Βεβαίωση Διάκρισης Μαθητών σε Πανελληνίους Σχολικούς Αγώνες

Εκτύπωση  
Pin It

ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Αρ.Πρωτ.92773/Δ5/06-06-2016/ΥΠΠΕΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Πληροφορίες: Χριστιάνα Αγγελή
Ευθύμης Χριστοφιλόπουλος
Τηλέφωνο : 210-3443090,-3443012
FAX : 210-3442210
E-mail : physea(ΑΤ)minedu.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Έκδοση βεβαίωσης για αναγνώριση διάκρισης σε Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ομαδικών και Ατομικών Αθλημάτων»

Σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης διάκρισης σε Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων προκειμένου να εγγραφούν στον ειδικό πίνακα αθλητών που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ( Γ.Γ.Α.), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι:

Σύμφωνα με το Νόμο 4115/2013, για 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι., παρέχεται προσαύξηση 10% για την 1η νίκη, 8% για τη 2η νίκη και 7% για την 3η νίκη.

Σε εφαρμογή της διάταξης αυτής, η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. υποχρεούται να αναγράφει στη βεβαίωση σχολικής νίκης του μαθητή που πέτυχε διάκριση σε Πανελλήνιους Λυκείων τα στοιχεία εγγραφής-μετεγγραφής που αναφαίνονται στο ατομικό του δελτίο (καρτέλα).

Για το λόγο αυτό, σε μαθητή που πέτυχε διάκριση σε Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων Ομαδικών Αθλημάτων και επιθυμεί να του χορηγηθεί βεβαίωση σχολικής νίκης, παρακαλούμε να του χορηγείτε φωτοτυπία του ατομικού δελτίου (καρτέλα) επικυρωμένο από το Διευθυντή του σχολείου, προκειμένου να το συνυποβάλει με την αίτησή του στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση για έκδοση βεβαίωσης της διάκρισής τους προς τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. μέχρι τη 15η Ιουλίου 2016 μόνο οι τελειόφοιτοι μαθητές /τριες (Γ΄ τάξης) που έλαβαν μέρος σε Πανελλήνιους αγώνες Λυκείων Ομαδικών και Ατομικών αθλημάτων, κατέκτησαν από 1η έως 3η νίκη και ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση της Πανελλήνιας Νίκης τους, για την εισαγωγή αθλητών το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης εκπαίδευσης.

Σας επισυνάπτουμε υπόδειγμα αίτησης που συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αναγραφόμενα στο έγγραφο τηλέφωνα.

Παρακαλούμε όπως ενημερωθούν ενυπογράφως για τα ανωτέρω οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 που υπηρετούν στο σχολείο σας, προκειμένου να τα γνωστοποιήσουν σε μαθητές –τριες που έλαβαν μέρος στους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Ομαδικών και Ατομικών Αθλημάτων .

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Pin It

Εκτύπωση