edu.klimaka.gr

Αριθμός Εισακτεών σε Σχολές Λιμενικού Σώματος 2020 2021

Εκτύπωση  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 2020-2021

Αριθμ. Πρωτ.: 2421.1/41633/20/02-07-2020

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Βασιλειάδη-Πύλες Ε1-Ε2
Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλέφωνα : 2131371566,
2131371546,
2131371075

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων».

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της Αριθ. Πρωτ.: 2421.1/39192/2020/24-06-2020 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός του αριθμού εισαγομένων ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ύστερα από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2019-2020» (B΄ 2605).
β) Της Αριθ. Πρωτ.: 2421.1/26679/20/08-05-2020 Απόφασης Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων» (ΑΔΑ: Ω1Τ24653ΠΩ-7Μ1).
2. Το Αριθ. Πρωτ.: 2/18490/05-5-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
3. Την Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./57/42677/06-05-2020 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280), όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Συμπληρώνουμε την Αριθμ. Πρωτ.:2421.1/26679/20/08-05-2020 (ΑΔΑ: Ω1Τ24653ΠΩ-7Μ1) Απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων», όσον αφορά τον αριθμό των εισακτέων ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ

1. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθορίζεται σε είκοσι επτά (27) και σε εκατό (100) αντιστοίχως.

2. Στον συνολικό αριθμό εισακτέων ανά Σχολή, περιέχονται Ειδικές Κατηγορίες υποψηφίων της παραγράφου 7 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του ν. 4532/2018, ως ακολούθως:

α. Πολύτεκνοι και τα τέκνα τους, τέκνα των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και των αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτόν, τέκνα των αναγνωρισμένων ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τρίτεκνοι και τα τέκνα τους. Για τον ορισμό της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα και του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, ισχύουν τα αναλυτικά οριζόμενα στην αριθ. πρωτ.: 2421.1/21777/2020/06-04-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας και Θρησκευμάτων (B΄ 1423).

β. Τέκνα αποβιώσαντος στρατιωτικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής, καθώς και τέκνα στρατιωτικού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που κατέστη ανάπηρος συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω του 67% κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής.

γ. Ιδιώτες που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις, που συντονίζονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή και τις Λιμενικές Αρχές της χώρας, πλην υπαλλήλων Λιμένος, για διάσωση κινδυνεύοντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή τους σε κίνδυνο, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις προσόντα.

3. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του ν. 4532/2018, από τον αριθμό των εισαγομένων στην οικεία Σχολή, ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) συνολικά καλύπτεται από τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της προηγούμενης παραγράφου, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό. Από τον αριθμό των δοκίμων που εισάγονται στην οικεία Σχολή, ποσοστό μέχρι τέσσερα τοις εκατό (4%) καλύπτεται από την ειδική κατηγορία υποψηφίων της περίπτωσης γ’ της προηγούμενης παραγράφου, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό.

4. Κατά τον καθορισμό του αριθμού των θέσεων που αντιστοιχεί στα ποσοστά της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Εάν κάποιο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου δεν καλυφθεί, τότε ο αριθμός που υπολείπεται συμπληρώνεται από τους υποψηφίους επιλαχόντες της γενικής κατηγορίας (σειράς).

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν σημειώσει στην αίτηση συμμετοχής ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι- τρίτεκνοι κ.λπ.), κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη Γενική Σειρά και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην οικεία Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη Ειδική Κατηγορία.

Η χρήση του δικαιώματος για εισαγωγή στις Σχολές Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., από αυτούς που υπάγονται σε μία από τις κατηγορίες των περιπτώσεων α΄- γ΄ της παραγράφου 2 της παρούσας απόφασης, γίνεται για μία μόνο από τις Σχολές αυτές. Αν κάποιος εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό σε μία Σχολή, δεν δικαιούται να κάνει χρήση του ίδιου δικαιώματος σε άλλη Σχολή.

5. Οι είκοσι επτά (27) θέσεις των εισακτέων στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., κατανέμονται ως εξής:

α. Ποσοστό 10%, ήτοι τρεις (3) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, το 2019 ή το 2018 και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), ως ακολούθως:
Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2019, σε ποσοστό 60%, ήτοι δύο (2) θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2018, σε ποσοστό 40%, ήτοι μία (1) θέση.

β. Ποσοστό 90%, ήτοι είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ), ως ακολούθως:
Σε όσους/ες θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου με τους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν το σχολικό έτος 2019-2020 (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ), σε ποσοστό 90,49%, ήτοι είκοσι δύο (22) θέσεις και σε όσους/ες θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου με τους όρους, προϋποθέσεις, εξεταστέα ύλη και διαδικασίες, που ίσχυσαν το σχολικό έτος 2018-2019 (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ), σε ποσοστό 9,51%, ήτοι δύο (2) θέσεις.

γ. Δεν προκύπτουν καθ’ υπέρβαση θέσεις σε υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καθόσον η διάταξη του άρθρου 13Α παρ. 3 του ν. 4186/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του ν.4468/17 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 241 παρ. 2 του ν. 4610/2019 δεν εφαρμόζεται στις παραγωγικές Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

6. Οι εκατό (100) θέσεις των εισακτέων στην Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, κατανέμονται ως εξής:

α. Επί των εκατό (100) θέσεων για την Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, κοινό ειδικό ποσοστό 6%, ήτοι έξι (6) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 241 του ν. 4610/2019 και ισχύει, καθώς και υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό και υποψήφιους/ες που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου το έτος 2019 και από υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και επέλεξαν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό το 2019 και συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 13Γ του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι υποψήφιοι εσπερινών ΕΠΑ.Λ., που κατέθεσαν την αίτηση - δήλωση συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και επέλεξαν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μόνο με το ειδικό ποσοστό 1% των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70) δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για την εισαγωγή στην Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Περαιτέρω, δεν προκύπτουν καθ’ υπέρβαση θέσεις σε υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, διότι η διάταξη του άρθρου 13Α παρ. 3 του ν. 4186/2013, τροποποιήθηκε με το άρθρο 241 παρ. 2 του ν. 4610/2019 δεν εφαρμόζεται στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Ειδικότερα, επί του ειδικού αυτού ποσοστού (6%):

  1. Ποσοστό 90%, ήτοι πέντε (5) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό και
  2. Ποσοστό 10%, ήτοι μία (1) θέση, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες, που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου και από υποψήφιους/ες των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και επέλεξαν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό το 2019 και συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, κατηγορία για την οποία επιφυλάσσεται το 60% των θέσεων. Για όσους/ες είχαν συμμετάσχει το 2018, σε ποσοστό 40% δεν προκύπτει θέση.

β. Επί των υπολοίπων ενενήντα τεσσάρων (94) θέσεων:

  1. Ποσοστό 10%, ήτοι εννέα (9) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, το 2019 ή το 2018 και δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ), ως ακολούθως:
    Σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο το 2019, σε ποσοστό 60%, ήτοι πέντε (5) θέσεις και σε όσους/ες εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο με το 2018, σε ποσοστό 40%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις.
  2. Ποσοστό 90%, ήτοι ογδόντα πέντε (85) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψήφιους/ες που θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ), ως ακολούθως:
    Σε όσους/ες θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου με τους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν το σχολικό έτος 2019-2020 (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ), σε ποσοστό 90,49%, ήτοι εβδομήντα επτά (77) θέσεις και σε όσους/ες θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της Γ΄ τάξης ημερήσιου Γενικού Λυκείου με τους όρους, προϋποθέσεις, εξεταστέα ύλη και διαδικασίες, που ίσχυσαν το σχολικό έτος 2018-2019 (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ), σε ποσοστό 9,51%, ήτοι οκτώ (8) θέσεις.
  3. Δεν προκύπτουν καθ’ υπέρβαση θέσεις σε υποψηφίους που θα συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καθόσον η διάταξη του άρθρου 13Α παρ. 3 του ν. 4186/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 4468/2017 δεν εφαρμόζεται στις παραγωγικές Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

7. Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 της παρούσας απόφασης, κατά τον υπολογισμό των ποσοστών των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,5 και άνω, στρογγυλοποιούνται προς τα άνω στην επόμενη μονάδα, ενώ τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,49 και κάτω στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω, στην προηγούμενη μονάδα ή στο μηδέν.

8. Η κατανομή των θέσεων των εισακτέων ανά σύστημα συμμετοχής και κατηγορία υποψηφίων αποτυπώνεται ως ακολούθως:

I. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Α. ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ
(ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΤΟ 2019 Ή ΤΟ 2018 ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2019
Με σειρά επιτυχίας 2
Ειδικές κατηγορίες (παρ. 2 της παρούσας) 0
ΣΥΝΟΛΟ 2
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2018
Με σειρά επιτυχίας 1
Ειδικές κατηγορίες (παρ. 2 της παρούσας) 0
ΣΥΝΟΛΟ 1
Β. ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
(ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Με σειρά επιτυχίας 20
Ειδικών κατηγοριών περ.α και β παρ.2 της παρούσας [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, τρίτεκνων οικογενειών, κ.λπ. (10%)] 2
Ειδική κατηγορία περ. γ παρ. 2 της παρούσας [Ιδιώτες που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις διάσωσης (4%)] 0
ΣΥΝΟΛΟ 22
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Με σειρά επιτυχίας 2
Ειδικές κατηγορίες (παρ. 2 της παρούσας) 0
ΣΥΝΟΛΟ 2

ΙI. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

Α. ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ
(ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΤΟ 2019 Ή ΤΟ 2018 ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2019
Με σειρά επιτυχίας 5
Ειδικές κατηγορίες (παρ. 2 της παρούσας) 0
ΣΥΝΟΛΟ 5
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2018
Με σειρά επιτυχίας 4
Ειδικές κατηγορίες (παρ. 2 της παρούσας) 0
ΣΥΝΟΛΟ 4

Β. ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
(ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Με σειρά επιτυχίας 67
Ειδικών κατηγοριών περ.α και β παρ.2 της παρούσας [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, τρίτεκνων οικογενειών, κ.λπ. (10%)] 7
Ειδική κατηγορία περ. γ παρ. 2 της παρούσας [Ιδιώτες που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις διάσωσης (4%)] 3
ΣΥΝΟΛΟ 77
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Με σειρά επιτυχίας 8
Ειδικές κατηγορίες (παρ. 2 της παρούσας) 0
ΣΥΝΟΛΟ 8

Γ. ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ
(ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΑΝ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑ.Λ. ΤΟ 2019 ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ)

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2019
Με σειρά επιτυχίας 1
Ειδικές κατηγορίες (παρ. 2 της παρούσας) 0
ΣΥΝΟΛΟ 1

Δ. ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
(ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑ.Λ.)

Με σειρά επιτυχίας 5
Ειδικές κατηγορίες (παρ. 2 της παρούσας) 0
ΣΥΝΟΛΟ 5

9. Η παρούσα προκήρυξη να αποσταλεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στον ημερήσιο τύπο και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), για την όσο το δυνατό ευρύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Ο Αρχηγός
Αντιναύαρχος Λ.Σ. Θεόδωρος ΚΛΙΑΡΗΣ


Εκτύπωση