edu.klimaka.gr

Σωματομετρικά Χαρακτηριστικά / Νοσήματα / Ατέλειες για Σχολές Αστυνομίας

Σωματομετρικά Χαρακτηριστικά, Νοσήματα, Σωματικές Ατέλειες που Αποκλείουν την Εισαγωγή στις Σχολές Αστυνομίας

Παράρτημα στην Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών σε Αστυνομικές Σχολές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αθήνα, 123 Φεβρουαρίου 2024

Π.Δ. 11/2014 (Α΄ 17), «Κρίση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθ. Φ400/454/380172/Σ.932 από 15-12-2014 (Β’ 3513), Φ.454/10/208326/Σ.2219 από 01-04-2019 (Β’ 1360) και Φ.454/5/189353/Σ.1253 από 09-02-2020 (Β’ 588) Υπουργικές Αποφάσεις και το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 102/2018 (Α΄ 195).

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΤΑ ΩΣ ΑΝΩ Π.Δ. ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ Ο ΠΛΗΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟΥΣ/ΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Α. ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Δείκτης μάζας σώματος.

Ως Δείκτης Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) νοείται το πηλίκο του σωματικού βάρους των υποψηφίων σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα.

Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν Δ.Μ.Σ. μεταξύ 19-27 Kg/m2.

Οι γυναίκες υποψήφιες πρέπει να έχουν Δ.Μ.Σ. μεταξύ 18 – 25 Kg/m2.

Αποκλείονται οι υποψήφιοι/ες με παχυσαρκία με δείκτη μάζας σώματος από 27,1 έως 35 kg/m2 για τους άνδρες και 25,1 έως 35 kg/m2 για τις γυναίκες, που δεν προκαλεί κώλυμα στη βάδιση και στις υποχρεώσεις του στρατιωτικού βίου, εφόσον η περίμετρος της μέσης (οριζόντια περίμετρος σώματος στο σημείο μεταξύ του πλευρικού τόξου και της λαγονίου ακρολοφίας) υπερβαίνει τα 102 εκατοστά για τους άνδρες και τα 88 εκατοστά για τις γυναίκες. Αν η περίμετρος μέσης είναι μικρότερη ή ίση αυτών των ορίων κρίνονται 1/1 και δεν αποκλείονται.

(Παράδειγμα: Ένας υποψήφιος/α με ύψος 1,75 μέτρα και βάρος 74 κιλά έχει Δ.Μ.Σ. 74/(1,75Χ1,75) = 24,16.

Β. ΚΥΗΣΗ

Οι γυναίκες υποψήφιες που τυχόν ευρίσκονται σε κατάσταση κύησης, προς αποφυγή επιπλοκών στο κυοφορούμενο έμβρυο, οφείλουν να ενημερώνουν τον εξεταστή γιατρό, προκειμένου να μην υποβληθούν σε ακτινολογικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνεται στην υποχρεωτική για όλους/ες τους/ις υποψήφιους/ες υγειονομική εξέταση.

(Αναζήτηση σχετικών με την υγειονομική εξέταση πληροφοριών στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών στο 210 3482346 και στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης στο 2310 388082).

 


(Παράρτημα Δ στην προκήρυξη εισαγωγής στις Σχολές Αστυνομίας του έτους 2017)

Αθήνα 29 Μαΐου 2017
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ 5ο

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟΥΣ/ΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ [Π.Δ. 11/2014 (Α-17) ως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Φ.400/454/380172/Σ.932 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝ.Υ.ΕΘ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β' - 3513 29-12-2014)] ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΛΗΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΩΣ ΑΝΩ Π.Δ. (ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ)

ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Παχυσαρκία, ιδιοσυστασιακή αδυναμία έξεως, ρευματοειδής αρθρίτιδα, αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα, χρόνιες αρθρίτιδες, παθήσεις ενδοκρινών αδένων , φυματίωση οποιουδήποτε οργάνου και υπολείμματα φυματίωσης μετά τη θεραπεία, παλαιά κατάγματα με ατελή πώρωση, παλαιά κατάγματα που φέρουν υλικό οστεοσύνθεσης και παρουσιάζουν μικρού βαθμού λειτουργικές διαταραχές, ασυμπτωματική λοίμωξη από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV), μυοσφαιρινουρία από κόπωση, βεβαιωμένες κακοήθεις νεοπλασίες, συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού, επίκτητος πρωτοπαθής υποθυρεοειδισμός και υπογοναδισμός, σακχαρώδης διαβήτης, υπερπαραθυρεοειδισμός, φαιοχρωμοκύττωμα, σύνδρομο Cushing κ.λπ.

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Όλες οι συστηματικές παθήσεις του νευρικού συστήματος, υπολείμματα από παλαιές μηνιγγίτιδες και εγκεφαλίτιδες, τραυματικές βλάβες και υπολείμματα τραυματικών βλαβών του εγκεφάλου (εγκεφαλική θλάση, διάσχιση κ.λπ.) ,αγγειακές βλάβες και υπολείμματα αγγειακών βλαβών του Κ.Ν.Σ., επιληψία, μυϊκές ατροφίες, παραλύσεις ή παρέσεις νεύρων, αναπτυξιακές διαταραχές του εγκεφάλου, μυασθένεια κ.λπ
μυασθένεια, κ.λπ.

ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Χυχωτικές διαταραχές (σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή, λοιπές άτυπες σχιζοφρενικές ή συναισθηματικές ψυχώσεις), νευρωτικές διαταραχές, διαταραχή από χρήση παράνομων ουσιών και κατάχρηση ή εξάρτηση από το αλκοόλ, διαταραχή προσωπικότητας (σχιζοειδική, σχιζότυπη, αντικοινωνική, ψυχαναγκαστική κ.λπ.), ψυχοσεξουαλικές διαταραχές (όπως η διαταραχή ταυτότητος φύλου), νοητική καθυστέρηση, αναπτυξιακή διαταραχή, διαταραχές της μάθησης με έναρξη στην παιδική ηλικία, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμισία κ.ά., διαταραχές συμπεριφοράς με έναρξη στην παιδική ηλικία όπως ενούρηση, εγκόπριση, ΤΙΚ, τραυλισμός βατταρισμός, υπνοβασία κ.λπ.

ΔΕΡΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΉΜΑΤΑ

Ακμή πολύμορφη με αποστημάτια, αιμαγγειώματα μεγάλα εκτεταμένα ή σε περιορισμένη έκταση (εξαιρούνται τα πολύ περιορισμένα του προσώπου), γυροειδής αλωπεκία τριχωτού κεφαλής εκτεταμένη, χρόνια κνίδωση, λεύκη εκτεταμένη σε ακάλυπτα μέρη του σώματος με επίμονες ψυχοσωματικές εκδηλώσεις, ψωρίαση, σπίλοι πολύ εκτεταμένοι του προσώπου που προκαλούν έντονη δυσμορφία ή σπίλοι εκτεταμένοι που από τη θέση τους υπόκεινται σε πιέσεις ή τριβές, κ.λπ.

ΝΟΣΉΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΚΟΗΣ

Έκδηλη δυσμορφία των πτερυγίων και των δύο ώτων ή ολική απώλεια του ενός πτερυγίου, απλή ξηρά διάτρηση του τυμπανικού υμένα, συγγενείς ή επίκτητες αποφράξεις του ενός ή και των δύο ακουστικών πόρων, λαβυρινθικός ίλιγγος, βαρηκοΐα μονόπλευρος ή αμφίπλευρη κρινόμενη ανάλογα με την ακουστική οξύτητα κ.λπ.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΟΞΥΤΉΤΑ

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν άριστη ακουστική οξύτητα και η επιτρεπόμενη απώλεια δεν πρέπει να ξεπερνά για κάθε αυτί τα 20 (dΒ) στις συχνότητες 500-1000-2000 Ηz .Στις συχνότητες και από 3000-4000-6000 Ηz η συνολική απώλεια να μη ξεπερνά τα 180 (dΒ) και στα δύο (2) αυτιά.

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ-ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Παραμορφώσεις και δυσμορφία του προσώπου, κατάγματα των γνάθων που δεν πωρώθηκαν καθόλου ή πωρώθηκαν άσχημα, εκτεταμένος προγναθισμός κ.λπ.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΉΣ ΟΡΑΣΗΣ

Εκτεταμένες βλάβες και δυσλειτουργίες βλεφάρων, πτώση του ενός ή και των δύο βλεφάρων, βλεφαρόσπασμος του ενός ή και των δύο οφθαλμών, νυσταγμός ή νυσταγμοειδείς κινήσεις ματιών, στραβισμός, έλλειψη του φακού, εξόφθαλμος, γλαύκωμα, καταρράκτης κ.λπ.

Οπτική οξύτητα: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα 10/10 χωρίς ή με διόρθωση στον κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 4 1/2 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο ).

Ως σφαιρικό ισοδύναμο καθορίζεται το άθροισμα σφαίρας συν το ήμισυ του κυλίνδρου.

Η επιτυγχανόμενη διόρθωση εκτιμάται σε όλες τις περιπτώσεις με κλασικά γυαλιά και όχι με φακούς επαφής.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΡΙΝΟΣ

Στένωση και των δύο ρινικών κοιλοτήτων που εμποδίζουν μέτρια την αναπνοή, διάτρηση του ρινικού διαφράγματος που προκαλεί λειτουργικά προβλήματα, χρόνια ατροφική ρινίτιδα, κάθε διαταραχή της όσφρησης, κιρσοί και άλλες βλάβες της ρινός που προκαλούν επανειλημμένες ρινορραγίες, κ.λπ.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΛΑΙΜΟΥ - ΛΑΡΥΓΓΑ

Ραιβόκρανο, αλλοιώσεις της φωνής που εμποδίζουν ουσιαστικά τη μεταβίβαση διαταγής ή προστάγματος , αφωνία οιασδήποτε αιτιολογίας κ.λπ.

ΝΟΣΉΜΑΤΑ ΦΑΡΥΓΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

Σραυματικές ή παθολογικές στενώσεις, εκκολπώματα που προκαλούν σοβαρά συμπτώματα , γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος που δεν ανταποκρίνεται στην κατάλληλη θεραπεία ή υποτροπιάζει συχνά, οισοφάγος Barrett κ.λπ.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ - ΧΕΙΛΕΩΝ

Λυκόστομα έστω και μικρό και μετά από επιτυχημένη εγχείρηση, λαγώχειλος έστω και περιορισμένος, απώλεια δοντιών όταν εμποδίζει πλήρως τη μάσηση, εκτεταμένες ρικνωτικές και δύσμορφες ουλές του στόματος, βλάβες της γλώσσας που δυσκολεύουν την ομιλία, τη μάσηση και την κατάποση κ.λπ.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ

Συγγενείς ή επίκτητες ανωμαλίες στη διάπλαση του θώρακα, που ελαττώνουν τη χωρητικότητα και προκαλούν μείωση της αναπνευστικής λειτουργίας, ξένα σώματα στο κύτος του θώρακα που προκαλούν λειτουργικές διαταραχές, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, βρογχικό άσθμα, βρογχιεκτασίες, μόνιμη ατελεκτασία, σαρκοείδωση, αερώδεις κύστεις πνεύμονα, σύνδρομο υπνικής άπνοιας κ.λπ.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ

Στεφανιαία νόσος ή ανεπάρκεια στεφανιαίων, συγγενείς παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, επίκτητες βαλβιδικές παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, χειρουργημένες ή επίκτητες παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων, μυοκαρδιοπάθειες πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς οποιουδήποτε τύπου, περικαρδίτιδες υποτροπιάζουσες, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού και της αγωγής του ερεθίσματος, αρτηριακή υπέρταση έστω και μικρού βαθμού, μόνιμος κολποκοιλιακός αποκλεισμός οποιουδήποτε βαθμού ή πλήρης αποκλεισμός δεματίου του Ηis, σύνδρομο Wolf-Parkinson-White μετά από ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο , εκτεταμένοι κιρσοί με λειτουργικές διαταραχές , σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου , μόνιμη τέλεια αρρυθμία, ανεύρυσμα αορτής, πνευμονική υπέρταση κ.λπ.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΟΙΛΙΑΣ

Οι κήλες των προσθίων ή των πλαγίων κοιλιακών τοιχωμάτων ή του πυελικού εδάφους χωρίς επιτυχή χειρουργική επέμβαση που προκαλούν λειτουργικές διαταραχές, βουβωνοκήλες με σύστοιχη ατελή κάθοδο του όρχεως, υποτροπιάζοντα πεπτικά έλκη, ελκώδης κολίτιδα, χρόνιες ειδικές και μη κολίτιδες που δεν ανταποκρίνονται στην κατάλληλη θεραπεία, νόσος Crohn , μετατραυματική σπληνεκτομή, μεγαλοσπληνία, κίρρωση ήπατος, χρόνιες ηπατίτιδες, ασυμπτωματική χολολιθίαση κ.λπ.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Βαρειές αναιμίες ακαθόριστης αιτιολογίας, συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες, ετεροζυγωματικές μορφές μεσογειακών συνδρόμων όταν συνοδεύονται από αιμολυτική αναιμία μέτριας βαρύτητας, αιμορραγικές και θρομβωτικές διαθέσεις, πορφυρίες, ανοσοαιμολυτικές αναιμίες, λεμφοϋπερπλαστικές κακοήθειες, ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα, θρομβασθένειες και κληρονομικές θρομβοπενίες κ.λπ.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Επίμονη χρόνια οσφυαλγία, μεγάλου βαθμού παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης, συμπιεστικό κάταγμα σώματος έστω και ενός μόνο σπονδύλου που αφορά ακόμα και λιγότερο από το 25% του ύψους του, αυχενική πλευρά με λειτουργικές διαταραχές , σύνδρομο σκαληνών μυών με λειτουργικές διαταραχές , ραιβόκρανο συγγενές ή επίκτητο, σπονδυλολίσθηση με ήπιες λειτουργικές διαταραχές, καλοήθεις όγκοι Σ.Σ. με λειτουργικές διαταραχές, χειρουργηθείσα κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου ή κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου με λειτουργικές διαταραχές, σπονδυλοδεσίες κ.λπ.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΉΡΩΝ

Νεφρεκτομή από οποιαδήποτε αιτία, μονήρης νεφρός, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, νεφρωσικό σύνδρομο, χρονία σπειραματονεφρίτιδα, συγγενείς και επίκτητες ανωμαλίες νεφρών και ουρητήρων, πολυκυστική νόσος των νεφρών, μεταμόσχευση νεφρού, αγγειίτιδες με νεφρική συμμετοχή κ.λπ.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ

Συγγενείς ή επίκτητες παθήσεις της ουροδόχου κύστης με λειτουργικές διαταραχές , κακοήθη νεοπλάσματα ουροδόχου κύστης, νευρογενής κύστη, κυστεκτομή για οποιαδήποτε αιτία και εκτροπή ούρων κ.λπ.

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΟΥΡΗΘΡΑΣ - ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Επισπαδίας ή υποσπαδίας , κρυψορχία ή εκτοπία του ενός όρχεως όταν ο άλλος παραμένει υγιής , η συγγενής ή επίκτητη έλλειψη του ενός όρχεως για οποιαδήποτε αιτία, ενώ ο άλλος παραμένει υγιής, στενώματα της ουρήθρας με λειτουργικές διαταραχές κ.λπ.

ΝΟΣΉΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

Κάθε μόνιμη συγγενής ή επίκτητη ανωμαλία ως προς τον αριθμό, τον άξονα και τις σχέσεις των μελών εάν επιφέρει παραμόρφωση ή λειτουργικές διαταραχές αυτών, απώλεια του μεγάλου δακτύλου του ποδιού, η έλλειψη ή ο ακρωτηριασμός του αντίχειρα στο ένα χέρι, η δυσκαμψία ή αγκύλωση ή αστάθεια τριών δακτύλων στο επικρατούν χέρι, συνδεσμικές κακώσεις με αστάθεια μεσαίων αρθρώσεων (ποδοκνημική, πηχεοκαρπική) με λειτουργικές διαταραχές κ.λπ.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Έντονες διαταραχές εμμήνου ρύσεως που ανταποκρίνονται στην κατάλληλη θεραπεία και προκαλούν λειτουργικές διαταραχές, οξείες και χρόνιες παθήσεις των εξαρτημάτων (σάλπιγγες και ωοθήκες), ενδρομητρίωση (στάδιο ΙΙΙ-IV), απλή υστερεκτομή, συρίγγια, κυστεοκολπικά, ουρηθροκολπικά μετά από αποτυχία της χειρουργικής επέμβασης , ακράτεια ούρων μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας κ.λπ.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ

Α. ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΉΡΙΣΤΙΚΑ

Δείκτης μάζας σώματος [Π.Δ. 11/2014 (Φ.Ε.Κ. Α'-17), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει].

Ως Δ.Μ.Σ. νοείται το πηλίκο του σωματικού βάρους των υποψηφίων σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα.

Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν Δ.Μ.Σ. μεταξύ 19-27 Kg/m2 •

Οι γυναίκες υποψήφιες πρέπει να έχουν Δ.Μ.Σ. μεταξύ 18 - 26 Kg/m2 .

(Παράδειγμα: Ένας υποψήφιος/α με ύψος 1,75 μέτρα και βάρος 74 κιλά έχει Δ.Μ.Σ. 74/(1,75Xl,75) = 24,16.

Β. ΚΥΗΣΗ

Οι γυναίκες υποψήφιες που τυχόν ευρίσκονται σε κατάσταση κύησης, προς αποφυγή επιπλοκών στο κυοφορούμενο έμβρυο, οφείλουν να ενημερώνουν τον εξεταστή γιατρό, προκειμένου να μην υποβληθούν σε ακτινολογικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνεται στην υποχρεωτική για όλους/ες τους/ις υποψήφιους/ες υγειονομική εξέταση.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μιχαήλ ΛΑΔΟΜΕΝΟΣ
Αστυνομικός Διευθυντής

Σχετικά Άρθρα