edu.klimaka.gr

Διεξαγωγή Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων και Δοκιμασιών ΤΕΦΑΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΕΦΑΑ

Δημοσιευμένο στο ΦΕΚ 2455/2020

Αριθμ. Φ.251/77655/Α5
Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων ειδικών και μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών που απαιτούνται για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ, έτους 2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 ΠΝΠ ’’Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες επείγουσες διατάξεις’’ (Α΄84) και β) της από 1.5.2020 ΠΝΠ ’’Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα’’ (Α΄90) και άλλες διατάξεις» (Α΄104).
2. Τα άρθρα 4, 4Α, 13 και 13Γ του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193).
3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α' 31).
4. Το π.δ 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148).
5. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180).
6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).
8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
9. Την υπ’ αρ. 51888/ΓΔ4/6.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους» (Β΄ 1739).
10. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/16-5-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης» (Β’ 1867), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/255419/6694/30-5-2020 όμοια απόφαση (Β΄ 2037) και απορροφήθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π. οικ.34781/4-6-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 2168).
11. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 34781/4-6-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2168), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.35120/7-6-2020 όμοια απόφαση (Β’ 2211) και με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 37992/ 17-6-2020 όμοια απόφαση (Β΄ 2401).
12. Την υπ’ αρ. Φ.251/60473/Α5/21-5-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων 2020, γραπτών ή προφορικών» κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1967).
13. Την υπ’ αρ. Φ.253/128314/Β6/29.11.2002 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων … για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» (Β΄ 1538).
14. Την υπ’ αρ. Φ.253/69990/Α5/7.5.2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) καθώς και η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών» (Β’ 1736), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Την υπ’ αρ. Φ.251/25089/Α5/20.2.2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167)» (Β’ 643).
16. Την υπ’ αρ. Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 κοινή απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής» (Β΄ 1904 και Β΄ 1940 Διορθώσεις Σφαλμάτων), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Φ.153/40138/Α5/23.03.2020 όμοια απόφαση (Β΄ 1106 και Β΄1501 Διορθώσεις Σφαλμάτων).
17. Την από 13.5.2020 εισήγηση της 47ης συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, αναφορικά με τα υγειονομικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται κατά τη διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων 2020.
18. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διενέργεια των πανελλαδικών εξετάσεων 2020.
19. Την από 23.4.2020 και υπ’ αρ. Δ1 (δ)/ΓΠ.οικ.26635 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας (ΑΔΑ: 6ΒΟ-5465ΦΥΟ-ΨΣΓ) «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων».
20. Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΓΑ/237328/493/22-05-2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «Οδηγίες προς αθλούμενους πολίτες για ασφαλή άσκηση σε οργανωμένες αθλητικές εγκαταστάσεις».
21. Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΓΑ/256761/507/01-06-2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «Πρακτικές οδηγίες Γ’ Φάσης για την ασφαλή άσκηση σε οργανωμένους αθλητικούς χώρους».
22. Την από 13.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
23. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.1/Γ/297/77625/Β1/19-6-2020 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Επιτρέπεται η χρήση πνευστών και κρουστών οργάνων για τη διεξαγωγή της εξέτασης του μουσικού μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία».

Άρθρο 2

1. Ο τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων και των μουσικών μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», γραπτών ή προφορικών, ορίζεται ως εξής: ο Πρόεδρος και τα μέλη της Λυκειακής Επιτροπής Εξετάσεων κάθε εξεταστικού κέντρου ειδικών μαθημάτων, της Επιτροπής κάθε Εξεταστικού Κέντρου Ειδικών Εξετάσεων των μουσικών μαθημάτων, της Επιτροπής Εξέτασης κάθε Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου για τους υποψηφίους που εξετάζονται προφορικά, μεριμνούν ώστε:

 1. Σε κάθε αίθουσα εξέτασης να τηρείται απόσταση ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ των υποψηφίων.
 2. Στο χώρο προετοιμασίας των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες καθώς και στο χώρο εξέτασής τους να τηρείται απόσταση ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ των υποψηφίων.
 3. Η χρήση προστατευτικής μάσκας από υποψηφίους και εκπαιδευτικό προσωπικό εντός των εξεταστικών κέντρων είναι προαιρετική εκτός των επιτηρητών όλων των εξεταστικών κέντρων και των Επιμελητών των κέντρων εξέτασης του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», για τους οποίους είναι υποχρεωτική. Επίσης, η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική και για την περίπτωση εξέτασης υποψηφίου που γίνεται παρουσία εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης.
 4. Κατά την εξέταση οργάνων στο μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», να τηρείται απόσταση τριών (3) μέτρων μεταξύ του εξεταζόμενου και των εξεταστών-βαθμολογητών που βρίσκονται πίσω από το παραβάν.
 5. Κατά την εξέταση του μουσικού μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», τα μουσικά όργανα να καθαρίζονται με απολυμαντικό υγρό πριν από τη χρήση τους από κάθε υποψήφιο/α.

2. Λαμβάνεται μέριμνα για:

 1. τον επαρκή φυσικό αερισμό των αιθουσών και, όπου δεν είναι δυνατό αυτό, χρήση κλιματιστικών σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας,
 2. την απαγόρευση χρήσης ανεμιστήρων,
 3. την αποφυγή συγχρωτισμού,
 4. την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.),
 5. την εξασφάλιση καθαριότητας των εξεταστικών κέντρων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και σ
 6. την απαγόρευση λειτουργίας κυλικείων των εξεταστικών κέντρων κατά το διάστημα διενέργειας των πανελλαδικών εξετάσεων ειδικών ή μουσικών μαθημάτων.

Άρθρο 3

Για την ασφαλή διεξαγωγή των πρακτικών δοκιμασιών που απαιτούνται για την εισαγωγή των υποψηφίων στα ΤΕΦΑΑ, ισχύει ότι:

 1. Για την είσοδο στους χώρους εξέτασης πρακτικών δοκιμασιών απαιτείται από τον/την υποψήφιο/α η κατάθεση του «Δελτίου καταγραφής αθλούμενου» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
 2. Τα όργανα εξέτασης και ο βοηθητικός εξοπλισμός πριν τη χρήση τους πρέπει να καθαρίζονται με απολυμαντικό υγρό.
 3. Στους χώρους προετοιμασίας ή προθέρμανσης των υποψηφίων θα πρέπει να τηρείται απόσταση ενός και μισού (1,5) μέτρου μεταξύ των υποψηφίων.

Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι σχετικές οδηγίες, όπως αυτές επικαιροποιούνται και ανακοινώνονται από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί
Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Υγείας
ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

 

Σχετικά Άρθρα