edu.klimaka.gr

Βάσεις εισαγωγής αλλοδαπών 2019

Εγγραφές Αλλοδαπών / Αλλογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2021

Αιτήσεις Εγγραφής Εισαγομένων Αλλοδαπών / Αλλογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2021

Αρ.Πρωτ.Φ.153/118467/Α5/21-09-2021/ΥΠΑΙΘ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β
Πληροφορίες : Ε. Γκαβογιαννάκη
Τηλέφωνο : 210-3442133

Θέμα: «Προθεσμία εγγραφής στις Σχολές επιτυχίας των εισαγομένων στις Σχολές, Τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022».

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 2 του ν.2525/1997 (188 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του αρ.13 του αρ.13 του ν.3404/2005 (260 Α’) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ.1 του αρ.50 του ν.4415/2016 (159 Α’) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του ν.4452/2017 (17 Α’) και την περ.2 του άρθρου 32 του ν.4521/2018 (38 Α’).
2) Τις διατάξεις της με αρ.πρωτ. Φ.151/20049/2007/Β6/2007 (272 Β’) Υ.Α. «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3) Τις με αριθμ Φ.253.1/53195/Α5/13-5-2021 (1929 Β΄) και Φ.253.1/96019/Α5/03-08-2021 (3551 Β’) Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με τον καθορισμό του αριθμού εισακτέων για το ακαδ. έτος 2021-2022.
4) Τη με αριθμ. Φ.153/104315/Α5/27-8-2021 Υπουργική Απόφαση «Κύρωση πινάκων εισαγομένων στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ειδικής κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022».
5) Τις διατάξεις του ΠΔ 83/2019 (121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

Ορίζουμε

ως προθεσμία εγγραφής των υποψηφίων που εισάγονται με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών- Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. που εισάγονται στα Τμήματα/Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδος, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, το χρονικό διάστημα από Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου έως και Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Η εγγραφή των εισαγομένων θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως συνοδευόμενης από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρου 3 της με αρ. πρωτ. Φ.151/20049/2007/Β6/2007 Υ.Α. (272 Β’). Η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη γραμματεία της οικείας σχολής ή τμήματος, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, ή, εναλλακτικά, με ταχυδρομική αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών των επιτυχόντων με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID-19.

Οι εισαγόμενοι της ειδικής κατηγορίας της παρ.4Β1, του άρθρου 1 της με αρ.πρωτ. Φ.151/20049/2007/Β6/2007 Υ.Α. (272 Β’) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 της με αρ.πρωτ. Φ.151/82115/A5/2017 Υ.Α. (1873 Β’), με κυπριακή καταγωγή που υποχρεούνται να υπηρετήσουν τη θητεία τους στην Κύπρο, μπορούν να εγγράφονται στη σχολή που έχουν επιλεγεί και μετά από την απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού, ύστερα από σχετική βεβαίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι εισαγόμενοι εγγράφονται στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος αν αποκτήσουν οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο από τις τάξεις του στρατού μέχρι 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση εγγράφονται εντός της προθεσμίας εγγραφής του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό της απόκτησης του απολυτηρίου από τις τάξεις του στρατού και εντός της προθεσμίας εγγραφής της οικείας ειδικής κατηγορίας.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

30-09-20
Εγγραφές των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την Φ.153/130532/Α5/29-9-2020 Υπουργική Απόφαση, δίνεται η δυνατότητα «ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης εγγραφής και των δικαιολογητικών των επιτυχόντων με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής» για τους εισαγόμενους στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε.

Οι υποψήφιοι, λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID-19, μπορούν να κάνουν χρήση της δυνατότητας ταχυδρομικής αποστολής με προθεσμία έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020, σε συνδυασμό με όσα προβλέπονται, για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, στην Φ.152/126892/Α5/23 -09-2020.

Σχετικά Άρθρα