της παράδοσης των θεμάτων στους υποψήφιους κάθε αίθουσας.

3. Οι εξετάσεις των μαθημάτων και των πρακτικών δο κιμασιών των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 4 διενεργούνται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αθήνας και Θεσσαλονίκης, στις οποίες θα λειτουργήσουν εξεταστικά κέντρα για τη διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών και οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας του άρθρου 15 της παρούσας. Τα εξεταστικά κέντρα λειτουργούν σε σχολικά συγκροτήματα, τα οποία ορίζονται με απόφαση του οικείου προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Γραφείου Δ.Ε.

4. Οι εξετάσεις των υποψηφίων που υπάγονται στην κατηγορία των «φυσικώς αδυνάτων» στα μαθήματα των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 4 της παρούσας διενεργούνται από την επιτροπή εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων», που λειτουργεί στο Βαθμολογικό Κέντρο του άρθρου 13 της παρούσας.

Άρθρο 8 - Εγγραφή στις σχολές

1. Η προθεσμία εγγραφής στις σχολές επιτυχίας των εισαγομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, ορίζεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και των περιπτώσεων Ε και ΣΤ του άρθρου 3 της παρούσας, από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η εγγραφή των εισαγομένων γίνεται κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλουν στη γραμματεία της οικείας σχολής ή τμήματος, μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, συνοδευόμενη από τα εξής, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά:

α) για τους εισαγόμενους με τις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 1 της παρούσας:
i) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ75−A), ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας, και
ii) έξι (6) φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος.

Τα δικαιολογητικά που κατέθεσαν στις επιτροπές των άρθρων 9 και 10 της παρούσας διαβιβάζονται στις οικείες σχολές επιτυχίας από την υπηρεσία μαζί με τους πίνακες εισαγομένων, εκτός από την αίτηση και
το μηχανογραφικό δελτίο του υποψηφίου

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι της παραγρ. 4Β του άρθρου 1 της παρούσας που είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου της Κυπριακής Δημοκρατίας που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους στην Κύπρο θα πρέπει να προσκομίσουν Απολυτήριο Λυκείου με βεβαίωση πρόσβασης και βεβαίωση−πιστοποιητικό στο οποίο να φαίνεται η υπηκοότητα και η καταγωγή των γονέων του υποψηφίου.

β) για τους εισαγόμενους με τις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 1 της παρούσας:

i) Τίτλο απόλυσης από Λύκειο.

ii) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής αρχής της οικείας χώρας για τη δυνατότητα του υποτρόφου να σπουδάσει σε Πανεπιστήμιο της χώρας έκδοσης του τίτλου απόλυσης.

iii) Βεβαίωση χορήγησης υποτροφίας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά περίπτωση.

iv) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της οικείας χώρας ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για την υπηκοότητα και την καταγωγή του υποτρόφου και των γονέων του

v) Πιστοποιητικό της ελληνικής διπλωματικής αρχής στο εξωτερικό που να πιστοποιεί ότι ο υπότροφος κατοικούσε και διέμενε στο εξωτερικό τα τελευταία πέντε (5), τουλάχιστον, χρόνια πριν από το ακαδημαϊκό έτος της επιλογής, προκειμένου για ομογενείς υποτρόφους.

vi) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄), στην οποία ο υπότροφος δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος.

vii) Έξι (6) φωτογραφίες σε μικρό μέγεθος

γ) Οι εισαγόμενοι της παραγρ.4Β του άρθρου 1 της παρούσας με κυπριακή καταγωγή και οι απόφοιτοι λυκείων της Κύπρου που εισάγονται με την ειδική κατηγορία των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας και υποχρεούνται να υπηρετήσουν τη θητεία τους στην Κύπρο μπορούν να εγγράφονται στη σχολή που έχουν επιλεγεί και μετά την απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού, ύστερα από σχετική βεβαίωση της Κυπριακής Πολιτείας.

δ) για τους εισαγόμενους με την ειδική κατηγορία της παραγράφου 7 του άρθρου 1 της παρούσας:

i) Τίτλο απόλυσης

ii) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

iii) Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

2. Η γραμματεία, πριν από την εγγραφή των εισαγομένων με τις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 1−7 του άρθρου 1 της παρούσας, ελέγχει και αντιπαραβάλλει τα στοιχεία αυτών που προσέρχονται για εγγραφή με το επίσημο αντίγραφο του οικείου κυρωμένου πίνακα εισαγομένων.

3. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή σπουδαστή που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις προθεσμίες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του τμήματος Πανεπιστημίων ή του συμβουλίου της σχολής Τ.Ε.Ι., κατά περίπτωση, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου σπουδαστή, η οποία υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και στην οποία εκτίθενται και οι λόγοι της καθυστέρησης. Σπουδαστής που δεν εγγράφηκε ούτε με τη διαδικασία αυτής της παραγράφου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, χάνει το δικαίωμα εγγραφής για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος καθώς και για τα επόμενα έτη.

4. Προϋπόθεση εγγραφής των υπαγομένων στις διατάξεις των παραγράφων 4Α, 4Β,5 και 6 του άρθρου 1 της παρούσας είναι η γνώση της ελληνικής γλώσσας. Αυτό αποδεικνύεται με βεβαίωση του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Αθήνας ή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή βεβαίωση επιπέδου τρία (3) του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, που συνυποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού στη γραμματεία του τμήματος εισαγωγής. Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται, αν ο εισαγόμενος έχει τίτλο απόλυσης από ελληνικό ή κυπριακό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που ο εισαγόμενος δεν έχει αποκτήσει την ανωτέρω βεβαίωση, μπορεί να εγγραφεί μέσα στην προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγόμενων φοιτητών με την οικεία ειδική κατηγορία του επόμενου έτους, εφόσον προηγουμένως έχει αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση ο εισαγόμενος χάνει το δικαίωμα εγγραφής του.

5. Η προθεσμία εγγραφής των εισαγόμενων στις σχολές των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας καθορίζονται από τις σχολές αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Άρθρο 9 - Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών Ελλήνων εξωτερικού

1. Για τη συγκέντρωση, τον έλεγχο, την αποδοχή ή την απόρριψη των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων με τις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας και τη δημιουργία αρχείου υποψηφίων, συνιστάται επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών Ελλήνων εξωτερικού, η οποία αποτελείται από επτά (7) υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ., κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., με βαθμό Α΄ ή Β΄ ή εκπ/κούς λειτουργούς Δ.Ε. με βαθμό Α΄ ή Β΄. Παραρτήματα της επιτροπής αυτής μπορούν να λειτουργήσουν στη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης και στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής αυτής, από τα οποία ένα ορίζεται ως Πρόεδρος. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας της επιτροπής και μέχρι είκοσι δύο (22) βοηθοί γραμματείς από διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠ.Ε.Π.Θ ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε.

2. Για τη λειτουργία των παραρτημάτων της επιτροπής αυτής στη Θεσσαλονίκη και στην Κύπρο μπορούν να μετακινούνται εκτός έδρας υπάλληλοι, που είναι μέλη της επιτροπής ή της γραμματείας.

Άρθρο 10
Επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών Αλλοδαπών – Αλλογενών και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής

1. Για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών των υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών των παραγράφων 4Α και 4Β του άρθρου 1 της παρούσας, τον έλεγχο, την αποδοχή ή απόρριψη αυτών και τη σύνταξη ονομαστικών πινάκων υποψηφίων, συνιστάται επιτροπή συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών αλλοδαπών − αλλογενών, η οποία αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ., κατηγορίας Π.Ε. ή Τ.Ε., με βαθμό Α΄ ή Β΄.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται τα μέλη της επιτροπής αυτής, από τα οποία ένα ορίζεται ως πρόεδρος. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας της επιτροπής και μέχρι δέκα εννέα (19) βοηθοί γραμματείς από διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε.

3. Η επιτροπή είναι σε απαρτία, αν είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη της.

Ειδικά, όμως, για τους υποψηφίους, που είναι κάτοχοι απολυτηρίου ή αντίστοιχου σχολείου της Κυπριακής Δημοκρατίας καταρτίζεται με φροντίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου συγκεντρωτικός πίνακας υποψηφίων με τα ονομαστικά και λοιπά τους στοιχεία (προτιμήσεις, βαθμοί απόλυσης κ.λ.π. ). Ο πίνακας αυτός, αφού ελεγχθεί για την ορθότητα και την εγκυρότητα των στοιχείων που αναφέρει, προσυπογράφεται από τους αρμόδιους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, οι οποίοι έχουν αναλάβει την οργάνωση και το συντονισμό της συγκέντρωσης δικαιολογητικών των υποψηφίων και στη συνέχεια παραδίδεται σε δύο (2) αντίγραφα και σε  ηλεκτρονική μορφή σε υπάλληλο του ΥΠΕΠΘ ο οποίος μεταβαίνει για το σκοπό αυτό στην Κύπρο προκειμένου να τον μεταφέρει στην αρμόδια υπηρεσία, ώστε να χρησιμοποιηθεί στην επιλογή των υποψηφίων για την τριτοβάθμια Εκπαίδευση .Αντίγραφο επίσης του παραπάνω συγκεντρωτικού πίνακα υποψηφίων κοινοποιείται άμεσα από το ΥΠ.Π.Π. Κύπρου στο μορφωτικό ακόλουθο της Πρεσβείας της
Ελλάδας στη Λευκωσία, για ενημέρωση.

Άρθρο 11
Κεντρικές Επιτροπές Εξετάσεων

Α. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων μαθημάτων κατεύθυνσης ειδικών κατηγοριών

1. Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων των μαθημάτων της παραγράφου 7 του άρθρου 4 της παρούσας συνιστάται Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Μαθημάτων Κατεύθυνσης (Κ.Ε.Ε.Μ.Κ.). Η επιτροπή αυτή αποτελείται από τακτικά και έκτακτα μέλη ως ακολούθως:

α) τακτικά μέλη
i) Δύο μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή ΕΠ ΤΕΙ, από τα οποία το ένα ορίζεται ως πρόεδρος και το άλλο ως αντιπρόεδρος.
ii) Ένας σχολικός σύμβουλος
iii) Δύο καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
iv) Ο προϊστάμενος της Δ/νσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων ή άλλος διοικητικός υπάλληλος
της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ., κατηγορίας Π.Ε., με βαθμό Α’.
v) Ο προϊστάμενος της Δ/νσης ΠΟΔΕ ή άλλος υπάλληλος με βαθμό Α’.

β) έκτακτα μέλη
Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα ορίζονται τρία έκτακτα μέλη − εισηγητές θεμάτων τα οποία συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της επιτροπής που αφορούν την επιλογή θεμάτων εξέτασης του συγκεκριμένου μαθήματος και οποτεδήποτε άλλοτε προσκληθούν από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Ως έκτακτα μέλη − εισηγητές θεμάτων ορίζονται κατά μάθημα:
i) Ένα (1) μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ ή ΕΠ ΤΕΙ ή σχολικός σύμβουλος αντίστοιχης ειδικότητας.
ii) Δύο (2) καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αντίστοιχης με το εξεταζόμενο μάθημα ειδικότητας, με βαθμό Α που έχουν διδάξει το μάθημα στη Γ Τάξη του Γενικού Λυκείου.

2. Τα τακτικά και έκτακτα μέλη της επιτροπής αυτής ορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας της επιτροπής και μέχρι πέντε (5) βοηθοί γραμματείς από εκπαιδευτικούς λειτουργούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. Με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζονται μέχρι πέντε (5) διοικητικοί υπάλληλοι του ΥΠΕΠΘ ή εκπαιδευτικοί Δ.Ε για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής εξετάσεων.

3. Τον πρόεδρο της επιτροπής, όταν λείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.

4. Η επιτροπή είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα τουλάχιστον των τακτικών μελών. Όταν η συνεδρίαση αφορά επιλογή θεμάτων, προϋπόθεση για την απαρτία πέρα από τα ανωτέρω είναι και η παρουσία τουλάχιστον των δύο εκτάκτων μελών − εισηγητών του οικείου μαθήματος. Κατά τη λήψη της απόφασης σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τα έκτακτα μέλη που λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό απαρτίας έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα τακτικά μέλη.

5. Η επιτροπή έχει τη γενική ευθύνη για την κανονική και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, εποπτεύει και κατευθύνει στο έργο τους τις άλλες επιτροπές και τα άλλα αρμόδια ατομικά και συλλογικά όργανα, παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες και αντιμετωπίζει κάθε αναφυόμενο ζήτημα. Αποφασίζει και καθορίζει τα εξεταζόμενα θέματα για κάθε μάθημα. Παρατείνει, αν κρίνει σκόπιμο, τη διάρκεια εξέτασης κάποιου μαθήματος. Μεριμνά για τη μεταβίβαση των θεμάτων στα εξεταστικά κέντρα με τον προσφορότερο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο αυτών. Εποπτεύει και παίρνει, κατά την κρίση της, κάθε μέτρο για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.

Β. Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων (Κ.Ε.Ε.Ε.Μ.)

1. Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων της παραγράφου 7 του άρθρου 4 της παρούσας συνιστάται Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων (Κ.Ε.Ε.Ε.Μ.). Η επιτροπή αυτή αποτελείται από τακτικά και έκτακτα μέλη ως ακολούθως:

α) Τακτικά μέλη
i) Ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ως πρόεδρος
ii) Ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. ή σχολικός σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή εκπαιδευτικός λειτουργός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με βαθμό Α΄ των κλάδων ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ12 (Αρχιτεκτόνων) ή ΠΕ16 και ένας (1) ανώτερος διοικητικός υπάλληλος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως μέλη. Ένα από τα μέλη αυτά ορίζεται ως αντιπρόεδρος.

β) Έκτακτα Μέλη − εισηγητές θεμάτων
Για κάθε εξεταζόμενο ειδικό μάθημα ορίζονται δυο (2) έκτακτα μέλη από το Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι., ή Ε.ΕΠ. Α.Ε.Ι. − Τ.Ε.Ι. ή σχολικός σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με βαθμό Α αντίστοιχου με το εξεταζόμενο μάθημα κλάδου, ως εισηγητές των θεμάτων.

2. Τα μέλη της επιτροπής αυτής ορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας της επιτροπής και μέχρι τέσσερις (4) βοηθοί γραμματείς από εκπαιδευτικούς λειτουργούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. Με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζονται μέχρι πέντε (5) διοικητικοί υπάλληλοι του ΥΠΕΠΘ ή εκπαιδευτικοί Δ.Ε για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής εξετάσεων.

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 της περίπτωσης Α του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και για την επιτροπή της παρούσας περίπτωσης. Ειδικά για το σχηματισμό απαρτίας απαιτείται από τα δύο έκτακτα μέλη, το ένα τουλάχιστον να είναι εισηγητής του εξεταζόμενου μαθήματος.

Άρθρο 12
Εξεταστικά Κέντρα − Επιτηρητές − Επόπτες Εξετάσεων

1. α) Σε κάθε εξεταστικό κέντρο της παραγράφου 3 του άρθρου 7 της παρούσας που συγκροτείται επιτροπή Ε.Κ., με απόφαση του οικείου προϊσταμένου της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Δ.Ε και αποτελείται:

i) Από έναν (1) διευθυντή Λυκείου ή Γυμνασίου ως πρόεδρο, κατά προτίμηση, από αυτούς που υπηρετούν σε Λύκειο ή Γυμνάσιο που λειτουργεί στο κτίριο ή το κτιριακό συγκρότημα του διδακτηρίου, στο οποίο στεγάζεται το εξεταστικό κέντρο.

ii) Από δύο εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με βαθμό Α, από τους οποίους ο ένας ορίζεται αντιπρόεδρος.

β) Με την ίδια απόφαση ορίζονται ένας διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός λειτουργός Δ.Ε ως γραμματέας και μέχρι τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δ.Ε. ως βοηθοί γραμματείς και ένας (1) εκπαιδευτικός λειτουργός ή διοικητικός υπάλληλος ως χειριστής του ηλεκτρονικού συστήματος παραλαβής των θεμάτων, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής, του γραμματέα, των βοηθών γραμματέα και του χειριστή.

γ) Για το έργο της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου, των επιτηρητών και του γενικού επόπτη των εξετάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις του π.δ. 60/29.3.2006 (ΦΕΚ 65/Α΄), όπως ισχύουν κάθε φορά για την αξιολόγηση των μαθητών των Γενικών Λυκείων της ημεδαπής.

2. Σε κάθε εξεταστικό κέντρο παρευρίσκεται σχολίατρος, εφ’ όσον υπάρχει δυνατότητα, ή άλλος ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από εισήγηση του προϊσταμένου διεύθυνσης ή γραφείου Δ.Ε. για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των εξεταζομένων. Οι οριζόμενοι ιατροί είναι μέλη της επιτροπής εξεταστικού κέντρου, χωρίς δικαίωμα ψήφου και πρέπει να παρευρίσκονται στο Ε.Κ. ή Ε.Π. καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.

3. Με απόφαση του προϊσταμένου της διεύθυνσης ή του γραφείου Δ.Ε. ορίζονται κατά εξεταστικό κέντρο και εξεταστικό παράρτημα μέχρι δύο (2) καθαρίστριες για την καθαριότητα των αιθουσών και ένας επιστάτης.

Άρθρο 13
Βαθμολογικό Κέντρο

1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται κάθε χρόνο ορίζεται η έδρα του Βαθμολογικού Κέντρου (Β.Κ.), στο οποίο θα βαθμολογηθούν τα γραπτά δοκίμια των μαθημάτων κατεύθυνσης και των ειδικών μαθημάτων των υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος του Β.Κ. που μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ ή ΕΠ ΤΕΙ ή ΕΕΠ ΑΕΙ−ΤΕΙ ή σχολικός σύμβουλος Δ.Ε.

2. Το Β.Κ. λειτουργεί σε σχολικό κτίριο ή κτιριακό συγκρότημα, εποπτεύεται από την επιτροπή Β.Κ., βρίσκεται υπό αστυνομική φρούρηση όλο το 24ωρο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του και απαγορεύεται η είσοδος σε αυτό κάθε προσώπου, εκτός αυτών που τελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία.

3. Στο Β.Κ. συγκεντρώνονται τα γραπτά δοκίμια των υποψηφίων από όλα τα εξεταστικά κέντρα.

4. Με απόφαση του προέδρου του Β.Κ, καθορίζονται, ανάλογα με τον αριθμό των αναμενόμενων γραπτών, τα μέλη της επιτροπής του Β.Κ., τα οποία δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα είκοσι (20). Τα μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή ΕΠ ΤΕΙ ή ΕΕΠ ΑΕΙ−ΤΕΙ, σχολικοί σύμβουλοι Δ.Ε. ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Δημόσιας ΔΕ, με βαθμό Α’, ειδικότητας αντίστοιχης προς τα εξεταζόμενα μαθήματα κατεύθυνσης ή ειδικά μαθήματα. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας της επιτροπής, μέχρι τρεις (3) βοηθοί γραμματείς από εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε. ή διοικητικούς υπαλλήλους, καθώς, επίσης, και μέχρι είκοσι (20) εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δ.Ε ή διοικητικοί υπάλληλοι του ΥΠΕΠΘ για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό για τη φύλαξη και καθαριότητα του Β.Κ, που δεν μπορεί να είναι περισσότερα από έξι (6) άτομα.

5. Ο πρόεδρος του Β.Κ. ορίζει με απόφασή του ένα από τα μέλη της επιτροπής, ως αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν αυτός λείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.

6. Με απόφαση του προέδρου της επιτροπής Β.Κ. ορίζονται οι βαθμολογητές και οι αναβαθμολογητές των γραπτών δοκιμίων από εκπαιδευτικούς λειτουργούς της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχης ειδικότητας, με βαθμό Α΄ ή Β΄ για τους βαθμολογητές και με βαθμό Α για τους αναβαθμολογητές. Ειδικά, ως βαθμολογητές και αναβαθμολογητές των ειδικών μαθημάτων μπορεί να ορίζονται και μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή ΕΠ ΤΕΙ ή ΕΕΠ ΑΕΙ−ΤΕΙ ή σχολικοί σύμβουλοι Δ.Ε., αντίστοιχης ειδικότητας.

7. Για τη βαθμολογική κλίμακα, τη βαθμολόγηση και την αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων, τις αρμοδιότητες, το έργο των υπαλλήλων για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής του Β.Κ. εφαρμόζονται, ανάλογα, οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων μαθημάτων της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου ή των γραπτών δοκιμίων των ειδικών μαθημάτων στα οποία εξετάζονται οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου της ημεδαπής.

8. Για την εξέταση των «Φυσικώς αδυνάτων» υποψηφίων συγκροτείται με απόφαση του προέδρου του Βαθμολογικού Κέντρου (Β.Κ.) του παρόντος άρθρου η επιτροπή εξέτασης «Φυσικώς αδυνάτων» η οποία απο τελείται από:

i) Τον πρόεδρο ή ένα μέλος Επιτροπής του Β.Κ., ως πρόεδρο.

ιi) Από δύο (2) εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε., για κάθε εξεταζόμενο μάθημα αντίστοιχης ειδικότητας κατά προτίμηση από αυτούς που το δίδαξαν το ίδιο σχολ. έτος ως εξεταστές−βαθμολογητές.

iii) Από ένα (1) σχολ. Σύμβουλο ή εκπαιδευτικό λειτουργό Δ.Ε. με βαθμό Α΄ της ίδιας ή συγγενούς με το εξεταζόμενο μάθημα ειδικότητας ως εξεταστή−αναβαθμολογητή.

iv) Ένα (1) εκπαιδευτικό λειτουργό Δ.Ε. ή διοικητικό υπάλληλο ως γραμματέα της επιτροπής.

v) Στο χώρο λειτουργίας της Επιτροπής εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων» παρευρίσκεται σχολίατρος ή άλλος ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός ο οποίος ορίζεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από εισήγηση του οικείου προϊσταμένου Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτατης ανάγκης των εξεταζομένων. Ο οριζόμενος ιατρός οφείλει να είναι παρών μισή τουλάχιστον ώρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων και να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.

vi) Η επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και βαθμολόγηση ή αναβαθμολόγηση σε κάθε μάθημα των υποψηφίων που ανήκουν στην κατηγορία των «φυσικώς αδυνάτων».

vii) Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζομένου σημειώνεται ο τρόπος εξέτασης του υποψηφίου και υπογράφεται από τους εξεταστές και τον πρόεδρο της Επιτροπής.

Κατά την εξέταση παρευρίσκεται και ο αναβαθμολογητής, για να αξιολογήσει τον υποψήφιο σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας.

Άρθρο 14
Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής ειδικών κατηγοριών των παραγράφων 1−4Β και 7 του άρθρου 1 της παρούσας

1. Για τη δημιουργία αρχείου με τα ονομαστικά στοιχεία και τις προτιμήσεις των υποψηφίων, την ενημέρωσή του με τα βαθμολογικά στοιχεία των εξετάσεων των μαθημάτων των κατευθύνσεων, των ειδικών μαθημάτων, των δοκιμασιών και των τίτλων απόλυσης από το λύκειο, στις περιπτώσεις που απαιτούνται, την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων και την παροχή των αναγκαίων υποδείξεων για την εξασφάλιση της ακρίβειας, της πληρότητας και της συνέπειας των στοιχείων, με βάση τα οποία γίνεται η έκδοση των αποτελεσμάτων της επιλογής και την έγκριση των σχετικών πινάκων που υποβάλλονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για κύρωση, συνιστάται επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής των υποψηφίων των ειδικών κατηγοριών των παραγράφων 1, 2, 3, 4 Α, 4Β και 7 του άρθρου 1 της παρούσας, η οποία συγκροτείται από τρεις (3) υπαλλήλους του ΥΠ.Ε.Π.Θ., κατηγορίας Π.Ε., με βαθμό Α΄, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως πρόεδρος.

2. Τα μέλη της επιτροπής και ο Πρόεδρος ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ένας υπάλληλος του ΥΠ.Ε.Π.Θ., που εκτελεί χρέη Γραμματέα της Επιτροπής.

3. Με απόφαση του προέδρου της επιτροπής μπορεί να ορίζονται εκπαιδευτικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι
του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. για την πραγμάτωση των σκοπών της επιτροπής και ιδιαίτερα για τον έλεγχο της ορθής καταχώρισης στο μηχανογραφικό αρχείο των ονομαστικών στοιχείων, των προτιμήσεων και των βαθμολογικών στοιχείων των υποψηφίων.

Άρθρο 15
Επιτροπές Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικών δοκιμασιών

1. Για την υγειονομική εξέταση και την πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ με τις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 της παρούσας συγκροτούνται επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικών δοκιμασιών στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη οι οποίες ορίζονται με απόφαση των προϊσταμένων των οικείων Δ/νσεων Β/θμιας εκπ/σης.

Κάθε επιτροπή αποτελείται από:

α) Τον Προϊστάμενο Φυσικής Αγωγής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή έναν (1) σχολικό Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής ή καθηγητή Φυσικής Αγωγής, με βαθμό Α΄, ως Πρόεδρο.

β) Μέχρι δώδεκα (12) καθηγητές Φυσικής Αγωγής, με βαθμό Α ή Β Μέχρι τέσσερα (4) από τα δώδεκα (12) αυτά μέλη μπορούν να προέρχονται από καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν σε άλλες Δ/νσεις Δ.Ε. απ’ αυτήν της έδρας της επιτροπής, τα οποία ορίζονται με απόφαση του προϊσταμένου της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της οικείας περιφέρειας που υπηρετούν. Οι Δ/νσεις Δ.Ε., απ’ τις οποίες μπορούν να προέρχονται οι παραπάνω τέσσερις (4) καθηγητές Φυσικής Αγωγής, καθορίζονται με απόφαση του οικείου προϊσταμένου της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της έδρας που λειτουργεί κάθε επιτροπή.

Με απόφαση του προέδρου της επιτροπής, ορίζεται εκπαιδευτικός λειτουργός ως γραμματέας και μέχρι οκτώ (8) εκπαιδευτικοί λειτουργοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή διοικητικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στην έδρα της Δ/νσης Δ.Ε., ως βοηθοί γραμματείς. Για την υποβοήθηση του έργου των επιτροπών μπορεί με απόφασή του ο πρόεδρος καθεμιάς να ορίσει μέχρι οκτώ (8) υπαλλήλους από το βοηθητικό προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή των γυμναστηρίων ή ιδιώτες.
γ) μέχρι πέντε (5) σχολιάτρους ή ιατρούς του δημοσίου.

2. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα των απόντων. Κατά τη λήψη των αποφάσεών της, σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ορίζονται σχολικοί σύμβουλοι Φυσικής Αγωγής ή καθηγητές Φυσικής Αγωγής με βαθμό Α’, ως επόπτες για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των διαδικασιών της υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας.

4. α) Οι επιτροπές συντάσσουν σε τρία (3) αντίγραφα ονομαστικές καταστάσεις των υποψηφίων που κρίθηκαν υγιείς, με τη βαθμολογία της καλύτερης επίδοσης σε κάθε αγώνισμα, από τα οποία τα δύο (2) στέλνονται στη Δ/νση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

β) Στο τέλος κάθε ημέρας εξέτασης, ο επόπτης παραλαμβάνει από τον πρόεδρο της επιτροπής το ένα (1) αντίγραφο από κάθε πινάκιο αγωνίσματος και στο τέλος των εξετάσεων τα παραδίδει στη Δ/νση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

γ) Τα διάφορα παραστατικά στοιχεία των υποψηφίων κάθε επιτροπής φυλάσσονται στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους των εξετάσεων και ύστερα καταστρέφονται, αφού συνταχθεί σχετική πράξη.

Άρθρο 16
Γενικές διατάξεις

1. Για την κατανομή των εξεταζομένων στις αίθουσες των εξετάσεων, τον έλεγχο κατά την προσέλευση και την τοποθέτησή τους σε αυτές, την παρουσία και την έξοδό τους, τα γραπτά δοκίμια, την πειθαρχία και τις υποχρεώσεις των διαγωνιζομένων και γενικά για θέματα, που δε ρυθμίζονται από την παρούσα απόφαση, εφαρμόζονται, ανάλογα, οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

2. Στις επιτροπές των άρθρων 9, 11, 12, 13, 14 και 15 και στις ομάδες επιτηρητών και βαθμολογητών των άρθρων, 12 και 13 της παρούσας δεν μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται μαζί του με σχέση συγγενείας «εξ αίματος» ή «εξ αγχιστείας» μέχρι και του τρίτου βαθμού και είναι υποψήφιος για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις διαδικασίες που εμπλέκεται η επιτροπή ή η ομάδα αυτή. Για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται από τους οριζόμενους υπεύθυνη δήλωση προς το αρμόδιο για τον ορισμό του όργανο.

3. Η διακίνηση των γραπτών δοκιμίων από τα εξεταστικά κέντρα του άρθρου 12 της παρούσας στο οικείο βαθμολογικό κέντρο, καθώς και των αποκομμάτων των τετραδίων με τη βαθμολογία των υποψηφίων από το Βαθμολογικό αυτό κέντρο στην υπηρεσία Μηχανογράφησης του ΥΠΕΠΘ γίνεται κάθε φορά από εκπαιδευτικό λειτουργό Δ.Ε. ή διοικητικό υπάλληλο του ΥΠΕΠΘ, που ορίζεται ειδικά για το σκοπό αυτό από τον οικείο προϊστάμενο Δ/νσης ή Γραφείου Δ.Ε. ή τον πρόεδρο του Β.Κ., κατά περίπτωση, συνοδεία αστυνομικού οργάνου.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2007

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Σχετικά Άρθρα